OBSAH - TARTALOM

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbalový krúžok Kosárlabda kör
Biologický krúžok pre základnú školu Biológiai kör az alapiskolások számára
Divadeľný krúžok Színjátszó szakkör
Geografický krúžok pre gymnazistov Geográfiai szakkör gimnazisták számára
Hravá matematika Játékos matematika
Konverzácia v slovenskom jazyku Szlovák nyelvű társalgás
Ľudové hry a ľudový tanec Népi játékok és néptánc
Matematický krúžok 1 - Matematika kör 1
Matematický krúžok 2 Matematika kör 2
Rozprávajme sa po rusky Beszéljünk oroszul
Runové písmo Rovásírás
Športový krúžok pre 1 - 4. roč. Sportör az 1 - 4. évf. számára
Tancuj, tancuj, vykrúcaj... Táncolj, táncolj, pörögj
Tvorivé dielne pre malých Oktató műhely kicsiknek
Varíme Főzünk
Zborový spev Énekkar

© aScAgenda 2019.0.1133 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.10.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT, Cirkevná MŠ,ZŠ a gymnázium bl.Sáry Salkaházi s VJM - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou-Szepsi
    Českoslovenkej armády 15, Moldava nad Bodvou
  • +421915 900 132

Fotogaléria