• Kegyeletes megemlékezés - ´56

       2021.10.26.

       Iskolánkban és egyházközségünkben már hagyománnyá vált, hogy nemzeti és közösségi ünnepeink kapcsán megemlékezünk az adott eseményről. Az idén az 1956-os magyar forradalomról, a történelmi esemény 65. évfordulóján, a római katolikus templomban, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái közreműködésével, október 26-án, a keddi szentmisében emlékeztünk. Közösen imádkoztunk a forradalom áldozataiért és elmélkedtünk a történet üzenetén.

      • SÚŤAŽ - Prečo mám rád slovenčinu

       2021.10.26.

       Rád píšeš? Rád slohuješ? Rád vymýšľaš? Potom je práve pre Teba určená nasledujúca literárno-výtvarná súťaž:

       KTO SA MOŽE ZAPOJIŤ?   Všetci žiaci

       AKO SA ZAPOJIŤ? Napíšeš literárnu prácu (napríklad rozprávku, príbeh, úvahu, poviedku, novelu, báseň vo veršoch, báseň bez veršov či divadelnú hru). Žáner nie je obmedzený, hlavne, aby to bolo Tebou vytvorené a od srdca. Najlepšie práce postupujú do celoslovenského kola.

       NA AKÚ TÉMU? To už vieš! Je to v logu súťaže: prečo máš rád slovenčinu, prečo máš rád Slovensko. Ako vnímaš Slovensko, čo máš rád, čo rád robíš cez prázdniny, ako sa rád rozprávaš so svojou starou mamou, starým tatom v ich nárečí, aké miesta na Slovensku rád objavuješ, kam rád chodíš; kde vidíš Slovensko o pár rokov; ako by Slovensko mohlo byť krajšie, ako by si Slovensko prezentoval v zahraničí... A čo reč? Čo sa Ti na nej páči? Opíš, povedz, rozpovedz nám o svojom vzťahu k Slovensku a k slovenčine.

      • Écsi Gyöngyi Szepsiben

       2021.10.25.

       2021. október 22-én, a reformáció hónapja alkalmából, a szepsi presbitérium meghívására, Écsi Gyöngyi látogatott el iskolaközpontunkba. Délelőtt alsó tagozatos gyermekeinkkel, kora délután pedig felsőseinkkel és gimnazista diákjainkkal találkozott a szepsi református templomban. Köszönjük a szép élményt!

      • Kerületi harmadik hely terepfutásban

       2021.10.23.

       2021. október 21-én, Kassán, a 4,2 km-es terepfutóverseny kerületi fordulóján vettünk részt. Iskolánkat Takács András és Nyíri Kristóf 1.G osztályos tanulók képviselték, akik csapatban az előkelő harmadik helyet szerezték meg, nem kis sportteljesítménnyel! Ezúton is szívből gratulálunk és további sok sikert,  kitartást kívánunk Nekik munkájukhoz!

      • A Rákóczi Szövetség támogatásának átadása

       2021.10.20.

       Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak… (ApCsel 2,17).

       2021. október 20-án Nagy István, iskolaigazgató meghívására Kanyár Gyöngyi I. o. tanácsoskonzul  és Köteles László, a Csemadok országos alelnöke kíséretében, Szepsibe látogatott Hetey Ágota, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulasszonya, hogy ünnepélyes keretek között átadja a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont elsős diákjainak a Rákóczi Szövetség támogatását.

       Az ünnepségre a római katolikus templomban került sor. Nem véletlenül, hiszen a templom, istenháza, mindenkié, mert mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. Egymásra bízott bennünket. Sőt, Szent Pál apostol szerint: Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8). Vagyis ha az Úréi, akkor egymásé is – határon innen és határon túl!

       Felelősek vagyunk egymásért. Köszönjük a jelenlegi magyar kormánynak, hogy felvállal, és nem szégyell minket. Segít, ápol, pátyolgat bennünket.

       Köszönetünk, hálánk, nagyrabecsülésünk jele, többek között most a templomban összegyűlt maroknyi gyermeksereg is, szüleikkel, pedagógusaival, nevelőivel együtt. Itt létünk, ragaszkodásunk - életjel. Az élni akarás, a megmaradás jele.

       Iskolánk és egyházközségünk vágyva vágyja megvalósítani az álmot: minden téren elősegíteni az élettér biztosítását a fogamzástól a foglalkoztatásig. Ennek megvalósulása érdekében a növendékek egy emlékérmet is kaptak Szent Benedekről, Európa fővédőszentjéről, akinek lelki fiai Pannonhalmán megalapítva az első iskolát, Szent Imre nevelésével megalapozták és elősegítették népünk kereszténnyé válását a Kárpát-medencében.

       Szilárd meggyőződésünk, hogy vágyunk, nem álom, nem vágyálom, de beteljesülése az Apostolok Cselekedeteiben olvasható ígéretnek: „A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak.” (ApCsel 2,17).

       Köszönjük, hogy értjük az idők jelét és továbbra is tenni akarunk azért, hogy fiaink és lányaink prófétálhassanak, ifjaink látomásokat láthassanak, öregjeink pedig ne szűnjenek meg álmokat álmodni – határon innen és határon túl!

      • Egy millióan a világ békéjéért és egységéért

       2021.10.18.

       A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, pedagógusaik kíséretében, Sára nővér vezetésével, az idén is, október 18-án, a helyi idő szerint 8 órakor egy fél órán át, a békéért és az egységért közösen imádkozva a rózsafüzért, csatlakoztak a világszerte esedező gyermekekhez.

       A kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: 2005 nyarán miközben a gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nemcsak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt. Októberben, a rózsafüzér hónapjában kiemelt hangsúlyt kap. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ meg fog változni”.

       Köszönet és hála, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt szabályok betartása mellett, az idén is sikerült megtalálni az imádságba való bekapcsolódás lehetőségét és módját.

       A világ körülöttünk és bennünk, olyan, mint amilyenek vagyunk. Ha jók vagyunk, a világ is, ha rosszak vagyunk, a világ is rossz. Jó volt ismét együtt látni az imádkozó gyermekeket és pedagógusaikat, tudatosítva Szent Pál apostol figyelmeztetését: „Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt.” (Filip 4,6).

      • Értesítés - Óvoda

       2021.10.18.

       Tisztelt Óvodás Szülők!

       A kolléganőnk pozitív Covid tesztje miatt, a közegészségügyi hivatal útmutatása alapján, a nagycsoportos osztály tanulói mától karanténba kerülnek 2021. október 25-ig. Az óvodába gyermekorvosi igazolással térhetnek vissza 2021. október 26-án.

       Köszönjük a megértést!

       Nagy István, igazgató

      • Hálaadás a termésért

       2021.10.13.

       A termésért való hálaadással minden vallásban találkozhatunk. A zsidó ünnepi naptár szerint a kovásztalan kenyér ünnepén (Mazzot, Húsvét), a hetek ünnepén (Sávuot, Pünkösd) és a sátoros ünnepen (Szukkot) történik a köszönetmondás a teremtő Istennek a földön termett javakért.

       A katolikus egyházban a liturgikus évről és naptárról szóló egyetemes szabályok szerint „az Egyház szokása, hogy a könyörgő napokon és az „évnegyedes időkben” Istenhez járul az emberiség különféle szükségleteivel, elsősorban a föld terményeiért, az emberi munka eredményességéért imádkozik, de nyilvánosan hálát is ad.” (1969, ESz 46) E napok időpontját és formáját a püspöki karok szabályozzák a helyi adottságok figyelembe vételével. A hivatalos magyarázat nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a békétlenség, az igazságtalanság, az éhezés, a nélkülözés világméretű problémája láttán, napjainkban különös jelentőséget kap a fenntarthatóság, a szolidaritás, a köszönet, a hála, a bűnbánat és a keresztény szeretet gyakorlásának rendszeresen visszatérő hangsúlyozása.

       A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodai részlegén október 13-án volt a közös hálaadás Istennek a terményekért. Szimbolikusan a legkisebbek hozták el a szülők és a nagyszülők két keze munkája gyümölcseit, kérve rájuk, önmagukra és övéikre a Teremtő további áldását.

       Ősszel a munkálkodó ember reménnyel várja, hogy a tavasszal elkezdett munkájának eredményét betakarítsa. A mezőgazdasági munka utolsó fejezete, hogy a földműves begyűjti a föld termését, a sok kincset, amit a szántóföld és a kert megtermett s amit ennivalóként, egészséges ételként a családja asztalára tehet. Munkájának gyümölcse a fáradtságos munka mellett az időjárásnak, a napsütésnek, az esőnek és nem utolsósorban Istennek is köszönhető. Isten segítsége, áldása nem maradhat ki ebből, mert hiába fáradozik a földműves, ha nincs rajta az Ég áldása, nem boldogul – tartja az ősi mondás.

       Jó volt látni az óvodában összegyűjtött és a szimbolikus termésoltáron elhelyezett szebbnél szebb, finomabbnál finomabb termést és a hálát adó készséget a Mindenhatónak. Már napokkal korábban gyűltek a termések, érkeztek a kosarak a felajánlott gyümölcsökkel, zöldségekkel, hogy elkészüljön az ünnepi hálaadás oltárasztala. Gazdag volt a termésoltár, hiszen volt ott többek között liszt, cipó, alma, dió, körte, lekvár, kompót, finom méz, pirospaprika-füzér, szőlő, padlizsán, szóval minden, ami csak megteremhet szülőföldünkön, a Bódva-mente ezen kis szegletében.

       Köszönet a példaértékű ötletért és a megvalósításért, hogy a növendékekben épp úgy, mint hozzátartozóikban életre kelt az Írás szava: Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.” (Ef 5,20).

      • Forrassz eggyé békességben …

       2021.10.12.

       Október elején szerte a nagyvilágban, akik beszélik és értik nyelvünket tisztelettel emlékeznek meg a 13 aradi vértanúról. Mi, itt Szepsiben október 12-én, Nagy István igazgató és Balogh Gizella, igazgatóhelyettes vezetésével a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái közreműködésével a reggeli szentmise kezdetén tettük ezt. Miután elhangzott egy-egy vértanú neve, meggyújtottunk egy szál gyertyát, miközben megszólalt a haranggong.

       Az Aradon kivégzett honvédtisztek és gróf Batthyány Lajos miniszterelnök népünkért hozott életáldozatában voltaképp az Úr Jézus tanítása vált valóra: „senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13).

       Napjainkban ezek a barátok lehetnek a család, a lakóhelyi környezet, a keresztény közösség, a nemzet, vagy más nép tagjai is, akiket nemcsak a kölcsönös szeretet és a tisztelet köthet össze, de a közösen megélt és az együtt vallott érték is: a hit, a hagyomány, a kultúra vagy az anyanyelv.

       Amiként a vértanúk vére a kereszténység magvetése, úgy az aradi hősök vére is - népeink számára itt a Kárpát-medencében - magvetés, ami magában hordozza a mai nemzedékek: a család-, a szülőföld-, az anyanyelv-, a kultúra- és a haza szeretetét is. Ma mindez nem vértanúságot, de munkát, odafigyelést, tiszteletet és áldozathozatalt kíván tőlünk…

       A 13 aradi vértanú a legtöbbet adták népeinkért. Napjainkban különösen is példamutató ez a többnemzetiségű, de egyszívű aradi vértanúk értékszeretete, ami a mi megmaradásunknak is az egyik feltétele itt a Kárpát-medencében. Ezt láttuk, hallottuk és tapasztaltuk Ferenc pápa vezetésével Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és szlovákiai látogatása során.

       E gondolatok jegyében vettünk részt a szentmisén. Hallgattuk hittel Isten Szavának üzenetét és találkoztunk Vele az Eucharisztiában, hogy itt és most valóra váljon az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sokat ismételt kérése: Krisztus kenyér s bor színében, Úr s Király a föld felett, forrassz eggyé békességben, minden népet, s nemzetet.