OBSAH - TARTALOM

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. István Nagy Riaditeľ
npityi@gmail.com
 
 
Ing. Gizella Balogh Zástupkyňa
Vedie krúžok: Konverzácia v nemeckom jazyku - Német nyelvű társalgás
gizella.balogh@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Sitášová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 2.G
Vedie krúžok: Historicko-literárny - Irodalom-történelmi
sitas.n.erika@gmail.com
 
 
Mgr. Ivett Bányász Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk 3 - Ügyes kezek köre 3
ivetabanyasz@gmail.com
 
 
Mgr. Tünde Beke Juhász Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku - Angol nyelvű szakkonverzáció
juhasztunci@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Blachová Učiteľka
Vedie krúžok: Novinársky krúžok - Újságírói szakkör
 
 
Mgr. Gabriela Blénessy Učiteľka
 
 
Mgr. Dyoniz Buko bu Učiteľ
 
 
Mgr. Éva Csala Triedna učiteľka: V. A
Vedie krúžok: Hravá matematika -Játékos matematikai
Vedie krúžok: Zábavná matematika - Szórakoztató matmatika
csalaeva@zoznam.sk
 
 
Bc. Beáta Dobos DB Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Kinga Karaffová Tóthová Učiteľka
Vedie krúžok: Matematický - Matematika
tothovakinga@gmail.com
 
 
Bc. Sylvia Királyová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovné ruky 2- Ügyes kezek 2
 
 
Mgr. Izabela Kolesárová Triedna učiteľka: IX. A
Vedie krúžok: Divadeľný krúžok - Színjátszó szakkör
izakolesar@gmail.com
 
 
Mgr. Éva Kovács Triedna učiteľka: 4.G
Vedie krúžok: Prírodovrdecký krúžok pre gymnazistov - Természettudományi szakkör
t.eva26@freemail.hu
 
 
Katarína Lukácsová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovné ruky 1-Ügyes kezek 1
 
 
Árpád Molnár Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Nagy Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Ľudové hry a ľudový tanec-Népi játékok és néptánc
Vedie krúžok: Zborový spev-Énekkar
ermifilm@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Nagy Triedna učiteľka: VI. A
Vedie krúžok: Basketbalový - Kosárlabda
Vedie krúžok: Krúžok pohybovej všestrannosti pre 1 - 4. roč. Mozgásfejlesztés az 1 4. számára
Vedie krúžok: Krúžok všeobecnej pohybovej všestrannosti-Általános mozgáskoordináció fejlesztés
tavarszkyg@gmail.com
 
 
Mgr. Imrich Nagy Triedny učiteľ: III. A
ermifilm@gmail.com
 
 
Andrea Novák Triedna učiteľka: 3.G
Triedna učiteľka: VII. A
Vedie krúžok: Hravá slovenčina - Játékos szlovák nyelv
Vedie krúžok: Kultúrno-mediálny krúžok - Kulturális-média szakkör
Vedie krúžok: Maturita zo slovenčiny s ľahkosťou - Érettségi szlovák nyelvből könnyedén
Vedie krúžok: Slovenčina hrou - Játékos szlovák nyelv
anandreanovak@gmail.com
 
 
Renáta Ovseniková Učiteľ
 
 
Eva Pogányová Vychovávateľka
poganyeva73@centrum.sk
 
 
Zuzana Prokopová Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Szaniszlóová Triedna učiteľka: IV. A
marisku@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Šváb Triedna učiteľka: VIII. A
Vedie krúžok: Pod lupou - Nagyító alatt
beata.blazs1991@gmail.com

© aScAgenda 2017.0.1035 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.03.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT, Cirkevná MŠ,ZŠ a gymnázium bl.Sáry Salkaházi s VJM - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou-Szepsi
    Českoslovenkej armády 15, Moldava nad Bodvou
  • +421915 900 132

Fotogaléria