• Nadpis

     • Nadpis

     • Felvételi vizsga eredmények 2022. május 2-9.

       

       Výsledková listina z prijímacích skúšok do 1. ročníka Gymnázia pre školský rok 2021/2022 
      1-2. termín
           
      TERMÍN  kód Kód
      2.5.2022 1 PP
      2.5.2022 2 PP
      2.5.2022 3 PP
      2.5.2022 4 PP
      2.5.2022 5 PP
      2.5.2022 6 PP
      2.5.2022 7 PP
      2.5.2022 8 PP
      2.5.2022 9 PP
      2.5.2022 10 PP
      2.5.2022 11 PP
      2.5.2022 12 PP
      2.5.2022 13 PP
      9.5.2022 14 N1N 
      9.5.2022 15 PP
      9.5.2022 16 N1N
      9.5.2022 17 N1N
      9.5.2022 18 PP
      9.5.2022 19 PP
      9.5.2022 20 N1N
      9.5.2022 21 N1N
      9.5.2022 22 PP
      9.5.2022 23 PP
      9.5.2022 24 PP
      9.5.2022 25 PP
      9.5.2022 26 PP
           
      PP - prijatý na základe prijímacích skúšok
      N1N - neprítomný - neprijatý