• Hamvazószerda

       2020.02.26.

       2020. február 26-án egyházközségünk hívő népe is csatlakozott a nagyböjti szentidő ünnepélyes megkezdéséhez. Hamvazószerda a nagyböjti szentidő kezdete. Az Egyház hamvazószerdán, amint azt a neve is sejteti - szentmisében, vagy igeliturgia keretében az előző évben megáldott olajfa- vagy barkaágak elégetéséből nyert hamuval - jelöli meg a hívek homlokát.

                   Délelőtt a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodásai, délben az iskolások vettek részt a liturgián, ami ünnepélyes bevonulással vette kezdetét, mialatt a 91. zsoltár verseit népdalzsoltáros változatban énekeltük a kivetítőről. A napi könyörgés után elhangzottak a szentírási szakaszok, amit homília követett, majd a hamu megáldása és a hamvazás következett. A hamvazkodás alatt Schreiber István, kántor Jeremiás próféta siralmait énekelte. A szertartás a Hívek könyörgésével folytatódott, a Miatyánkkal, az Üdvözléggyel, a Záró könyörgéssel és az ünnepi áldással ért véget.

                   A hamvazkodással megújítottuk elkötelezettségünket, hogy az Úr Jézussal, Benne és Vele, a nyomában járunk. Megengedtük, hogy szentségei misztériumában átalakuljunk. Lehetőséget adtunk arra, hogy meghaljon bennünk a régi, bűnös ember és megszülessen az Isten kegyelmében átalakult új ember.

                   A hamvazkodási liturgiában az iskola diákjai ünnepélyesen átvették az Evangéliumok Könyvét, ami az iskola folyosóján kialakított liturgikus térben nyer elhelyezést, ahol az óraközi szünetekben lehetőség kínáltatik az Isten szavának magánolvasására és a kapott üzenetek egy füzetben való megosztására, hogy mivel a Biblia az Úr népének a könyve, Isten igéje egyesítse gyermekeit és tegye egyetlen néppé őket. Átadásra kerültek az egyes intézményekbe kihelyezhető meghívó molinók is.

                   Örülünk, hogy együtt kezdtük el a nagyböjti szentidő ünneplését. Megkezdtük 40 napos zarándokutunkat, amely elvezet minket az Úr Húsvétjának öröméhez. Zarándokutunknak ezen a szakaszán sem vagyunk egyedül. Az Egyház a kezdetektől fogva velünk tart és támogat bennünket Isten Szavával, és az Úr szentségeivel. Isten Szava magában foglalja lelki életünk programját és bűnbánatra hívó elkötelezettségünket. A szentségek vétele pedig megerősít, bátorít és segít minket tökéletesebben járni életünk útját.

                   Az igeliturgia emlékezetes pillanata volt, amikor a kongresszus eredményességéért végzett közös ima közepette a templomban ünnepélyesen elfogadtuk - Dr. Erdő Péter bíboros úr ajándékát - az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra szóló meghívást és az arra invitáló molinót. 

                   Adja Isten, hogy a kongresszus mottójaként: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) kapott kegyelem által a nagyböjti szentidőben jobban imádkozzunk és buzgóbban gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Az Úr segítsége és a mindig az Istenre figyelő és Benne élő Szűzanya példája és oltalma kísérjen minden jóakaratú embert a nagyböjti zarándokúton.

      • XXIX. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulója

       2020.02.25.

       Iskolánk diákjai, mint minden évben, idén is részt vettek a 2020. február 25-én megrendezett
       XXIX. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulóján, Szepsiben. Az igényes felkészülés ez
       éven is meghozta gyümölcsét. Minden versenyzőnknek ezúton is szívből gratulálunk!
       Díjazottjaink:
       Arany sávos besorolást szereztek:

       Schwartz László – 1.kategória, vers
       Pálos Erik – 2. kategória, vers
       Balázs Lilien – 2. kategória – próza
       Viszlay Eszter – 3. kategória – vers
       Dobos Orsolya – 4. kategória – vers

        

       Ezüst sávos besorolást szereztek:

       Pálos Kitty, Pelegrin Noémi, Gergely Léna,
       Groško Róbert, Kovács Lili, Bráz Zoé, Czompoly Csenge,
       Pásztor Anna, Kocis Martina, Nagy Gabriella,
       Hricó Cynthia, Zachariaš Edina

       Bronz sávos besorolást szereztek: Drága Wanda, Tóth Kozma Sofia, Mohňanský Lilla,
       Dobos Anna, Fazekas Zita, Rudy Márk, Viszlay Boglárka

        

       Azok, akik aranysávos besorolást szereztek, 2020.3.27-én Nagykaposon a kerületi fordulón képviselik nemcsak iskolánkat, de járásunkat is. Sok sikert kívánunk nekik!

      • "Poznaj slovenskú reč"

       2020.02.24.

       Ako každý rok, aj tento sa naša škola zúčastnila okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč, ktoré sa konalo 24.2.2020 v Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou. Súťaž je  určená pre školy s VJM. Hlavným cieľom súťaže bolo vypestovať pozitívny vzťah, nie len k slovenskej kultúre ale aj k slovenskému jazyku. Našu školu reprezentovali  tri žiačky.

       V 1. kategórii Vivien Szlifková (IV.A), ktorá vyhrala krásne III. miesto a postupuje do krajského kola.

       V 2.kategórii Michaela Boková (VIII.A) a Vanda Rajcziová (IX.A)

       Veríme, že im  súťaž priniesla mnohé nové vedomosti a predovšetkým skúsenosti do života.

       Veľmi nás teší, že práve tieto tri žiačky reprezentovali  našu školu.

      • V. Salkaházi Bál

       2020.02.23.

       „…kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni

       fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak.”

       (Joel 3,1)

       2020. február 22-én tartotta a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont a szülők bálját. Nyitányként a nagyidai Ilosvai néptáncegyüttes produkciójában gyönyörködhettek a tisztelt bálozók, majd Gábor Bertalan esperes-plébános, iskolalelkész köszöntötték az egybegyűlteket.

                   Azt mondják, hogy az örömteli vigaszság közepette nem szokás nagyon komoly dolgokról beszélni. Nem illik. Tudjuk, ennek ellenére formabontó leszek – mondta az esperes-plébános.

       A minap „Nevelés. A globális megállapodás” címmel kétnapos konferenciát tartottak a Vatikánban. A pápa is fogadta a konferencia részvevőit. Hozzájuk intézett beszédében többek között azt hangsúlyozta, hogy az emberiségnek egy megújult nevelési egyezményre van szüksége, amelynek célja, hogy érett embereket képezzen, olyanokat, akik újjáépítik a kapcsolatok szövetét és egy testvériesebb emberiséget hoznak létre.

                   A nevelés nem pusztán koncepciók átadását jelenti, hanem együttműködést is igényel minden benne érintett részéről: a családoktól, az iskolától, a szociális, a kulturális és a vallási intézményektől.

                   Valóban. Ki tagadná? A családok, az iskolák, a nemzetek, a kultúrák között a „nevelési megállapodás” válságban van, valójában összeomlott, amit az együttműködés megújult egyetemes erőfeszítései által lehetne helyrehozni. A társadalom minden tagja arra kapott meghívást, hogy megújítsa és megszilárdítsa elkötelezettségét a nevelés érdekében.

                   Mindent meg kell tenni azért, hogy az új nemzedékek világosan megértsék saját hagyományaikat és sajátos kultúrájukat a többiekkel összevetve kialakítsák önértelmezésüket, szembesülve és elfogadva a sokszínűséget és a kulturális változásokat.

                   Mindezek fényében tehát a családnak is nagyobb értéket kell nyernie az új nevelési megállapodásban, mert a család felelőssége már az anyaméhben elkezdődik. A család tölti be az elsődleges nevelési szerepet. Ezért, segítségre van szükségük, hogy megértsék az élet kezdeti szakaszának fontosságát, és ezt követően megfelelően tudjanak cselekedni. Ahhoz, hogy javítani tudjunk a nevelés minőségén, el kell érni a családok és a helyi közösség nagyobb részvételét a nevelési projektekben.

                   Ennek tudatában ismételten elismerően kell szólnunk a pedagógusokról, akik bátran és nagy elkötelezettséggel néznek szembe a nevelés kihívással. Ők ugyanis a jövő nemzedékek építői. Tudásuk, türelmük és odaadásuk által egy olyan magatartásformát közvetítenek, amely gazdagsággá válik és megteremti a holnap emberét. Ehhez a folyamathoz szükség van megfelelő nemzeti és nemzetközi, valamint magánerőforrásokra, hogy hatékonyan tudják betölteni szerepüket.

                   Köszönöm, köszönjük, hogy épül az új iskolánk, a fészkünk. Ismételt köszönetet mondunk a magyar kormánynak és Magyarország adófizetőinek, hogy támogatják és elősegítik megmaradásunkat.  Köszönjük mindazok munkáját és igyekezetét is, amelyet közös álmunk és vágyunk megvalósításáért tesznek – határon innen és határon túl.

                   Viszonzásul minden tudásunkkal és igyekezetünkkel ezúton is biztosítani kívánunk mindenkit arról, hogy a mindennemű nemes áldozat nem hiábavaló.

                   Adja Isten, hogy az ilyen és hasonló találkozók továbbra is elősegítsék a szülői, a pedagógusi a lelkipásztori hivatás erősödését – határon innen és határon túl - amelyek emberségesebbé, egyenlőbbé, kielégítőbbé teszik a nevelést, amelyek a XXI. század keresztényi, hitbéli, nemzeti, kulturális, gazdasági és társadalmi igényeinek és elvárásainak megvalósításához és megvalósulásához nélkülözhetetlenek.

                   Az elmondottak alapján látva látjuk és hallva halljuk, hogy az, amit tenni igyekszünk itt a szűkebb pátriában az mérhetetlenül fontos és szent dolog: A jövő iránti aggodalom nem más, mint a jövő nemzedékek és az emberiség jövője iránti aggodalom. Ahhoz, hogy javítani tudjunk a nevelés minőségén, el kell érni a családok és a helyi közösség nagyobb részvételét a nevelési projektekben.

                   A fiatalok ugyanis arra hivatottak, hogy új ajtókat nyissanak meg, miközben a kulcsokat az idősek őrzik. Jó, ha egy-egy intézmény fiatalsága a gyökerek keresésére figyel, de közben hallgat az idősekre. A fiatalok és öregek közötti ilyen találkozás nélkül nincs jövő. Gyökerek nélkül nincs növekedés, új sarjak nélkül nincs virágzás. Emlékezet nélkül nincs jövendölés, látomás nélkül nincs emlékezés. Amit senki nem kezd el, azt senki nem tudja befejezni.

                   A bálozók kellemesen szórakoztak. Feszültségoldó kikapcsolódásnak voltunk a tanúi. Áldott együttlét volt, remélve, hogy nemzedékünk apraja és nagyja, így is - határon innen és határon túl - mindjobban eleget tud tenni az előtte álló kihívásnak, valóra váltva Joel próféta jövendölését: 1„…kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak.” (Joel 3,1)

                   Ezt a gondolatsort erősítette meg a beszédet követő ima és a közösen dúdolt és énekelt közismert zeneszám is:

       Az élet egy színes álmodás,
       Mely egyszer véget ér.
       A sír lesz majd a végállomás
       A szív pihenni tér.
       Álmodjunk mindig szépeket,
       Hisz úgysem - tart soká.
       A gyorsan elszálló éveket
       Tegyük, mi boldoggá!

       Szeressük egymást gyerekek,
       A szív a legszebb kincs.
       Ennél szebb szó, hogy szeretet a
       A nagyvilágon nincs.
       Az élet úgyis tovaszáll,
       A sír magába zár.
       Szeressük egymást gyerekek,
       Hisz minden percért kár!

        

        

      • Óvodás maszkabál

       2020.02.22.

       Télzavaró farsangi ünnepséget, maszkabált tartottunk az oviban. A gyermekek kedves jelmezekben szórakoztattak és szórakoztak.

       Bál, bál, maszkabál! Minden jelmez készen áll, szól a nóta, messze száll: Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál!

       Bál, bál, maszkabál! Tarka-barka sapka, sál,málnaszörp és szalmaszál: Áll a bál, áll a bál,áll a fényes maszkabál!

       Bál, bál, maszkabál! Julcsi, Panka, Pista, Pálkarja, lába táncra áll: Áll a bál, áll a bál,áll a fényes maszkabál!

      • Évszázadok öröksége - történelmi vetélkedő

       2020.02.20.

       Iskolánk gimnazista tanulói február 10-én részt vettek a magyar Oktatási Hivatal által meghirdetett Évszázadok öröksége című történelmi vetélkedő 1. fordulóján. A 3 fős csapat tagjainak a magyar szabadságharc témájában kellett összemérni tudását a több országban is meghirdetett verseny résztvevőivel. Intézményünk diákjai - Nagy Dániel, Ragán Adrián és Dobos Kristóf - sikeresen továbbjutottak a 2. fordulóba. Felkészítő tanáruk Szemán Szilvia. Gratulálunk!

      • " A jövő technikusai "

       2020.02.19.

       Így dolgozunk mi !

       Az elektromos áramnak nagy jelentősége van a mindennapi életben.

       Áramkört legegyszerűbben úgy kaphatunk, ha az áramforrás két kivezetését egy fogyasztón keresztül vezetővel összekapcsoljuk. A fogyasztó az áramkör lényeges eleme, ezen keresztül leszünk képesek az áramforrásban tárolt energiát a számunkra szükséges formába átalakítani: pl. izzólámpa bekötésével fényenergiává, hősugárzó üzemeltetésével hőenergiává, vagy ventillátor bekapcsolásával mozgási energiává.

       Kapcsoló használatával az áramkör zárása és nyitása oldható meg egyszerűen és biztonságosan.

      • "Törd a fejed!"

       2020.02.19.

       Érdekes felelet-választós versenyen vetélkedtek iskolánk 5.,7. és 8. osztályos tanulói. A verseny célja a  tehetséggondozás, a matematikai logika és az önálló feladatmegoldó képesség fejlesztése. Precíz műveletfogalom és fejlett számolási készség szükségeltetik hozzá. Elsődleges szempont, hogy minden versenyző biztosan és gyorsan bánjon a matematikai műveletekkel. Fontos a jó következtető képesség, találékonyság, éles logika.

       A feladatok utasításának cseles megfogalmazása felér egy szövegértési gyakorlattal!

       Sikeres megoldók:

                 1.hely: Sitáš Áron V.A , Pápai Zsófia VII.A,  Oceák Dániel VIII.A

                 2.hely: Oceák István VII.A , Pásztor Anna VIII.A

                 3.hely: Viszlay Boglárka VII.A, Kovács Norman Gábor VIII.A

                 4.hely: Czompoly Csenge VII. A , Kočišová Martina VIII. A

                 5.hely: Piroh Roland VII. A   

      • Szép Magyar Beszéd - járási forduló

       2020.02.12.

       2020. február 10-én zajlott a Szép Magyar Beszéd járási fordulója. A versenynek a szepsi Tücsök szabadidőközpont adott helyett. Iskolánkat kategóriánként 2 tanuló képviselte. Az 1.kategóriában Kovács Lili (3.A) és Groško Robert (3.A)versenyeztek, míg a 2.kategóriában Czompoly Csenge (7.A) és Viszlay Eszter (9.A) mérték össze tudásukat a mezőny többi versenyzőjével. A kerületi fordulón Viszlay Eszter képviseli majd intézményünket, aki 2. helyezést ért el. Szívből gratulálunk!

      • Próbabál 2020

       2020.02.09.

       2020. február 8-án került sor 8. és 9-es diákjaink első báljára. Ez a hagyományos iskolai rendezvény ünnep volt mindannyiunk számára. Újra megdobogtatta nem csupán a diákok, de a szülők, nagyszülők, tanárok, a barátok szívét. Boldogok lehetünk, amíg ilyen nagy számban, közösen tudunk ünnepelni.

      • Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Szavalóverseny iskolai fordulója

       2020.02.08.

       A napokban zajlott intézményünkben a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Szavalóverseny iskolai fordulója. Sok bátor tanuló állt ki a nagyközönség elé szavalatokkal, prózával. Mindenki ügyesen szerepelt. A továbbjutóknak szívből gratulálunk!

        

       1. kategória vers:    

       1. Pelegrin Noémi és Drága Wanda

       2. Tóth Kozma Sofia és Schwartz László

       3. Mohňanský Lilla, Pálos Kitty, Kovács Réka

       1. kategória próza:   

       1. Gergely Léna

       2. Dobos Anna

       Különdíjasok: Beke Emma, Lacko Lexie, Bystrý Bianka

       2.kategória vers:

       1.helyezett - Kovács Lili

       2.helyezett - Fazekas Zita, Pálos Erik

       2.kategória próza:

       1.helyezett - Balázs Lilien, Groško Robert

       2.helyezett - Demeter Dóra, Rudy Márk

       3.helyezett - Bráz Zoé

       3.kategória vers:

       1.helyezett - Czompoly Csenge, Viszlay Eszter

       3.helyezett - Viszlay Boglárka, Pásztor Anna

       3.kategória próza:

       2.helyezett - Pápai Zsófia, Kočiš Martina

      • Ypsilon - slovina je hra

       2020.02.04.

       V decembri sme sa zapojili do súťaže Ypsilon – slovina je hra, ktorá je určená pre žiakov ZŠ.

       Jej hlavným cieľom bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru, a to zábavnou formou.

       12.12.2019 sa trinásti žiaci našej základnej školy tejto súťaže zúčastnili.

       Aj napriek tomu, že súťaž je určená pre slovenské školy, naši žiaci testy úspešne zvládli.

        

       Všetkým žiakom srdečne gratulujeme!

       Mathias Magyar    78%

                                                                               Kovács Réka        91% 

       Balta Rita             92%

       Bojzsko Kevin      76%

       Fazekas Zita         83%

       Sitáš Áron            82%

       Tomáš Haraszti    86% 

       Rudy Márk            85%

       Czompoly Zétény  83%

       Jana Faková         86%

       Magyar Dávid       91%

       Oceák István        94%

                                                                              Michaela Boková   87%

      • Mackónap az óvodában

       2020.02.02.

       Hagyományosan Gyertyaszentelő napja, azaz február 2-a "medvenap". Ez alkalomból a Méhecske csoportban, pénteken medvenapot tartottunk. Megismerkedtünk a hagyománnyal, mely szerint ha a medve február 2-án kibújva a barlangjából meglátja az árnyékát, azaz süt a nap, akkor sürgősen visszabújik, úgy gondolván, hogy még soká tart a tél. Azonban, ha borult az ég, akkor hamarosan megérkezik a tavasz. A gyerekek pénteken elhozhatták a kedvenc plüs mackóikat, melyekből kiállítást rendeztünk. Ezenkívül mackó mondókákra tornáztunk, mackós meséket hallgattunk, képeket színeztünk, majd otthonról hozott mackónasit kóstoltunk - mézet és málnát. Igazán vidám nap volt.