• Zánka 3.

       2023.08.31.

       Szerda a hősök napja volt. Diákjaink összeszedve bátorságukat kipróbálták a sárkányhajózást. Szerencsére vízmentesen kiállták a próbát. Délután pedig egy hajóséta keretén belül megtekinthették a Balatont. Az estét tábortűzzel és sok- sok énekléssel zárták.

      • V. Salkaházi Gyermektábor 1. nap

       2023.08.30.

       Ma reggel 41 gyermek részvételével elindult az V. Salkaházi Gyermektábor.

       Az Igazgató Úr megnyitója és a közös ima után a gyermekek délelőtt, az iskola területén különböző állomásokon ismerkedtek Jézussal, mint a Jó Pásztorral.

       Az állomások között volt kézmüvesség, ahol a gyerekek elkészíthették saját báránykás névtáblájukat, mert a "Jó Pászor Nevükön szólítja juhait", kereshették a labirintusban az elveszett báránykát, fejtörőket oldhattak meg, sorversenyeken segíthettek a Jó Pásztornak behajtani a juhokat az akolba, valamint elcsendesedve, elgondolkodtak, elmélkedtek is arról, mennyire szereti Jézus, a Jó Pásztor övéit.

       Délután aztán túrára indultunk Debrődre. Nem volt könnyű az út, kövektől rögös utakon, sáros pocsolyákon át, de vidáman követtük Jó Pásztorunk nyomát, "a sűrű legelőkön" át, friss forrásvizet" merítve egészen a Növény Templomig, ahol köszönetképpen és kérve a segítségét az új tanévre, közösen imádkoztunk .

       A kirándulás után kellemesen elfáradva érkeztünk az iskolába, ahol a szülők már nagyon várták mosolygós gyermekeiket.

       Reméljük holnap is hasonlóan szép nap vár ránk és az időjárás is oly kegyes lesz hozzánk, mint ma volt.

      • Zánka 2.

       2023.08.30.

       Sportnappal folytattuk a zánkai tábort. A reggeli torna párnacsatával kezdődött. A nap folyamán több ügyességi versenyt próbálhattunk ki. Délután lézerharc, videojáték és VR foglalkozáson vehettünk részt. Az estét a Fővárosi Nagycirkusz előadásával zártuk. 

      • Zánka-Erzsébet Tábor

       2023.08.29.

       2023. augusztus 27-től, diákjaink az Erzsébet Táborban vesznek részt Zánkán. Iskolánkat 34 tanuló képviseli. Megérkezésünk után a nyitó rendezvényen 2500 fiatallal együtt énekeltük a magyar himnuszt, amely felemelő érzés volt mindannyiunk számára. Hétfőn, kihasználva a jó időt, fürödtünk a Balatonban, majd egy vicces fizikai órán vettünk részt. A lelki feltöltődésről Böjte Csaba atya gondoskodott egy szentmise keretében. A napot a Kávészünet koncertjével zártuk, amelyen megzenésített verseket hallhattunk.

       Köszönjük Magyarország Kormányának a lehetőséget, a Patrona Nostra nonprofit szervezetnek pedig a szervezést, amelynek köszönhetően mi is itt lehetünk.

      • Isten, áldd meg a magyart…

       2023.08.22.

       Amint azt a Duna Televízió élő közvetítésében láthattuk és hallhattuk Budapesten 2023. augusztus 20-án Szent István Király ünnepén Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek meghívására, a homíliát Bernard Bober kassai érsek-metropolita mondta.

       Eminenciás Bíboros úr! Excellenciás Nuncius úr! Főtisztelendő Püspök urak, paptestvérek, diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők! A társadalmi-, és a közélet mélyen tisztelt előjárói és képviselői! A Homonna közeli szülőfalum plébániatemploma - ahol megkereszteltek, ahol gyermekkoromban ministráltam és szemléltem templomunk oltárképét, ahol a bérmálás szentségében részesültem, ahol bemutattam az első szentmisémet - Szent István Király tiszteletére épült ezernyolcszáz-harmincötben /1835/. Legmerészebb álmomban sem gondoltam, hogy egyszer itt, Budapesten, Szent István Király ünnepén, a főváros egyik legjelentősebb közterén mondhatok homíliát, ott ahol Kassa szülöttjét, Salkaházi Sára szociális testvért boldoggá avatták – kezdte szentbeszédét az érsekfőpásztor.

       A tömeg hálával tapsolta meg a szlovák érsek magyar szavait.

       A továbbiakban Pásztor Zoltán, kassai püspöki helynök közvetítette az érsek gondolatait, amelyben elsőként megköszönte, hogy plébániatemplomuk felszentelésének 185. évfordulója alkalmából az érsek kérésére Erdő Péter bíboros templomuknak Szent István király ereklyét adományozott, amelyet az új oltárba ő maga helyezett el.

       Az érsek arra buzdított, hogy „a koronavírus és a krízisek nehéz évei után újítsuk meg Közép-Európa népeinek lelki identitását, egyéniségünket Krisztusban! Mindnyájan arra vagyunk hivatottak, hogy a szeretetben keressük, mondjuk és tegyük az igazságot. Különösen mi, keresztények kapunk erre állandó figyelmeztetést: őrizni nyelvünket a rossztól, mert – amint a Szentírás tanítja – egyazon pillanatban nem dicsérhetjük vele az Urat és átkozhatjuk az embereket, akik Isten képmására vannak teremtve. Rossz szó nem hagyhatná el a szánkat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék a hallgatóknak. A szeretetteljes szó néha még a legkeményebb szíveket is meglágyítja.”

       Szent István király fiához, Szent Imréhez intézett Intelmeiből idézte azt a részt, melyben a szülők és ősök példájának utánzása fontosságáról szól, „aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak”, majd hozzátette, manapság a lelki családban, az Egyházban is égető szükség van arra, hogy hallgassuk és meghallgassuk egymást. Ez a legértékesebb és legtermékenyebb ajándék, amit egymásnak adhatunk.”

       Az érsek idézett Erdő Péter 2016. május 13-án a bodollói filiális templomban bemutatott szentmisén elhangzott szavaiból: „Az evangélium örömhíre minden népnek szól. Ahogyan a pünkösd csodája mutatja, Szent Péter beszédét megértették a különböző nyelvű hallgatók, de nem azért, mert elfelejtették a saját nyelvüket, hanem mert mindannyian a saját nyelvükön hallották ugyanazt az örömhírt. Krisztus evangéliuma tehát kapcsolatba hoz minket Istennel, és testvéri közösségbe foglal egymással is.”

       Hozzátette és megköszönte, hogy a szentmisében akkor közösen áldották meg a magyar kormány anyagi és erkölcsi támogatásával épülő Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont alapkövét, amelyet az idén május 16-án már az iskolakápolnával egyetemben közösen fel is szenteltek. Az intézményben ma 265 növendék tanul és nevelődik anyanyelvén.

       „A Krisztusban való egység saját határainknál is messzebbre visz. Krisztus szeretete lebontja az előítéleteket. Megtöri a gyűlöletet, kiengesztelődésre hív, és kölcsönös jóindulatra szólít. Ez nemzeteink útja. Valljuk meg, hogy Jézushoz tartozunk! Éljük meg naponta az evangéliumot! Ne engedjük, hogy megtévesszen minket a család értékét, a férfi és a nő házasságát kétségbevonó relativizmus.”

       Majd Szűz Máriát, a Fájdalmas Anyát és a mennybe felvett Boldogasszonyt kérte, „akinek Szent István király első laikusként ajánlotta oltalmába övéit, hogy szeretetteljes gondoskodásával vezesse az Egyházat, Közép-Európa és az egész világ népeit. Segítsen, hogy egyetlen Anya gyermekeiként kölcsönös szeretettel, méltányosan és tisztelettel jel és reménysugár lehessünk a békétlenségbe és testvérgyilkos konfliktusba sodródott nemzetek és nemzetiségek számára.”

       A homília befejező részét ismét az érsek főpásztor mondta: „Blahoslavená Panna Mária, Svätý Kráľ Štefan, orodujte za nás! Bože, žehnaj Maďarom! Boldogságos Szűz Mária, Szent István király, könyörögjetek érettünk! Isten, áldd meg a magyart! Ámen.”

      • A száj a szív bőségéből beszél…

       2023.08.19.

                           2023. augusztus 18-án főtisztelendő Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió igazgatója legközelebbi munkatársai kíséretében látható örömmel találkozott Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont dísztermében a szűkebb pátria önkénteseivel, technikusaival és hallgatóival.

                           A találkozó koncelebrált szentmisével kezdődött az iskolakápolnában, amit frissítő eszmecsere követett testben és lélekben, majd 12:15-kor közös rózsafüzér-imádság a rádió élőadásában, a plébánia-, ill. az iskola YouTobe csatornája egyenes közvetítésében.

                           Nagy köszönet és hála, hogy Boldogasszony nyolcadában, Szent István Király ünnepére készülve közösen imádkozhattunk és tekinthettünk fel a Mennybe-felvett Királynőnkre. Kezdeti történelmünk egyik legnagyobb válságában ugyanis, amikor első apostoli királyunk élete végén látta, hogy egész életműve veszélyben forog, tudva, hogy a kereszténység nélkül a nyugati népek közé beépült, de még nem igazán integrált magyarságot a végső pusztulás fenyegeti, ezért országát és népét a Boldogságos Szent Szűz oltalmába ajánlotta.

                           Köszönet és hála a Mária Rádió vezetőségének és munkatársainak, hogy ezt a hovatartozást kitartó hűséggel, odaadással, szaktudással és szakértelemmel istápolják, segítik, irányítják és vezetik.

                           A szentmise záró áldása előtt Nagy István, iskolaigazgató mondott köszönetet azért, hogy a szervezők becses találkozási helyükként az iskolaközpontot választották – fészket, ahol az idén 280 növendék tanul, nevelődik és fejlődik evangéliumi értékrendben, anyanyelven, ősi kultúránkban.

                           A Szentatya, Ferenc pápa a tömegtájékoztatás 57. világnapjára írt üzenetében – mondta - a „szívvel szólás” fogalmát hangsúlyozta, mert szerinte az „elmenni, látni” és a „meghallgatni” igék – épp manapság, amikor hiányzik a párbeszéd és a megosztás dinamikája – alkalmas feltételeket teremtenek a jó kommunikációra, vagyis a szívek párbeszédére. Ahhoz azonban, hogy valaki az igazság szerint és szeretetben kommunikáljon, meg kell tisztítania a szívet. Ezért örültünk annak, hogy együtt voltunk.

                           Csak kívánni lehet, hogy a Mária Rádió továbbra is elősegítse a kölcsönös egymásra figyelést és meghallgatást, különösen manapság, ami éppúgy hajlamos a közönyre, mint a felháborodásra, nemegyszer visszaélve az eltorzított és a félretájékoztatott igazsággal.

       Adja Isten, hogy a Mária Rádió legyen és maradjon továbbra is a jó hír hordozója és továbbadója. Legyenek a jövőben is tettre kész vezetői, lelkes munkatársai, nagylelkű támogatói, akik hitelesen bizonyítják és tanúsítják az Evangélium igazságát: „A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő... Hisz a száj a szív bőségéből beszél.” (Lk, 6,45).

      • Meghívó

       2023.08.15.

       Örömmel közöljük, hogy főtisztelendő Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió igazgatója jelezte: augusztus 18-án, pénteken, Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont dísztermében szívesen találkozna a szűkebb pátria önkénteseivel, technikusaival és hallgatóival.

       A találkozás programtervezete

       10:00 koncelebrált szentmise az iskolakápolnában

       10:45 eszmecsere – frissítő testben és lélekben

       12:15 rózsafüzér - imádság élőadásban

       Tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!