• Alapiskola

     • Az alapiskolába a Bódva-völgye magyar anyanyelvű gyermekeinek jelentkezését várjuk, akik az alapismeretek begyakorlásával, a gondolkodási képességük fejlesztésével, a keresztény értékrend elsajátításával tehetségüket hatékonyan kívánják kamatoztatni.

       

      Épületátadás

      (Igazgatói beszéd, 2022. március 23.)

      Tisztelt Államtitkár Úr, Főosztályvezető Asszony, meghívott vendégek, kedves szülők, gyermekek, jelenlévők!

      Ctený pán riaditeľ arcibiskupského školského úradu, pani riaditeľky, riaditelia slovenských škôl, milí prítomní.

      Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a várva-várt napon.

      Egy csoda részesei vagyunk. Hosszú út áll mögöttünk. Csaknem hét év telt el azóta, hogy 2015-ben elindítottuk egyházi iskolaközpontunkat. Három évvel ezelőtt pedig az építkezés is elkezdődhetett. A kezdet nem volt egyszerű és amint tapasztaltuk az utána következő évek sem. Kitartással és egymásba vetett bizalommal viszont sikerült elérnünk, hogy együtt maradtunk. A sok nehézség, bizonytalanság, kételkedés ellenére bizonyítani tudtunk. Ma már egy olyan erős, lélekben és lélekszámban egyaránt növekvő intézményt tudhatunk a magunkénak, amelyet igencsak kiböjtöltünk. A vadonatúj, teljesen felszerelt, párját ritkító épület komplexum itt áll előttünk. Köszönjük a Kárpát-medence egyik legszebb épületét. Hála Magyarország Kormányának nemzetegyesítő politikájáért, anyagi támogatásáért, a Jövőért Alapítvány munkásságáért, valamint a Bódva-völgyi magyar családok állhatatosságáért.

      A köszönetnyilvánítás és hálaadás után szerintem egymás bíztatása a legfontosabb. Jézus azt mondta: Ne féljetek! Jövőképet kell hát formálnunk az utánunk érkezőknek, de még inkább azoknak, akik kételkednek, esetleg bizonytalanok egy-egy komoly döntéshozatal előtt. A mi esetünkben ez a legjobb alkalom a változtatásra. Továbbra is komolyan gondoljuk. Fényt kell gyújtanunk a sötétségbe. Nincs más út csak az Isten útja, illetve Szent István királyunk öröksége. Egyre többen vagyunk. A kapu lelki és intézményi szinten is nyitva áll. Szeretnénk, ha a velünk megtörtént csoda erőt és hitet adna az itt élőknek az elkövetkező esztendőkben, biztosítaná a szülőföldön való megmaradást, boldogulást, fejlődést.

      Az új fészek új távlatokat és lehetőségeket nyit életünkben. Rengeteg a tervünk.

      Idei tanévnyitó beszédemben már említettem, hogy a hetes számnak milyen  jelentősége, misztériuma van a mi életünkben.

      Őseink hét törzsből származnak, hét vezérünket ismerjük. Hitünk alapja a hét szentség.

      Népmeséinkben a mesehős heted-hét országon túli, hétmérföldes csizmával jár, hét próbát kell kiállnia, hétszerte szebben éled újra. A szivárvány hét színt mutat. Természetesen vannak hétpecsétes titkok. Hét szűk esztendő után várjuk jobb sorunkat jobb időnk keltét. Ha ez még nem volna elég a teljesség elképzeléséhez emlékeztessük magunkat arra, hogy az Ószövetségben olvasható, a világot Isten 6 nap alatt teremtette, és a 7-dik napon megpihent.

      Ezen fontos jelek tükrében vártuk a hetedik esztendőt! Elérkezett.

      Olyan intézmény működtetését vállaltuk, amely csodálatos anyanyelvünkön, magyar nyelven, keresztény értékeket közvetít. Közösséget tart meg és egyben jövőt épít, amely összefogja nemzetünket, az itt élő magyarokat és olyan oktató-nevelő munkát biztosít az egyházak segítségével, amely erős hitű közösséget formál. 

      A jövő gyermekeinkben rejlik, ezért újabb és újabb feladatok várnak ránk. Szükség lesz, a tisztelt szülők figyelmére, türelmére, példamutatására. Közös munkánk során a partneri együttműködést tartom a legfontosabbnak. Ez adhat gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely fejlődésüket biztosítja, tehetségüket felszínre hozza, személyiségüket harmonikussá teszi. Bízzunk egymásban. EGYET AKARVA, EGYMÁST SEGÍTVE meg tudjuk valósítani elképzeléseinket. Egy igazi, egymásért élő közösségben kell tovább mennünk az úton!

      Kedves gyerekek!

      Remélem az itt felnövekvő nemzedék kigyöngyözi majd magából az utánunk jövő igazgatókat, kurátorokat, lelki vezetőket. Azokat, akik nem alkusznak meg, nem ismernek kompromisszumot fontos – nemzetet és hitet megtartó kérdésekben. Áldjon meg benneteket a Teremtő!

      Tisztelt Polgármester Úr, képviselő társaim!

      Egy gyönyörű épülettel és megannyi lehetőséggel lett gazdagabb városunk.

      Kérem támogassák intézményünket, biztosítva gyermekeink fejlődését, kultúránk, hitünk, nemzetünk megmaradását.

      Kívánom, hogy őseink hite, útmutatása, lelki tisztasága, valamint elménk józan ítélőképessége vezéreljen mindnyájunkat a kijelölt úton!

      Isten áldja a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont minden diákját, alkalmazottját, a szülőket, barátokat, minden kedves jelenlévőt!

      Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

      Mgr. Nagy István
      igazgató