• Első szentáldozás
      • Első szentáldozás

       2017.05.29.

       2017. V. 28-án 9:00 órakor kezdődött az ünnepi szertartás, amelyben 12 gyermek járult először szentáldozáshoz. Előző nap délelőtt a bűnbánat szentségez járultak, előtte kézcsókjukkal fejezték ki hálájukat szüleik iránt azért, hogy testben és lélekben tisztába tették őket. Osztályfőnöküknek kézfogással mondtak köszönetet a betűvetés, az olvasás és a többi tantárgyak sikeres elsajátításáért. 

       Vasárnap a gyermekek szüleik kíséretében a Szentlélek segítségül hívása közepette vonultak be a templomba. A menet élén a kereszt után Nagy Mátyás, végzős diák a Boldog Salkaházi Sára Gimnázium első érettségi tablóját vitte az oltárhoz, bizonyságul és köszönetül, hogy vagyunk. Élünk és élni akarunk.  Az oltár előtt a gyermekek egy-egy szál virágot adtak át a plébánosnak, majd a szülőkkel együtt elfoglalták helyüket a számukra fenntartott padokban.

       A szentmise kezdése úgy történt, mint máskor. A keresztvetés és a köszöntés után a plébános atya a szokott módon bevezette a szentmisét, majd következett a gyerekek első éneke: Ajtódon valaki kopog…

       Az Olvasmányt Rudy Márk a Leckét Kovács Richárd olvasta. Az Evangélium és a Prédikáció után a közösség megújította a keresztségi fogadalmat, amelyben háromszorosan Ellene mondtunk a Sátánnak, Hitvallást tettünk és kifejeztük készségünket a közösségi életben való további részvételre. Bányász Emőke, okleveles kántornő vezetésével az Úr Jézus védelmét kértük egymásra és az egész közösségre. Az utóbbi időben sokak megelégedésére és megbecsülésére ő kántorizál és vezeti a közös éneklést. A Hívek könyörgését az elsőáldozó gyerekek kötötték csokorba.

       A szentáldozás után hálaadás volt.  A gyerekek osztályfőnökük, Nagy Imre tanító úr gitárkíséretével az Isten szeret bennünket… című éneket énekelték, majd közös ima következett: Hófehér kis Szentostyában, kistestvérünk lettél, amelyet a hívek imája követett: Krisztus Lelke, szentelj meg engem…

       A szentmise záró könyörgése és a plébániai hirdetés utána a gyermekek mondtak köszönetet a szülőknek, a hitoktatónőnek és az esperes-plébánosnak. Ezután következett az emlékképek kiosztása a gyermekeknek és a pedagógusoknak.

       Az ünnepi áldás előtt a gyerekek közös búcsúéneke következett: Jézuska, Jézuska, figyelj csak reám…

       Az ünnepi áldás után elénekeltük a himnuszokat és a Szűzanyához kiáltó ősi énekünkkel távoztunk a bensőséges ünneplésről, remélve, hogy megosztott, darabokra töredezett kicsi és nagy világunkban számos szülő, pedagógus, gyermek és diák a látottak, a hallottak és a megéltek alapján újabb elkötelezettségre és egységépítésre kapott ösztönzést.

     • ÉREMESŐ JÁRÁSI ATLÉTIKÁBAN
      • ÉREMESŐ JÁRÁSI ATLÉTIKÁBAN

       2017.05.29.

       2017. május 25-én került sor a Kassa-vidéki járás atlétika döntőjére. Diákjaink a lányok és fiúk versenyében is remekeltek. A 14 egyéni versenyszámból 7-et megnyertünk. Öröm volt látni a sok tehetséges gyermeket. Mindenkinek szívből gratulálunk!

       eredmények:

       Sedlák Eszter 1. hely-60 m-8,4 s, 1. hely-távolugrás-462 cm

       Dobos Csenge 1. hely-magasugrás-138 cm-iskolacsúcs

       Kaputa Marianna 2. hely-távolugrás-416 cm

       Karafa Tamás 1. hely-60m-7,4 s, 1. hely-távolugrás-557 cm

       Nagy Dániel 1. hely-magasugrás-153 cm, 2. hely 1000 m-3:06´´

       Képes Krisztián 1. hely-súlylökés 11,3 m

       4x60 m lányok 3.hely-Sedlák E., Dobos Cs., Magyar M, Balázs R.

       4x60 m fiúk 2. hely-Nagy D., Karafa T., Képes K., Erdélyi K.

     • SIKERES ÉRETTSÉGI VIZSGÁK
      • SIKERES ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

       2017.05.29.

       2017. május 23-án, Boldog Apor Vilmos, vértanúpüspök emléknapján fejezte be érettségi vizsgáját a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 9 diákja.

       Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született székely főnemesi családból. 1915-ben szentelték pappá. Gyulán volt káplán, majd katonalelkész egy kórházvonaton. 1918-tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szociális problémák; fölkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki széket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett az üldözöttekért. Vértanú halálát is 1945. április 2-án az okozta, hogy a város elfoglalása után a püspökvárba menekült asszonyok és leányok védelmére kelt. Holtteste először a karmeliták templomában nyugodott, csak 1986. május 23-án kerülhetett sor arra, hogy hamvait a Bazilikában eltemették a már 1948-ban elkészült márványkoporsóban. II. János Pál pápa avatta boldoggá, 1997. november 9-én.

       Boldog Vilmos püspök és Boldog Sára testvér születésileg határon túli. Népünk peremre szorítottjaiért tudatosan áldozták életüket. 

       Legyen ez jó példa mindnyájunk számára. Merjünk áldozatot hozni. Tartsunk ki a jóban. Legyen számunkra továbbra is igazi zsinórmérték és érték az Evangélium.

       Aki csak teheti, imádkozza el értük, szüleikért és a tantestületért az Egyház ősi hálaadó himnuszát.

       Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk.
       Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
       Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
       Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

       Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy!

       Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent betölt.
       Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
       Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
       Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
       Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
       Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
       S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
       És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
       Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
       Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
       Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
       Isten jobbján ülsz most széket: * Atyádéval egy fölséged.
       Onnan leszel eljövendő: * mindeneket ítélendő.

       (Itt meghajlunk)

       Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
       Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
       Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
       Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

       (Fölegyenesedünk)

       Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
       Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
       Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas!
       Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

       Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!

     • Gyermek atlétikában - a legjobbak között
      • Gyermek atlétikában - a legjobbak között

       2017.05.15.

       2017. május 12-én, atlétikai versenyen vettünk részt iskolánk fiatalabb diákjaival. A verseny két kategóriában zajlott, mégpedig a 2009 és fiatalabb, valamint a 2005 és fiatalabb korosztály számára. A ČSA utcai szlovák alapiskola atlétikai pályáján, a Gyermek atlétikai szövetség (detská atletika.sk) és az Athletik Legion Club szervezésében került megrendezésre. A csapatversenyben hat számban mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat és kitartásukat a résztvevők: helyből távolugrás, kitartó-, váltó- és akadályfutás, dobás fej fölül és buzogánnyal. A legkisebbeknél a buzogány helyett célba dobtak. Ezen kívül, a nagyokkal, 4x60 m-es váltófutásban is részt vettünk, amiben a lányok második, a fiúk pedig harmadik helyet szereztek. Összesítésben elsőseink a dobogó harmadik, ötödikeseink pedig az első fokán állhattak. Csapatunk tagjai: Kicsik: Horváth Mária, Kovács Lili (1. A), Magyar Sofia, Kuzma Zoé Barbara (2.A), Lacza Viktor, Rudy Dávid, Grosko Róbert (1.A), Sitáš Áron (2.A) Nagyok: Balázs Rita, Dobos Anna, Dobos Emese, Dobos Frederika, Gruľo Miguel, Nyíri Kristóf, Takács András (5. A), Haraszti Tamás (4. A)  Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a szervezőknek a szép és mozgalmas napot!

     • Boldog Salkaházi Sára EMLÉKNAPOK
      • Boldog Salkaházi Sára EMLÉKNAPOK

       2017.05.13.

       2017. május 10 és 11-én iskolánk névadójára emlékeztünk. Szerdán Budapestről érkeztek vendégeink. A Szociális Testvérek Társaságából Mária testvér tartott előadást. Csütörtökön ismeretterjesztő sétára került sor Kassán, ahol a Sára testvérrel kapcsolatos emlékhelyek felkeresése, megtekintése után hálaadó igeliturgián vettünk részt a kassai Szent Erzsébet Dómban. Végezetül, nemzeti imánk eléneklését követően megkoszorúztuk Boldog Salkaházi Sára szobrát. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Sára testvér unokaöccse Schalkház László, valamint Schalkház Miklós.  http://www.romkat.sk/index.php?id=23&show=SP315       Íme, itt vagyok, küldj engem! Ezzel a jelmondattal tette le örök fogadalmát 1940 pünkösdjén Salkaházi Sára nővér a Szociális Testvérek rendjében. Születési nevén Salkház Sára, Kassán látta meg a napvilágot. Tanítónőnek tanult, de az álma az volt, hogy újságíró legyen.  A Schlachta Margit alapította Szociális Testvérek Társasága rend kassai tagjaival 1927-ben került kapcsolatba, és ez új irányt szabott az életének. Ez az új út azonban megkövetelte, hogy lemondjon a korábbi, bohém életéről: „Keresztül kellett gázolnom önmagamon… ,hogy önmagamat lerázva, megsemmisítve ráismerjek önmagamra, ráeszméljek énemre” – vallotta később. A háború közeledtével a Szociális Testvérek szembekerültek a gyorsan terjedő nemzetiszocialista eszmékkel, a vészkorszakban pedig mentették az üldözötteket. 1944. december 27-én zsidók után kutató nyilasok körbevették az otthont, ahol zsidókat rejtegettek ezért őrizetbe vették. Salkaházi Sára halálának körülményei sokáig ismeretlenek voltak. Húsz év múltán, a nyilasper egyik vádlottja mondta el a bíróságnak, mi történt. A foglyokat este a Fővámház elé terelték, levetkőztették és a Duna partjára állították őket. Mielőtt a sortűz eldördült, egy alacsony, fekete hajú nő – Sára nővér – a kivégzők felé fordult, a szemükbe nézett, letérdelt, az égre tekintett és keresztet vetett. Holttestét a Dunába vetették, ezért sírja nincs. Tanulóink e nap tiszteletére faliújságot, posztert, portrét készítettek, verset írtak névadónkról.  Pünkösd közeledvén a Csíksomlyóba tartó vándorkeresztre, a kassai dómban tűztük fel fohászunk : Legyen minden magyar a Te Fénygyermeked, Pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!

     • ANYÁK NAPJA
      • ANYÁK NAPJA

       2017.05.08.

       Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntöttük. Ünnepi műsorunkkal adtunk hálát áldozatvállalásukért, türelmükért, óvó tekintetükért, intelmeikért, meleg ölelésükért. Kedves édesanyák! Még egyszer mindent köszönünk!

     • 4. hely járási fociban
      • 4. hely járási fociban

       2017.05.05.

       Szepsiben szurkolhattunk csapatunkért 2017. május 4-én a járási, kispályás labdarúgó tornán. A 9 résztvevő iskola közül az előkelő 4. helyen végeztünk. Egész nap színvonalas, szép játékkal, csoportgyőzteskénk jutottunk a legjobb 4 közé. Végül, sajnos a brozmeccsen tizenegyesekkel kikaptunk az ellenfél csapattól.