• TE DEUM országos tanévzáró ünnepség

       2019.06.26.

       https://photos.app.goo.gl/91HahSX2ZnFHG61o8

       https://ma7.sk/kozelet/orszagos-katolikus-tanevzarot-tartottak-szepsiben

       Idén Szepsi adott otthont a Katolikus Iskolák Országos Tanévzáró Ünnepségének. Kiosztottuk a „Közösségünk szolgálatáért díjat”, mellyel az iskoláinkat segítőket, megtartókat, a "...reménytelenségbe is jövőt álmodókat, csendesen segítőkezet nyújtókat" díjaztuk.2019 díjazottjai:

       Mgr. Csala Éva, Szepsi, Ing. Csiszár Márta, Gúta, Mgr. Gódor Beáta, Ipolyság, Mgr. Kázmér László, Palást, Szabó Viktória, Komárom, Mgr. Nagy István, Szepsi, Mons. JCDr. Gábor Bertalan, PhD., Szepsi

       A másik díj az általunk nagyra tartott diákoknak szól. Elismerő oklevél, mely a Szeretethimnusz soraival indokolja választásunk legfőbb szempontját, a szeretetteljes életet.Akik idén (is) kiérdemelték:

       Doncs Zsombor, Ipolyság, Henzel Dániel, Komárom, Jánošík Benedek, Palást, Nagy Gabriella, Szepsi, Pálffy Fanni, Ipolyság, Žibrita Rebeka, Gúta

       Szívből gratulálunk nekik, az Isten áldja további útjukat, s Isten áldja az iskoláinkat, az ott nevelőket, s az ott nevelkedőket is! Te Deum laudamus...

       A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az öregek őrzik…

       2019. június 26-án Szepsiben tartotta országos tanévzáró ünnepségét a Patróna Nostra közhasznú társaság szervezésében a Szepsi Boldog Salakaházi Sára Iskolaközpont rendezésében a szlovákiai magyar katolikus iskolák szövetsége: Dunaszerdahely, Nagymegyer, Gúta, Tardoskedd, Komárom, Párkány, Ipolyság, Palást, Óvár, Ipolyhídvég, Szádudvarnok és Szepsi székhellyel.

       A szentmise főcelebránsa Bernard Bober, kassai érsek-metropolita megbízásából Pásztor Zoltán, pápai káplán, püspöki vikárius volt, akivel együtt misézett, Dr. Szalay László, nagyidai plébános, Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános és Karch Krisztián, szepsi káplán.

       A hálaadó ünnepségen részt vett a város, a közélet és a társadalmi szervezetek, a Rákóczi Szövetség, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Jövőért Alapítvány kuratóriumának számos tagja, sok szülő, nagyszülő és iskolabarát. A szentmise ünnepélyes bevonulással vette kezdetét. A kereszt után az iskolazászlók, majd a ministránsok következtek, végezetül a papság. A szentmisében Bányász Emőke okleveles kántor orgonált és vezette az énekeket. Énekeltek a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai, Lukács Katalin tanárnő vezetésével.

       A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az öregek őrzik – idézte köszöntőjében Gábor Bertalan esperesplébános Ferenc pápát, aki a Gyermek Jézus jeruzsálemi templomban való bemutatása kapcsán, a keleti egyházi hagyomány szerint ezt a napot a „Találkozás ünnepeként” ülik. A találkozás az újdonságot hozó Istengyermek és a várakozó emberiség között történt: egyfelől a fiatal Mária és József, a másrészről az idős Anna és az agg Simeon között. A találkozás során kölcsönösen gazdagították egymást. Ott értették meg, hogy Isten ígérete a történelemben nem egyénileg, nem is egy szempillantás alatt valósul meg, hanem együtt és közösen.

       A Gyermek-Jézus közelében mind a négyen ismét rátaláltak hitük gyökereire, mert a hit nem könyvből merített ismeret, hanem az Istennel való együttélés művészete, amit az egy úton való haladással lehet megtapasztalni. A két fiatal – József és Mária - az idősekkel – Annával és Simeonnal - történő találkozásukban önmagukra találtak. Megsejtették jövőjüket. A két öreg pedig, életük vége felé, megkapták Jézust, életük értelmét és ezzel valósággá vált Joel próféta látomása: „Öregjeitek álmokat látnak, a fiataloknak látomásuk támad” (Vö. Joel 3,1).  

       Minden fiatal nemzedék arra hivatott, hogy új ajtókat nyisson, de nem felejtve, hogy a kulcsokat az öregek őrzik. Vagyis jó, ha egy nemzedék fiatalsága figyel a gyökerek keresésére, de közben az idősekre hallgat. A fiatalok és az idősek közötti találkozás nélkül nincs jövő, ahogyan nincs növekedés gyökerek nélkül, és nincs virágzás új sarjak nélkül sem. Ezért is volt különös öröm ez a mai találkozás, a keleti végeken.

       Imádkozzunk és cselekedjünk együtt, hogy egyházi közösségeinkben országszerte, határon innen és határon túl: családjainkban és iskoláinkban megtanuljuk és megtanítsuk, hogy – a fa a szél kihívásaira gyökereivel válaszol, mert csak ahol épek a gyökerek, ott lesznek épek a hajtások is! Bár, lehet, hogy olykor fagykár éri a fát, de a megnyesett fa, kizöldül, ha – épek a gyökerek. Adja Isten, hogy a közös tanúságtétel mindvégig hiteles, ösztönző és gyümölcsöző legyen.

      • IV.A osztály ballagása

       2019.06.26.

       2019.június 25-én elbúcsúztak negyedikeseink az alsó tagozattól, hogy tovább gyarapítsák tudásukata a felső tagozatom."Nagyon szeretlek Titeket, büszke vagyok Rátok, Szüleiteknek pedig köszönöm, hogy vagytok és nagyon hálás vagyok a közösen eltöltött négy évért."

      • Osztálykiránduláson a 7.A-s szupercsapat

       2019.06.23.

       A VII.A osztály tanulói 2019.június 20-án és 21-én, két napra, ellátogattak Miskolcra ,ahol nagy élményben volt részük, mert összekötötték a kellemeset a hasznossal.

       A csütörtöki napunk a Kelemen Didák Fiúkollégiumba való megérkezése és a csomagok lepakolása után egy tartalmas programmal indult. Első utunk Nagyboldogasszony - templomba - minorita templomba vezetett, amely a város legjelentősebb temploma a Hősök terén, ahol  köszönettel fordultunk a jó Istenhez, hogy szerencsésen megérkeztünk  a tetthelyre. A második  utunk a Mancs kutya szobrához vezetett, amely több sikeres mentőakcióban vett rész számos földrengésnél . Ezt követően a harmadik állomásunk a nap csúcspontja volt a Pannon-tenger Múzeum, ahol játékos-kalandos, családbarát kiállítás várt ránk. Itt két órát töltöttünk el ,ahol bőven akadt játszani, mozgatni, olvasnivaló az ősvilági termekben a dinók között. A délutáni programunk szintén tartalmas volt. Diósgyőrbe utaztunk a zuhogó esőben, ahol megebédeltünk és ebéd után verőfényes napsütésben lépcsőztünk és gyönyörködtünk a diósgyőri várban. A szállásra utazva még volt egy állomásunk a Belvárosi református templomnál, vagy népszerű nevén Kakas-templomnál . Ezt követően a szobákat elfoglaltuk, megvacsoráztunk és feltöltődve moziztunk  egyet, ahol  nagy élményben volt részünk, mert sokat nevettünk.  Az esti séta után következett a várva – várt éjszakázás, ahol az egész osztály egy szobába tömörülve élvezte a kirándulást. Néhány óra jutott az alvásra is, de lényeg az, hogy a csapat percre pontosa 8.00-kor készen állt a reggelire. Minden  jaj szó nélkül fáradtan, de mosolyogva teljesítettük a pénteki programot. Verőfényes napsütésben felgyalogoltunk az Avasi kilátóba és a magasból gyönyörködtünk  Miskolc városában. Majd megnéztük az Avasi temetőt, ahol sok híres ember van eltemetve. A sétánk  folytatódott  a Deszkatemplomhoz a miskolci Tetemváron álló református templomhoz, amelyről sok mindent tudtunk meg. Délután a Zsinagógát néztük meg kívülről, mivel életveszélyes állapotban van, ezért nem látogatható. Utolsó állomásunk  egy időszaki kiállítás volt a Herman Ottó Múzeum Miskolci Galériájában, ahol a gótikus és barokk szobrokat néztük meg, amelyek  a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum kincsei . Ez után már csak a hazautazás várt ránk az esti órákban.

       Mindenki fáradtan, de mosolyogva és élményekkel gazdagon tért haza erről a kirándulásról.

      • Ügyességi összetett - kicsik

       2019.06.12.

       2019. június 7-én a kicsik is összemérték erejüket az ügyességi többpróba nyári fordulóján. A  ČSA utcai szlovák tannyelvű alapiskola sportpályáján, ez alkalommal – több, mint 90 kisdiák versenyzett. Iskolánkat a következő tanulók képviselték: Gergely Léna, Lacko Lexie (1.A), Ribár Kevin, Magyar Mátyás, Černai Vanessa (2.A), Rudy Dávid, Pálos Erik, Kovács Lili, Horváth Marika (3.A), Czingely Krisztián, Sitáš Áron, Magyar  Sophia (4.A).

        Bár érmet most csak Ribár Kevinnek sikerült nyernie – 3. helyet szerzett – az egész csapatnak gratulálunk!

      • Sikeres diákok kitüntetése Szepsiben

       2019.06.11.

       2019. június 11-én Szepsiben azon tanulók vehettek át kitüntetést, akik versenyeredményeikkel, tanulmányi teljesítményükkel, példa értékű magaviseletükkel, segítőkészségükkel öregbítették iskolájuk és ezzel együtt városuk hírnevét. Iskolaközpontuk öt diákja is ott volt a rendezvényen. Szívből gratulálunk minden díjazottnak!

       Pillar Tamás a kilencedik évfolyam tanulója. Szorgalmas, szívesen kapcsolódik be az iskola által szervezett versenyekbe és egyéb programokba. Az idei tanévben több megmérettetésen is részt vett. A legrangosabb ezek közül az Ismerd meg a szlovák nyelvet. Az országos fordulóig jutott, amelyre Érsekújvárott kerül sor június közepén. A kilencedikes tanulók országos kompetenciamérésén 100%- ra teljesített szlovák nyelv és szlovák irodalomból. Tamás rendszeresen ministrál az iskolai szentmiséken és magaviseletével, széleskörű érdeklődésével példaként szolgál környezetének.

       Nagy Gabriella a Boldog Salkaházi Sára Egyházi  Iskolaközpont kilencedik osztályának sokoldalú, aktív, kitúnő tanulója. A szavalóversenyek sokszoros helyezettje. A Tompa Mihály Országos Szavalóversenyen a járási- és a kerületi fordulóban elért aranysávos minősítéshez az országos versenyen Rimaszombatban ezüstsáv társult. Az iskolai ünnepségek lelkes szereplője.  Csengő énekhangját Budapesten a Magyar Színházban hallhatják immár második éve a Valahol Európában című  musical  szereplőjeként. Sokoldalúságát igazolja, hogy a járási első helyet kiharcoló kosárlabdacsapat tagja is egyben. Méltán érdel kitüntetést.

       Pálos Erik az alapiskola harmadikos, kitűnő kisdiákja. A szavalóversenyek állandó résztvevője. A Tompa Mihály Országos Vers– és Prózamondó Verseny járási- és kerületi fordulóján aranysávos minősítést nyert. Az országos fordulóban harmadikként végzett a rangos mezőnyben. Az Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Versenyen bronzsávos minősítést kapott. A Katedra folyóirat alapiskolások számára meghirdetett országos verseny eredményes megoldója. Énekkarunk lelkes tagja, valamint az iskolai és templomi fellépések állandó szereplője.

       Nyíri Benedek a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Gimnázium második osztályos aktív, kitűnő tanulója. Iskolánk diákönkormányzatának elnökeként szervezője és résztvevője különböző programjainknak, mint például a diáknap, mikulás, családi napok. Ünnepi megemlékezéseink gyakori szereplője. Az idegen nyelvű versenyeken való sikeres részvételével öregbíti iskolánk hírnevét. Ebben az iskolaévben az Ismerd meg a szlovák nyelvet verseny és az angol olimpiász verseny  kerületi fordulójának helyezettje lett, majd részt vett egy intenzív németországi tanulmányi úton Lipcsében. Benedek magatartásával, jellemével példaértékű diáktársai számára.

       Dobos Kristóf a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Gimnázium második osztályos tanulója. Diákönkormányzatunk egyik legaktívabb tagjaként minden iskolánk által szervezett program oszlopos tagja. Technikai adottságait intézményünk javára fordítja. A háttérmunkálatok nagy mestere. Zenei tálentumát, dobosként, ünnepi műsorainkban hasznosítja. Ebben az iskolaévben részt vett  egy intenzív németországi tanulmányi úton Lipcsében, majd oroszlánmunkát vállalt a Hétkoznapi hőseink c. pályázati felhívásra készült riportfilm elkészítésében. Kristóf köszönetet nem várva, természetesen teszi azt, amivel segíteni tud tanárainak, diáktársainak. Jellemével, önzetlen segítőkézségével példaértékű diáktársai számára.
        

      • Ügyességi összetett járási verseny

       2019.06.09.

       2019. június 6-án az ügyességi többpróba nyári fordulóján vettek részt felső tagozatos diákjaink, a ČSA utcai szlovák tannyelvű alapiskola sportpályáján. Minden versenyző távolugrott, dobott, rúdra mászott és futott. Résztvevők: Horváth Atila, Kovács Richárd (5. A), Viszlay Flórián (6. A), Dobos Anna, Doboš Frederika, Takács András, Škovrunsky Tamás (7. A),

       Érmeseink a következők:

       1. hely: Balázs Rita (7. A)

       2. hely: Kaputa Marianna (9. A)

       3. hely: Nyíri Kristóf (7. A)

        Gratulálunk minden versenyzőnek!

      • Agytornára fel!

       2019.06.08.

       Az agytorna, a fantáziánkat megtornáztatja.

       Időnként nem árt kilépni a mindennapok beidegződött szokásaiból és a megszokottól kicsit eltérő módon csinálni a rutinfeladatokat, megdolgozva ezzel az agyunkat. A  furának tűnő, de mégis egészen egyszerű mentális gyakorlatok nemcsak megmozgatják az agytekervényeinket, de okosabbá is válunk tőle.

       Egy jó kis logikai teszttel kideríthetitjük, hogy mennyire pörög jól az agyunk.

       Ezzel a szórakoztató játékkal fejleszthetjük matematikai készségeinket, próbára tehetjük a fejszámolási képességeinket és okosabbá is válhatunk.

       Sikeres megoldók:

                 1.hely: Oceák Dániel VII. A

                 2.hely: Pásztor Anna VII. A

                 3.hely: Pápai Zsófia VI.A

                 4.hely: Kočišová Martina VII. A

                 5.hely: Oceák István VI. A   

                6.hely: Dobos Emese VII.A

      • Nemzeti Összetartozás Napja

       2019.06.05.

       2019. június 4-én a karcagi Kiskulcsosi Általános Iskola hetedikes diákjaival együtt emlékeztünk a 99 évvel ezelőtt történt trianoni eseményekre. A Határtalanul program keretében megvalósuló találkozás kiváló alkalom arra, hogy tudatosítsuk egy nemzet vagyunk. 

      • Faültetés Szepsiben a Szentatyának ajándékba a csíksomlyói látogatása emlékére

       2019.06.03.

       Amint az ismeretes a Csíki Közbirtokosságok Szövetsége, a Csíki-medence közbirtokosságainak és erdőtársulásainak legnagyobb részét tömörítő egyesület a 2019. évi erdősítési programját Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának tiszteletére ajánlotta fel, szimbolikus ajándékként a szentatya első önálló „Laudato si – Áldott légy ” című enciklikája kapcsán.

       A pápalátogatással foglalkozó sajtóbizottság elnöke, Oláh Zoltán felhívást intézett a plébánosokhoz és a hívekhez, hogy még a pápalátogatás előtt minden katolikus közösség ültessen egy fenyőfát egyházi területen, a templom vagy a plébánia udvarán, illetve más alkalmas helyen. Tegye ezt a közösség Ferenc pápa teremtésvédelmi tanításának fényében.

       A szepsi esperesi körzetből és az egyházközség hívei közül közel százan egy autóbusszal és a zarándokvonat búcsújáróihoz csatlakozva vettek részt a Szentatya szentmiséjén a csíksomlyói nyeregben.

       Hazaérkezve 2019. június 2-án a 17:00 órakor kezdődő szentmise után a szepsi plébániatemplom kertjében Nyíri Péter jóvoltából, Dobos Zoltán főkurátor közreműködésével a zarándokok egy fát ültettek el, amelynek gyökeréhez minden zarándok egy zsebkendőnyi földet szórt, amit a nyeregből hozott magával. Ezzel is kifejezve a sokrétű összetartozást határon innen és határon túl.

       Az áldó ünnepségen részvett Nagy Imre tanár vezetésével a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont alsó tagozatos diákjainak énekcsoportja is, akik szívet melengető énekükkel az anyanyelv őrzésére és felelősségteljes továbbadására apelláltak.

       „Egy zarándoklatra azért megyünk, hogy imádkozzunk és kérjük a Boldogságos Szűz Mária segítségét népeinkért, Európáért és az emberiségért. Fontos, hogy átéljük a közösséget a Szentatyával és egymással – hívő keresztényekkel, katolikusokkal és nem katolikusokkal egyaránt” – fogalmazott Erdő Péter bíboros, prímás, aki 2019. május 28-án megáldotta a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban azt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arculati elemeivel díszített a mozdonyt, amelyik zarándokvonatot húzta oda és vissza, valamint a kongresszus előkészítését és megrendezését segítő tizenhét mikrobuszt.

       Az esperesi körzet zarándoklata nagyon jó alkalmat kínált kifejezésre juttatni és sorsközösséget mutatni azzal a nemzetrésszel, amelyik a történelem során annyi áldozatot hozott a vallási és nemzeti hovatartozásért. Most, amikor a katolikus egyházfő, az apostolutód, jelenlétével elismerte az évszázados kiállást, az esperesi körzet zarándokai kedves kötelességünknek érezték, hogy részt vegyenek a pápai szentmisén.

       Köszönet a Gondviselésnek a közös tanúságtétel lehetőségéért. A hallottakból és a látottakból egyértelmű az igazság: Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk…

       Adja Isten, hogy kellő erősséggel visszhangozzon minden zarándokban, a nyeregben a pápalátogatás emlékére felállított székely-kapu felirata: Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér ne légy hűtlen soha!