• Járási Mix-Röplabda torna

       2023.03.29.

       Iskolaközpontunk adott otthont 2023. március 27-én, a Kassa-vidéki járás röplabda tornájának. Remek hangulat, színvonalas mérkőzések jellemezték a versenyt. Gratulálunk minden résztvevőnek!

       1. hely - Szakközépiskola Szepsi

       2. hely - Š. Moyses Gimnázium

       3. hely - Boldog Salkaházi Sára Gimnázium

      • Pedagógusnapra

       2023.03.28.

       Tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok…

       Szlovákiában és Csehországban március 28-án tartják a pedagógusnapot, Jan Amos Comenius pedagógus, filozófus, teológus és író születése napján (1592. március 28.), aki műveivel, nézeteivel és pedagógiai tevékenységével világszinten a szakma egyik legjelentősebb alakjává vált. Egy olyan pedagógiai és tudományos rendszert dolgozott ki, amely megelőzte a korát.

       A pedagógusok napján a szűkebb pátriában is diákok sokasága és a társadalom különböző szektora értékeli a pedagógusok áldozatos munkáját. A köztársasági elnök, az oktatásügyi miniszter, valamint az önkormányzati régiók képviselői ezen a napon ünnepélyesen kitüntetik a pedagógusokat és beszédjükben emlékeztetnek arra, hogy az oktatás a prioritások közé tartozik, elismerve és beismerve, hogy a pedagógusok, a nemzet napszámosainak a munkája sajnos, még mindig nem eléggé megbecsült. 

       Plébánia-templomunkban a kedd reggeli szentmisében imádkoztunk pedagógusainkért és köszöntöttük őket Nagy Gabriella tanárnő képviseletében.  

       A helyi önkormányzat az idén iskolaközpontunkból megkülönböztetett figyelmességgel Dobos Beáta óvodapedagógust tünteti ki, akit mi is tisztelettel köszöntünk. Személyében megköszönjük minden pedagógus áldozatos, nélkülözhetetlen, odaadó munkáját.

       A szentmisében záró áldása előtt - a jelenlevő diákoknak útmutatós példaként - Simko Imre, megbízott lektor és áldoztató személyes emléke alapján vallott egykori iskolájáról és tanárai emberfaragó munkásságáról.

       Adja Isten, hogy napjaink pedagógusai esetében is valóra váljék az ígéret: Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dan, 12,3)

      • Őrző, védő, növelő és röptető fészkek…

       2023.03.26.

       2023. március 25-én, a szepsi Szentlélek plébánia-templomban immár hetedszer gyűlt össze az imádkozó hívek egy csoportja, hogy Melega Mária és Dankó Irén képviseletében és szervezésében - az idén a hívek 54 fős közössége – élőadásban vezetve és követve, többen betegség, illetve a nagy távolság miatt csak otthonukban, ünnepélyesen elkezdjék a kilenchónapos imájukat egy-egy veszélybe került magzatért.

       A héten, a szerdai általános kihallgatás előtt Ferenc pápa megáldotta az „Igen az életre”, a lengyel Életvédő Alapítvány által Zambiának adományozott harangot, amelynek szava a „Meg nem születettek hangját” hirdeti. Az embermagasságú, több tonna súlyú, immár „pápai bronzharangot” a Gyermek Jézusról nevezett lusakai székesegyházba viszik és onnan az afrikai ország sok más városába is eljuttatják, hogy Zambia-szerte hallassa a hangját. A „Meg nem születettek hangjának” korábban készült és megáldott harangjai már Lengyelországban, Ukrajnában és Ecuadorban is szolgálnak, de más országok is érdeklődnek a kezdeményezés iránt.

       Ennek kapcsán egyházközségünkben is kezdeményezés született, hogy közös összefogással és adakozással, az imádkozók erkölcsi és anyagi támogatásával, ajándékozzunk a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontnak egy kicsi harangot Mécs László üzeneteként – kongatom piros harangom, ifjú szívemet kongatom. Különös küldetést szánva neki, hogy hangja naponta és ünnepi alkalmakkor hirdesse az élet szentségét és sérthetetlenségét: ápolni, gyarapítani, védeni és óvni a ránk bízott lelki, szellemi és anyagi értéket: a hitletétemény, az erkölcsi magatartás, az anyanyelv, a kultúra, a hagyomány ősi örökségét.

       Amint ismeretes lesz a kiadások anyagi vonzata, jelezni fogjuk, hogy hol, hogyan és mikor lesz támogatható e nemes kezdeményezés.

       Adja Isten, hogy családjaink, közösségeink, iskoláink - határon innen és határon túl – a názáreti otthon példája nyomán mindnyájunk közös összefogása által továbbra is megmaradjanak: a hit, a remény, a szeretet, a vallásosság és a nemzeti önazonosság - őrző, védő, növelő és röptető fészkei.

      • Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny - járási forduló

       2023.03.25.

       Iskolaközpontunkban zajlott a XXX. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny - járási fordulója
       Diákjaink a következő besorolásokat érték el:


       I. kategória:
       vers: bronzsáv: Szabó Dorka, Nagy Hanna, Nagy Emese, Sanislo Hunor Ferenc
       ezüstsáv: Sivák Fanni
       aranysáv: Drága Dorina


       próza: ezüstsáv: Ötvös Viktória, Nagy Dorottya
       aranysáv: Pálos Márk


       II. kategória:
       vers: ezüstsáv: Beke Emma
       aranysáv: Pelegrin Noémi


       próza: bronzsáv: Gergely Léna, Piroh Viktor
       ezüstsáv: Drága Wanda, Fazekas Réka, Majančik Emily, Pekár Sophia


       III. kategória:
       vers: bronzsáv: Pálos Erik, Holík Viktor
       ezüstsáv: Kovács Lili


       próza: ezüstsáv: Viszlay Enikő
       aranysáv: Balázs Lilien


       IV. kategória:
       vers: ezüstsáv: Pásztor Anna
       aranysáv: Dienes Noémi, Viszlay Eszter


       Diákjainkra mérhetetlenül büszkék vagyunk! Minden tanulónak szívből gratulálunk az elért
       besorolásokhoz. Az aranysávban részesült diákjainknak pedig sok sikert kívánunk az országos
       elődöntőn!

      • SZÉP MAGYAR BESZÉD

       2023.03.23.

       Kassán, 2023.március 21-én került sor a Szép magyar beszéd verseny kerületi fordulójának
       megrendezésére. Az 1. kategóriában Beke Emma, a 2. kategóriában Kovács Réka képviselte nemcsak
       iskolánkat, de járásunkat is. Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk Nekik!

      • "Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv"

       2023.03.23.

       Intézményünk az "Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv"elnevezésű verseny felvidéki középdöntőjének adott otthont 2023. március 20-án. A verseny célját elérve játszva ismertette meg a fiatalokkal nyelvünk szépségeit, sokszínűségét.Nagy öröm számunkra, hogy iskolaközpontunk diákjai, név szerint Balta Rita, Kovács Réka, Majančik Emily és ViszlayChiara a sikeres írásbeli forduló után a középdöntőben képviselték iskolánkat. Gratulálunk a szép teljesítményhez!

      • "PETŐFI KÖRTEFÁJA" SZEPSIBEN

       2023.03.21.

       Idén emlékezünk a legnagyobb magyar költőnk, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára. A mindössze huszonhat évet élt Petőfi utolsó estéjét Erdélyben, a székelykeresztúri Gyárfás-kúria kertjében, egy nagy körtefa alatt töltötte, másnap útnak indult a harcba, ahonnan többé nem tért vissza. A legenda szerint - ezen körtefa alatt szavalta el utoljára az „Egy gondolat bánt engemet” című költeményét.

       A fa sajnos már kipusztult, de a városi főkertész javaslatára oltóvesszők segítségével sikerült megmenteni az eredeti fa génállományát, így annak leszaporított oltványai ma is élnek. A Magyar Kultúráért Alapítvány felhívására, a bicentenárium kapcsán kezdeményezés indult, hogy nagy költőnk emlékére Kárpát-medence szerte, ültessünk Petőfi körtefát. Mi is felfigyeltünk erre, sőt Gábor Bertalan esperes úrnak köszönhetően egy kicsit tovább is gondoltuk a kezdeményezést. Hála Dobos Zoltánnak és Zachariaš Istvánnak, közvetlenül Székelykeresztúrról érkezett az oltvány, amelyet Nyíri Péter kertészmérnök barátunk beoltott egy körtefa alanyba. Tegnap pedig elvittük a Petőfi körtefát Budapestre, ahol kérésünkre Dr. Erdő Péter bíboros úr ünnepélyesen megáldotta. 2023-ban, az elsők között szeretnénk jó példával járni minden magyar testvérünk előtt. Azt szeretnénk üzenni innen Szepsiből, hogy összetartozunk bárhol is éljünk a világon és Petőfi 200 év elteltével is fontos számunkra. Hazaszeretete, hite és embersége mindannyiunk számára követendő példa.

       Reméljük ez a körtefa a jövőben nem csupán földi, de lelki gyümölcsöket is terem majd. Kedves diákok, tisztelt felnövekvő nemzedék! Nekünk magyaroknak fontos küldetésünk van a világban. Az, hogy Petőfi ne csupán a körtefában, de versein keresztül a lelketekben is tovább éljen immár a Ti feladatok. Szeretném, ha tudatosítanánk, hogy hitünk és anyanyelvünk megtartása közös felelősség.

       Ma van a tavasz első napja.  Kívánom, hogy mindannyiunkban kigyúljon a fény. Hassa át mindenki szívét Petőfi öröksége.

       Elkotelezett_hazafisaggal_es_evangeliumi_ertekrenddel___.docx

      • Nem mindennapi történelmi esemény…

       2023.03.20.

       Örömmel közöljük, hogy a „Petőfi körtefa-csemete” megáldása 2023. március 20-án, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kánonjogi Posztgraduális Intézetében a tudományos konferencia II. részének kezdetén Őeminenciája Erdő Péter bíboros úr által megtörtént. A megáldott csemetefát 2023. március 21-én 12:30-kor fogjuk ünnepélyesen elültetni a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont udvarán, ahová ezúton is ismételt nagy tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, akik szeretnének részesei lenni ennek a nem mindennapi történelmi eseménynek.

      • A felismert jót ezután is megvalósítani…

       2023.03.19.

       A nagyböjti szentidő 4. vasárnapján - a laetare, az örvendezés vasárnapját – a régi liturgikus hagyomány szerint rózsaszínben ünnepeltük. Örvendeztünk – annál is inkább, mivel becses vendégünk érkezett – a Petőfi-körtefa, amit hétfőn Budapestre viszünk megáldatni. A csemetealany egy Sancta Mária nevű körtefafaj, amelybe pénteken beoltódott a Székely-keresztúrról érkezett oltvány, annak a fának a génállományából, amely alatt a legenda szerint Petőfi Sándor utoljára verselt.

       Szentmisénket egyházközségünk hívő népéért mutattuk be, városunk minden lakosáért, népünkért – határon innen és határon túl. Imádkoztunk a ma névnapjukat ünneplő József nevű testvéreinkért és a ma születésnapjukért hálálkodókért is és mindazokért, akik tevékenyen cselekedtek azért, hogy szinte regénybe illően a miénk lett a Petőfi-körtefa egy kései példánya. Nem kevesen tettek azért, hogy tervünk megvalósulhatott. A teljesség igénye nélkül azonban méltó és igazságos megemlíteni néhány nevet, akik nélkül álmunk nem vált volna valóra:

       Nagy István, iskolaigazgató,

       Nyíri Péter, okleveles mérnök,

       Zachariás István, okleveles mérnök,

       Dobos Zoltán, oktatótanár.

       Nagy köszönet és hála további mindazoknak, akik részt vesznek, ill. részt vettek az előkészítői munkálatokban, a szállításban, az oltásban, a tereprendezésben és az ünnepség méltóságteljes megrendezésében.

       A csemete megáldása 2023. március 20-án, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, a kánonjogi posztgraduális intézet tudományos konferencia záróakkordjaként lesz Őeminenciája Erdő Péter bíboros által. A megáldott csemetefát 2023. március 21-én 12:30-kor fogjuk ünnepélyesen elültetni a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont udvarán, ahová ezúton is nagy tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, akik szeretnének részesei lenni ennek a nem mindennapi történelmi eseménynek.

       Ezúton is szeretettel köszöntjük a névnapjukat ünneplő Józsefeket és születésnapjuk alkalmából az egyháztanács oszlopos tagját, kedves technikusunkat, Kuzma Norbert okleveles mérnököt és Melega Máriát, a rózsafüzér-társulat vezetőjét, a Mária Rádió önkéntesét. Közösségünk mindkettőjüknek nagyon sokat köszönthet.

       Adja Isten, hogy a jövőben is egyre többen felismerjük, meglássuk az idők jeleit és legyen erőnk, kitartásunk és tettrekészségünk egymást támogatva a felismert jót ezután is megvalósítani.

      • Tanulmányi út Kassán

       2023.03.16.

       2023. március 14-én tanulmányi kiránduláson jártunk intézményünk 6., 7. és 8-os tanulóival. Első állomásunk a Mesterségek Háza volt, ahol megtekintettük Holík Amália keramikus – fazekas mester kiállítását. Betekintést nyerhettünk a fazekasmesterségbe, különböző technológiákba és sok érdekességet hallhattunk. Második állomásunk II. Rákóczi Ferenc rodostói házához vezetett, amely annak a háznak a másolata, ahol a fejedelem élt száműzetésben.

      • Legyen béke, szabadság és egyetértés!

       2023.03.15.

       1848. március 15-e különleges helyet foglal el népünk történelmében. „175 év távlatából is csodálattal emlékezünk erre a makulátlan fényű napra, amikor a magyar nemzet vérontás nélkül, békében és egyetértésben vívta ki szabadságát.” írta ez évi ünnepi köszöntőjében Orbán Viktor.

       Mi, magyarok történelmünk során sokszor bebizonyítottuk, hogy bátran fel merjük venni a harcot a ránk zúduló ellenséges túlerővel, ugyanakkor - más nemzetekhez hasonlóan - mégis jobban szeretünk élni a szabadságban, semmint meghalni érte.

       Évtizedeken át joggal és őszintén reméltük, hogy Európa földjén nem pusztíthat többé háború. Sajnos, manapság ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk, ezért a mostani szörnyű időkben még inkább szükségünk van a magyar szabadság iránytűjére, amely történelmünk annyi vészkorszakán sikeresen, eredményesen vezetett át bennünket - fogalmazott a kormányfő. Békére vágyunk, és a béke pártján állunk. Erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy elhallgassanak a fegyverek, mert ez az egyetlen út, amely ma garantálni tudja az emberek biztonságát és boldogulását a Kárpát-medencében.

       2023. március 15-én ilyen gondolatokkal, vágyakkal és felelősségtudattal köszöntöttük és üdvözöltük a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda küldöttségét a szepsi plébánia-templomban és a makranci Szent István Király filiális templomban, ahol a becses vendégek megcsodálhatták a Kárpát-medencében egyedülálló ereklyét: az első szent magyar család, az első és az utolsó apostoli király csontereklyéit. Jelesen – Szent István Király, Boldog Gizella, Szent Imre és Boldog IV. Károly relikviáit.   

       A templomlátogatások között a két testvériskola diákjai és tantestülete - tanúsítva és felvállalva a múltat és a jövendőt - rövid ünnepi műsort adtak: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” köztünk, bennünk és általunk a szűkebb és a tágabb pátriában: Cum Deo, pro Patria et Invicem.