OBSAH - TARTALOM

 • Sí-és hódeszka tanfolyam I.

  2018. január 15-19-e között iskolánk fiatalabb tanulói /2-7. évfolyamosok/ sí-és hódeszka tanfolyamon vettek részt. A helyszín ezúttal az Alacsony Tátra szívében elhelyezkedő Tále síközpont volt. Kiváló hóviszonyok, friss levegő, szép idő és remek hangulat volt egész héten. Reméljük jövőre újra találkozunk!!!

  Síverseny eredmények:

  Kezdő lányok: 1. Dobos Ferederika, 2. Dobos Emese, 3. Czompoly Csenge

  Kezdő fiúk: 1. Magyar Dávid, 2. Csorba Kevin, 3. Oceák Dániel

  Haladó lányok: 1. Szilágyi Eszter, 2. Fazekas Zita, 3. Dobos Anna

  Haladó fiúk: 1. Üveges Roland, 2. Kuzma Ádám, 3. Vysoký Krisztián

 • Járási, angol nyelvi olimpiász

  A tehetséggondozó verseny célja a nyelvi információk értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességek mérése. Az idegen nyelv tudatos és igényes használatára, valamint a más kultúrák iránti nyitottságra nevel. 2018. január 17- én a járási megmérettetésen intézményünket Szanyi Cynthia, a gimnázium 4. évfolyamának tanulója képviselte  eredményesen. A 2B kategória győzteseként továbbjutott a kerületi fordulóba.   A fiatalabb tanulók közül Molnár Dominik a 8.A-ból, az 1B kategória sikeres megoldója.    Mindkettőjüknek gratulálunk az elért eredményért és a méltó képviseletért!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Iskolaközpontunk bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

  2017. december 22-én délelőtt közös bűnbánatra és eucharisztia ünneplésre gyűlt össze a tantestület vezetésével az iskola diáksága. Az esperesi körzet papjai miután kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, Mons. Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével, Dr. Száraz János buzitai plébános, esperes helyettes, Dr. Juhász Attila, tornai, Fedorka Zsolt, csécsi, Bartko Elek, somodi, Takács Dénes, jánoki plébános és Hornyák Péter, görög katolikus ny. parókus együttmisézésével közösen adtak hálát az eddig kapott kegyelmekért. A főcelebráns elmélkedésében az evangélium alapján arra bátorítva az egybegyűlteket, hogy legyenek hűséges hallgatói és befogadói a kimondott és a megtestesült Igének. 

  Wass Albert szavait idézve:

  „Karácsony készül, emberek!

  Szépek és tiszták legyetek!
  Súroljátok föl lelketek,
  csillogtassátok kedvetek,
  legyetek újra gyermekek,
  hogy emberek lehessetek!”

  arra bíztatta az egybegyűlteket, hogy nemzedékről – nemzedékre őrizzék és adják tovább a kapott szellemi, lelki és anyagi értékeket.

  Amint arról már hírt adtunk, néhány évvel ezelőtt a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, minden magyarországi megye és a határon túl élők egy-egy csoportja liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán. Taskó József, a kamara B-A-Z megye, megyei elnöke az idén Pácinban a szepsi esperesi körzetnek 1000.- kg lisztet ajándékozott. Az idén a környék gazdái is bekapcsolódtak az adakozásba. Közel 1000.- kg búzát adakoztak a nemes célra.

  Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy részét tovább ajándékozza a város és a környék néhány iskolai étkezdéjének, valamint a Szent Erzsébet Idősek Otthonának. A fennmaradó részből Az OLAJOS PÉKSÉG közreműködésével Karácsonyra egy-egy kenyeret süttetett a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény családjai asztalára, valamint az esperesi körzet plébániai templomainak. Ezzel kívánt eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

  Miután megáldásra kerültek a kenyerek és a jelenlevők, az egybegyűltek azért imádkoztak, hogy Isten bőséges áldása kísérje továbbra is az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot, majd a lelkipásztorok szétosztották a kenyereket a diákoknak és tanároknak.

  Az intézmény református vallású tanárai és diákjai Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a református egyházközség gyülekezeti termében gyűltek össze gyermek istentiszteletre, amelynek végén átjöttek a katolikus templomba, ahol közösen részesültek az áldásban és kenyéradományban.

  A szentmise után a diákok hazamentek. A lelki találkozó a papság és a tantestület közös ebédjével ért véget, ezzel is erősítve a megmaradás és az összetartozás szálait. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

 • Detské sny a túžby môže splniť na Vianoce len Ježiško !

  My, žiaci 5. A a 6. A triedy, sme preto využili Vianočnú poštu a napísali sme mu list. Nemysleli sme v ňom len na svoje veľké priania pod vianočným stromčekom. Priali sme si čosi aj pre svojich súrodencov, rodičov a známych. Navštívili sme najbližšiu poštu, nalepili známku a poslali sme svoje vianočné želania Ježiškovi na adresu: 999 99 Ježiško.

 • Maggyújtottuk a 3. gyertyát

  Templomaink és közösségeink adventi koszorúján újabb gyertyát gyújtunk, immár a harmadikat. Ha egy kicsit messzebb nézünk családi és közösségi otthonainktól, nem egyszer látunk elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó embereket, feldúlt családi otthonokat és közösségeket. Gyengék vagyunk és esendők, de erősek leszünk, ha imáink, szenvedésünk és munkánk felajánlásával, mindannyiunk lelkében ismét elevenebb teret engedünk Urunknak, Jézusnak, aki az élő Isten bölcsessége és világossága.

  Kedves kötelességünk, hogy életmagatartásunkkal tanúi legyünk Isten szeretetének. Jó szavunkkal, példánkkal, nevelésünkkel, a rászorultak testi-lelki megsegítésével, a szomorkodók megvigasztalásával sokat tehetünk a jóság és az irgalom terjesztéséért.  Igyekezzünk valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: „Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Fil 4,1-6)

  Ó, Bölcsesség, aki a magasságbeli ajkáról jöttél, aki a kezdettől a végig mindeneket elérsz, aki erősen és szelíden kormányzol mindenkit: jöjj el és taníts meg minket a bölcsesség törvényére.

 • Karácsonyi futás Szepsi utcáin

  A Bódva Sportklub szervezésében került megrendezésre, az ünnepek előtt immár hagyománnyá vált, " Karácsonyi futás " Szepsi utcáin, amelyen kicsik és nagyok is versengtek. A 2017. december 16-án megrenezett futóversenyen Harajda Réka, iskolánk IX.A osztályos diákja, a 9 km-es távon harmadikként futott célba. Szívből gratulálunk!

 • Ünnepi-karácsonyi műsor

  2017. december 15-én karácsonyi műsorral köszöntöttük az egybegyűlteket. Hálát adtunk az együtt megélt napokért. Áldott adventi várakozást kívántunk mindenkinek.

 • Mézeskalács sütés

  Az 5.A osztály tanulói mézeskalácsot sütöttek és díszítettek a Városi könyvtárban. Nagyon kellemes volt a hangulat és a mézeskalács illata, még közelebb hozta szívünkbe a szeretet ünnepét!

 • Pitagorasz- P4

  „ A matematika egyik forrása az ember játékos természete,

  és éppen ezért nemcsak tudomány a matematika, hanem művészet is.“

                                                                                                                    Péter Rózsa

  Iskolánkban lezajlott 2017.12.13-án és 14-én a PITAGORASZ matematika verseny 39. évfolyamának iskolai fordulója. A P3,P4,P5,P6,P7,P8 kategóriákban a 3.,4.,5.,6.,7.és 8.osztályos tanulók mérték össze a tudásukat.

  Összesen 30 tanuló vett részt a versenyen, akik szabadidejükben szívesen foglalkoznak érdekes matematikai feladatok megoldásával. A versenyzők nagy lelkesedéssel készültek a megmérettetésre, sok– sok logikai feladat megoldásával otthon és az iskolában matematika szakkör keretén belül.

   

   Sikeres megoldók lettek:

   A P4 kategóriában: 1. Haraszti Tomáš,  2. Die Dániel, 3. Kovács Richárd

   A P5 kategóriában: 1. Pápai Zsófia, 2. Oceák István,  3. Czompoly Csenge

   A P6 kategóriában: 1. Oceák Dániel, 2. Kovács Norman Gábor , 3. -

   A P7 kategóriában: 1. Gulya Szilveszter, 2. Štofanová Barbara,  3. Viszlay Eszter

   A P8 kategóriában: 1. Pillar Tamás, 2. -, 3. -        

  Gratulálunk a sikeres megoldóknak és minden résztvevőnek.

  További jó felkészülést és sok sikert kívánunk a járási fordulóban.

 • Pitagorasz iskolai forduló

  Lezajlottak a Pitagorasz matematika verseny iskolai fordulói, melyeken az 5-8 évfolymokból 9 sikeres megfejtőt számláltunk.

  Szívből gratulálunk!!!

  P5 - Pápai Zsófia, Czompoly Csenge, Oceák István, P6 - Kovács Norman Gábor, Oceák Dániel, P7 - Viszlay Eszter, Gulya Szilveszter, Štofan Barbara, P8 - Pillar Tamás

 • Kerekecske - Dombocska ...

  Karácsony jön , manócskák ! Játszva, dalolva várjuk az ünnepeket. Hull a hó Hull a hó Fénylő táncoló Hull a hó Hull a hó Szép és csillogó

 • Lehullott az első hó

  Mindenki örömére lehullott az első hó, így délután elkészültek az első hóemberek.

 • Meggyújtottuk a 2. gyertyát

 • „Miklós püspök egykor régen segített a szegény népen, Őt dicsérte koldus, árva, emlékezzünk jóságára.”

  December 6-án hozzánk is eljött a Mikulás,

  Nagyon várta kicsi és nagy egyaránt!

  Énekkel kedveskedtünk neki,

  a csomagért legyen hálás mindenki!

  FOTÓGALÉRIA

 • Karácsonyi lámpások

  Napköziből a könyvtárban voltunk. Lámpásokat készítettünk, melyek otthon a karácsonyi asztalt fogják díszíteni. Ráhangolódva az ünnepekre egy szeretetről szóló mesét is megnéztünk. FOTÓGALÉRIA

strana:

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT, Cirkevná MŠ,ZŠ a gymnázium bl.Sáry Salkaházi s VJM - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou-Szepsi
  Českoslovenkej armády 15, Moldava nad Bodvou
 • +421915 900 132

Fotogaléria