• Sítanfolyam 2023

       2023.01.27.

       2023. január 22-27 között iskolaközpontunk apraja-nagyja és a budapesti Kolping Katolikus Iskola diákjai közös sítanfolyamon vettek részt a Magas-Tátrában. A 27 kezdő sikeresen megtanult síelni-snowboardozni és a haladók is szépen fejlődtek, sokat ügyesedtek a hét során. A 81 főből álló csapat minden tagja remekül érezte magát, sok szép élménnyel gazdagodott, hiszen a síelés mellett jutott idő a szellemi feltöltődésre is. Igazi közösségépítő tábor volt. Köszönjük a szülőknek a támogatást és a bizalmat. Reméljük jövőre újra találkozunk!

      • Színház vagy valóság...?

       2023.01.27.

       Monoblock - Helló, náci  című drámájának stúdió változata

        komáromi színészhallgatók előadásában

       Kelet-Európában alig van olyan ember, akinek a családtagja, ismerőse rövidebb- hosszab időre ne próbálna külföldön szerencsét.

       A fent említett dráma alapján készült előadás életszerűen vázolja fel azt a kemény helyzetet, amikor kelet-európai vendégmunkásokat támadnak meg szélsőjobboldali fiatalok.

       Érdekes a rendőr szerepe, aki azon bosszankodik, hogy nem végezheti nyugodt, adminisztrációs munkáját. Hárítani próbál minden felelősséget, ami  a társadalomra kényelmetlen témákban időnként jellemző.

       Érdekesen alakul a történet során Jan - a lengyel vendégmukás és a szélsőjobbos Rudi kapcsolata. Túlzás lenne azt mondani, hogy kibékültek, de minimális közös hangot találtak a fogvatartásuk idején.

       Válaszokat ugyan nem kaptunk a fennálló probléma megoldását illetően, annál inkább megválaszolandó kérdések tömkelegét hozta felszínre a darab.

       Ez a nem szokványos  színházi forma a tanulókat interaktív módon aktivizálta. Az előadás közben elmondhatták  véleményüket, érzéseiket, elképzeléseiket a témát érintően.

       Nagyon hálásak vagyunk az emlékezetes előadásért a fiatal színészeknek és a rendezőnek egyaránt. Nem utolsó sorban azért, hogy rávilágítottak a külföldön való boldogulás esetleges árnyoldalaira, nehézségeire is!

      • Sítanfolyam 2023 - szentmise

       2023.01.24.

       2023. január 22-27. között tartja ez évi sí-kurzusát a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont intézménye a budapesti Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Sportgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 14 tagú vendégrésztvevőivel.

       A Kolping iskola beállítottsága egyszerre konzervatív – azaz a múlt értékeihez ragaszkodó, fontolva haladó – és innovatív, vagyis igyekszik magáévá tenni a jelen követelményeit és modern vívmányait. Szintén cél egy olyan szellemi környezet megteremtése a gyerekek számára, ami nem merül ki csupán a színvonalas oktatásban, de figyelembe veszi és – amennyire a közösség lehetővé teszi – alkalmazkodik az egyéniséghez, a személyiség sajátosságaihoz is. A Kolping alapelv az, hogy egy iskola sikerességét elsősorban az méri, hogy miként tudja kibontakoztatni az egyes diák tehetségét a maga színes sokféleségében.

       A találkozó kedves mozzanat volt a január 24-én megtartott közös szentmise, amelyet Kuzma Norbert, okleveles mérnök áldozatkészsége folytán élőadásban lehetett követni az iskola YouTube csatornáján.

       Az elmélkedés kezdetén elhangzott József Attila – Tiszta szívvel c. verse.

       Nincsen apám, se anyám,
       se istenem, se hazám,
       se bölcsőm, se szemfedőm,
       se csókom, se szeretőm.

       Harmadnapja nem eszek,
       se sokat, se keveset.
       Húsz esztendőm hatalom,
       húsz esztendőm eladom.

       Hogyha nem kell senkinek,
       hát az ördög veszi meg.
       Tiszta szívvel betörök,
       ha kell, embert is ölök.

       Elfognak és felkötnek,
       áldott földdel elfödnek
       s halált hozó fű terem
       gyönyörűszép szívemen.

       Az idén emlékezünk Petőfi Sándor, Kölcsey Ferenc és a Himnusz születésének 200. évfordulójára, ami jelzésértékű lehet napjaink kamaszosan lázadó fiataljainak és korábban születettjeinek egyaránt. Eljön ugyanis az idő, amikor mindenki megérik, beérik helyesen és jól látni és láttatni az életértéket, aminek egyik csodája, hogy nekünk, magyaroknak kétszáz éve egy és ugyanaz a nemzeti himnuszunk. Volt idő, amikor támogatták, máskor viszont csak tűrték, sőt egyenesen tiltották, de semmilyen hatalom, diktatúra nem tudta „leváltani”, pedig többször is akarták. 

       Petőfi például az Úti levelekben számol be arról, hogy Szatmárcsekén meg-meglátogatta „a szent sírt, melyben a legnemesebb szívek egyike hamvad.” (XIV. levél, 1847. július 17.), holott a reformátusoknál nincsenek kanonizált szentek, de náluk is létezik egy nagyfokú tisztelet a legkiválóbbak iránt, amelynek szellemében – és az ars sacra jegyében – Himnuszunkat a legszentebb imádságuknak tartják, alkotóját „Kölcsey Szent Ferencként” tisztelik, aki eljutott az Isten- és emberszeretet magaslataira. Wesselényi Miklós pedig Kölcsey halálakor úgy érezte, hogy „Nem közénk való volt”; „Angyal ment el közülünk.” 

       Az is köztudott, hogy Magyarország Alaptörvénye élén Himnuszunk első sora áll, amelyet két külföldi, erkölcsi tekintély is a lehető legmagasztosabban idézett. Szent II. János Pál pápa 1991. augusztus 16-án, Magyarországon tett első apostoli látogatásakor ezekkel a szavakkal lépett a magyar földre: „Isten, áldd meg a Magyart!” Ferenc pápa pedig folytatva ezt a minden magyar szívhez szóló pápai hagyományt, 2021. szeptember 12-én, Budapesten a Hősök terén, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró-szentmiséjének  bevezetőjét így kezdte: „Veletek és értetek mondom” s magyarul idézte csodálatos fohászunkat, „Isten, áldd meg a Magyart!, amellyel mi is zártuk a lelki találkozónkat.

       A különböző visszajelzések alapján bízva remélhető, hogy a napi evangélium kapcsán feltett kérdésre: „Ki az én anyám? Kik az én rokonaim?” (Mk 3,34), a hallgatóság tudja az egyértelmű választ.

      • Boldog Salkaházi Sára közbenjárására…

       2023.01.22.

       2023. január 20-án Ferenc pápa fogadta a Slachta Margit által 100 éve alapított Szociális Testvérek Társaságának tagjait, akiket arra buzdított, hogy „a szeretet fegyvereivel” nézzenek szembe a társadalmi kihívásokkal.

       A jelenlévőkhöz intézett beszédében a pápa kiemelte, hogy a Társaság eredeti karizmáját „az idők során és az egyház társadalmi tanításán keresztül különböző politikai és társadalmi helyzetekre alkalmazták, egészen napjainkig”. „Meglepett, hogy alapítótok már megszentelt életűként is aktív politikai tevékenységet folytatott. Lenyűgöző a holokauszt idején tett nyilatkozata, miszerint a hit előírásai arra kötelezték az apácákat, hogy saját életük kockáztatásával is védjék a zsidókat.” – jelentette ki Ferenc pápa.

       Ez az igazság, amelyet nehezen ismerünk el. Sok vértanú halt meg a hite miatt. Nem azért, mert megtagadták volna tőlük Isten imádásának szabadságát, hanem a hiteles életük miatt, amelyre a szabadság, az igazságosság és az igazság érdekében a hit ösztönözte őket. Hasonló képen, mint Keresztelő Jánost, aki azért halt meg, mert szemrehányást tett a zsarnoknak, aki nem az isteni törvények szerint élt, és arra hívta az embereket, hogy tagadják meg azt a romlott rendszert, amely eltávolította őket Isten akaratától – nyomatékosította a pápa.

       Azok a múlt század eleji körülmények, amelyek a társadalmi változásokkal utat nyitottak a világháborúknak, döntő pillanatok voltak, amikor Isten rendetek megszületését ösztönözte. A mostani idők sem kevésbé fontosak, és ma, mint akkor, továbbra is aktuális a felhívás a tanúságtételre. Milyen csodálatos lenne, ha Margit szavai ugyanolyan hevesen visszhangoznának a szívetekben, mint azokban az első nővérekben! Szavai ösztönzésül szolgálnak számotokra, amelyek arra tanítanak, hogy a társadalmi kihívásokkal, ahogyan akkor a nácizmus ellen tették, a szeretet egyetlen fegyverével nézzetek szembe” – buzdította a Szociális Testvéreket a pápa.

       Ferenc pápa tanítása alapján, csak ismételni tudjuk: Isten adjon nekünk is erőt, hogy a mában, felismerve a mai idők jeleit, tanúi legyünk a szeretetnek, az igazságnak és az igazságosságnak abban a hivatásban, amelyre elhívott minket. Kérjük ezt Boldog Salkaházi Sára közbenjárásával – zárta beszédét Ferenc pápa.

      • Bowling

       2023.01.20.

       A blokkos testnevelés órán bowlingozni voltunk. Nagyon tetszett mindenkinek a játék, főleg azért, mert egyre több bábut sikerült ledobni. A  gyakorlat teszi a mestert szólás ismét beigazolódott.

      • Nagyszerű angol és német nyelvi versenyeredmények

       2023.01.20.

       Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.“

       Kölcsey mondását továbbgondolva...

       Egy másik nemzetet úgy tisztelhetek meg, ha a saját nyelvén szólalok meg.

       Soha nem lehet alaposan megismerni egy országot anélkül, hogy a nyelvét ne beszélnénk.

       Az idegen nyelvi olimpiászon általános és középiskolás tanulók vehetnek részt -

       s mit nyerhetnek? - A nyelvhasználat örömét, új szavakat, új ismereteket,

       új barátokat, kreatívan töltött időt, a jól végzett munka felemelő érzését, felkészülést a munka világára és otthonos mozgást az idegen környezetben.

       Az idei járási szintű versenyeredményeink jelesre sikeredtek. Minden versenyzőnk eredményes volt! Oklevélben és méltó elismerésben részesültek az alábbi tanulóink:

       Angol nyelv

       1B – Safko Bianca /8.A/ – 2. hely

       2A – Viszlay Boglárka /1.G/-1. hely

       2B – György Péter /3.G /-1. hely

       2C2- Sikúr Mátyás /1.G/ -2. hely

       Német nyelv

       1B – Safko Binca /8.A/ -2.hely

       Az elért eredményekhez gratulálunk és további nagyszerű helytállást kívánunk a kerületi fordulóban!

      • Értesítő

       2023.01.19.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       Értesítünk Önöket, hogy jövő héten a 2023. január 23-27. közötti időszakban a nagy iskolabuszunk - Sára - a sítáborban teljesít szolgálatot, ezért a megszokott útvonalakon a reggeli és a délutáni időpontokban sem üzemel.

       Megértésüket köszönjük!

      • Összhang a között, amit mondunk, és amit teszünk…

       2023.01.13.

       2023 első hónapjában Ferenc pápa arra kéri a híveket, imádkozzanak, „hogy a pedagógusok hiteles tanúságtevők lehessenek, inkább a testvériségre tanítsanak, mint az összeütközésre, és mindenekelőtt segítsék a legfiatalabbakat és a legkiszolgáltatottabbakat”.

       A katolikus egyházfő minden év, minden hónapjában más-más imaszándékot tár az imádkozó hívek elé. Az ez évi januári imaszándékában nemcsak imát kér, de készséget is a pedagógusok részéről, hogy a „testvériséggel” egészítsék ki oktatási anyagukat. Felhívja a figyelmet, hogy „a pedagógusok olyan tanúságtevők, akik nemcsak szellemi tudásukat, hanem meggyőződésüket, az élet iránti elkötelezettségüket is átadják”. Hozzáteszi, hogy az oktatás maga a „szeretet aktusa”, amely utat mutat „a testvériség érzésének helyreállításához, ezért ne hagyják figyelmen kívül azokat, akik a legsebezhetőbbek”.

       A pápa 2023-ra szóló első imaszándékát kísérő sajtóközleményében a vatikáni Pápa Világméretű Imahálózata kifejti, hogy ezzel a felhívással Ferenc pápa „ki akarja terjeszteni az oktatás hatókörét, hogy az ne csak a tartalomra összpontosítson”. Reményét fejezi ki, hogy a pedagógusaink továbbra is hiteles tanúságtevőként „figyelmesek és közösségépítők lesznek”.

       Frédéric Fornos jezsuita atya, az Imahálózat igazgatója hangsúlyozza, hogy a testvériség „az emberiség egyetlen útja, amiért az oktatás elengedhetetlen”, amihez kell, hogy párosuljon a tananyag és a tanítók élete közötti összhang. Ezzel kapcsolatban Fornos atya az Úr Jézusra mutat, akitől megtanuljuk, „hogy hitelesen csak azt tudjuk közvetíteni és továbbadni másoknak, amit mi magunk is élünk”. Ehhez „az életünkben összhangra van szükség aközött, amit mondunk, és amit teszünk”.

       Köszönet és hála, hogy pedagógusaink – a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban is - értik az idők jelét. Köszönet és hála mindenkinek, aki imáival, lelki, szellemi és anyagi támogatásával segíti pedagógusaink áldozatos munkáját, hogy ez által mindnyájunk élete nagyobb összhangban lehet aközött, amit mondunk, és amit teszünk.

      • Fészekáldás - élhető fészekké tenni a ránk bízott világot…

       2023.01.10.

       2023. január 10-én Vízkereszt ünnepe kapcsán fészekáldásra gyűlt össze a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete, diáksága és alkalmazottjainak közössége, hogy emlékezzenek, vagy emlékeztessenek azokra, akik Karácsony táján, vagy talán az egész év során csak egyetlen alkalommal mennek el templomba - az éjféli misére, vagy esetleg a gyerekekkel megnézni a felállított Betlehemet.

       Sajnos, sokan talán még a buzgó vallásgyakorlók közül is csak kevesen gondolják át a karácsonyi üzenet misztériumának mélységét, amelyet az ünnep magában hordoz. Sokakat kielégít a puszta ajándékvárás izgalma, a szenteste békéje, az ünnepi asztal íze és illata, felidézve a gyermekkori karácsonyok hangulatát, s közben könnyen elsiklanak a kinyilatkoztatás legsorsdöntőbb mozzanata felett: Isten Fia emberré lett – értem, értünk. 

       Intézményünk különböző módon segít észrevenni a díszletek mögötti lényeget, eljutni arra hitbeli meggyőződésre, hogy a Karácsonyból ne kelljen más, mint az értünk emberré lett második isteni személlyel, a Jézus Krisztus való személyes találkozás. Eljutni nem csupán a pólyába takart, jászolba fektetett Jézuskához, hanem az örök Fiúhoz, akiben az Atya lehajolt hozzánk és egészen felénk fordult, hogy mi is hittel válaszoljunk a felénk fordulásra, vagyis egész valónkkal Istenhez forduljunk, megvallva, hogy a megtestesülés titka értelmet és értéket ad életünknek, mert egy új világot tár fel előttünk. 

       Hajdan a pásztorokat angyali szózat, a napkeleti bölcseket egy különös csillag vezérelte a szerény hajlékba, ahol szegényes környezetben, rongyokba takarva találták meg a mindenség Királyát. Mégsem botránkoznak meg, s egy pillanatra sem támad kétség a szívükben, hogy jó helyen járnak. Mivel az égi jelre figyeltek, nem homályosította el látásukat az evilági csillogás hiánya, belső iránytűjüket nem zavarta össze a dicsőségről és a hatalomról alkotott evilági, emberi felfogás.

       Adja Isten, hogy mi sem botránkozzunk meg, ha Krisztust keresve egy magatehetetlen óvodással, egy rakoncátlan diákgyermekkel, vagy egy ártatlanul szenvedő emberrel találkozunk, s valamiképpen mindhármat együtt imádhatjuk az Oltáriszentség hófehér kenyérdarabkájában, hiszen Ő így akart jelen lenni közöttünk, s így marad velünk a világ végezetéig. 

       Ám ünnepkörünk, Urunk epifániájának legfontosabb üzenettanítása még ennél is több: ne sajátítsuk ki önmagunknak Krisztust, hanem mutassuk meg és közvetítsük az Ő szeretetét minden embernek. Hiszen az Atyaisten, akitől a Fiú öröktől fogva születik, s akihez mindenkinél végtelenül bensőségesebb szeretetkapcsolat fűzte a Szentlélek közösségében, nem elégedett meg azzal, hogy boldogan élje a Szentháromság örök szeretetközösségét, hanem emberé lett, egy lett közülünk, hogy ezt a bensőséges szeretetkapcsolatot minden emberre kiterjeszthesse.

       Példaérték ebben Szűz Mária, aki itt a földön minden embernél közelebb állt Jézushoz, de nem sajátította ki Őt önmagának, hanem tovább adta. Nekünk, keresztényeknek, akiket Krisztus saját vére árán testvéreivé fogadott és társörököseivé tett, különös küldetést szánva nékünk.

       A fészekáldás - tanteremről tanteremre, folyosóról folyosóra, az étkezőtől sportcsarnokig, a tanáritól az igazgatói irodáig ezt szolgálta: élhető fészekké tenni a ránk bízott világot.

      • PITAGORASZ VERSENY - ISKOLAI FORDULÓ

       2023.01.10.

       2022. december 7-én és 8-án sikeresen lezajlott a PITAGORASZ matematika verseny iskolai fordulója. Örülünk, hogy tanulóink, mint minden évben idén is szép számban, összesen 27-en vettek részt a versenyen. A tanulók nagyszerűen szerepeltek, akikre büszkék vagyunk. Tehetséges gyermekeink közül 9-en sikeres megoldók lettek, akik a járási fordulón képviselik az iskolánkat.

       Sikeres megoldók:

       A P3 kategóriában:Vysoký Levente III.A, Prokop Vivien III.A, Boros Dániel III.A

       A P4 kategóriában: Szitás Ádam IV.A, Dobos Eszter IV.A

       A P5 kategóriában: Pelegrin NoémiV.A, Helyei Kinga V.A

       A P6 kategóriában: Kovács Réka VI.A

       A P7 kategóriában: Rudy Dávid VII.A

       Gratulálunk  minden lelkes versenyzőnek!

      • Tájékoztató

       2023.01.07.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       2023. január 1-től változnak az étkezési hozzájárulás költségei.

       Sajnos a drágulást az élelmiszer árak rohamos emelkedése és az energia árak jelentős növekedése eredményezi. Ennek ellenére, továbbra is igyekszünk a lehető legalacsonyabb áron meleg ebédet és egészséges ételeket biztosítani diákjaink számára. A pontos összegek a mellékelt táblázatban láthatók.

       Köszönjük a megértést! 

       Tisztelettel: Mgr. Nagy István, igazgató