• Mi kerül a tányérodra?
      • Mi kerül a tányérodra?

       2015.10.28.

       Répa, retek,mogyoró........mondja a mondóka is. Egészséghetet tartottunk október 3. hetén tanárainkkal együtt. Nemcsak sportoltunk, de almával kínáltuk osztálytársainkat, a képzőművészeti nevelésen gyümölcskosarat készítettünk, céklával pirosra festettük a nyelvünket, a napköziben zöldség és gyümölsalátát falatoztunk. Tudatosítottuk, hogy az egészség a legdrágább kincs.

     • Dalostalálkozó
      • Dalostalálkozó

       2015.10.28.

       2015. október 22-én vettek részt ovisaink első versenyükön, a Százszorszép Óvoda által szervezett IX. Dalostalálkozón. Kassa, Szeszta, Buzita, Bodolló és Szepsi óvodásai között méltán képviselték intézményünket: Pelegrin Noémi és Rudy Dávid, akik énekét citerán Janitor Zsófia kísérte. Köszönjük az óvó nénik felkészítő munkáját, és gratulálunk ovisaink bátor és szép fellépéséhez.

     • Oklevél  Sýkora Ilona  kolléganőnk részére
      • Oklevél Sýkora Ilona  kolléganőnk részére

       2015.10.22.

       Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 2015. október 17-én a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), amely civil szervezetként közvetlenül a rendszerváltás után jött létre. Céljául az anyanyelvi oktatás megőrzését és fejlesztését tüzte ki, valamint egy olyan  társadalmi szakmai csoport felépítését, amelynek felelőssége a jövőt formáló emberek nevelése.

       Az SZMPSZ megalakulásának negyedszázados évfordulója alkalmából a Kassai Területi Választmány köszönete és elismerése jeléül oklevelet adományozott Sýkora Ilona részére, a Szövetség érdekében folytatott együttműködő és támogató tevékenységért.

       A tanárnő rendkívüli egyéniség, aki 40 éve folyamatosan magas színvonalon tanítja a szlovák nyelvet. Nemcsak a szaktárgyi ismeretek továbbadását tartja fontosnak, hanem a diákok megértő támogatását is. Segítőkész, ösztönzi a fiatal kollégák szakmai fejlődését. Kapcsolata a szülőkkel és a diákokkal közvetlen és barátságos. Tanítványait olyan szeretettel, empátiával neveli, oktatja, amely minden kolléga számára példaértékű.

       Gratulálunk a szakmai elismeréshez, kívánva töretlen hitet, elszántságot és jó egészséget további alkotó munkájához.

     • Őszi hálaadás az egyházi óvodában
      • Őszi hálaadás az egyházi óvodában

       2015.10.21.

       2015. október 20.-án délutánra a Szepsi Magyar Tannyelvű Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda vezetősége és növendékei őszi hálaadásra hívták meg a szülőket és a hozzátartozókat. A találkozón a szép műsorért a gyerekek egy-egy csodásérmet, a szülők egy-egy gyűrűsrózsafüzért kaptak, hogy a gyerekek továbbra is érezzék a Boldogasszony oltalmát és a szülők háttér imáját, ami nélkül nincs eredményes testi-lelki növekedés. Hálás köszönet az óvó nénik áldozatkészségéért és a szülők felelősségtudatáért, hogy csemetéinket Isten kegyelmében nevelik.

      • 2015.10.20.

       2015. október 19-20-án a Rákóczi Szövetség jóvoltából az 1956-os események kapcsán a Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium diákjainak és tanárainak 25 fős csoportja meglátogatta a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Intézményt, hogy testvériskolai szövetségre lépjenek egymással. Hétfőn délután az iskola udvarán közösen emlékeztek meg az 1956-es események hősi áldozatairól és a szabadságharc máig szóló üzenetéről, majd rövid városnézés után tiszteletüket tették a makranci római katolikus templomban, ahol a szentmise után megkoszorúzták az első szent magyar család domborművét.

      • 2015.10.20.

       A szepsi katolikus templomban 2015. október 18-án 9 órakor a Boldog Salkaházi Sára  Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola diákjai, valamint a gimnazisták egy csoportja is csatlakozott a „Szükséget Szenvedő Egyház - Kirche in Not” német segélyszervezet világméretű felhívásához. Egymillió gyerek imádkozta ebben az órában szerte a világon a rózsafüzért Európa és a világ békéjéért .

     • Bemutatkozik az óvoda...
      • Bemutatkozik az óvoda...

       2015.10.18.

       ...azaz így készült az ovink. Augusztus utolsó és szeptember első napjaiban az ovis szülők összefogásával szépültek meg az Északi utcai óvoda épületében az óvodánk számára helyet kapott termek. A kis ovisok is besegítettek a szülőknek, majd a tanév kezdetétől az óvó nénik jóvoltából naponta fedezhető fel valami újdonság a faliújságon vagy a termekben. Köszönjük az anyagi támogatást, hogy a termet berendezhettük, és a szülői játék- és egyéb tárgyi felajánlást, amely által (is) a tanterem otthonossá vált a gyermekek számára. Az ovisok örömmel járnak ide naponta, magukénak érzik - ezt megerősítették a szülők is az október 8-án tartott szülői értekezleten.

     • Honismereti Mozgó Egyetem
      • Honismereti Mozgó Egyetem

       2015.10.14.

       2015. október 5. és 6. között a Boldog Salkaházi Sára MTNY Gimnázium 1. évfolyamának diákjai részt vettek a XVI. alkalommal megrendezett Honismereti Mozgó Egyetemen, ahol Gömör, Szepes és Torna régióinak szellemi, kulturális és társadalmi értékeivel ismerkedhettek meg. Mélyítették tudásukat, felelősségérzetüket a szülőföldért, tiszteleghettek őseink emléke előtt. „Nemzet, mely nem becsüli meg a múltját, nem érdemli meg a jövőjét!“ 

      • 2015.10.12.

       A történelmi Magyarország 300 éve egyik leghíresebb búcsújáróhelyére, Máriapócsra zarándokoltunk el október 10-én. A Szepsi Esperesség öt autóbusznyi zarándoka is elkísért bennünket, szüleinket, nagyszüleinket, hálát adni a kapott kegyelmekért és imádkozni a jövő feladatainak felismeréséért és azok megvalósításáért. A pócsi, ma is meglévő fatemplom a 15. században épült. Kegyképét 1676-ban Csigri László bíró készíttette hálából a török rabságából történt szabadulás emlékére. A község híre az 1696-os évvel kezdődik, amikor november 4-én, Eöry Mihály földműves arra lett figyelmes, hogy az Istenszülő-ikon mindkét szeméből bőségesen folynak a könnyek. II. Rákóczi Ferenc így ír az egri püspökhöz intézett levelében: „Bizonyára az én bűneim is sok másokéval oka a Szűz Mária könnyezésének. Aztán tovább: talán a jövendő bajok elkövetkeztét siratja a kép Pócson.”  Az esemény híre az akkori viszonyok között is gyorsan terjedt, s hamarosan eljutott Bécsbe. I. Lipót osztrák császár és magyar király a történtek alapján elrendelte, hogy a könnyező képet szállítsák a császári városba, a bécsi Stephansdomba, ahol a Madonna oltárképe barokk keretben a templom délnyugati sarkában álló márványoltárt díszíti, közvetlenül a főbejárat mellett. A Pócsra zarándokoló hívek egyre nagyobb száma szükségessé tette a kis fatemplom helyén egy nagyobb építését, amelyre az osztrák császár adott engedélyt. A jelenlegi díszes barokk kegytemplomnak  1948 – ban XII. Pius pápa a kitüntető „basilica minor” címet adományozta. Összetartozásunk jelképe ez a hely. 

        

     • Mátraverebély – Szentkút
      • Mátraverebély – Szentkút

       2015.10.06.

       Szeptember 6-án a mi diákjaink is részt vettek a  Mátraverebélyi-Szentkút  - kegyhelyen, amely a szlovák – magyar határ mentén, többnemzetiségű területen található, hasonlóan számos egykori magyar ferencesek által vezetett kegyhelyekhez, amelyek mindig a sokféle népek találkozóhelye.

     • KICSI HANG KONCERT
      • KICSI HANG KONCERT

       2015.10.06.

       2015. október 2-án a KICSI HANG - Lantos Katalin és Menyhárt József - verséneklő együttes koncertjén vehettünk részt. Ovisaink és alsó tagozatos tanulóink nagy lelkesedéssel fogadták a művészeket. Az interaktív előadás során közösen énekeltünk, tapsoltunk, játszottunk, táncoltunk. Köszönjük szépen a tartalmas délelőtti foglakozást!

        

        

        

        

        

     • Ifjúsági táborozás
      • Ifjúsági táborozás

       2015.10.01.

       2015. szeptember 21-25. hetén ifjúsági táborozáson vehettünk részt Magyarországon. A poroszlói  Tisza-tavi Ӧkocentrumban testközelből láthattuk az ott élő állatokat. Megtekinthettük az egri várat. Megszámolhattuk a csillagokat a csillagvizsgálóban. Madarakat gyűrűzhettünk. A Zsóri Gyógy és Élményfürdőben élvezhettük a szeptemberi napocska utolsó meleg sugarait. Megismerhettük a korabeli mesterségeket. Mézeskalácsot díszíthettünk. Eme tartalmas hét után nehéz lesz újra megülni az iskolapadban.