• A projekt rövid leírása

     • Az üzleti és szolgáltatási szektorban számos tehetséggondozó program létezik, de a pályázó iskolákban nincsenek még kiforrott irányok.  Az oktatási intézmények a határ két oldalán a saját társadalmi, gazdasági és kulturális igényeikhez és helyi specialitásaikhoz, lehetőségeikhez illő, valamint a saját diákjaik számára megfelelő tanítási módszereket és eszközöket illesztik oktatási programjaikba. De a tanárok és az oktatás folyamatos szakmai fejlődéséhez, az innovációk és új módszertani ismeretek elsajátításához a kulcs a más intézmények és országok szakembereivel való tapasztalatcsere.

      A projekt fő célja – teret biztosítva a tapasztalatok és a know-how átadásának a két partner iskola között a tehetséggondozás területén -, hogy közösen kerüljön kidolgozásra egy továbbfejlesztett és innovatív program a tehetséges diákok számára.

      A projekt elsődleges célcsoportjai:

      • Diákok: a 8-11. osztályos tanulók fejlesztése a megoldásfókuszú módszertan segítségével
      • Tanárok: a partner iskolák pedagógusai korszerű tehetség menedzsment módszereket ismernek meg, műhelymunkák keretében pedig megoszthatják tapasztalataikat és elmélyíthetik tudásukat

      A program fő elemei:

      • Tanárok közös továbbképzésére a megoldásfókuszú módszertan, mentori és életvezetési készségek területén
      • Közös műhelymunka a tanárok számára az innovatív tanítási módszerek megismerésére és feldolgozására
      • Közös diák táborok
      • Cseretanár program
      • Kézikönyv a legjobb gyakorlatokról és a program hatásvizsgálata

      A projekt lehetőséget teremt arra, hogy a diákok olyan közös produktumokat készítsenek, amely egymás kultúrájának és környezetének, iskolájának bemutatását és elismerését célozzák meg, valamint részt vegyenek olyan programokon, amelyek az egymástól való tanulás lehetőségét teremtik meg.

      Az újonnan kifejlesztett módszer megismertetése más oktatási intézményekkel is a határ menti régióban, tovább gyarapíthatja a közös tudást és tapasztalatokat.

      -----

      V sektore obchodu a služby je mnoho programov pre rozvíjanie talentov, ale tieto smery ešte nie sú v školách vyzreté. Na oboch stranách štátnych hraníc školské inštitúcie si do školského vzdelávacieho programu začleňujú pre svojich žiakov vzdelávacie metódy a učebné pomôcky podľa vlastných spoločensko–hospodársko–kultúrnych potrieb a miestnych podmienok, špecialít a potenciálov. Kľúčom pre stály profesijný rozvoj vzdelávania, pre rozvoj učiteľov a získavanie inovácií a nových metodických poznatkov je výmena skúseností medzi odborníkmi iných inštitúcií a krajín. Hlavným cieľom projektu - vyhradený priestor a prenos skúseností i know-how medzi dvoma partnerskými školami v oblasti rozvíjania talentovaných žiakov, aby sa vypracoval jeden vylepšený inovačný program pre talentovaných žiakov. 

      Prvoradá cieľová skupina projektu:

      • študenti: pomocou metodiky zameranej na riešenie rozvoja žiakov 8.-11. ročníkov
      • učitelia: pedagógovia partnerských škôl spoznajú metódy moderného managmentu talentov, v rámci workshopov podelia sa so svojimi skúsenosťami a svojimi znalosťami.

      Hlavné prvky programu:

      • Spoločné ďalšie vzdelávanie učiteľov zameranej na metodiku v oblasti  mentorstva a zručností pre život
      • Spoločné workshopy pre učiteľov pre spoznanie a spracovanie inovačných vzdelávacích metód
      • Spoločné študentské tábory
      • Výmenný program učiteľov
      • Príručka z najlepšieho cvičenia z praxe a posudok vplyvu programu

      Projekt dá príležitosť na to, aby žiaci vytvorili také spoločné produkty, ktoré sa zameriavajú  na prezentáciu a uznanie vzájomnej kultúry, prostredia a školy, a aby sa zúčastnili na takých programoch, ktoré vytvoria možnosť učenia sa navzájom.

      Prezentácia novej rozvitej vylepšenej metódy v iných vzdelávacích inštitúciách v pohraničnom regióne, by mohla ďalej rozšíriť znalosti a skúsenosti pedagógov.