OBSAH - TARTALOM

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. István Nagy Riaditeľ
npityi@gmail.com
 
 
Ing. Gizella Balogh Zástupkyňa
gizella.balogh@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Sitášová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 4.G
sitas.n.erika@gmail.com
 
 
Mgr. Ivett Bányász Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Varíme
ivetabanyasz@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Blachová Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia v slovenskom jazyku
 
 
Mgr. Dyoniz Buko bu Učiteľ
 
 
Mgr. Éva Csala Triedna učiteľka: VII. A
Vedie krúžok: Hravá matematika
csalaeva@zoznam.sk
 
 
Bc. Beáta Dobos DB Vychovávateľka
 
 
Attila Ferencz Učiteľ
 
 
Mgr. Anikó Hajduová HAJ Vychovávateľka
Vedie krúžok: Runové písmo
 
 
PaedDr. Kinga Karaffová Tóthová Učiteľka
Vedie krúžok: Matematický krúžok 1 -
Vedie krúžok: Matematický krúžok 2
tothovakinga@gmail.com
 
 
Bc. Sylvia Királyová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvorivé dielne pre malých
 
 
Mgr. Éva Kovács Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Biologický krúžok pre základnú školu
Vedie krúžok: Geografický krúžok pre gymnazistov
t.eva26@freemail.hu
 
 
Katarína Lukácsová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Zborový spev
 
 
Mgr. Eva Nagy Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Ľudové hry a ľudový tanec
ermifilm@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Nagy Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
Vedie krúžok: Športový krúžok pre 1 - 4. roč.
tavarszkyg@gmail.com
 
 
Mgr. Imrich Nagy Triedny učiteľ: I.A
Triedny učiteľ: V.A
ermifilm@gmail.com
 
 
Andrea Novák Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Rozprávajme sa po rusky
Vedie krúžok: Tancuj, tancuj, vykrúcaj...
anandreanovak@gmail.com
 
 
Mgr. Kristína Pelegrin Triedny učiteľ: 2.G
miko.kriszti9@gmail.com
 
 
Eva Pogányová Vychovávateľka
poganyeva73@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Szaniszlóová Triedna učiteľka: II.A
marisku@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Šváb Triedna učiteľka: 1.G
beata.blazs1991@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.08.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT, Cirkevná MŠ,ZŠ a gymnázium bl.Sáry Salkaházi s VJM - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou-Szepsi
    Českoslovenkej armády 15, Moldava nad Bodvou
  • +421915 900 132

Fotogaléria