• Végzős diákjaink reményváró bűnbánata…

       2021.03.30.

       Nagykedden Nagy István iskolaigazgató és Pelegrin Krisztina osztályfőnöknő vezetésével bűnbánati szentmisén vett részt az érettségire készülő diákjaink egy csoportja, hogy közösen elmélkedve, imádkozva és gondolkodva a tudás mellett lélekben is érlelődjenek az életre.

       A napi evangéliumban (Jn 13,21-33,36-38) az Úr Jézus egy bemártott falatot nyújtott az árulásra készülő Júdásnak. Ez a gesztus mintegy utolsó figyelmeztetés, egy végső lehetőség felkínálása volt. Júdás elvette a falatot, s mindjárt belészállt a Sátán. Véglegesen döntött, utoljára is elutasítva a felé nyújtott kezet…

       Péter apostol a többiekkel együtt fogadkozott, hogy ő hű marad. Tudjuk, hogy mi történt. A kakasszó később eszébe juttatta, amiért keserves sírásra fakadt…

       Adja Isten, hogy diákjainkkal együtt mindnyájan elmerüljünk küldetésünk csodálatos beteljesedésének szemlélésében, elsajátítva a Jézusi lelkületet, hogy a látszólagos vereségek ellenére győzedelmeskedni tudunk a gyűlölet erői fölött.

       Imádkozzunk továbbra is egymásért, hogy mindnyájunk életében érvényre jussom az Atya akaratához való hűség és az emberek iránti, vértanúságig menő baráti szeretet…

      • Húsvétra készülünk

       2021.03.26.

       Nagyböjt az elcsendesedés, az intenzívebb Istenre figyelés, a megváltásunkra való készület ideje. Ezekben a hetekben hittan órákon is igyekeztünk elmélyülni a nagyhét eseményeiben, hogy jobban megsejthessük húsvét üzenetét; az értünk szenvedő és  életét adó Isten szeretetét.

       Először is egy dioráma segítségével megnéztük, mi is történt Jézus utolsó vacsoráján, majd meg is kóstoltuk a kovásztalan kenyert és a bort (amit almalé helyettesített számunkra), hogy átérezhessük az utolsó vacsora hangulatát. Ezt követően egy ima segítségével az Olajfák hegyére kísértük Jézust, hogy virrasszunk vele, míg Ő az előtte álló nehéz időszakra készült, majd a keresztúton is végig kísértük őt. Egy makett segítségével Jeruzsálem városát is megismertük és megfigyelhettük, hol is zajlottak az események amikről beszéltünk.

       Az élménypedagóia módszereivel gyermekeink tapasztalati úton mélyíthették hitbeli ismereteiket a húsvéti készület időszakában. 

      • Március-a könyv hónapja

       2021.03.26.

       Március a könyv hónapja, ezért a Méhecske csoportban ezen a héten mese hetet tartottunk. A gyerekek örömmel hozták az óvodába kedvenc mesekönyvüket. Nézegettük a gyűjtött könyveket, megbeszéltük miből készül a könyv, kinek melyik tetszik a legjobban. Megnevezték kedvenc meséjüket, elmondtuk hogyan kezdődnek és hogyan végződnek a mesék. Minden délelőtt és elalvás előtt a gyerekek által választott mesét meséltük el. Könyvjelzőt is készítettünk és megbeszéltük miért fontos a könyvekre vigyázni. Elsétáltunk az újságárushoz és magazint vásároltunk. Kedves kis tavaszköszöntő mondókákkal köszöntöttük a tavaszt!

      • A 4.G újra az iskolában

       2021.03.23.

       2021. március 23-tól újra lehetőségünk nyílt visszatérni az iskolapadba. Eredetileg az érettségi vizsgákra való felkészülésen lett volna a hangsúly. Annak ellenére, hogy tegnap bejelentették - nem lesz érettségi - öröm volt újra találkozni. Ezután új célokra öszpontosítunk az órákon és azon kívül is. Továbbra is fontosnak tartjuk az egyetemi felvételire és a nagybetűs életre való felkészülést. Örülünk, hogy ilyen formában találkozhatunk osztályfőnökünkkel és tanárainkkal, hiszen a személyes találkozást semmi sem pótolja. 4.G

      • Március 15-e a Méhecske csoportban

       2021.03.15.

       A mai nap az ünnepre jellemző kellékekkel, szimbólumokkal díszítettük fel csoportszobánkat. A gyerekekkel egyszerűen, meseszerű történetbe foglalva megismertettük mi is történt március 15-én. A fiúk fehér papírból csákót hajtogattak, majd felpattantak a falovacskákra és körbelovagolták a csoportszobát -igazi kis magyar katonák voltak. A lányok ünnepi öltözékben daloltak, hamuba sült pogácsával és piros almával kedveskedtek a kis katonáknak. Bízunk benne, hogy a mai nap maradandó emlékké válik a gyermekek életében.

      • "Ép testben, ép lélek"

       2021.03.15.

       A Méhecskék heti témája: "Ép testben ép lélek"

       Itt a fejem itt van ni.

       Tessék jól megfigyelni.

       Itt a fülem, szemem szám,

       Ez meg a kis orrocskám.

       Ajkam alatt az állam,

       Rajta csinos szakállam,

       Nyakam alatt kétfelől,

       Széles vállam hegedül.

       A vállamon két karom.

       Két karommal dolgozom.

       A kezemen az ujjak,

       Markolnak és dolgoznak.

       Itt a hátam, derekam.

       Itt a mellem, kis hasam,

       A lábamon megállok,

       Táncolok és ugrálok

       Dibi, dobi hátárt,

       Rakoncai pálcát.

      • Megérkezett a Szent József-szobor

       2021.03.12.

       Örömmel közöljük, hogy 2021. március 11-én megérkezett templomunkba Mgr. Peter Sojka, szobrászművész alkotása, ami 2021. március 19-én, pénteken a 16:00 órakor kezdődő szentmisében lesz ünnepélyesen megáldva.

       A szobor a Szent József-év keretében a család értékének újrafelfedezésére emlékeztetve a Szepsiben épülő Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont objektumában nyer majd végleges elhelyezést. A szobor behozatalában készséggel nyújtottak segítséget az iskola gimnazistái: Dobos Kristóf, Király Dániel és Nagy Dániel.

      • Mesterségek

       2021.03.07.

       Mesterségek bemutatása:

       -A Méhecske csoportban pénteken, a szövés káprázatos mesterségével ismerkedhettek meg a gyerekek

       ,,A világ Isten-szőtte szőnyeg,

       Mi csak visszáját látjuk itt,

       És néha - legszebb perceinkben -

       A színéből is - - valamit."

       Reményik Sándor

      • "Jó tanuló, jó sportoló" - Nyíri Kristóf

       2021.03.04.

       Iskolaközpontunk 2020-ban, Nyíri Kristófot jelölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság - "Jó tanuló, jó sportoló" pályázatára. Atlétaként, sajnos országos eredményeivel sem sikerült bejutni a Kárpát-medence díjazottjai közé nem, de Kristóf méltán példaértékű közössége számára. Nagy örömünkre szolgál, hogy tanulmányait nálunk folytatja. Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

       jellemzés: Nyíri Kristóf a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont IX.A osztályos tanulója. Rendkívül széles látókörű és nagy érdeklődésű tanuló. Tehetsége szinte minden területen kiemelkedő. 9 éve színjeles tanuló. Kitűnő, kiemelkedően szorgalmas diák. A közösségért végzett munkája példamutató és nélkülözhetetlen. Első osztályos korától kezdve kedvelt a tanulók körében. Jó ötleteivel pozitív irányba vitte az osztályt. Összetartja a fiú közösséget, elsimítja a nézeteltéréseket. Támogatja a gyengébbeket, mind a sportban, mind a tanulmányi munkában. Segítőkészségére, a közösségért végzett munkájára mindig számíthatunk. Az osztályprogram szervezésében és lebonyolításában tevékenyen részt vesz. Az iskolai ünnepélyeken és a városi műsorokon is rendszeresen közreműködik. Viselkedése társaival és a felnőttekkel szemben udvarias, tisztelettudó, előzékeny. Kiváló képességeit a tanulmányi versenyeken és a sportversenyeken is kamatoztatja, gazdagítja az iskola hírnevét. A sportban való tehetségéről az atlétikában elért eredményei tanúskodnak. Nemcsak az osztályon belül kiemelkedő, hanem iskolai, járási, kerületi, sőt országos szinten is. Mindemellett rendkívül szerény, készséges és példamutató.

       legkiemelkedőbb sporteredményei

       3.hely              3000 m                       Szlovák Országos Bajnokság, Nagyszombat 2020.9.19

       3. hely             800 m                         Szlovák Országos Bajnokság, Nagyszombat 2020.9.20

       2. hely             csapatban 4x200 m   Szlovák Országos Bajnokság, Pozsony 2020. 3.8 

       3. hely             csapatban 4x300 m   Szlovák Országos Bajnokság, Nagyszombat 2020.9.20

       1. hely             1500 m                       Kelet-Szlovákiai Bajnokság, Kassa 2020.8.22

       2. hely             800 m                         Kelet-Szlovákiai Bajnokság, Kassa 2020.8.22

       3. hely             1000 m                       Kassa Megyei Bajnokság, Kassa 2018.9.18

       2. hely             2000 m                       Kelet-Szlovákiai Terepfutó Bajnokság, Szepsi 2019.10.26

       3. hely             1000 m                       Kelet-Szlovákiai Terepfutó Bajnokság, Szepsi 2019.10.26