• Maggyújtottuk a 3. gyertyát

       2017.12.16.

       Templomaink és közösségeink adventi koszorúján újabb gyertyát gyújtunk, immár a harmadikat. Ha egy kicsit messzebb nézünk családi és közösségi otthonainktól, nem egyszer látunk elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó embereket, feldúlt családi otthonokat és közösségeket. Gyengék vagyunk és esendők, de erősek leszünk, ha imáink, szenvedésünk és munkánk felajánlásával, mindannyiunk lelkében ismét elevenebb teret engedünk Urunknak, Jézusnak, aki az élő Isten bölcsessége és világossága.

       Kedves kötelességünk, hogy életmagatartásunkkal tanúi legyünk Isten szeretetének. Jó szavunkkal, példánkkal, nevelésünkkel, a rászorultak testi-lelki megsegítésével, a szomorkodók megvigasztalásával sokat tehetünk a jóság és az irgalom terjesztéséért.  Igyekezzünk valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: „Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Fil 4,1-6)

       Ó, Bölcsesség, aki a magasságbeli ajkáról jöttél, aki a kezdettől a végig mindeneket elérsz, aki erősen és szelíden kormányzol mindenkit: jöjj el és taníts meg minket a bölcsesség törvényére.

      • Iskolaközpontunk bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

       2017.12.19.

       2017. december 22-én délelőtt közös bűnbánatra és eucharisztia ünneplésre gyűlt össze a tantestület vezetésével az iskola diáksága. Az esperesi körzet papjai miután kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, Mons. Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével, Dr. Száraz János buzitai plébános, esperes helyettes, Dr. Juhász Attila, tornai, Fedorka Zsolt, csécsi, Bartko Elek, somodi, Takács Dénes, jánoki plébános és Hornyák Péter, görög katolikus ny. parókus együttmisézésével közösen adtak hálát az eddig kapott kegyelmekért. A főcelebráns elmélkedésében az evangélium alapján arra bátorítva az egybegyűlteket, hogy legyenek hűséges hallgatói és befogadói a kimondott és a megtestesült Igének. 

       Wass Albert szavait idézve:

       „Karácsony készül, emberek!

       Szépek és tiszták legyetek!
       Súroljátok föl lelketek,
       csillogtassátok kedvetek,
       legyetek újra gyermekek,
       hogy emberek lehessetek!”

       arra bíztatta az egybegyűlteket, hogy nemzedékről – nemzedékre őrizzék és adják tovább a kapott szellemi, lelki és anyagi értékeket.

       Amint arról már hírt adtunk, néhány évvel ezelőtt a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, minden magyarországi megye és a határon túl élők egy-egy csoportja liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán. Taskó József, a kamara B-A-Z megye, megyei elnöke az idén Pácinban a szepsi esperesi körzetnek 1000.- kg lisztet ajándékozott. Az idén a környék gazdái is bekapcsolódtak az adakozásba. Közel 1000.- kg búzát adakoztak a nemes célra.

       Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy részét tovább ajándékozza a város és a környék néhány iskolai étkezdéjének, valamint a Szent Erzsébet Idősek Otthonának. A fennmaradó részből Az OLAJOS PÉKSÉG közreműködésével Karácsonyra egy-egy kenyeret süttetett a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény családjai asztalára, valamint az esperesi körzet plébániai templomainak. Ezzel kívánt eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

       Miután megáldásra kerültek a kenyerek és a jelenlevők, az egybegyűltek azért imádkoztak, hogy Isten bőséges áldása kísérje továbbra is az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot, majd a lelkipásztorok szétosztották a kenyereket a diákoknak és tanároknak.

       Az intézmény református vallású tanárai és diákjai Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a református egyházközség gyülekezeti termében gyűltek össze gyermek istentiszteletre, amelynek végén átjöttek a katolikus templomba, ahol közösen részesültek az áldásban és kenyéradományban.

       A szentmise után a diákok hazamentek. A lelki találkozó a papság és a tantestület közös ebédjével ért véget, ezzel is erősítve a megmaradás és az összetartozás szálait. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

      • Karácsonyi futás Szepsi utcáin

       2017.12.18.

       A Bódva Sportklub szervezésében került megrendezésre, az ünnepek előtt immár hagyománnyá vált, " Karácsonyi futás " Szepsi utcáin, amelyen kicsik és nagyok is versengtek. A 2017. december 16-án megrenezett futóversenyen Harajda Réka, iskolánk IX.A osztályos diákja, a 9 km-es távon harmadikként futott célba. Szívből gratulálunk!

      • Pitagorasz- P4

       2017.12.18.

       „ A matematika egyik forrása az ember játékos természete,

       és éppen ezért nemcsak tudomány a matematika, hanem művészet is.“

                                                                                                                         Péter Rózsa

       Iskolánkban lezajlott 2017.12.13-án és 14-én a PITAGORASZ matematika verseny 39. évfolyamának iskolai fordulója. A P3,P4,P5,P6,P7,P8 kategóriákban a 3.,4.,5.,6.,7.és 8.osztályos tanulók mérték össze a tudásukat.

       Összesen 30 tanuló vett részt a versenyen, akik szabadidejükben szívesen foglalkoznak érdekes matematikai feladatok megoldásával. A versenyzők nagy lelkesedéssel készültek a megmérettetésre, sok– sok logikai feladat megoldásával otthon és az iskolában matematika szakkör keretén belül.

        

        Sikeres megoldók lettek:

        A P4 kategóriában: 1. Haraszti Tomáš,  2. Die Dániel, 3. Kovács Richárd

        A P5 kategóriában: 1. Pápai Zsófia, 2. Oceák István,  3. Czompoly Csenge

        A P6 kategóriában: 1. Oceák Dániel, 2. Kovács Norman Gábor , 3. -

        A P7 kategóriában: 1. Gulya Szilveszter, 2. Štofanová Barbara,  3. Viszlay Eszter

        A P8 kategóriában: 1. Pillar Tamás, 2. -, 3. -        

       Gratulálunk a sikeres megoldóknak és minden résztvevőnek.

       További jó felkészülést és sok sikert kívánunk a járási fordulóban.

      • Pitagorasz iskolai forduló

       2017.12.18.

       Lezajlottak a Pitagorasz matematika verseny iskolai fordulói, melyeken az 5-8 évfolymokból 9 sikeres megfejtőt számláltunk.

       Szívből gratulálunk!!!

       P5 - Pápai Zsófia, Czompoly Csenge, Oceák István, P6 - Kovács Norman Gábor, Oceák Dániel, P7 - Viszlay Eszter, Gulya Szilveszter, Štofan Barbara, P8 - Pillar Tamás

      • 2. hely a járási kosárlabda döntőn

       2017.12.04.

       Hagyományosan Kassamindszenten (Valaliky) került megrendezésre a járási kosárlabda döntő, ahol a környék legjobb csapatai versenyeztek egymással. Idén új csapattal, kiváló teljesítménnyel, ismét remekeltünk. A résztvevő 5 csapat közül az előkelő 2. helyet sikerült megszereznünk, úgy, hogy a bajnoki cím is csak karnyújtásnyira volt. Gratulálunk a kosaras fiúknak!

      • Nyelvi olimpiász

       2017.12.04.

       Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.”                             /Kölcsey/

       Az európai nyelvpolitikai célok közül rokonszenves a kívánatosnak tartott „másfél” idegen nyelv: hogy tudjunk egy nyelvet jól, és legalább még egyet valahogy. A „valahogy nyelvtudás” bizonyos helyzetekben legalább olyan fontos, értékes lehet, mint a tökéletes . Idegen nyelvet rosszul használni is jobb, mint sehogy - a lényeg, hogy megszólalj. A nyelvet ugyanis elsősorban valós helyzetekben lehet elsajátítani. Az idegen nyelvet a legtöbb ember praktikus okból – tájékozódásra, ismeretszerzésre, kapcsolatteremtésre – használja. „Annyit tudok, hogy nem adnak el.” És ezt a „népi” nyelvtudást, „konyhanyelvtudást” a maga helyén értékelni kell. Ebből még kifejlődhet alaposabb tudás is.

       Az angol - és német nyelvi olimpiász többfordulós versenye is a fennt említett célok mentén szerveződik évente.

       Az idei iskolai forduló eredményei

       Angol nyelv - A kategória első helyezettjei:

       1.A       CSORBA KEVIN 7.A

       1.B        MOLNÁR DOMINIK 8.A  

       2.A        GRULYO MALVINA, KARAFFA TAMÁS 1.G

       2.B        SZANYI CYNTIA 4.G

       Német nyelv - A kategória első helyezettjei:

       2.A        NYÍRI BENEDEK 1.G

       2.B        GACSAY ORSOLYA 3.G

       Minden versenyzőnek elismerés és dicséret, a győzteseknek sok sikert a további fordulókon.

      • Meggyúlt az első adventi gyertya

       2017.12.04.

       Iskolánkban is hagyománnyá vált, hogy a karácsonyt megelőző időszakban adventi koszorúkkal díszítjük osztályainkat. A profán világ is ezt teszi. Igaz, számukra ez inkább csak dekoratív elem. Mi, katolikus keresztények áhítatunk elmélyítésére, lelki előkészületünk fokozására használjuk. Hétfőn, a tanítás kezdetén Isten áldását kértük igyekezetünkre és jó feltételeinkre, hogy advent napjaiban növekedjen bennünk is a hit, a remény és a szeretet. Advent első vasárnapján a történelmi egyházak lelkipásztorainak imáival kísérve is bensőséges ünneplés közepette gyúlt meg az első gyertya a város főterén elkészített koszorún. Ott, rövid kultúrműsorral a Szepsi Asszonykórus, a Živena és a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákkórusa kedveskedett a szépszámú megjelenteknek. KÉPGALÉRIA

       „Dér-csipkés hajnalok
       harangkondulása.
       Surrangó lépések nesze.
       Áhított születés gyermeki
       Csodája.
       Lelkekben szeretet tüze.
       Ó, jöjj el, várunk
       Ünnepek-ünnepe…”

       Az adventi koszorú négy gyertyája a legfontosabb értékeket szimbolizálja számunkra. Ezek a hit, a remény, a szeretet és az öröm.

       A Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont lelki vezetője, tanárai és diákjai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy mindnyájan békében és szeretetben éljük meg ezt az időszakot. Ebben segítségünkre vannak azok az alkalmak, amelyeken közösen gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit, mint az a mai, december 4-ei reggelen is történt.

      • CSALÁDI NAP

       2017.12.01.

       A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont a szülői szövetséggel karöltve 2017. december 2-án, 9.00-órai kezdettel őszvégi – karácsonyváró CSALÁDI NAPOT szervezett.      Napjainkban, amikor megkérdőjeleznek évezredes értékeket, jó volt ismét együtt látni a felelősségteljes szülőket, pedagógusokat és egyházi személyeket.     Ha egy képet összefirkálnak, nemcsak a művet sértik, de az Alkotóját is. Ha egy képet restaurálnak, nemcsak a művet tisztelik meg, de az Alkotóját is.

       Iskolánk, ünnepségeink, nevelésünk, találkozásaink is ezt a célt szolgálják.    Az ajándékba kapott adventi naptár, amelynek ablakát esténként egy-egy jócselekedet révén lehet csak kinyitni, remélhetőleg tevőlegesen segíti elő a helyes karácsonyvárást, az Úr érkezését közösségeinkbe és családjainkba.    Gyermekeink az adventi naptár mellé feladatot is kaptak – készíteni egy doboz szeretetet, azoknak a miskolci árvaházi gyerekeknek, akiknek kevesebb jutott a földi szeretetből.    Adja Isten, hogy Karácsony szent ünnepén gyermekeink örömmel hozzák vissza templomunk betlehemi jászolához a jócselekedetek bizonyságát, ajándékképen az Égi Ajándéknak, hogy látva lássuk és hallva hallhassuk – papa, ma, gyerekek, csupa szív és szeretet. https://plus.google.com/u/1/106383709686156413865/posts/1LZWrR7dmSw

      • V Štátnom divadle v Košiciach

       2017.12.04.

       Dňa 30.11. 2017 sa žiaci gymnázia a starší žiaci ZŠ zúčastnili divadelného predstavenia v Historickej budove Štátneho divadla v Košiciach. Išlo o  jednu z najhranejších hier Antona Pavloviča Čechova Ujo Váňa. Postmoderné spracovanie klasickej komédie plnej irónie a smiechu zaujalo všetky vekové kategórie. ,,Predstavenie bolo veľmi dobré, veľa sme sa nasmiali“ ( Rebeka R. IX.A). Po predstavení sme v žiadnom prípade nemohli vynechať chutné jedlo a návštevu Auparku.