Obsah - Tartalom

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
dejepis DEJ
fyzika FYZ
geografia GEO
hudobná výchova HUV
chémia CHEM
informatická výchova INV
informatika INF
maďarský jazyk a literatúra MJL
matematika MAT
náboženstvo - Hittan NA
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
pracovné vyučovanie PRA
prírodoveda PRI
Prvouka PVO
rímsko a gréckokatolícke náboženstvo RAG
slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Správanie Spr
svet práce SVP
technika TECH
telesná výchova TEV
telesná a športová výchova TŠV
triednicka hodina TRH
umenie a kultúra UMK
vlastiveda VLA
výchova umením VYU
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2021.0.1261 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.03.2021

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT, Cirkevná MŠ,ZŠ a gymnázium bl.Sáry Salkaházi s VJM - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou-Szepsi
    Školská 13, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421948 246 331

Fotogaléria