OBSAH - TARTALOM

 • ÉREMESŐ JÁRÁSI ATLÉTIKÁBAN

  2017. május 25-én került sor a Kassa-vidéki járás atlétika döntőjére. Diákjaink a lányok és fiúk versenyében is remekeltek. A 14 egyéni versenyszámból 7-et megnyertünk. Öröm volt látni a sok tehetséges gyermeket. Mindenkinek szívből gratulálunk! https://plus.google.com/u/0/photos/114419197952854521262/album/6424374252286478785/6424374251939257026?authkey=CK3H1_CW_Ym68QE

  eredmények:

  Sedlák Eszter 1. hely-60 m-8,4 s, 1. hely-távolugrás-462 cm

  Dobos Csenge 1. hely-magasugrás-138 cm-iskolacsúcs

  Kaputa Marianna 2. hely-távolugrás-416 cm

  Karafa Tamás 1. hely-60m-7,4 s, 1. hely-távolugrás-557 cm

  Nagy Dániel 1. hely-magasugrás-153 cm, 2. hely 1000 m-3:06´´

  Képes Krisztián 1. hely-súlylökés 11,3 m

  4x60 m lányok 3.hely-Sedlák E., Dobos Cs., Magyar M, Balázs R.

  4x60 m fiúk 2. hely-Nagy D., Karafa T., Képes K., Erdélyi K.

 • Óvodásaink a dal és vers mellett idén már a mesemondásban is bizonyították rátermettségüket. Az Ipolyi Arnold mesemondó verseny várhosszúréti elődöntőjéről arany és bronz sávos elismeréssel tértek haza.

 • 2017. május 23-án, Boldog Apor Vilmos, vértanúpüspök emléknapján fejezte be érettségi vizsgáját a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 9 diákja.

  https://plus.google.com/u/0/photos/114419197952854521262/album/6423574825547654049/6423574830963884434?authkey=CIyG0PrTtqqwWg

  Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született székely főnemesi családból. 1915-ben szentelték pappá. Gyulán volt káplán, majd katonalelkész egy kórházvonaton. 1918-tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szociális problémák; fölkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki széket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett az üldözöttekért. Vértanú halálát is 1945. április 2-án az okozta, hogy a város elfoglalása után a püspökvárba menekült asszonyok és leányok védelmére kelt. Holtteste először a karmeliták templomában nyugodott, csak 1986. május 23-án kerülhetett sor arra, hogy hamvait a Bazilikában eltemették a már 1948-ban elkészült márványkoporsóban. II. János Pál pápa avatta boldoggá, 1997. november 9-én.

  Boldog Vilmos püspök és Boldog Sára testvér születésileg határon túli. Népünk peremre szorítottjaiért tudatosan áldozták életüket. 

  Legyen ez jó példa mindnyájunk számára. Merjünk áldozatot hozni. Tartsunk ki a jóban. Legyen számunkra továbbra is igazi zsinórmérték és érték az Evangélium.

  Aki csak teheti, imádkozza el értük, szüleikért és a tantestületért az Egyház ősi hálaadó himnuszát.

  Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk.
  Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
  Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
  Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

  Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy!

  Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent betölt.
  Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
  Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
  Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
  Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
  Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
  S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
  És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
  Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
  Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
  Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
  Isten jobbján ülsz most széket: * Atyádéval egy fölséged.
  Onnan leszel eljövendő: * mindeneket ítélendő.

  (Itt meghajlunk)

  Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
  Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
  Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
  Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

  (Fölegyenesedünk)

  Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
  Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
  Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas!
  Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

  Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!

 • "Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet."

 • 2017. május 19-én a ZTV meghívására, a GULAG projektünkről beszélgettünk- Bódva vögyből Moszkváig. A tévés szereplést követően, sétát tettünk Sátoraljaújhely városának szívében, ahol "találkoztunk Kazinczy Ferenccel" és megálltunk a kalandparkban is. A haza tartó úton sétáltunk a Smaragd völgy tava körül és betértünk Kőkapura is.  https://www.youtube.com/watch?v=a35Gfm1WL7o&feature=youtu.be  

 • 2017. május 12-én, atlétikai versenyen vettünk részt iskolánk fiatalabb diákjaival. A verseny két kategóriában zajlott, mégpedig a 2009 és fiatalabb, valamint a 2005 és fiatalabb korosztály számára. A ČSA utcai szlovák alapiskola atlétikai pályáján, a Gyermek atlétikai szövetség (detská atletika.sk) és az Athletik Legion Club szervezésében került megrendezésre. A csapatversenyben hat számban mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat és kitartásukat a résztvevők: helyből távolugrás, kitartó-, váltó- és akadályfutás, dobás fej fölül és buzogánnyal. A legkisebbeknél a buzogány helyett célba dobtak. Ezen kívül, a nagyokkal, 4x60 m-es váltófutásban is részt vettünk, amiben a lányok második, a fiúk pedig harmadik helyet szereztek. Összesítésben elsőseink a dobogó harmadik, ötödikeseink pedig az első fokán állhattak. Csapatunk tagjai: Kicsik: Horváth Mária, Kovács Lili (1. A), Magyar Sofia, Kuzma Zoé Barbara (2.A), Lacza Viktor, Rudy Dávid, Grosko Róbert (1.A), Sitáš Áron (2.A) Nagyok: Balázs Rita, Dobos Anna, Dobos Emese, Dobos Frederika, Gruľo Miguel, Nyíri Kristóf, Takács András (5. A), Haraszti Tamás (4. A)  Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a szervezőknek a szép és mozgalmas napot!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 2017. május 10 és 11-én iskolánk névadójára emlékeztünk. Szerdán Budapestről érkeztek vendégeink. A Szociális Testvérek Társaságából Mária testvér tartott előadást. Csütörtökön ismeretterjesztő sétára került sor Kassán, ahol a Sára testvérrel kapcsolatos emlékhelyek felkeresése, megtekintése után hálaadó igeliturgián vettünk részt a kassai Szent Erzsébet Dómban. Végezetül, nemzeti imánk eléneklését követően megkoszorúztuk Boldog Salkaházi Sára szobrát. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Sára testvér unokaöccse Schalkház László, valamint Schalkház Miklós.  http://www.romkat.sk/index.php?id=23&show=SP315       Íme, itt vagyok, küldj engem! Ezzel a jelmondattal tette le örök fogadalmát 1940 pünkösdjén Salkaházi Sára nővér a Szociális Testvérek rendjében. Születési nevén Salkház Sára, Kassán látta meg a napvilágot. Tanítónőnek tanult, de az álma az volt, hogy újságíró legyen.  A Schlachta Margit alapította Szociális Testvérek Társasága rend kassai tagjaival 1927-ben került kapcsolatba, és ez új irányt szabott az életének. Ez az új út azonban megkövetelte, hogy lemondjon a korábbi, bohém életéről: „Keresztül kellett gázolnom önmagamon… ,hogy önmagamat lerázva, megsemmisítve ráismerjek önmagamra, ráeszméljek énemre” – vallotta később. A háború közeledtével a Szociális Testvérek szembekerültek a gyorsan terjedő nemzetiszocialista eszmékkel, a vészkorszakban pedig mentették az üldözötteket. 1944. december 27-én zsidók után kutató nyilasok körbevették az otthont, ahol zsidókat rejtegettek ezért őrizetbe vették. Salkaházi Sára halálának körülményei sokáig ismeretlenek voltak. Húsz év múltán, a nyilasper egyik vádlottja mondta el a bíróságnak, mi történt. A foglyokat este a Fővámház elé terelték, levetkőztették és a Duna partjára állították őket. Mielőtt a sortűz eldördült, egy alacsony, fekete hajú nő – Sára nővér – a kivégzők felé fordult, a szemükbe nézett, letérdelt, az égre tekintett és keresztet vetett. Holttestét a Dunába vetették, ezért sírja nincs. Tanulóink e nap tiszteletére faliújságot, posztert, portrét készítettek, verset írtak névadónkról.  Pünkösd közeledvén a Csíksomlyóba tartó vándorkeresztre, a kassai dómban tűztük fel fohászunk : Legyen minden magyar a Te Fénygyermeked, Pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!

 • Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntöttük. Ünnepi műsorunkkal adtunk hálát áldozatvállalásukért, türelmükért, óvó tekintetükért, intelmeikért, meleg ölelésükért. Kedves édesanyák! Még egyszer mindent köszönünk!

 • 4. hely járási fociban

  Szepsiben szurkolhattunk csapatunkért 2017. május 4-én a járási, kispályás labdarúgó tornán. A 9 résztvevő iskola közül az előkelő 4. helyen végeztünk. Egész nap színvonalas, szép játékkal, csoportgyőzteskénk jutottunk a legjobb 4 közé. Végül, sajnos a brozmeccsen tizenegyesekkel kikaptunk az ellenfél csapattól. 

 • 2017. május 3-án ismét meglátogattak bennünket a leendő elsősök, akiket Katica néni nagy szeretettel fogadott. A kézműves foglalkozáson ünnepi üdvözletet készítettek édesanyjuknak. 

 • Szepsi főterén 2017. május 2-án került sor a májusfa állítás ünnepségére. Óvodásaink kultúrműsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Új, színes ruháik ragyogtak a tűző napsütésben. Csillogó szemeikkel és őszinte mosolyukkal bearanyozták napunkat.

 • A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2017-re Szent László évet hirdetett meg, a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Ennek tiszteletére Nagyszelmencen tartották a Szent László diákverseny első elődöntőjét. Iskolánkat képviselték a 8. A osztály tanulói (Sedlák Lilla, Tóth Tamás, Erdélyi Kristóf  Róbert, Bányász Csaba). 

 • Pénteken, 2017. április 28-án került sor Saccán a Kassai kerület középiskolásainak röplabda döntőjére. A versenyen a 10 csapat közül egyetlen magyar és egyházi iskolaként vettünk részt, miután megnyertük a járási döntőt. Csoportunkból elsőként továbbjutva kerültünk a legjobbak közé, ahol szoros meccseket játszva végül a 4. helyen végeztünk. Felemelő érzés volt Kassa megye legjobbjaihoz tartozni. Szívből gratulálunk minden résztvevőnek!     smileysmiley smileycsapattagok: Nagy Mátyás, Pásztor Erik, Szanyi Márk, Nagy László, Nagy András, Nagy Dániel, Szabó Christopher

 • Az óvodások 2017. április 26-án negyedszer ültek az iskolapadokba - Ivetta néni játékos matematika foglalkozására.

 • A szomszédos Vidám Zebra óvoda sólymokat csodált és látott vendégül, amire mi is meghívást kaptunk.

 • Városi rajzverseny

  A" Föld napja" alkalmából megrendezett rajzversenyen, óvodánk növendéke Drága Réka, alkotásával első helyezést ért el, melyhez szívből gratulálunk!

 • „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”

  A Föld napja alkalmából iskolánk felső tagozatos tanulói és gimnazista diákjai projekt készítésében szorgoskodtak. Minden osztály más - más témát dolgozott fel. A lelkiismeretes munka eredményét, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szebbnél szebb munkák készültek el, mely során a tanul ismeretekre tettek szert.

  1. helyezet: 9.A osztály - Téma: A hulladék újrahasznosítása

   2. helyezet: 6.A osztály -  Téma: Az esőerdők védelme

                      7.A osztály - Téma: A légkör szennyezése

   3. helyezet: 3.G  és 4. G osztály  - Téma: Energiaforrások

  Gratulálunk a győzteseknek és egyben minden osztálynak!

  Az V. A osztály tanulói a VÁROSI KÖNYVTÁRBAN Viszlay Konrád előadásán vettek részt a FÖLD NAPJA alkalmából. Viszlay Konrád SÓLYOM VADÁSZTÁRSULAT tagja , UDVARNOKI MÉHÉSZ,aki röviden ismertette a tanulókkal az életét és elmesélte,hogy lett belőle vadász. Beszélt az erdei állatokról és képek segítségével felhívta a gyerekek figyelmét arra,hogy az emberiség milyen nagy mértékben járul hozzá a környezetünk szennyezéséhez. A tanulók az előadás végén megtekinthették a kiállítást , ami a legnagyobb élmény volt számukra, hogy közelről megnézhették a kitömött erdei állatokat. https://plus.google.com/u/0/photos/114419197952854521262/album/6412833071803256129?authkey=CLGelKGays21Ow

 • „A Szent Korona  a világon egyedülálló, hiszen egy beavató korona, amit a király csak egyszer viselhet a fején, amikor avatják.  Koronánk a jézusi Új Szövetség törvénytáblájának is tekinthető, s mint olyan, az egyetemes béke jelképe. A jövendő országvezető az égiektől kap erőt, hogy tisztét el tudja látni, feltéve, hogy a koronázási szertartás hibátlanul történt és a király személye kifogástalan.“ – hallhattuk a költő, újságíró intézményünkben történt előadásán. Tanulóink érdeklődő figyelme kísérte a hallottakat. Köszönjük, hogy mindezt megosztotta velünk.

strana:

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT, Cirkevná MŠ,ZŠ a gymnázium bl.Sáry Salkaházi s VJM - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou-Szepsi
  Českoslovenkej armády 15, Moldava nad Bodvou
 • +421915 900 132

Fotogaléria