OBSAH - TARTALOM

 • Színházi előadáson a Tháliában

  David Drábek kortárs cseh író darabját, a Csokifalók-at tekintettük meg  a kassai Thália Színházban.

  A darab sajátosan vegyíti a valóságot az álommal, a tényeket a költészettel, a korszellemet a legendák ködével.

  A szülők halála után három lánytestvér bezárkózik az atyai házba és különböző módon próbálják feldolgozni a tragédiát, míg el nem jön a pillanat, hogy valamelyikük beteljesítse a bizarr apai örökséget.
  Mi a fontosabb? A világ megváltása, vagy a saját boldogságunk?

  Kire hallgassunk? Az élőkre vagy a holtakra?
  Keserédes, szürreális helyzetek, humoros és szerethető jelenetek során derül ki, vannak-e egyáltalán válaszok ezekre a kérdésekre.

 • Ho-ho-HÓ

  "Ne aludj hékás, itt van a tél,itt van az Új Év, itt van a fény,légy újra gyermek, itt van a hó,szálljon az ének, a hógolyó."

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • V 5.A sa staráme o vtáčiky - Az 5.A -ban gondokoskodunk a madárkákról

  Zima vbehla za vrátka

  Vyplašila vtáčatká.

  „Sneh sa sype, vietor hudie,

  Čo len s nami teraz bude?“

  „Nezhyniete, moji malí!

  Kŕmidlo sme na strom dali.“

 • Országos 3. hely a snowboard versenyen

  Gimnáziumunk 2. osztályos diákja - Nagy Dániel - a 2019. január 15-én Jasnán megrendezett országos snowboard bajnokság első fordulóján 3. helyet szerzett. Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

 • Angol nyelvi olimpiász

  Gacsay Orsolya 4.G, valamint Nyíri Benedek 2.G osztályos diákjaink az angol nyelvi olimpiász járási fordulóján 2. helyen végeztek. Gratulálunk!

 • Korizás a szepsi jégpályán

  Eleinte kicsit szokatlan, hogy alattad síkos talaj van, így becsúszik néha nem vitás egy-két popsira huppanás. Színes sapkák, sálak pulóverek, körbe-körbe keringenek, kézen fogva, vagy egymagában, mindenki csúszik a boldogságban.

 • 400. emlékév és Missziós Kereszt

  2018. január 15-én a 9.A osztály tanulóival részt vettünk a Kassai Szent Vértanúk 400. emlékévének nyitó rendezvényén. A premontrei templomban bemutatott szentmise keretében a Magyarországról érkezett Missziós Kereszbe elhelyezték Kolesár Anna ereklyéjét. Ma még talán fel sem fogjuk minek is voltunk részesei. Minden esetre lelkileg feltöltődve, élményekkel gazdagodva tértünk haza.

 • IX.A jégkorong meccsen

 • Gazdasági és pénzügyi ismeretek

  Vajon minden tanuló tisztában van azzal, mire költ ő és a családja?

  Tudnak - e segíteni - ha igény van rá – hozzátartozóiknak eligazodni a pénzügyek, a gazdaság világában?

  A pénzügyi, gazdasági témával kapcsolatosan, versenyszerű projektmunkát készítettek iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói informatika órán: „ Hogyan költhetem el leghasznosabban a megtakarított 20 eurómat ?“ cím alatt. Tanulóink munkái nagyon tanulságosak, amelyek többsége rámutatott arra, hogy - hogyan boldogulhatunk  a  mindennapi életben. A kevés, de hasznosan befektetett pénz is örömet szerezhet mindenki számára. A legsikeresebb és legtartalmasabb munkák díjazva voltak.

   

  A 7. A osztály nyertesei:  1. Pásztor Anna és Kočišová Martina                     

                                             2.  Dobos Anna                                                                         

                                             3.  Dobošová Frederika és Dubocziová Margita    

                                                                      

  A 8. A osztály nyertesei:  1.Viszlay Eszter  és  Rajcziová Viktória

                                             2. Kuzma Ádám

                                             3. Gulya Szilveszter

   

  Gratulálunk  minden lelkes versenyzőnek!

                                       

   

 • Téli örömök

  Fehér, puha ágyat vetett a tél,

  Fázva didereg a kósza szél.

  Nekünk nem számít, ha fúj a hideg,

  Húzzuk a szánkót gyerekek.

 • A Missziós Kereszt fogadása Szepsiben

  2019. január 11-én részt vettünk a Ferenc pápa által is megáldott Missziós Kerszt fogadásán, amely Bernard Bober érsekfőpásztorunk ösztönzésére, Gábor Bertalan esperes úr közbenjárásával érkezett egyházmegyénkbe. A pillanatnyilag 26 Kárpát-medencei szentté és boldoggá avatott egyéniség erekjéjét őrző kereszt életre szóló élmény mindannyiunk számára.

 • Farsangi fánk

  Serceg a zsír, sül a fánk. 

  Fényes, sárga serpenyőből ragyog ránk. 

  Illatozik, nő, dagad, az orrunkat csiklandozó jó falat.

  Már a tálon a sok fánk, 

  Fehér cukorfelhő alól nevet ránk. 

  Ránk nevet és integet. 

  Itt a farsang, vidám farsang, gyerekek.

 • Karácsony 2018

  Mint mindenütt szerte a nagyvilágban, úgy mi is bensőségesen ünnepeltük karácsony titkát. Az éjféli szentmise kezdetét jelző harangszó után, Mihályi Molnár László, költő és publicista, az egyháztanács főkurátora mondta el saját versét, majd a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény két diákja Nagy Gabriella és Rudy Rebeka közös éneklése nyitogatta a szép számban megjelent hívek szívét.

  Karácsony hajnalán 

  Kigyúlt az ég, a horizont lángol, s reményt kovácsola sötét világból. Beteljesül, értelmet adva a létnek: szűz-tisztaságban -így szólt az ígéret. Ránk ragyog fénye a Nap köntösében, s ez csillant meg egy kisded szemében. Megzendül szava a süket világban, láthatóvá válik a vak homályban, nyílik előtte, szeretni vágy a lélek, s szállást ad mind az Ég kisdedének. 

  Szentmise celebránsa, Mons. Gábor Bertalan, egyházközségünk esperes – plébánosa volt.

  A szentmise záró könyörgése után a főkurátor felkérte esperes - plébánosunkat, hogy szíveskedjék megáldani a jelenlevőket és azt a kenyeret, amelyik Szent István királyunk ünnepének tiszteletére a kárpát-medencei gazdák búza-adományának lisztjéből készült.

  Hála Istennek, immár vidékünkön is kedves hagyomány, hogy karácsony előtt ádventi koszorúkkal díszítjük nemcsak templomainkat és otthonainkat, hanem tereinket is. Sőt, az adventi idő vége felé köztereinken felállítják a betlehemet is. Többen ugyan furcsállják, hogy még nincs karácsony, de a jelképek már láthatóak, ezért a város vezetésével egyetértve hagyományteremtő szándékkal azt terveztük, hogy a jászolban fekvő Kisded szobra csak az éjféli szentmise után legyen kihelyezve.

  Így is történt. A köztéri betlehembe a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola két diákja, Dobos Kristóf és Nagy Dániel vitte ki a Kisded szobrát, amelyet a Dalárda énekének kíséretében esperes-plébánosunk, Nagy Istvánnal, az egyházi iskola igazgatójával közösen helyezett el.

  Lehet, hogy egyesek számára ez csupán karácsonyi kelléknek tűnik, de nekünk, katolikus keresztényeknek, áhítatunk elmélyítését és lelki életünk fokozását segíti elő. Örömmel tettük ezt egy olyan világban, ahol sokan már a „karácsony” szót is kerülik, egy olyan világban, ahol legszívesebben lerombolnák vagy felgyújtanák a fát és a jászlat.

  Számunkra „az ünnep – Wass Albert szavaival – Isten ajándéka, más, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból felülemelkedve tiszteljük önmagunkban az embert…” Meggyőződésünk, hogy csak így, ilyen szeretettel és jóindulattal győzhetünk korunk egyre divatosabb és egyre jobban mételyezőbb téveszméi fölött… „Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy az Isten az embert saját képére teremtette.“

  Köszönünk minden segítséget a templomban és a templomon kívül, amellyel jelét adtunk, hogy számunkra Karácsony ünnepe szent. Szívből kívánjuk, hogy amint a rengeteg búzaszem lisztté és kenyérré nemesedett, úgy váljék népünk is lélekben eggyé, függetlenül minden emberi gyarlóság által megrajzolt korlátoktól és határoktól…

 • Meggyújtottuk a 4. gyertyát

  Advent 4. vasárnapján, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjainak közreműködésével, a szepsi 12. számú Bercsényi Miklós Cserkészcsapat jóvoltából, a Betlehemi Lángról, a templomi koszorún is meggyúlt a negyedik gyertya.

  A negyedig gyertyát Nagy Éva tanító néni szervezésében Balta Rita és Bojszko Kevin gyújtotta meg. Köszönjük.

 • A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

  2018. december 21-én délelőtt közös bűnbánatra és eucharisztia ünneplésre gyűlt össze a tantestület vezetésével az iskola diáksága. Az esperesi körzet papjai miután kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, Mons. Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével szentmisében adtak hálát az eddig kapott kegyelmekért. Elmélkedésében a főcelebráns az evangélium alapján arra bátorította az egybegyűlteket, hogy legyenek szófogadóak, vagyis hűséges hallgatói és befogadói a kimondott és a megtestesült Igének, mert a befogadott Szó, boldoggá teszi úgy a befogadót, mint a Szót fogadót. A szentmisében és a kenyérosztás alatt az iskola diákjainak énekcsoportja szolgált.

  Amint arról már hírt adtunk, néhány évvel ezelőtt a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe táján, minden magyarországi megye és a határon túl élők egy-egy csoportja liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán. Taskó József a kamara B-A-Z megye megyei elnöke az idén Mezőkövesden a szepsi esperesi körzetnek 1000.- kg lisztet ajándékozott.

  Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy részét tovább ajándékozza a város és a környék néhány iskolai étkezdéjének. Lisztadományban részesült a buzitai és a makranci iskola, a bodollói óvoda, Szepsiben a két szlovák iskola étkezdéje, a Szent Erzsébet Idősek Otthona és a bodollói út romatelep rászorulói. A fennmaradó részből az OLAJOS PÉKSÉG közreműködésével Karácsonyra egy-egy kenyér jutott a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény családjai asztalára. Az egyháztanács ezzel kívánt eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

  Miután Dr. Száraz János, buzitai plébános, esperes-helyettes megáldotta a kenyereket és a jelenlevőket, az egybegyűltek azért imádkoztak, hogy Isten bőséges áldása kísérje továbbra is az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot, majd a lelkipásztorok szétosztották a kenyereket a diákoknak és tanároknak.

  Az intézmény református vallású tanárai és diákjai Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a református egyházközség gyülekezeti termében gyűltek össze gyermek istentiszteletre, amelynek végén átjöttek a katolikus templomba, ahol közösen részesültek az áldásban és a kenyéradományban.

  A szentmise után a diákok hazamentek. A lelki találkozó a papság és a tantestület közös ebédjével ért véget, ezzel is erősítve a megmaradás és az összetartozás szálait. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

 • Karácsonyi-ünnepi műsor

  2018. december 18.-án ismét örömelőleget kaptunk gyermekeink, diákjaink karácsonyi műsora kapcsán.

  Megnyugtatás számunkra, hogy Szent Pál apostol szavai (Fil 4,1-7): „4Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. 5Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. 6Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. 7Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.”, nemcsak nekünk szólt, de rólunk is. Nagy köszönet és hála mindenkinek, aki ennek érdekében elvégezte a maga feladatát.  Jó volt látni és hallani, amint a diákok a honoráriumukat az iskolabuszra adakozták. Az is sok mindent fémjelez, hogy az idei cipődobozos ajándékozás a református szeretetszolgálat céljaira lett meghirdetve és megvalósítva.

 • Meggyújtottuk a 3. gyertyát

  Intézményünk ádventi koszorúin újabb gyertyát gyújtunk, immár a harmadikat. Ha egy kicsit messzebb nézünk családi és közösségi otthonainktól, nem egyszer látunk elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó embereket, feldúlt családi otthonokat és közösségeket. Az ember gyenge és esendő, de erősebbek lehetünk, ha elcsendesülésünk, imáink, szenvedésünk és munkánk felajánlásával lelkünkben szabad utat engedünk Jézus Krisztusnak, az élő Isten bölcsességének és világosságának.

  Kedves kötelességünk, hogy életmagatartásunkkal tanúi legyünk Isten szeretetének. Szavunkkal, példánkkal, nevelésünkkel, a rászorultak testi-lelki megsegítésével, a szomorkodók megvigasztalásával sokat tehetünk a jóság és az irgalom terjesztéséért.

  Érdemes megszívlelni és valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: „Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Fil 4,1-6)

 • Adventi fellépés a fő téren

  Iskolánk alsó tagozatos tanulóinak fellépése tette még szebbé az adventi várakozás időszakát, vasárnap, késő délután, Szepsi fő terén. Gyermekeink csengő énekhangja mindannyiunkat megérintett. Köszönjük a szép élményt!

strana:

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT, Cirkevná MŠ,ZŠ a gymnázium bl.Sáry Salkaházi s VJM - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou-Szepsi
  Školská 13, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421948 246 331

Fotogaléria