• 3. nap - III. Salkaházi Gyermektábor

       27. 8. 2021

       Elérkezett táboruk harmadik, egyben befejező napja, mely a templomaink megismerésének jegyében telt. A reggelt a református templomban kezdtük, ahol gyermekeink Molnár Árpád tiszteletes úrnak hála nemcsak jól érezték magukat, de értékes ismeretekkel is gazdagodtak. A délelőtt folyamán a katolikus templomba is ellátogattunk, ahol az Esperes Úr várt ránk egy ima erejéig. Ezen kívül ma még drágaköveket és kincsencseket kerestünk, hogy koronát készíthessünk Szent István királynak, valamint Beke Juhász Tünde állati jó quize segítségével a király vadászatoknak is részesei lehettünk. Ebéd után egy pillantást vetettünk a "fészekre", majd a plébánia udvarán átelmélkedve, hogyan lesz a búza szemből kenyér, hálát adtunk az együtt megélt szép három napért. Kívánom, hogy a tábor alatt a szíveinkbe elvetett kis búza magok a tanév folyamán életet adó finom puha kenyérré formálódjanak.

      • 2. nap - III. Salkaházi Gyermektábor

       26. 8. 2021

       Táborunk második napján Árpádházi Szent Erzsébettel ismerkedtünk, mint a keresztény hit, a felebaráti szeretet és a segítőkészség példája a magyarság számára, számunkra. Délelőtt a tánc jegyében telt, ahogy szent Erzsébet is sokat táncolt a királyi udvarban. A vigasságról számunkra a rozsnyói Sajó Banda a Borostyán Néptáncműhely zenekara gondoskodott, egy igazán színvonalas táncház keretében, ahol nem csak táncolni, énekelni tanulhattak táborozóink, de a népi hangszerekkel is ismerkedhettek. Ezúton is köszönjük ezt a szép délelőttöt Kristóf Bálintnak és zenekarának. Délután zarándoklatra indultunk a kis csapattal, Kassára, hogy a kassai dóm szárnyas oltárán keresztül mélyebben is megismerkedjünk szent Erzsébet életével, valamint, hogy Salkaházi Sára szobra előtt kérjük az ő közbenjáró segítségét az új iskola évre. A mai nap is sok vidám élménnyel gazdagodva és a holnapi folytatásra várva tértünk haza.

      • HÍREK A "FÉSZEKRŐL"

       26. 8. 2021

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok és Iskolabarátok!

       Ezúton szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy a tanév még a megszokott, bérelt tantermekben indul.

       Az új épület kivitelezése hamarosan befejeződik. Mihelyt a hatóságok és a helyzet lehetővé teszi költözni fogunk. Ehhez viszont még szükség van a használatba vételi engedélyre, a bérleti szerződésre, valamint a misztérium jóváhagyására. Addig is mellékelünk egy bíztató képes beszámolót a jelenlegi állapotokról.

       Köszönjük a kitartást, a türelmet és a bizalmat!

      • 1. nap - III. Salkaházi Gyermektábor

       25. 8. 2021

       2021. augusztus 25-én, reggel Gábor Bertalan Esperes Úr áldásával megnyitottuk a harmadik táborunkat, 35 gyermek részvételével. Témája ez évben a magyarság, a magyar kultúra megalapozásához kötődik. Példaként mindennap egy-egy Árpádházi Szent életére tekintünk. A mai napon első szent királyunk, Szent István király életével ismerkedtünk, majd pedig Várhosszúrétre utaztunk, ahol a magyarság kultúrájában évezredek óta jelenlévő kézműves technikákkal ismerkedtünk.

       A finom ebéd után még egy jóleső sétát tettünk az erdőben lévő Lurdes-i Szűzanyához.

       A nap végére megfáradtan de vidám szívvel és sok szép élménnyel tértek haza táborozóink, már most várva a holnapi folytatást.

      • Ünnepélyes fogadalom-tétel

       18. 8. 2021

       Tisztelendő Szabó Nóra, a Jó Pásztorról nevezett Mária-Sára nővér, a szent Orsolya rend tagja, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont hitoktatónője, 2021. augusztus 17-én, Szákszenden, szülőfaluja templomában ünnepélyes szerzetesi fogadalmat tett, megígérve, hogy életét ezután az evangéliumi tanácsok követésében szent engedelmességben, erkölcsi tisztaságban és szegénységben kívánja élni.

       A katolikus kánonjogban az ünnepélyes fogadalom egy lehetséges és jobb jóért Istennek tett olyan szándékos és szabad ígéret, amelyet az Egyház elismert és azt egy törvényes felettes az Egyház nevében elfogadja.

       Az 1983. évi kánonjogi kódex is megtartotta a különbséget az ünnepélyes és az egyszerű fogadalmak között, de már nem tesz különbséget jogi hatásaik között. Például, az 1917-es törvénykönyv értelmében az ünnepélyes fogadalmak érvénytelenné tették az esetleges későbbi házasságot, míg az egyszerű fogadalmak csak tiltottá, ám a jelenlegi Kánonjogi Törvénykönyv kimondja, hogy „azok, akiket egy vallási intézet örökös tisztasági nyilvános fogadalma köt, szentszéki felmentés nélkül, érvénytelenül próbálkoznak a házasságot kötni.”. (vö. 1078 k.2§1. CIC).

       Az ünnepség láthatóan az egyházközség nagy eseménye volt. Főtisztelendő Dr. Író Sándor, plébános atya vezetésével és szervezésében maradandó emlékként íródik be a közösség életébe. A fogadalomtételen közel 40 szerzetesnővér vett részt Magyarországról, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból, Ausztriából, az egyházi iskolát Mgr. Nagy István, az intézmény igazgatója képviselte.

       Sára nővérnek ezúton is szívből kívánjuk, hogy legyen továbbra is osztályrésze a Lélek számos gyümölcse: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség… (vö. Gal 5,22).