• Ökumenikus tanévzáró istentisztelet és ballagás - 2021. június 30.

       2021.06.30.

       A hálaadó ünnepi liturgia bevonulással vette kezdetét. A közös bűnbánat után Nt. Molnár Árpád, református lelkipásztor közvetítésében meghallgattuk Isten üzenetét. A hívek könyörgése után az iskolaigazgató ünnepi beszéde következett, majd a ballagó diákok búcsúját hallgattuk meg. Ezután a tanévértékelés következett az oklevelek átadásával, majd az iskolapatrónus templomi képének a megkoszorúzása. Az ünnepség - áldással, a himnusz és a ballagó diákok kivonuló énekével zárult.

       Sokszor mondjuk – hálátlan világot élünk! Elfelejtünk köszönetet mondani, vagy ha köszönetet mondunk is, köszönetünk nem egyszer formális, megszokott, hiányos. Sőt, köszönetünk olykor bántó, mert a címzettje illetéktelen.

       Az ünnepi evangélium a meggyógyított gadarai megszállottakról szólt, akiket az Úr Jézus meggyógyított. Amikor a hazaiak a városból megérkezve látták, hogy mi történt a sertéseikkel, azt mondták az Úr Jézusnak, hogy hagyja el határukat. Nem a meggyógyult betegeknek örültek, de a sertéseiket siratták.

       Iskolánk példamutatója, égi pártfogója – Boldog Salhaházi Sára, szociális testvér egész élete, magatartása, halála tiszteletet érdemel, követésre bátorít. Felnézünk rá. Ezért koszorúzzuk meg emlékhelyét, tekintünk fel áldott emlékére.

       Örülünk, hogy iskolánk igazgatója két diák kíséretében most is fejet hajtott Boldog Salkaházi Sára testvér áldott emléke előtt, a jelenlevők pedig a helyünkön maradva csöndben a sorsközösség vállalás bátorságáért imádkoztak.

      • IV.A búcsú

       2021.06.28.

       A IV.A osztály elbúcsúzott és köszönetet mondott a csodálatosan eltöltött évekért az alsó tagozaton. Az iskolába készülő óvodásainknak pedig sok sikert kívántak. 

      • 5.A - 6.A Osztálykirándulás az állatkertben

       2021.06.28.

       2021. június 22-én az 5. és 6. osztály tanulói tanévzáró kirándulás keretén belül ellátogattak a Kassai állatkertbe. A jó időnek köszönhetően szinte minden állatot megcsodálhattunk. Megnéztük a fókák és a pingvinek etetését is. Természetesen a játszótér, a közös falatozások és az állatkerti emléktárgyak vásárlása sem maradhatott ki a programból. Nagy élmény volt felnőttnek-gyereknek egyaránt.  A hetet pénteken, június 25-én egy közös pizzázással zártuk.

      • Ballagás az egyházi óvodában

       2021.06.25.

       „Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. „Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk10,13-16)

       2021. június 25-én, Keresztelő Szent János liturgikus születésnapján Pogány Éva, Dobos Beáta, Lukács Katalin és Červená Annamária óvodapedagógusok vezetésével, ünnepélyes keretek között vettek búcsút a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodásai. Az intézményben a környék több településéről érkező gyerekek nevelődnek testben és lélekben, készülnek az iskolába, hogy ott tovább formálódjanak, fejlődjenek, növekedjenek tudásban, valamint élet és értékismeretekben. Ismét jó volt látni a készséget, hogy a gyerekek és szüleik, Nagy István iskolaigazgató, Szabó Nóra, Sára nővér és több pedagógus részvételével együtt ünnepelték meg ezt a szép és fontos eseményt,

       A ballagás színvonalas kultúrműsor kezdődött, ami hálaadó ima és áldás követett. A szülők köszönetet és buzdítást kaptak, hogy terelgessék a gyerekeket továbbra is Krisztus felé, és segítsenek nekik életük értékessé tételében. Az áldás után a gyerekek szerény ajándékot is kaptak, hogy ez által is emlékezzenek erre a napra, majd egy egyszerű, de annál gazdagabb agapéval zárult az ünnepséget.

       Átadásra kerültek a Rákóczi Szövetség által felajánlott iskolatáskák is.

       Hálával köszönjük gyermekeink szeretetteljes gondoskodását a családban, az iskolaközpontban, a templomban és a társadalomban. Adja Isten, hogy a Szentlélek tanításának és vezetésének fényében a gyerekek, a szülők, a nagyszülők, a pedagógusok és a lelkipásztorok továbbra is felelősségteljesen keressék, találják meg és segítsék gyermekeink Krisztushoz vezető útját. 

      • Fantasztikus - országos sikerek atlétikában

       2021.06.22.

       Az Athletic Legion Klub színeiben, Pecze Norbert tanár úr vezetésével, iskolaközpontunk két diákja is eredményes volt a hét végi, Kassán megrendezett, Szlovák Országos Atlétikai Bajnokságon.

       Nyíri Kristóf fantasztikus személyi csúccsal 1500 m-es síkfutásban 4:23.73, a 3. helyen végzett. 800 m-en pedig 4. lett - 2:02-es idővel.

       Takács András 4. helyen végzett 400 m-es síkfutásban, szintén személyi csúccsal, 53,52 s-os idővel.

       A svéd staféta versenyszámban pedig mindkét diákunk szerepelt. 2. helyen végzett a négyes váltó - Jančik, Matis, Nyíri, Takács

       Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

        

        

      • Történelmi verseny Debrődön

       2021.06.20.

       Intézményünk tanulói egy történelmi versenyen vettek részt, melyet Debrőd község szervezett. Két évfolyam tanulói kerültek a döntőbe: a 8.A osztályból Herczeg István, Oceák István, Piroh Roland, Viszlay Flórián. A 9.A osztályból Dobos Anna, Kovács Normann Gábor, Nyíri Kristóf és Ucekaj Lara mérték össze tudásukat a helytörténeti versenyen, amely a Bódva-völgye településeinek történelmi kincseivel, értékeivel foglalkozott. Kiválóan teljesítettek a csapatok, a verseny nagyon jó hangulatban telt. A 8.A osztály tanulói az 1. helyezéssel dicsekedhetnek, míg a 9.A osztály 4 tanulója a 2. helyezést érte el. 

       Szívből gratulálunk minden résztvevőnek!

      • Technikai Múzeum - 6.A

       2021.06.18.

       A 6.A osztály tanulói Kassára látogattak el a Technikai Múzeumba. Az interaktív kiállításon a fizika "csodáival" ismerkedhettek meg. Betekintést nyerhettek az egyes fizikai jelenségek működésébe, megtapasztalhatták a mindennapi dolgok mögött rejlő valóságot! Felmérhették ügyességüket, gyorsaságukat, éberségüket. Sok új, csodás élménnyel gazdagodtak! 

      • LEGÓ MATEK

       2021.06.17.

       Hány tojást tojik a tyúk? Ismét Lego matekoztunk az első osztályban. Számoltuk az egységeket, összeadtunk,kivontunk. A végén mindenki összeállított egy szöveges feladatot. 

      • Osztálykoncert

       2021.06.16.

       Az alsó tagozaton egy osztálykoncert keretében mutatkoztak be tehetséges zongoristáink. Fellépők: Prokop Vivien, Beke Emma, Sitáš Ádám, Pelegrin Noémi, Kovács Réka, Balta Rita, Tóth Kozma Sofia, Bužicky Ági. Ügyesek voltak!  Gratulálunk!

      • A debrődi Exatlon verseny kiértékelése

       2021.06.15.

       2021. június 15-én kiértékeltük a debrődi Exatlon versenyt.

       1.A osztály:

       1. helyezett Bužická Ágnes

       2. helyezett Vysoký Levente

       3. helyezett Sanisló Ádám

       2.A osztály:

       1. helyezett Pálos Kitty

       2. helyezett Bystrá Bianka

       3. helyezett Beke Emma

       3.A osztály:

       1. helyezett Csömör Márió

       2. helyezett Tóth Kozma Sofia

       3. helyezett Horváth Sára

       4.A osztály:

       1. helyezett Magyar Mathias

       2. helyezett Balta Rita és Černai Vanessa

       3. helyezett Ribár Kevin és Harcsár Noel

       Gratulálink a győzteseknek!!!

      • "Keltsd életre a történelmed"

       2021.06.14.

       Alsó tagozatos diákjaink a - Keltsd életre a történelmed -  Interreges pályázatnak köszönhetően három ismeretterjesztő kiránduláson vehetnek részt. Az eső állomás Debrőd és környéke volt. Exatlonos versenyben mértük össze ügyességünket a Szent László Forrásnál. Imádkoztunk a növénytemplomban. A faluban megtekintettük s tűzoltó szertárat, és megsimogathattuk a Lénáék báránykáit. 

      • Osztálykiránduláson a IX.A

       2021.06.13.

       Az egynapos, utolsó előtti, élményekben gazdag osztálykirándulásunk egy kellemesen telő, buszos utazással kezdődött a kassai állatkertbe. Verőfényes napsütésben, kicsattanó jókedvvel, a szép erdei környezetben sétálva a távoli tájak élővilágát fedeztük fel. Ezt követően a belvárosban a Fesztivál téren körhintáztunk. Ez volt a nap fénypontja - jókedv, móka, kacagás. Néhányan a barokk stílusú Kálvária templomot is megnéztük.

       Egésznapos, kihagyhatatlan élményben volt részünk.

      • Csíksomlyói emlékezés…

       2021.06.13.

       Amint az ismeretes, a Csíki Közbirtokosságok Szövetsége - a 2019. évi erdősítési programját, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának tiszteletére, szimbolikus ajándékként, a természet iránti felelősségre és felelős gazdálkodásra intő Szentatyának ajánlotta fel.

       A pápalátogatással foglalkozó sajtóbizottság akkori elnöke, Oláh Zoltán felhívást intézett a plébánosokhoz és a hívekhez, hogy a pápalátogatás kapcsán minden katolikus közösség egyházi területen: a templom, vagy a plébánia udvarán, illetve más alkalmas helyen - ültessen egy fenyőfát,

       Az is köztudott, hogy 2 éve esperesi körzetünkből egyházközségeink hívei közül közel százan csatlakozva a zarándokvonat búcsújáróihoz részt vettek a Szentatya szentmiséjén a csíksomlyói nyeregben.

       Hazaérkezve, templomunk kertjében, Szepsiben és Makrancon mi is elütettünk egy fát, amelyhez minden zarándok a nyeregből hozott egy zsebkendőnyi földet. Ezzel is kifejezve sokrétű összetartozásunkat határon innen és határon túl: Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk…

       2021. június 13-án, Makrancon ismét együtt voltunk, látva látni, és hallva hallani, hogy az idők távlatában miként visszahangzik lelkünkben, a nyeregben a pápa látogatás alkalmából felállított székely-kapu felirata: Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér ne légy hűtlen soha!

       A szentmise kezdetén Kocsis Pál, okleveles mérnök, akolitus, az egyházközség egyháztanácsosa üdvözölte és köszöntötte a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont elsőáldozóit, szüleiket és növendékeit, akik jelenlétükkel kívántak tanúságot tenni a gyökerek ápolásának mikéntjéről. Köszöntötte az intézmény igazgatóját, Nagy István, igazgató urat és az elsőáldozók osztályfőnökeit: Nová Máriát és Nagy Imre, pedagógusokat, minden jelenlevőt és természetesen azokat is, akik a világhálón csatlakoztak a szentmisénkbe.

       Az emlékfánál Lacko Mária, polgármesterasszony mondott köszönetet és fejezte ki háláját az ünneplésért. Ha visszaemlékezünk - mondta - Csíksomlyón a Szentatya, Ferenc pápa kétszer is elmondott egy mondatot. Ez a mondat így hangzott: kérjük a Szűzanyát, hogy tanítson meg bennünket összevarrni a jövőt.

       Ki tagadhatná a rég és a közelmúlt nem egy eseményét, amikor úgymond: politikailag, társadalmilag, családilag széttéptünk egy jövőt? Népeink itt a Kárpád-medencében évszázadokig hittel hitték, hogy az itt lakó különféle nemzeteknek együtt könnyebb, mint külön-külön. Egy idő után viszont ezek a népek – különféle hatásra - úgy döntöttek, hogy mégiscsak jobb lesz mindenkinek külön, mint együtt.

       Ma már látva látjuk, hogy súlyos árat fizettünk ezért a válásért, amit minden nép, és benne szinte mindenki drágán megfizetett érte itt a Kárpát-medencében.

       Erre a tragédiára egyetlen jó válasz van: ha ki mernénk mondani - a Kárpát-medencében nekünk együtt jobb, biztonságosabb, eredményesebb, mint külön-külön. Szerény meggyőződésem, hogy Ferenc pápa ezért mondta kétszer is ezt a mondatot: kérjük a Szűzanyát, hogy tanítson meg bennünket összevarrni a jövőt. Érezni lehetett a hangjában az erőt. Igen, a jövőt össze kellene varrni!

       A jövőt össze kellene varrnunk, egy olyan világban, ahol mindig voltak, vannak és lesznek törvények, de nemcsak törvények, emberek is. Meg kellene tanulnunk elsősorban az embert látni másikban és csak utána a törvényt. Általában minden konfliktus, generált probléma. Az emberek jól tudnak együtt élni, ha akarnak. Erre kell felkésztetni őket. Ez elsősorban az egyházaknak és az iskoláknak a feladata. Megtanítani az embereket túltekinteni a falakon.

       Legyen ez a fa és ez a szent hely továbbra is a kiengesztelődés, az összetartozás és a megbocsátás helye. Adja Isten, hogy az Egyházban, az evangélium tanításának fényében merjünk mi magunk is, faluközösségünkben, családjainkban és egyházközségünkben kiengesztelődni egymással, nem feledve, de megszívlelve Böjte Csaba, ferences atya szavait: együtt többek vagyunk, erősebbek, mint külön-külön.

       Ismételten megköszönöm a faültetés, a faápolás és az emlékezés ötletét. Köszönet a Gondviselésnek a közös tanúságtétel lehetőségéért. Köszönöm, hogy faluközösségünk ismét gazdagabb lett, nemcsak egy fával, de egy szent hellyel, ahol hallva halljuk és látva látjuk az egyértelmű igazságot: Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk. De említhetnénk Ferenc pápát is, aki bevallotta, szereti idézni az egyik argentin költő verssorát:

       »A virágpompa, melyben a fa tündököl,

       abból születik, amit alatta rejt a föld.«

       Szívből kívánom: adja Isten, hogy legyen bátorságunk megkeresni és megtalálni a lelkünk mélyén rejtőzködő ősi jót, kellő erősséggel visszhangozva mindnyájunkban a pápalátogatás alkalmából a csíksomlyói nyeregben felállított székely-kapu feliratát: Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!

      • Kultúrtörténeti óra

       2021.06.11.

       A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái Nagy Gabriella, tanárnő vezetésével, Nagy István, iskolaigazgató kíséretében meglátogatták a szepsi plébániatemplomot, ami a történelmi városközpont egyik domináns épülete.

       A településen a korabeli írások szerint már 1290-ben létezett kőtemplom, amelyet a XV. században, Mátyás király idejében átépítettek gótikus stílusban, a Kassai Szent Erzsébet Dómmal azonos időben.

       Előbb háromhajós, majd a későbbi barokk stílusú beavatkozások folyamán (XVIII. sz.) egyhajóssá átépített templom a Szentléleknek tiszteletére van felszentelve. Minden bizonnyal ezzel összefüggésben van a város címerében is található Szentlélek szimbólum, a kiterjesztet szárnyú galamb, ami a főoltárban és a templomhajó feletti mennyezeten is látható. A főoltár 1896-ban készült, de az oltár központi szoborcsoportja - stílusából ítélve - feltehetően korábbi időből származik.

       A templom nyugati oldalán van a három boltíven nyugvó kórus, ahová a harangtoronyból lehet jutni. A toronyban három harang lakik. A templom műemlékké van nyilvánítva. Déli bejárata, az úgynevezett ékes-kapu, gótikus stílusban van építve. Több mint valószínű, hogy ugyan azok a mesterek, vagy az ő tanítványaik készítették, akik a kassai dómot és a rozsnyói templomot.

       A templom bejárati részében látható arci ábrázolása annak a Herkó János ferences a szerzetesnek, aki szájhagyomány szerint a szűkebb pátria egyik ellenreformációs elhíresült alakja, a legendává vált és a népi szólásban is megörökített, herkópátert volt. A katolikus egyházhoz fanatikusan ragaszkodó páter a katonák élén, fegyverrel a kezében próbálta visszatéríteni a protestánsokat a katolikus hitre. A dombormű halálának évével – 1686 van ábrázolva. Az épület magán és magában hordozza a múltat, minden pozitívumával és negatívumával együtt. Életjelek és életnyomok, amelyeket nem szabad sem eltitkolni, sem elrejteni. Fel kell vállalni. Ami szép volt, azért adjunk hálát és gyarapítsuk, ami kevésbé volt szép, kérjünk érte bocsánatot és imádkozzunk, hogy mi ne essünk elődeink hibáiba.

       Templom szó jelentése: az az épület, ahová az emberek istentiszteletre járnak. [templom < ómagyar: templom < latin: templum (szent hely < időmérő hely) < tempus (idő)]
       A temno, temnere, kivágni, kihasítani jelentésű latin igéből származik. Magyarázata: „elkerített terület”, „szent hely”, „a közönségesből kiszakított különleges terület”, „szentélykörzet”. A templum tehát felszentelt helyet jelentett, ami a görög temenosz kifejezés átvétele.

       Anyanyelvünk általánosságban a templom szót használja. Az európai nyelvekben a templom megnevezésére többnyire a latin ecclesia szónak megfelelő kifejezés szolgál, amely egyszersmind az egyházat, mint közösséget is jelöli. Az egyes templomokat szerepüktől függően a kápolna, katedrális (székesegyház), vagy a bazilika elnevezés illeti. Egy-egy szerzetesház templomát kolostortemplomnak nevezik, és külön név illeteti meg egy-egy egyházközségi főtemplomát, amit plébániatemplomnak nevezünk.

       A kezdetben a keresztények magánházaknál tartották az istentiszteleteket, a keresztényüldözések idején a katakombákat használták kultuszhelyül. Nagy Konstantin türelmi rendelete után (313 – milánói  ediktum) megindult a nagyobb arányú keresztény templomépítkezés. Ebben az időben és a középkor folyamán is számos pogány templomot, illetve európai zsinagógát is keresztény templommá alakítottak át. A protestáns templomokat imaház, vagy gyülekezeti-hely névvel is illetik. A Jahovai Tanúi elnevezésű vallási felekezet temploma a királyságterem.  A muszlim templom neve mecset, vagy dzsámi. 

       Mutasd meg a füzetedet, szobádat s én megmondom, hogy ki vagy. Mutasd meg a kultúrádat, a templomodat, az iskoládat… hasonlóan érvényes. Adja Isten, hogy gyökereinket továbbra is tudatosan, hűsséggel és felelősséggel ápoljuk. A kapott örökség kötelez…