• P. Kercza Csaba Asztrik OFM, ferences atya látogatása Szepsiben

       2019.04.25.

       2019. április 24-én, lelki napot tartott a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékeinek és tanárainak a szerzetes paptanár, egyházzenész, hit és nevelőtanár, mentálhigiénés lelkigondozó.

       Elmondása szerint: szereti az embereket, a hivatását, nagyon szeret misézni, gyóntatni, muzsikálni, gondolkodni, írni, imádni Istent. Szerepelt már különféle versenyeken, sok-sok koncerten, több CD-n közreműködve sok hangszeren játszik, írt könyvet, számos kisebb lélegzetű kiadványt is szerkesztett.

       Kedvenc kikapcsolódása a víz és a hozzá kapcsolódó sportok, az úszás, a búvárkodás, a sütés-főzés és a vicc.

       A lelki napon mindezeket igazolva tapasztalták az iskolaközpont növendékei és pedagógusai, valamint a hívek, akik részt vettek a szentmisén és az azt követő érdekfeszítő előadásán.

       Humorával, egyszerűségével, tudásával és zenélésével mindenkit lenyűgözött. Meggyőző hitbeli tanúságtétele remélhetőleg jó visszhangra talált a kicsinyektől kezdve az idősekig. A fényképfelvételek mindezt alátámasztják.

       Adja Isten, hogy még gyakran találkozzunk vele és általa a Feltámadottal.

      • Divadelné predstavenie

       2019.04.17.

       Dňa 16.4.2019 sa žiaci gymnázia zúčastnili divadelného predstavenia v Historickej budove Štátneho divadla v Košiciach. Išlo o bláznivú situačnú komédiu Raya Cooneyho Tom, Dick a Harry. Export toho najlepšieho anglického humoru rozosmial všetkých v hľadisku a spríjemnil deň.

      • A gimnazisták keresztútja

       2019.04.15.

       2019. április 15-én, Ferencz Attila hitoktató vezetésével, a gimnazisták hittanóra keretében keresztúti ájtatosságon vettek részt, ami alkalmat adott szentgyónásra is.

       A keresztény fiatalok sohasem voltak, vannak és lesznek könnyű helyzetben. Közösségük, egyházi közösség világi környezetben. Ugyanolyan gyerekek, mint a nem vallásosak, kezükben ugyanúgy ott van az elmaradhatatlan mobiltelefon, és a nehézségeik-örömeik is nagyon hasonlóak, mint minden más fiatalé. Mintha két világ határvonalán mozognának.

       Egy fiatal számára vallásosnak lenni sokszor egyenlőnek tűnik a hátrányokkal, a tiltásokkal. Pedig ez nem így van. Ezt megsejtetni velük, a kihívások kihívása.

       Egy anekdota szerint volt egyszer egy három nyelven beszélő, gyönyörűen éneklő zurka-madár, amelyet egy férfi elküldött távol lakó édesanyjának. Ám amikor felhívta, kiderült, hogy a madarat az anyuka nem „rendeltetésének megfelelően” használta, hanem megsütötte és megette.

       Ugyanígy lehetünk az életünkkel is: sokszor fel sem fogjuk, mit kezdjünk vele, pedig aki hisz, annak számára óriási kincseket tartogat. A hittel megélt élet előny és ajándék, boldogság és béke, annak, aki komolyan veszi. Természetesen, idő kell hozzá és tapasztalat, hogy meglássuk, milyen ereje és értéke van annak, ha valahová tartozhatunk.

       Adja Isten, hogy fiataljainak megérezzék, van honnét a világba menniük, és a mindennapok gondjai közül időnként van hova visszatérniük egy kis erőért.

      • Virágvasárnap - 2019

       2019.04.15.

         Virágvasárnap - az Anyaszentegyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezik. Az ünnepnek kettős mondanivalója van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja ez, amelynek jele a győzelmi pálmát helyettesítő barkaág. Másrészt, ez a nap a szenvedés és a halál ünneplése is, amelynek jele, a misében felhangzó Passió, vagyis a szenvedéstörténet, amelyet az idén is a több mint 100 esztendős Dalárda tagjai énekeltek. Köszönet érte…

           Furcsának tűnhet, hogy az Anyaszentegyház a szenvedést és a halált is megünnepli. Nem véletlenül. Az ember - fél a szenvedéstől és retteg a haláltól. Joggal, mert a szenvedés megaláz, a halál pedig elszomorít és meglop bennünket. Hogy ez ne így legyen, ezért az Anyaszentegyház ezen a napon arra bíztatja gyermekeit: nézzenek Krisztusra, a megtestesült Isteni Fiúra, aki arra kéri övéit, hogy lépjenek Vele szövetségre, mert Ő legyőzte a halált és újjáteremtette az életet.

           Esperes-plébánosunk a segédkezőkkel a mellékoltárhoz vonult, ahol a szokott módon üdvözölte a népet, megáldotta a barkaágakat és az egybegyűlteket. Az evangélium ünnepélyes felolvasása után elindította a menetet és a segédkezőkkel - a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai éneklésével kísérve - az oltárhoz vitte a Jézus szenvedésére emlékeztető keresztet.

       Jó volt látni és hallani gyermekeink éneklését bizonyságul, hogy a ránk bízott szellemi, lelki és anyagi értékörökségünk reményteli szívekben van.

       Bárcsak sokaknak egyértelművé válna, hogy a család, az iskola és a templom építése minden korban nélkülözhetetlen. Nélkülük beigazolódik a jézusi mondás: „ha ezek elhallgatnak a kövek fognak megszólni…”  

       A kő, építkezési anyag, mint minden ember, aki a világra születik. Építkeznünk kell, családi, iskolai és templomi közösségben. Aki nem épít, akaratlanul is rombol. Kőre, követ…  

      • A magyar költészet napja

       2019.04.12.

       Április 11-én intézményünkben is megemlékeztünk a költészet napjáról. Iskolánk szavalói, akik részt
       vettek a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny elődöntőjén minden osztályba ellátogattak és
       szavalataikkal szebbé varázsolták tanulóink napját. Hálás köszönet a szavalatokért és a hallgatóságért

      • "Együtt testvérként" - gimnazista pályázat

       2019.04.10.

       Gimnazista diákjaink nyelvi táborban vesznek részt az encsi Váci Mihály Gimnázium és a lipcsei 94. Oberschule – Középiskola diákjaival közösen. Első nap, a szívélyes fogadtatás után, betekintést nyertek a gimnázium életébe és tanórákon is részt vettek. Megemlékeztek Ady Endréről, akinek műveit és életét a Kassai Thália Színház művészei mutatták be. Délután kerékpár túrán vettek részt. Megtekintették Boldogkő várát. Másnap délelőtt a tűzoltóságot látogatták meg, majd a napot sportolással zárták.

      • NAGY SIKER A MATEMATIKA OLIMPIÁN

       2019.04.10.

       „A matematikában talán nem is annyira az eredmény a fontos, hanem az út, ahogyan eljutunk hozzá.“

       ( Fried Ervin )

       Ismét nagy sikert arattunk a  MATEMATIKA OLIMPIA 68.évfolyamának járási fordulóján Kassán 2019.április. 9-én. A Z6, Z7, Z8 kategóriákban összesen 9 tanuló  képviselte az iskolánkat és  mindhárom 7. osztályos tanulónk  dobogós heyezést ért el, akik 38 versenyzővel mérték  össze a tudásukat .  A teljesítményüket nagy siker koronázta .

       Kovács Norman Gábor – 1.hely,   Oceák Dániel – 2.hely, Pásztor Anna – 4.hely

       Gratulálunk !

        

      • Iskolások keresztútja

       2019.04.04.

       2019. április 4-én a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont felső tagozatos diákjai keresztúti ájtatosságra gyűltek össze a plébániatemplomban, hogy lélekben átéljék Krisztus szenvedését és elmélkedjenek keresztútjáról.

       Az Úr Jézus a keresztúton és a kereszten az emberekért szenvedett, de földi élete során sok más alkalommal is, amikor meg nem értéssel, hamis vádakkal, irigységgel, gyanakvással találkozott. Élete és keresztútja ugyanaz volt, mint egy mai ember életútja. Mi is szenvedtünk, attól kezdve, amikor megszülettünk és a tüdőnkbe hasított a friss levegő. Sőt, egész életünkben: betegségeink, a rossz emberek bántása, és saját bűneink miatt. Sok esetben már a gyerekkor sem mentes a nagy megpróbáltatásoktól.

       A diákok a keresztút egyes állomásmozzanataiban a kortárs gyermekek példáján szemlélték, hogy hogyan és miért szenvedett az Úr Jézus, de közben arra is gondolhattak, hogy a keresztény embernek a sok szenvedés mellett, sok öröme is van. Sőt, a keresztút végén, ahogyan az Úr Jézust várta az Atya, úgy várja mindazokat, akiket saját képére és hasonlatosságára teremtett.

       Az elmélkedés alatt megtanulhatták, hogy Urunk, Jézus Krisztus földi életében szívesen szenvedett. Szemlélhették, hogy az Ő élete sem volt más, mint a többi ember élete.

       Ezért az együttimádkozók hálájukat és ragaszkodásunkat igyekeztek kifejezni. Ígéretet is tettek, hogy készakarva senkinek sem okoznak fájdalmat.

       Adja Isten, hogy már itt a földön megsejtsünk valamit abból a boldogságból, amelyet a lelki élet eszközöl. Életutunk végén pedig gyűjtse össze mindazokat, akik most együtt imádkoztak és elmélkedtek.

      • Nyílt nap az óvodánkban

       2019.04.02.

       A mai napon ismét kinyílt óvodánk ajtaja a leendő ovisok és szüleik előtt. Az óvó nénik ezúttal a kiscsoport mindennapjaiba engedtek betekintést. Sára nővér egy rövid Bibliai történetet mutatott be játékos formában, majd Krupár Luca tartott táncházat a kicsiknek. Aki esetleg lemaradt, az bármikor bekukkanthat az óvodába, beiratkozni pedig május végig lehet.

      • Krajské kolo Poznaj slovenskú reč 2019

       2019.04.02.

       2. apríla. 2019, sa na SOŠ Jozefa Szakkayho v Košiciach uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč. Súťaž prebiehala v rôznych disciplínach, v podobe reprodukcie textu, čítania, samostatnej tvorby stručného súvislého textu z daných slov a jeho ústny prednes, tvorenie krátkeho súvislého textu na ľubovoľnú tému a bola hodnotená plynulosť prejavu, porozumenie textu či slovná zásoba.

       Naši žiaci Nyíri, Benedek (2.G)  v III. kategórii Káposztás, Mihály (IX.A) a Tomáš Pillar (IX.A) v II. kategóriizvládli všetky úlohy a  predviedli skvelé výkony. Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 6 – 7. júna v Nových Zámkoch, postupuje Tomáš Pillar. Blahoželáme!