• Mobilszem - ÖRDÖGSZIKLA

       2020.01.31.

       Elkezdődött az "Ördögszikla" című kisfilm forgatása, amely a Mobilszem elnevezésű nemzetközi versenyre készül. A nagysikerű  "Torna kincse" alkotás után most szintén egy környékbeli legendát dolgozunk fel. Az alkotócsapat tagjai Nagy Imre mentorálásával, Gacsay Bence Barnabás, Kuzma Ádám és Nagy Gabriella. A maszkot Groško Németh Katalin készítette.

      • Sí és hódeszka tanfolyam - 2020

       2020.01.18.

       2020. január 12-17. között iskolánk apraja-nagyja, valamint a testvériskoláink tanulói - Budapesti Kolping Katolikus Iskola, Encsi Váci Mihály Gimnázium - közös sítáborban vettek részt a Magas-Tátrában. Az egész heti szikrázó napsütés és a kiváló hangulat még szebbé varázsolta az együtt töltött napokat. Örülünk, hogy a tanulás mellett volt lehetőség a lelki feltöltődésre is. Viszlát jövőre!!!

      • Egyházi iskolák ismételt - közös megemlékezése a gyökerekről

       2020.01.18.

       Poprádon, 2020. január 14-én, sítanfolyam keretében három iskola: a Kolping Katolikus Iskola Budapestről, az encsi Váci Mihály Gimnázium és a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai és tanárai – Nagy István, igazgató kezdeményezésére - közös megemlékezést tartottak a lelki és szellemi gyökerekről.

       Az eucharisztika ünneplése a Himnusz eléneklésével kezdődött. A szentmise az ősszel Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülés jegyében történt. Imáikban az egybegyűltek a Tátra hófedte magaslata kapcsán ismét egy másfajta látás szükségességét is kérték.

       Gábor Bertalan, esperes-plébános és Karch Krisztián, káplán liturgikus szolgálata láthatólag nem kis felelősségtudatot és rácsodálkozást eredményezett, hogy a Gondviselés szép rendezésében ismét diákok, tanárok és szülők találkozhattak, ahol barátságok köttettek és megerősítést nyertek az összetartozás szálai határon innen és határon túl.

       A hívek könyörgését, Krisztián atya így zárta:

       Mennyei Atyánk,

       Te még mielőtt megfogantattunk volna,

       már kiválasztottál és meghívtál bennünket

       és gyermekeinket a lét teljességére!

       Ne engedd, hogy papi, lelkipásztori,

       tanári, apai és anyai hivatásunk

       kimerüljön a biológiai és a szellemi élet továbbadásában és táplálásában.

       Segíts mindnyájunkat - határon innen és határon túl,

       hogy ezek segítségével, azt az életet adjuk és tápláljuk gyermekeinkben,

       amelyik túlmutat a pusztán materiális létezésen,

       de azt, ami elvezet Hozzád, minden létezés ősforrásához.

       Add meg, kérünk, hogy keresztségi fogadalmunkat komolyan véve,

       merjük gyermekeinket és diákjainkat felajánlani Neked,

       az Élet Urának a Szentlélekben,

       hogy akiket ajándékba kaptunk,

       ne feltétlenül úgy legyenek ajándékok nekünk és másoknak,

       ahogyan mi azt elképzeltük, hanem úgy,

       ahogyan – személyiségi jogaikat és szabad akaratukat

       messzemenően tiszteletben tartva –

       Te, szerető Atyaként öröktől fogva elképzelted azt róluk és rólunk.

       Ezt kérjük Tőled, Urunk, Jézus Krisztus által.

       Ámen.

      • Az iskolai tantermek megáldása Vízkereszt kapcsán

       2020.01.08.

       Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincses ládájukat, és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére. Alleluja – énekli az Egyház a Vízkereszti liturgiában.

       Ezekben a napokban mindenütt, ahol katolikus keresztények élnek az újesztendő kapcsán, Isten áldását kérik önmagukra és életterükre a jövőt illetően.

       2020. január 8-án, az első tanítási napon, már hagyományszerűen megáldásra kerültek a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény helységei, annak diákjai, növendékei, tantestületi tagjai és dolgozói.

       Ebben az esztendőben is szeretnénk növekedni nemcsak testben, de tudásban, lelkiségben, jóságban, irgalomban és szeretetben is. Meghallgatva a három napkeleti bölcs látogatásának történetét /Mt 2,1-12/, arra a tagadhatatlan következtetésre jutottunk, hogy az újesztendőben is sok veszedelem leselkedik ránk. Szeretnénk azokat elkerülni. Bölcsen viselkedni, mint a napkeleti bölcsek. Túljárni az ellenség eszén. Ehhez meg kell tanulnunk leborulni a megtestesült Bölcsesség, Urunk, Jézus Krisztus előtt. Imánkat így kötöttük csokorba:

       1. Mennyei Atyánk, segíts, hogy az üdvösségre vezető úton továbbra is akarjunk Krisztus tanításának fényében járni!

       2. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet mindazoknak, akik őszinte szívvel keresnek Téged, hogy a betlehemi Kisdedben felismerjék istenségedet!

       3. Mennyei Atyánk, Urunk, Jézus Krisztus jó illatú isteni tanítása vezesse el a nemzeteket és azok vezetőit az igaz egyetértésre!

       4. Mennyei Atyánk, a krisztusi hit aranyos fénye ragyogja be egyházunk, népünk és családjaink életét határon innen és határon túl!

       5. Mennyei Atyánk, az örök világosság fénye tündököljön országodban azoknak, akik földi életükben az áldozatos szeretet mirhájával hódoltak előtted!

                   Az esperes-plébánosunk, az intézmény lelki vezetője áldásra tárt kezekkel így imádkozott: Mindenható Urunk és Istenünk! Kérünk, áldd † meg ezt az intézményt, minden helyiségét és azokat, akik itt tanulnak, nevelődnek, nevelnek, oktatnak és dolgoznak. Legyen itt testi és lelki egészség, a szív tisztasága és a lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el őket alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen az intézményen és mindenkin, aki itt tartózkodik. Segíts minket, hogy a Fiadban felragyogott fényt bennünk és köztünk semmiféle sötétség ne tudja kioltani. Köszönjük ezt a fényt! Segíts minket, hogy továbbra is az általa megvilágított úton akarjunk járni. Ámen.

       A diákok éneklése közben az esperes szenteltvízzel meghintette az imádkozókat, az osztályokat, majd megáldotta az egybegyűlteket. Liturgikus ünnepségünket a nemzeti imánk eléneklésével zártuk.