OBSAH - TARTALOM

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. István Nagy Riaditeľ
Triedny učiteľ: IX.A
npityi@gmail.com
 
 
Ing. Gizella Balogh Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VII. A
Zástupca v triede: VIII.A
gizella.balogh@gmail.com
 
 
Mgr. Ivett Bányász Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Varíme
ivetabanyasz@gmail.com
 
 
Mgr. Tünde Beke Juhász Učiteľka
juhasztunci@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Blachová Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia v slovenskom jazyku
 
 
Mgr. Dyoniz Buko bu Učiteľ
 
 
Mgr. Éva Csala Triedna učiteľka: VII. A
Vedie krúžok: Hravá matematika
csalaeva@zoznam.sk
 
 
Mgr. Annamária Červená Učiteľka
 
 
Bc. Beáta Dobos DB Učiteľka
 
 
Attila Ferencz FA Učiteľ
 
 
PaedDr. Kinga Karaffová Tóthová Triedna učiteľka: V.A
Zástupca v triede: 1.G
Zástupca v triede: 2.G
Zástupca v triede: 4.G
Vedie krúžok: Matematický krúžok
tothovakinga@gmail.com
 
 
Marianna Kertész Demeterová Učiteľka
 
 
Bc. Sylvia Királyová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Éva Kovács Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Prírodovedecký krúžok
t.eva26@freemail.hu
 
 
Katarína Lukácsová Učiteľka
Vedie krúžok: Zborový spev
 
 
Árpád Molnár Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Nagy Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Ľudové hry a ľudový tanec
Vedie krúžok: Súťažíme
ermifilm@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Nagy Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
Vedie krúžok: Športový krúžok pre 1 - 4. roč.
tavarszkyg@gmail.com
 
 
Mgr. Imrich Nagy Triedny učiteľ: I.A
ermifilm@gmail.com
 
 
Andrea Novák Učiteľka
Vedie krúžok: Tuláci -
anandreanovak@gmail.com
 
 
Renáta Ovseniková Učiteľka
 
 
Mgr. Kristína Pelegrin PK Triedna učiteľka: 2.G
Vedie krúžok: Literálny krúžok
miko.kriszti9@gmail.com
 
 
Eva Pogányová Učiteľka
Zástupca v triede: materská škola
poganyeva73@centrum.sk
 
 
Mgr. Erika Sitášová Triedna učiteľka: 4.G
sitas.n.erika@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Szaniszlóová Triedna učiteľka: II.A
marisku@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Šváb Triedna učiteľka: 1.G
beata.blazs1991@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT, Cirkevná MŠ,ZŠ a gymnázium bl.Sáry Salkaházi s VJM - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou-Szepsi
    Školská 13, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421948 246 331

Fotogaléria