• Krajské kolo súťaže ,,Poznaj slovenskú reč 2017“
      • Krajské kolo súťaže ,,Poznaj slovenskú reč 2017“

       2017.03.31.

         Dňa 30. marca (štvrtok) som sa zúčastnil krajského kola súťaže "Poznaj slovenskú reč" v Košiciach. Súťaž sa konala na Gymnáziu Sándora Máraiho. Pred otvorením som mal zmiešané pocity, pretože som očakával dosť silných súperov. Súťaž sa skladala z troch častí, z toho každá pozostávala z ústneho prednes textu pred trojčlennou porotou. Keď prišiel čas na vyhodnotenie, tak som si konečne mohol vydýchnuť a domov som si odniesol cenu za 2. miesto. Samozrejme, nazbieral som kopu skúseností a získal postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční medzi 7-9. júnom v Nových Zámkoch. ( Márk Szanyi 3,G )  Ďakujeme Markovi za reprezentáciu školy a držíme prsty v celoslovenskom kole!

     • Író- olvasó talákozó
      • Író- olvasó talákozó

       2017.03.31.

       A kӧnyv hónapja alkalmából író- olvasó talákozó keretében Gál Sándorral találkozhattak kisdiákjaink. Sanyi bácsi mesélt gyerekkoráról, a háborúról, verseiről, írásairól, de legérdekesebb témának - főleg a fiúk számára - a katonaélmények számítottak , mivel ő még tankparancsnok is volt egykor.

     • Pedagógusnap
      • Pedagógusnap

       2017.03.29.

       Közös összejövetelen vett részt iskolánk tanári kara és alkalmazottai 2017. március 28-án.

       Tanítónap alkalmából iskolaközpontunkból Pogány Éva óvónő kapott városi és egyben iskolai kitüntetést.  Pályafutását 25 éve kezdte. Iskolaközpontunkban, amely második éve működik, az ő nevéhez fűződik az óvoda elindítása, szakmai fejlesztése. Munkáját mély elhivatottsággal végzi. A gyermekekkel példaértékűen foglalkozik. Gyermekközpontúság és önzetlenség jellemezi. Öröm látni, hogyan fejlődik óvodásaink értelme, sokoldalú tehetsége.  Az egész tantestület nevében szívből gratulálunk és további sikeres, tartalmas pályafutást kívánunk.

        

        

     • NYÍLT NAP AZ ÓVODÁNKBAN
      • NYÍLT NAP AZ ÓVODÁNKBAN

       2017.03.29.

       2017. március 28-án az érdeklődő szülők gyermekeikkel betekintést nyerhettek óvodánk működésébe. Megismerkedhettek az óvónénikkel és láthatták miként foglalkozunk legkisebbjeinkkel. A következő nyílt napra április 20-án kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk!

     • A FA GYÖKEREI - Tóth Péter Lóránt cikke a közösségi hálón
      • A FA GYÖKEREI - Tóth Péter Lóránt cikke a közösségi hálón

       2017.03.28.

       Egy vándor az utazásai során sok templommal, szent hellyel találkozik. A csendet keresem itt.
       De egy felvidéki kisváros, Szepsi főterén a katolikus templomhoz közeledve a csenden kívül valami más erő is hívja magához az arra látogatót.
       Farmer, kapucnis pulóver, kócos haj, napszemüveg, mindent aprólékosan megfigyelő idegen: elsőre nem túl bizodalmas látvány. A templomkert kapujánál jön egy idős úr, hosszan néz a fekete napszemüvegembe, zavaromban nagyot bólintok, ő is bólint. Továbbmegy. Továbbmegyek. Feszült hangon szól utánam: „Keres valakit?” Látom rajta, hogy megkönnyebbül válaszomtól: „Tóth Péter vagyok. Tanár, versmondó, nem rég ért véget a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban egy rendhagyó történelem órám. Csak a templomot szeretném megnézni.” „Hamarosan jön az esperes úr.” – mondja egy nyugodt mosollyal a szája szögletén az – utóbb kiderült – nyugalmazott pap bácsi. (A napszemüveget közben már rég levettem..)

       „A fa gyökerei!” - Gábor Bertalan esperes úr mesélni kezd a benti titkokról: a pár éve beomlott homlokzatról, amit a visegrádi országok négy városának adományaiból javíttattak ki, s amit a szlovák, a magyar, a cseh és a lengyel papok közösen, együtt szenteltek meg.
       „A fa gyökerei!” – Boldog Salkaházi Sára, Szent László és Szent István freskói és szobrai.
       „A fa gyökerei!” - A nyitott kezet mintázó, doberdói márványból készítetett úr-asztala a Szepsiből indult, és távol hazájuktól hősi halált halt katonáknak állít emléket.
       „A fa gyökerei!” – A Forgó-Krisztus-kép: festmény a halott Jézusról, aki (bárhova is állunk a templom terében) mindig a szemünkbe néz. „Az ember mindig el akar bújni Krisztus elől. De miért? Ő lát minket. Szeretettel figyeli utunkat” – mondta a képről az esperes úr, s folytatja tovább:
       „A sekrestyéhez a fát Fehéroroszországból hozattuk, azokból az erdőkből ahová a Szepsiből elhurcolt férfiakat vitték malenykíj-robotra… Az ő könnyeik öntözték ezeknek a fáknak a gyökereit..”, csuklik el a hangja.„Tudja tanár úr, a fa szilárdsága attól függ, hogy milyen erősek a gyökerei. Nekünk ezek a gyökereink. Mi,itt, ezekbe próbálunk kapaszkodni! A gyökerek! Ez a legfontosabb fiatalember!”

     • „Az én hősöm“
      • „Az én hősöm“

       2017.03.27.

       Esszepalyazat__2017._2._20.pdf

       Örömmel értesültünk arról, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által meghirdetett „Magyar címer és zászló” rajz- és esszépályázaton Mohňanský Rudolf  9. A osztályos tanulónk díjazásban részesült. „Az én hősöm“ címmel az esszépályázat második helyezését érte el. Rudolf nyereményét Székesfehérvárott ünnepélyes díjátadó keretén belül veheti át 2017. március 20-án. Gratulálunk!

     • Thália bérletes előadás Kassán
      • Thália bérletes előadás Kassán

       2017.03.25.

       A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd - bérletes előadását tekintették meg tanulóink a Thália Színházban, 2017. március 23-án. Soóky László derűs szomorú-játékából készített monodrámát Benkő Géza adta elő nagy sikerrel. Varga Emese, az előadás dramaturgja ezt írta a darabról: „A szlovákiai magyar közösség beépül egy ember meséjébe, a történelem és a kisember élethelyzetei összesimulnak egy végtelen történetté. Olyan ez, mint egy modern népmese: az úgy volt, hogy egyszer csak meghalt Sztálin elvtárs, meg Gottwald elvtárs is… – jelöli ki a történelmi időkeretet a szerző, de aztán bátran lépeget ide-oda a kisebbségi sors idővonalán. Egy ember – egészen közelről. Csakhogy szemében tükröződik a világ – fejében újrajátszódik a történelem egy szakasza: nem tények és statisztikák, hanem a vélt és valós tragédiák, emlékek, történetek a múltunkból. S a többi néma csönd…”

     • Keresztúti ájtatosság iskolai kórusunk közreműködésével
      • Keresztúti ájtatosság iskolai kórusunk közreműködésével

       2017.03.25.

       A keresztút eredetileg az a körülbelül fél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. A tizennégy stációs forma a középkorban, Betlehemben alakult ki, és főként a ferences szerzeteseknek köszönhető a keresztúti ájtatosság elterjedése. A keresztút végzése jó alkalom arra, hogy elmélkedjünk Jézus szenvedéséről és saját szendésünk értelméről. Fiataljaink 2017. március 24-én a római katolikus templomban olvasmányokkal, énekkel és közös imával emlékeztek meg Jézus szenvedéstörténetéről. A keresztút rádöbbent bennünket arra, hogy mindez értünk emberekért, a mi megváltásunkért történt.  „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16)

     • Március 15
      • Március 15

       2017.03.17.

       Nemzeti ünnepünk alkalmából iskolai megemlékezést tartottunk, melynek keretében felidéztük a 169 évvel ezelőtti történésket. 1848. március 15-e fontos üzenet és felelősség mindannyiunk számára. Legyünk hát életvitelünkkel és cselekedeteinnkel egyaránt méltóak hozzá.

       Egyetlen nemzedék sincs felmentve a harctól. Mi sem. Nekünk is meg kell harcolni a harcot: az igazi szabadságért, az életért, a házasságért, a családért, a kultúráért, az anyanyelvért s mindazért, ami földünket, s életünket kereszténnyé teszi. Ma hatványosan igaz Isten szolgájának Robert Schumannak a meggyőződése: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz többé Európa”.

       Koleszár Izabella tanárnő vezetésével ezt a gondolatot támasztotta alá gyermekeink rövid megemlékezése 2017. március 16-án reggel, csengetés után.

       Pillar Tamás a következőkben kötötte csokorba az emlékezők kéréseit:

       1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által add meg mindnyájunknak az igaz hit, a biztos remény és a cselekvőszeretet erényeit.

       Kérünk Téged, hallgass meg minket.

       1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által világosítsd meg értelmünket, tedd hitelessé szavainkat és szeretetteljessé cselekedeteinket.

       Kérünk Téged, hallgass meg minket.

       1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által add meg nekünk a kölcsönös megbocsátás készségét, hogy elfeledve sérelmeinket, újból megtaláljuk az egymáshoz vezető utat.

       Kérünk Téged, hallgass meg minket.

       1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által add felismernünk az igazi értékeket s azokhoz ragaszkodni soha meg ne szűnjünk.

       Kérünk Téged, hallgass meg minket.

       1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által ösztönözz minket keresni egymás kezét, hogy hitünk, anyanyelvünk és kultúránk védelmében egységesen cselekedjünk.

       A keresztek és a kopjafák felkiáltójelek. Nincs felesleges áldozat. Amíg van Istenben bízó, küzdő ember, addig van Isten megáldotta jövő is.

       Éljen az evangéliumi szabadság és a keresztény szolidaritás!

       Éljen az értékek Európája és a mennyei Haza – bennünk és a nemzetek között!

     • POZNAJ SLOVENSKÚ REČ 2017
      • POZNAJ SLOVENSKÚ REČ 2017

       2017.03.15.

       Ako každý rok, aj tento sa naša škola zúčastnila okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorá sa konala 2.3.2017 v Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou a bola určená pre ZŠ s VJM. Hlavným cieľom súťaže bolo vypestovať pozitívny vzťah, nie len k slovenskej kultúre ale aj k slovenskému jazyku. Našu školu reprezentovali tri žiačky ôsmeho ročníka : Réka Harajdová, Rita Polyáková a Rebeka Rudyová. Aj napriek tomu, že nepostúpili do krajského kola, súťaž im priniesla mnohé nové vedomosti a predovšetkým skúsenosti do života. Veľmi nás teší, že práve tieto tri žiačky reprezentovali našu školu.

     • "ISKOLÁSAT JÁTSZUNK 1"
      • "ISKOLÁSAT JÁTSZUNK 1"

       2017.03.15.

       Nemzeti  ünnepünkӧn, március 15-én beindult az „ Iskolásat játszunk“  elnevezésű beiratkozási rendezvénysorozat.  Az első  foglalkozást Imi bácsi tartotta TÁ-TI-KA címmel.  A jӧvendőbeli elsősӧk hangszerekkel ismerkedtek  és egy óra leforgása alatt mindenki zenésszé válhatott egy kicsit.  Márciusi ifjak lévén a dobok szavára  menetelve, nemzeti lobogónkat lengetve  mi is harcba indultunk, mert „Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje...“

     • ARANY - ÉV
      • ARANY - ÉV

       2017.03.13.

       Nagy költőnkre, Arany Jánosra emlékeztünk születésének 200. évfordulója alkalmából egy rendhagyó irodalomóra keretében. Kedves barátaink, Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád színművészek látogattak el hozzánk, akik verses összeállítással kedveskedtek nekünk. Öröm volt mindannyiunk számára - Arany tollából - ékes, édes anyanyelvünket hallgatni. Köszönjük a szép élményt.

     • Nyílt nap a gimnáziumban
      • Nyílt nap a gimnáziumban

       2017.03.03.

       2017. március 2-án nyílt napra került sor gimnáziumunkban. A program értelmiségi vetélkedővel kezdődött, melynek keretében a diákok vegyes csapatai versengtek egymással. Ezt követően Gábor Bertalan esperes úr intelmeit hallhatták fiataljaink - Nomen est omen - címmel. Az eszmefuttatás olyan témaköröket taglalt, hogy hol a helyünk a világban, a név kötelez, milyenek gyökereink és miért fontos keresztény örökségünk, anyanyelvünk megtartása e változó Európában. Végezetül a sporté volt a főszerep, barátságos mérkőzéseket játszottunk. Mindenki megelégedéssel, sok információval a tarsolyban, jókedvűen tért haza.