• Évkönyvek

    •  

     • Évkönyv (2019/2020)
      "Örömömre szolgálna, ha a kivetítőn, a zászlónkon látható címer üzenetét mélyen a szívünkbe vésnénk. A tervezésnél Salkaházi Sára nevének két kezdőbetűjéből indultunk ki, melyeknek szembe fordításával egy szív alakját formáztuk meg. A Teremtő - szív formájában megálmodott végtelen szeretetének szimbólumát. A szív az apostoli feszület alatt helyezkedik el, mintegy óvva, védve keresztény magyarságunkat, elődeink ránk hagyott örökségét és hitét. A háttérben elhelyezkedő galambszárnyak a szentlélek kiáradásának kegyelmét és szabadságunk fontosságát mutatják. A lángnyelvek – a szentlélek hét ajándékának és egyben az egyház hét szentségének szimbólumai. A keresztség, bérmálás, oltáriszentség, bűnbánat, betegek kenete, egyházi rend, házasság. A felirat pedig összegez mindent – CUM DEO PRO PATRIA ET INVÍCEM - magyarra fordítva – ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS EGYMÁSÉRT."
      Nagy István, igazgató
       
     • Évkönyv (2018/2019)
      "Örülök, hogy megértettük az itthon maradás, és a szülőföldhöz való ragaszkodás jelentőségét a saját lelkünk, képletesen szólva a saját házunk építésének fontosságát."
      Nagy István, igazgató
       
     • Évkönyv (2017/2018)
      "Újabb és újabb feladatok várnak ránk. Nemcsak a gyermekek és a pedagógusok, de a szülők számára is. Szükség lesz, tisztelt szülők, a figyelmükre, a türelmükre, a példamutatásukra. Közös munkánk során a partneri együttműködést tartom a legfontosabbnak. Ez adhat gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely fejlődésüket biztosítja, tehetségüket felszínre hozza, személyiségüket harmonikussá teszi. Bízzunk egymásban, hogy EGYET AKARVA, EGYMÁST SEGÍTVE meg tudjuk valósítani elképzeléseinket! Igazi egymásért élő közösségben tovább tudjunk menni az úton."
      Nagy István, igazgató
       
     • Évkönyv (2016/2017)
      "Az egyházi intézmények pótolhatatlan felelőssége az is, hogy kifejezzék az evangélium élő jelenlétét a nevelés, a tudomány és a kultúra területén. Ilyen intézményként nem szigetelődhetünk el a világtól, sőt bátran ki kell lépniük a peremekre, a perifériára, a mai kultúra területére, párbeszédet folytatva annak az ajándéknak a tudatában, amelyet tapintatosan felkínálunk a keresőknek, a kérdezőknek és a kétkedőknek."  
      Mons. Dr. Gábor Bertalan, lelki igazgató