• Az iskolaközpont profilja

     •  


    • MOTTÓ:

     „Embernek lenni!
     Csak embernek, semmi egyébnek,
     De annak egésznek épnek
     Föld-szülte földnek
     És Isten-lehelte szépnek.”

     (Sík Sándor)

     TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES DIÁKOK!


     Nehéz feladat szülőként a gyermekek jövőjéről felelősséggel dönteni. E nehéz döntéshez kívánunk  segíteni, bemutatva intézményünket a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontot.

     A Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont 2015 szeptember elsején nyitotta meg kapuját Szepsiben, s azóta működésével aktívan jelen van a város életében.
     Intézményünk fenntartója a Kassai Érseki Hivatal.

     Célunk: az egyházi iskolához méltó, színvonalas nevelő- és oktató munka mellett hangsúlyt kapjon a keresztény szellemiség elmélyítése is.

     Nevelésünk alapja: a keresztény értékek tisztelete, egy emberibb, erkölcsösebb nemzedék kiművelése. Egy olyan közösség formálása, amelynek tagjai különösen figyelnek egymásra.

     Pedagógiai programunkban a korszerű oktató-nevelő munka és a diákok továbbtanulásra történő felkészítése mellett kiemelt helyen szerepel a tanulók személyiségének ápolása, az egyéni adottságok kibontakoztatása.

     Az óvodában egy vegyes korosztályú csoportunk van.
     Alsó tagozaton felmenő rendszerben 1 - 4. évfolyamban, felső tagozaton 5 -9. évfolyamban folyik a tanítás.
     Alsó tagozatban két napközis csoport működik, de a felső tagozatban is minden tanulónak lehetősége van a napközis ellátást igénybe venni.
     Három gimnáziumi évfolyamban nyitottunk osztályt.

     Tárgyi felszereltségünk még kiegészítésre szorul. Ehhez számos pályázattal igyekszünk forrásokat találni.
     Iskolaidőben tantárgyi versenyek, szavalóversenyek, az erdei iskola, sítábor, úszótanfolyam, kerékpártúra és a tanulmányi kirándulások gazdagítják maradandó élményekkel tanulóinkat.
     Az egyéni bánásmódot igénylő tanulóink számára korrepetálást és fejlesztő pedagógust biztosítunk.
     Számítástechnika termünk számítógépekkel, informatikai hálózattal, állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A számítástechnikát alsó-, felső tagozatban órarend keretein belül, csoportokban oktatjuk.
     Idegen nyelvek: német, angol.

     Szakköreink tantárgyakhoz kapcsolódnak, de egyéb területen is végezünk tehetséggondozást. A kínálat sokszínű: matematika, idegen nyelvek, színjátszás, néptánc, nyelvtan, irodalom, énekkar, kézműves foglalkozások színesítik a palettát.
     A sportágak közül a kosárlabdában elért eredmények hírnevet szereztek iskolánknak. A sporttevékenységeinkhez tartozik még az úszásoktatás és sítúra szervezése. A városi sportéletben tömeges futóversenyben jeleskedünk.
     A 8 - 9. osztályos tanulók hivatásos táncoktató segítségével ismerkedhetnek meg a társastánc alapjaival, akik tánctudásukat nagy nyilvánosság előtt az próbabálon mutatják be.
     Évente több drámai előadást tartunk.
     Diákjaink színházlátogatását bérletek vásárlásával szervezzük meg.
     Hazai és külföldi testvériskolai kapcsolatokkal rendelkezünk.

     Kiket várunk az iskolánkba?

     Azokat,

     • akik fontosnak tartják, hogy a szeretet, öröm, béke, megbocsátani tudás, engedelmesség, türelem, tisztánlátás, tisztelet, helyes döntéshozatal, szorgalom, beépüljön gyermekük életébe,
     • akik családias légkörre vágynak, ahol minden gyermek nagy odafigyelést kap a pedagógusoktól,
     • akik nemcsak kiemelkedő teljesítményt lehetővé tevő iskolába, hanem egyedi értékeket közvetítő oktatási intézményhez akarnak tartozni.

      
     Nálunk a gyermekek mögött egy olyan pedagógusközösség áll, akik szeretetben oktatnak és nevelnek.

     A múlt kötelez, a jelen kihívás! Légy részese! Megéri!