• „ A tér egyesít bennünket“

       18. 2. 2022

       2022. február 18-án részt vettünk - a „ A tér egyesít bennünket“ elnevezésű projekt keretén belül – egy játékos vetélkedőn az anyanyelv világnapja alkalmából. Iskolánkat - nagyon ügyesen - 7 diák képviselte: Czompoly Csenge, Pápai Zsófia, Viszlay Boglárka (9.A), Die Dániel, Haraszti Tamás, Kovács Richárd (8.A), Fazekas Zita (7.A). Különböző feladatokban ismerkedhettünk a környékünkön használatos nyelvekkel, mint szlovák, mánta, roma és magyar. Jól éreztük magunkat. Köszönet a szervezőknek, várjuk a következő alkalmat!

      • Szép magyar beszéd

       16. 2. 2022

       2022. február 14-én került megrendezésre a Szép magyar beszéd járási verseny a szepsi Tücsök szabadidőközpontban.  Iskolánkat  Kovács Réka, Fazekas Réka V. A osztályos tanulók, valamint Czompoly Csenge IX. A osztályos diákunk képviselte, aki az előkelő második helyezést érte el. Szívből gratulálunk!

      • EGY ÚTON

       15. 2. 2022

       Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmise keretében tavaly, október 10-én megnyitotta a 2023-as püspöki szinódushoz vezető folyamatot. Október 17-én ugyanezt tették világszerte saját egyházmegyéjükben a főpásztorok is, akik az ezt követően héten a legközelebbi munkatársaikkal találkozva, ismertették a következő idő teendőit.

       A szó a görög szünodosz-ból (gyűlés, összejövetel) ered, összetevői: szün- (együtt, össze) és hodosz (menés, út). A fogalom tisztázása elősegíti megvilágítani Ferenc pápa úthasonlatát, az egy úton járás, az azonos úton való együtt járás ábrázolását.

       A szinódusi utat a szinódusi logója teszi közérthetővé. A képen egy terebélyes fa látható, ágai elérik az eget, formája Krisztus keresztjére utal. Felette a napként ragyogó Oltáriszentség. A vízszintes ágak, kezek vagy szárnyak gyanánt a Szentlélekre utalva kitárulnak. A fa - a kereszt, az Eucharisztia, és a Szentlélek - tövében az Egyházat, Isten népét, az egész emberiséget, tizenöt színes, mozgásban levő alak szimbolizálja. A képen az emberek között nincs hierarchia, értékelőny: fiatalok, idősek, serdülők, gyermekek, férfiak, nők, világiak, szerzetesek, szülők, párok, egyedülállók, fogyatékkal élők, a püspökkel és a szerzetesnővérrel együtt haladnak. Mozgásban vannak, mert az Egyház - Isten vándorló népe - sosem statikus: mozgásban van. A képi elemek alatt látható a téma megnevezése: Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés.

       Az a cél, hogy az egyes egyházmegyék lehető legtöbb katolikusa meg legyen szólítva: papok és szerzeteseket, a rendszeres templomba járók, a vallásukat ritkán vagy egyáltalán nem gyakorló hívek, a házasok és az egyedülállók, a fiatalok és az öregek, valamint a különböző társadalmi, politikai és gazdasági helyzetben élők. Mindenki meghívott, hogy aktívan vegyen részt az Egyház szinodalitásában, ahol az Egyház tagjai egymással találkozva, egymást meghallgatva, együtt járnak.

       Ferenc pápa e folyamatban mindenkit együtt-gondolkodásra, együtt-járásra hív. A szinódus tehát egy felismerési folyamat, spirituális és egyházi „belátás”, amelyet leginkább a szentségimádáson, az imán és Isten Szava által lehet elnyerni. Isten Szava segít abban, hogy a szinódus ne egy egyházi konferencia, ne is egy tudományos összejövetel, vagy egy politikai kongresszus legyen, hanem kegyelmi esemény, a Szentlélek vezette gyógyulási folyamat.

       2022. február 15-én a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont díszterme adott helyet a ft. Takács Dénes, főegyházmegyei szinódusi megbízott, somodi plébános vezette találkozónak. Nagy István, igazgató, egyben delegált egyházközségi küldött köszöntése után, az esperesi körzet plébánosai és képviselői az iskolakápolnában halló és hallgató fülekért és szívvel néző tekintetért imádkoztak, mert az ember a szívével lát jól, úgy, amint azt a Szűzanya és Boldog Sára testvér is tette.

       Jöjj, Szentlélek Úristen, aki új, tüzes nyelveket fakasztasz,

       és élethozó szavakat adsz ajkunkra.

       Őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi egyház legyünk,

       amelyik ugyan szép, de néma,

       nagy múltú, de kevésbé jövőbeli.

       Jöjj közénk, hogy a szinódus folyamán el ne hatalmasodjon rajtunk a kiábrándultság!

       Fel ne hígítsuk a próféciát! El ne vesszünk a meddő vitákban!

       Jöjj, szeretet Szentlelke!

       Nyisd meg szívünket a meghallgatásra!

       Jöjj, szentség Lelke!

       Újítsd meg Isten hűséges, szent népét!

       Jöjj, teremtő Lélek!

       Újítsd meg a föld színét! Ámen.

      • Fohászcsokor az emberkereskedelem elleni imanapon

       8. 2. 2022

       2022. február 8-án a szokásos keddi szentmisén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái Balogh Gizella, igazgatóhelyettes vezetésével együtt imádkoztak az emberkereskedelem fölszámolásáért.

       Ferenc pápa 2014-ben liturgikus emléknapot hirdetett meg Szent Josephine Bakhita, (1869-1947) szudáni származású felszabadított rabszolga ünnepére, aki szerzetesnő lett (a kanossziánus rendben), és 2000 óta a szentek között tiszteljük.

       Ferenc pápa több ízben erőteljesen hangsúlyozta, hogy az emberkereskedelem «az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény», amely ellen küzdenünk kell. Egyúttal felhívta mindnyájunk figyelemét arra is, hogy segítsünk az áldozatoknak. Minden keresztény ugyanis meghívást kapott az imádságra az emberkereskedelem áldozataiért, és arra, hogy keresse, mily módon és formában tudunk segíteni a lelki, szellemi és testi rászorulókon.

       Köztudott, hogy napjainkban is a legkülönfélébb okokból és módokon sok ember válik az emberkereskedelem áldozatává, ezért az egybegyűltek a túlélők, a kiszabadultak szenvedéstörténeteire és megaláztatásaira gondolva imádkoztak mindazokért, akik még rabszolgaságban vannak és a készségért egy olyan világ építésére, ahol tiszteletben tartva az emberi méltóságot, senki nem él a kiszolgáltatottság rabszolgaságában.

       Jó volt hallani, hogy iskolánk egyik közelmúltban érettségizett diákja, tanulmányai folytatása során arra kapott benső indíttatást, hogy a szepsi Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonában kisegítő munkát vállaljon az idős betegek szeretetteljes szolgálatában.

      • A lángra gyúlt fény jövőt adó eledele…

       5. 2. 2022

       2022. február 4-én a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont átadásra kész épületének konyhájában a berendezést biztosító cég szakemberei próbaüzem keretében elkészítették az első ételeket, amelyek ízlelésére meghívást kaptak a Jövőért Alapítvány tagjai és az iskolaközpont vezetői.

       A tökéletesen működő konyhai eszközök segítségével készült ételek nemcsak sejtetik, de látva láttatják, hogy mire képes az alagút végén megjelent jövőt adó fény lelki és szellemi eledele, amelynek erejéből remélhetőleg a szűkebb pátriában is tovább élhető lesz vallási és népi kultúránk értékei azok által, akik felvállalják az intézmény evangéliumi értékrendjét.

      • Sítanfolyam 2022

       4. 2. 2022

       2022. január 23-28. között újra sítanfolyamon vehetett részt iskolánk apraja-nagyja. A helyszín a jól bevált Poprád és Tátralomnyic volt. Hála Istennek a napsütéses időben mindenki megtanult síelni, snowboardozni. Az 57 fős Salkás csapat remekül érezte magát. Jövőre ugyanitt!

        

      • A bérleti szerződés ünnepélyes aláírása

       1. 2. 2022

       Fény az alagút végén

       2022. február 1-jén Iván László a Jövőért Alapítvány ügyvezető elnöke és Nagy István a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója, aláírta az iskolaközpont bérleti szerződését, amellyel egy újabb lépéssel került közelebb az iskolaközpont átadása.

       A használatba vételi engedély után, a telekkönyvi bejegyzést követően, az iskolaügyi minisztérium hálózatába vett okirata alapján válik rövidesen lehetővé a költözködés, ami majd ünnepélyes átadással pecsételődik meg az építtető és használó részvételével.

       Köszönet és hála mindenkinek, aki megértve az idők jelét, aktívan közreműködött a kihívások teljesítésében.

       Az aláírás után került átadásra az 1500.- eurós pénzadomány is, amelyet a hívek többek között az oltásért kapott ajándékpénzből adakoztak az oltárkép kiadásainak fedezésére.

      • Köszönetnyilvánítás

       3. 2. 2022

       Iskolaközpontunk vezetősége a diákok, szülők és iskolabarátok nevében is szeretne köszönetet mondani Magyarország Kormányának nemzetegyesítő törekvéseiért, a Bethlen Gábor Alap segítségével nyújtott anyagi támogatásokért.