• Látogatás a Rozsnyói Bányászati Múzeumba

       2018.10.21.

       Az INTERREG tehetséggondozási program keretén belül 2018. október 16-án iskolánk diákjaival Rozsnyóra utaztunk. A természettudományi tantárgyakon belül Müller Sándor bányamérnök által tervezett Bányászati múzeumba látogattunk, ahol két érdekes kiállítást tekinthetünk meg.

       A bányászati részlegen megismerkedhettünk a bányászok minden napjaival és a nehéz munka körülményeivel a Szlovák Érchegység bányáiban. Megismerhettük a középkori bányász kéziszerszámokat, munkaeszközöket, vontatóteknőt, fúrót, mérőt és világító technikai eszközöket.

       Az utunk fő célja a Szlovák Karsztról szóló kiállítás volt. Megismerkedhettünk a karmezők, fennsíkok, barlangok élővilágaival. A kitömött állatok, védett növények fényképei, az ásvány- és kőzetminták hűen tükrözik a táj értékeit.

       Nagyon jól éreztük magunkat! Élményekben gazdagon tértünk haza és sok-sok ismeretre tettünk szert!

      • Egészséges életmód hete

       2018.10.15.

       Kezdetét vette iskolánkon az egészséges életmód hete, éppen ezért közös sportolással -mozgással indítottuk a délutánt. Ezt követően ínycsiklandó saláták készítésével - kóstolásával, aszalt almával, frissen facsart narancslével enyhítettük éhségünket -szomjúságunkat. Sok - sok hála mindazoknak, akik részt vettek ezen a csodálatos délutánon! 

      • THÁLIA

       2018.10.11.

       2018. október 10-én az alsó tagozatosok a Thália Színházban tekintették meg a Csillagokkal táncoló Kojot című előadást.

      • Kézműves foglalkozáson

       2018.10.11.

       Október 10-én kézműves foglalkozáson vettünk részt a 6.A osztállyal Szepsiben. Herczeg Marika néni természetes alapanyagokból szebbnél szebb állatfigurák készítését mutatta meg nekünk. Baglyot, macskát, egeret tűzokádó sárkányt és kutyát készítettünk. Nagyon jól éreztük magunkat!

      • Diáklátogatás a plébánián

       2018.10.08.

       2018. október 8-án a Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi
       Iskolaközpont VII.A osztályos tanulói a hittanóra keretében Ferencz Attila hitoktató
       vezetésével meglátogatták a szepsi plébánia épületét és lakóit.
       Az ünnep kapcsán Gábor angyal Szűz Mária látogatását idézték Lukács evangélista lejegyzése
       alapján (Lk 1, 26-28): „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te
       minden asszonynál!”
       Az angyal közölte Máriával, hogy Isten nagy kincset készül rábízni: a világ Megváltóját.
       Mária ezt nem érti, de Istenben bízva, elfogadta a hivatását. Ezzel is példát adva
       mindnyájunknak, hogy bizalommal kutassuk Isten tervét önmagunkról és mondjunk bátran
       igent Isten tervére. Érdemes, mert a tervben és általa szebb, tökéletesebb lesz a világ és
       teljesebb az élet úgy a halálon innen, mint a halálon túl!

      • Emlékezés a 13 aradi vértanúra

       2018.10.08.

       Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban 2018. október 8-án emlékeztünk a 13 aradi vértanúra. A lelki találkozó kezdetén és végén Nagy István, iskolaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, ill. köszönte meg a kegyelettejes megemlékezést.

       Egy diák felolvasta a vértanú nevét, egy másik a vértanú születési és a halála dátumát, nemzetiségét és honvédi fokozatát, a harmadik pedig a vértanú utolsó mondatát, majd harang- gongszó kíséretében meggyújtottunk egy-egy szál gyertyát.

       *

       Aulich Lajos

       (1793-1849) nemzetisége: német
       honvéd tábornok


       "Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. Halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megérti ezt a szolgálatot."

       *

        Damjanich János

       (1804-1849) nemzetisége: szerb
       honvéd tábornok


       "Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt."

       *

        Dessewffy Arisztid

       (1802-1849) nemzetisége: magyar
       gróf, honvéd tábornok


       "Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata."

       *

        Kiss Ernő

       (1799-1849) nemzetisége: örmény
       honvéd altábornagy


       "Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük!"

       *

        Knézics Károly

       (1808-1849) nemzetisége: horvát
       honvéd tábornok


       "Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat!"

       *

        Lechner György

       (1795-1849) nemzetisége: német
       honvéd tábornok


       "Krisztus keresztje és a bitófa rokon. Az isteni áldozat mellett milyen törpe az én áldozatom."

       *

        Lázár Vilmos

       (1815-1849) nemzetisége: örmény
       honvéd ezredes


       "Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érik apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében lesz forradalmárrá a magyar lélek."

       *

       Leiningen-Westerburg Károly

       (1819-1849) nemzetisége: német
       gróf, honvéd tábornok


       "A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját."

       *

       Nagysándor József

       (1803-1849) nemzetisége: magyar
       honvéd tábornok


       "De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré és jó katonává tett."

       *

       Pöltenberg Ernő

       (1808-1849) nemzetisége: osztrák
       lovag, honvéd tábornok


       "Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide."

       *

       Schweidel József

       (1796-1849) nemzetisége: magyar
       honvéd tábornok


       "A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot."

       *

        Török Ignác

       (1795-1849) nemzetisége: magyar
       honvéd tábornok


       "Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam."

       *

       Vécsey Károly

       (1803-1849) nemzetisége: magyar
       gróf, honvéd tábornok


       "Isten adta nekem a szívet és lelket, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."

       *

       Miután meggyújtottuk mind a 13 szál gyertyát Gábor Bertalan esperes-plébános így szólt az egybegyűltekhez:

       Mélyen tisztelt Igazgató úr! Tisztelt tantestületi tagok! Kedves diákok! Damjanich János, honvéd tábornokkal kapcsolatban érdemes újból és újból eszünkbe juttatni utolsó sorait. Búcsúlevelében többek között ez olvasható:

       Istenem, áldd meg Aradot! Áldd meg szegény, szerencsétlenbe süllyedt Magyarországot!

       Ó, Uram Te ismered az én szívemet. Egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen

                   Így imádkozott egy a 13 közül. Istennel az ajkán, hittel a szívében halt meg. Damjanich a siralomházban lett ortodoxból - katolikussá. P. Sujánszky Eusztág, minorita atyát - akinek holtteste, az Ondava parti Imregen van eltemetve - kérte meg, hogy őelőtte tehesse le az apostoli hitvallást, hogy ezáltal lehessen tagja a katolikus egyház teljes közösségének.

                   Az új idők új viharaiban, a mai kihívások alattomos pergőtüzében - vértanúinkra emlékezve - éltessen bennünket is kitartásunkban, igyekezetünkben, hitvallásunkban és nemzeti hovatartozásunkban az a meggyőződés, hogy „az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dan 12,3).

       Az igazsághoz azonban, az is hozzátartozik, hogy Damjanich János tábornok a forradalom alatt kivégeztette a tápiószecsői és a kókai katolikus papot. Most már tudjuk, hogy mindez a falu ármánykodása és Damjanich félreértése miatt, helytelen cselekedett volt. Bűn, amit Damjanich utólag megbánt és többek között ez vezette őt arra, hogy katolizált.

       Példája bátorítson bennünket is arra, hogy bűneinket beismerjük, megbánjunk, bocsánatot kérjünk és igyekezzünk is azt jóvátenni.

                   S még valami. A minap zárult le Ferenc pápa baltikumi apostoli látogatása, amelynek során fölkereste Litvániát, Lettországot és Észtországot. A Tallinnban bemutatott záró szentmiséjén a pápa arra buzdította a híveket, hogy merjenek kilépni a plébánia kapuin, és kérjék a Szentlelket, hogy mindig megőrizhessék függetlenségüket.

       Elmélkedésében többek között a következőket is mondta: Az észtek nemzeti öntudatát nagymértékben meghatározza a népi kultúra ápolása, a népdalok megtartó ereje. Mivel büszkék vagytok arra, hogy észtek vagytok, ezért így énekeltek: „Észt vagyok, észt maradok, észtnek lenni szép, észtek vagyunk”.

       Milyen szép egy nép részének érezni magunkat! Milyen jó függetlennek és szabadnak lenni!” – folytatta a pápa, majd közös imádságra buzdította hallgatóit. Kérjétek Jézust – mondta - hogy ébressze föl szíveteket! Adja meg nektek a Szentlélek ajándékát, hogy a történelem minden pillanatában szabadok lehessenek, a jót kövessétek és kiválasztottnak érezzétek magatokat! Engedjétek, hogy Isten növelje Észtországban és az egész világon az ő szent nemzetét és papságát.

       Mélyen tisztelt Igazgató úr! Tisztelt tantestületi tagok! Kedves diákok! A 13 aradi vértanúra emlékezve mi is idézzünk emlékezetünkbe egy közismert magyar népdalt:

       Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem,
       Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
       Magyarul tanított imádkozni anyám,

       És téged szeretni, drága magyar hazám.

       Az ünnepség az Ároni áldás után a Himnusszal zárult. Emlékeztünk és imádkoztunk, hogy korunk ifjúsága – határon innen és határon túl - egész ember legyen!

       Az egyén, egy nép, egy nemzet, egy nemzedék két szélsőségben végezheti életét, vagy a vértanúságban, vagy erkölcsi fertőben.

       Adja Isten, hogy felnövekvő nemzedékünk erkölcsös életével tegyen tanúságot az Istenhez és az egymáshoz való tartozásról.  Csak kívánni tudjuk és kérni, hogy nemzetünk Nagyasszonya és az Árpád-ház dicső szentjei továbbra is virrasszanak népünk ifjúság felett, hogy a szívük Krisztusé, az életük pedig a hazáé legyen!

        

      • Diákolimpia-országos döntő Dunaszerdahelyen

       2018.10.07.

       2018. október 5-én, ismét Dunaszerdahelyen rendezték meg a Diákolimpia országos döntőjét. Iskolánk az atlétikában képviselte régiónkat. A verseny 60, illetve 300 méteres futásból, távolugrásból és krikettlabda-dobásból tevődött össze. Egyéniben és összetettben is hirdettek eredményt. Lányaink : Kaputa Marianna(9.A) és Balázs Rita(7.A) , kiválóan szerepeltek. Ritának sikerült harmadik helyet szereznie a 60 méteres síkfutás döntőjében, így éremmel térhetett haza. Ahogy azt a megnyitón is hallhattuk: „… mindenki győztes, aki eljut egy országos megmérettetésre, és képes felülmúlni önmagát…” Mindannyian nagy örömmel vettünk részt a színvonalas versenyen és elégedetten, új célokat kitűzve jöttünk haza. Gratulálunk a lányoknak és további sok sikert kívánunk minden fiatal sportolónak

      • Matek szakkörön is tehetségeket gondozunk

       2018.10.06.

       Matekosaink lelkes csapatot alkotnak, hangulatuk felhőtlen. Célunk a tehetséggondozás. Azt próbáljuk elérni, hogy ne képletek, bemagolt módszerek, alkalmazható tételek után kutassanank a fejükben, hanem engedjék szabadjára a fantáziájukat, és bátran ötleteljenek. Problémát oldjanak meg önerőből. Egyszóval játszanak, nevessenek, kacagjanak, s nem utolsósorban fejlesszék mindennel az eszüket, az agyukat. Egyik legfontosabb szervük, később meghálálja, ha tettek valamit érte.

      • Első pénteki igeliturgia

       2018.10.06.

       A templomban ismét orgonajáték szólt felvételről. A tantestület, az intézmény növendékei, a szülők, az iskolabarátok és a hívek fokozatosan foglalták el helyüket a templompadjaiban. A becsengetés után, az ünnepi menet az oltárhoz vonult közben az iskola gyermekkórusa Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk… kezdetű éneket énekelték. A lelki találkozó kezdetén az iskola igazgatója többek között így köszöntötte az egybegyűlteket:

       Kedves diákok, tantestületi tagok, szülők és iskolabarátok!

       Az elmúlt iskolaévben minden hónap elején igyekezetünk rendszeresen találkozni itt Isten-házában, hogy útmutatást, erőt, kitartást, lelki, szellemi és testi egészséget kérjünk mindennapi életünkre. 

       Ezt a hagyományt kívánjuk folytatni ebben az iskolaévben is. Holnap, október 6.-án a 13 aradi vértanúra emlékezünk, október 7.-én Rózsafüzér Királynőjének üljük az ünnepét, amelynek kapcsán október 18.-án, csütörtökön 9:00 órai kezdettel világszerte imádságra gyűlnek össze a gyerekek, hogy közösen imádkozzanak a világ békéjéért, azzal a reménységgel, hogy így is láthatóvá tegyék a békés jövő fontosságát. Mi is csatlakozunk a közös imához. Október 18.-án 9 órától közösen fogunk imádkozni erre a szándékra – itt a templomban.

       Imádkozzunk tehát ismét közösen: minden diákért, növendékért, tanárért és nevelőért és azért a nagy felismerésért, hogy – Boldog Sára testvér példájára – Isten akaratát továbbra is felismerjük, és a nekünk szánt feladatot hűségesen elvégezzük. Legyünk szent jelek ebben a világban! Főleg itt a végvárakban, a peremeken, ahol ez hangsúlyosabb kötelességünk! Legyen bennünk továbbra is sorsközösséget felvállaló, áldozatkész lelkület! Életünk legyen csendes, alázatos visszhangja Boldog Sára testvér életmottójának: Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!

       Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Áldás – békesség!

       Az igazgató úr beszéde után következett az ige-liturgia, ami egy énekkel kezdődött:

       Szeretet áradjon köztünk!
       Szeretet gyúljon bennünk!
       Szeretet töltsön el minket!
       Add ezt nekünk, Urunk!
       Hadd legyünk testvéri szívvel
       mindnyájan egyek Benned!
       Lobbantsa lángra szívünket szereteted!

       A helyi esperes plébános megkezdte az istentiszteletet, üdvözölte az egybegyűlteket, majd lelkiismeretvizsgálatra és bűnbánatra buzdított, amit a közgyónás követett.

       Ha visszaemlékezünk - mondta - az új iskolaév kezdetén azon a nagy kérdésen gondolkodtunk, hogy: miért is vagyunk a világban? Tamási Áronnal válaszoltunk, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

       Az ember ott van otthon, ahol nincs egyedül.

       Igeliturgiánk kezdetén, a szent csendben, tekintsünk magunkba. Kérdezzük meg önmagunkat: Milyen világban akarunk élni? Kivel? Mit teszünk azért, hogy világunk szép és élhető legyen? Bizonyára, olykor-olykor, - de ezt mindenki maga tudja, hogy hányszor - elrontottuk, csúffá tettük környezetünket, kapcsolatainkat, barátságunkat Istennel és egymással, ezért most bánjuk meg bűneinket, lélekben kérjünk bocsánatot Istentől és egymástól.

       Kérjük a Szentlélek segítségét is, hogy ezután a jót jobban felismerjük. Imádkozzunk, hogy Isten segítségével és egymás támogatásával a felismert jót meg is tudjuk valósítani.

       Napi könyörgés és olvasmányok után rövid homília következett arról, hogy az Úr Jézus jajt kiáltott azokra, akiket elvakított a gőg, és elutasították az evangélium üzenetét. Fontos, hogy mi itt a végeken komolyan vegyük Isten szavát.

       Homília után következtek az egyetemes könyörgések a kilencedik osztályos diákok közreműködésével, majd közösen elimádkoztuk a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát.

       Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk és ezzel is eleget tettünk több szülő jogos kérésének és javaslatának, hogy diákjaink a megszerzett tudás mellé, jó erkölcsi alapot is kapjanak az evangéliumi értékrend alapján.

       Adja Isten, hogy Isten Szent Lelke továbbra is irányítsa és vezesse a felelősöket, akik teljes odaadással hallgatnak a Lélek indítására és engedik magukat vezetni azon az úton, amelyik népünk számára az áldott jövő útja. Ehhez kérjük most gyermekeinkre, tantestületünkre, a szülőkre és az iskolabarátokra az Úr áldását.

      • Állatok világnapja

       2018.10.04.

       Október 4-én ünnepeljük az állatok világnapját. Az environmentális nevelás keretén belül barátságunkat úgy fejeztük ki, hogy állatokkal díszített öltözékben jöttünk iskolába. Néhány plüssállatot is elhozhattunk és lerajzolhattuk kedvenceinket.

      • Rajzórák

       2018.10.04.

       Az elmúlt hetekben egy érdekes képzőművészeti technikával ismerkedtünk a gipszöntéssel, illetve lenyomatok készítésével. Akárhogyan vigyáztunk,  mindig nagy rendetlenséget csináltunk, de a végén kárpótolt minket a csodaszép végeredmény.

       Fotogaléria

      • HANGSZEREK

       2018.10.04.

       Az Interreges pályázatunkból vásárolt hangszerek megérkeztek. Micsoda élmény volt kibontani a vadonatúj dobokat, gitárt, ritmushangszereket, melyeket azonnal ki is próbáltuk és macskazenekart alakítottunk.