• Lipcsében jártunk 2019 márciusában

       2019.03.31.

       Az Encsi Váci Mihály Gimnázium diákjaival együtt hat, élményekben, ismeretekben bővelkedő napot töltöttünk Lipcsében, ahol a  a 94. Oberschule – Középiskola vendégei voltunk. A testvériskolai programban két gimnazista diákunk Nyíri Benedek és Dobos Kristóf, kísérő tanárként pedig Balogh Gizella vehetett részt. Ez a hét az új információk és ismeretek bőséges tárháza - az élet valódi iskolája volt. Mélységes tisztelet, köszönet és elismerés a szervezőknek a hibátlan csapatmunkáért.

       Az egész hetet felölelő élménybeszámoló a mellékletben olvasható. Szep_tajak1.docx


      • Nyílt nap a gimnáziumban

       2019.03.29.

       „Ne azt kérdezd, hogy mit tud érted tenni a hazád, hanem azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért”. (John Fitzgerald Kennedy)

       2019. március 29-én a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban nyílt napot tartottunk. Az ünnepélyes megnyitó után értelmiségi vetélkedő volt, majd beszélgetésre került sor az iskola volt diákjaival. A vetélkedés kiértékelése után sport következett.

       Az iskolaválasztás kapcsán érdemes tudatosítani, hogy egy olyan kulturális környezetben élünk, amelyet a kizárólagos gondolkodásmód, nem egyszer a relativizmus diktatúrája (a minden - mindegy) jellemez.

       Iskolánk sértetlenül tovább szeretne kapaszkodni őseink ezerszáz éves gyakorlata által az Úr Jézus hirdette evangéliumi gyökerekbe. Számunkra a család, a nemzet, a keresztény kultúra erősítése, megtartása és ápolása alapvető érték.

       Tanításunk és nevelésünk  célja, hogy kritikai érzékkel és a megkülönböztetés képességével ruházzuk fel diákjainkat. Az Evangéliumhoz való hűség és az Egyház gazdag hagyománya örökségének elfogadása által „egészséges” távlatot kívánunk nyújtani. Napjainkat a kényelmes és kapzsi individualizmus jellemzi, amelyben „mindannyian csak a jólétünk, a szabadidőnk, az önmegvalósításunk miatt aggódunk, ami nagyon veszélyes, mert elválaszt minket másoktól és ennek következtében a valóságtól! (Ferenc pápa)

       Tudatában vagyunk annak, hogy az iskolai tanulmányok csak olyan mértékben lesznek gyümölcsözőek és hasznosak, amilyen mértékben nem szakítanak el annak tudatos vállalásától, hogy az emberekhez és az egész emberiség történetéhez tartozunk. Segít értelmezni a világot és benne Jézus Krisztus Egyházával és Egyházában jól megszilárdítva a népünkhöz való tartozást, amelyet szentségeivel Ő maga szeretettel vezet, ösztönöz és táplál, és Igéjével szüntelenül helyre igazít.

       Az elmondottak fényében, tehát ne azt kérdezzük, hogy mit tud tenni értünk az egyház, a haza, az iskola, a nemzet, hanem azt, hogy te és én, mi mit tudunk tenni az egyházért, a hazáért, az iskoláért, a nemzetért?

      • A szájhigiénia hete

       2019.03.29.

       A száj és a fogak ápolására nagy hangsúlyt kell fektetni már kisgyermekkorban is. Volt diákunk, Nagy Mátyás tartott erről előadást. Matyi fogtechnikusnak készül, Budapesten végzi tanulmányait. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták, elsajátították a helyes fogmosás technikáját, láthatták a fogak elhelyezkedését, különleges dolgokat tudhattak meg a fogtechnikusok munkájáról. Az előadás végén mindenki kapott egy fogkefét, hogy a tanultakat otthon is gyakorolni tudja.

      • PITAGORASZ VERSENY  - JÁRÁSI FORDULÓ

       2019.03.29.

       „Sem a matematikában, sem az életben nem jöhet ki értékes dolog komoly munka befektetése nélkül.“          

                                                                                                             ( Bollobás Béla )

       2019. március 26-án  és 2019. március 27-én lezajlott a PITAGORASZ VERSENY 

       40. évfolyamának járási fordulója Kassán a P3, P4,P5,P6 ,P7,P8 kategóriákban. Iskolánkat összesen 10 tanuló képviselte a versenyen, akik lelkesen, szorgalmasan, készültek, hogy összemérhessék matematikai tudásukat az azonos évfolyamban tanuló diáktársaikkal.

       Sikeres megoldóként szerepeltek: 

       Sitáš Áron IV.A osztályos tanuló a 12. helyen végzett.

       Gulya Félix V.A osztályos tanuló az 5. helyen végzett.

       Viszlay Eszter VIII.A osztályos tanuló a 4. helyen végzett.

       Gratulálunk minden résztvevőnek!

      • Kitüntetések pedagógusnap alkalmából

       2019.03.29.

       Csala Éva a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont matematika-technika szakos pedagógusa. A tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. A matematika minőségi oktatása a szívügye. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges tanulókkal való foglalkozásban a kimagasló eredményesség. Mindez egy mosolygós és kedves pedagógus személyben. Megbízható igényességgel tanít, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel gondoskodik. A „Játékos matematika” országosan elterjedt munkafüzet alkotógárdájának egyik tagja. Kiáll az igazáért és igyekszik a konfliktushelyzeteket kompromisszumokkal megoldani. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat, kiegyensúlyozottság és emberi bölcsesség húzódik meg. Szakköri tevékenységben foglalkozik a tehetséges tanulókkal, felkészíti őket a tantárgyi megmérettetésekre. Diákja eredményes megoldói olyan országos, kerületi és járási szintű versenyeknek, mint a matematika olimpia és a Pitagorasz. Oktatási intézményünkben házi versenyeket is szervez.

       Ebben az iskolai évben a a Talented life nemzetközi projekt keretében cseretanárként oktatta a matematikát Budapesten, a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban.

       Az iskola vezetősége méltán javasolja a tanárnőt kiemelkedő eredményei alapján városi kitüntetésre.

       Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.

       Minden iskolának szüksége van olyan emberre, mint Fazekaš Mária, aki meghatározó részese az intézmény életének. Ő gondoskodik a tiszta, szép környezetünkről.

       Munkavégzése, a munkához való hozzáállása példaértékű. Feladatát lelkiismeretesen, alázattal végzi. Rendkívül önálló, minden megbízást a legnagyobb körültekintéssel tud megoldani, egyetértéssel, egy-egy jó szóval, mosollyal. Ha a körülmények úgy kívánják, munkaidőn túl is rendszeresen elvégzi a rá bízott feladatokat. Virágokat ültet, ápol, ezzel is segítve a kellemes környezet kialakítását. Marika néni az a személy, aki az év végén önzetlenül, saját maga készítette tortával jutalmazza a legtisztább osztályt.

       Alkalmazotti hűsége elismerésre méltó, tartósan végzett jó munkájával megszolgálta a kitüntetést.

       Kívánjuk, hogy jó egészsége, munkakedve tartsa lendületben még sokáig, nemcsak az iskola életében.

      • Munkára nevelés

       2019.03.28.

       Munkára nevelés keretén belül színes, díszes szendvicseket készítettünk.Sajnos sokáig nem gyönyörködhettünk benne, mert a finomságokat azonnal elfogyasztottuk. Köszönjük Bystrý Marcela néninek, hogy megmutatta  az ízletes falatkák elkészítését.

      • Valahol ki van jelölve a helyed…

       2019.03.25.

       2019. március 25.-én az Úr Jézus születése hírüladásának, korábbi nevén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Stiblár Zoltán, a szepsi egyházközség tagja a hittanóra keretében meglátogatta a Boldog Salkaházi Egyházi Iskolaközpont gimnazista diákjait.

       A meghívott életéről beszélt, annak egy-egy szakaszáról, amit a diákok nagy érdeklődéssel hallgattak. Kérdeztek is. Kérdéseikből kitűnt, hogy értik, vagy legalább is sejtik az ismeretlen szerzőtől származó költeményt: Valahol ki van jelölve a helyed...

       Azért van síró, hogy vigasztald,

       az éhező, hogy teríts neki asztalt.

       Azért van seb, hogy bekösse kezed,

       vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.

       Azért van annyi árva, üldözött,

       hogy oltalmat nyerjen karjaid között.

       Azért roskadnak mások lábai,

       hogy terhüket te segíts hordani.

       Az irgalmat kínok fakasztják.

       Mélység felett van csak magasság.

       Hogyha más gyötrődik, szenved - azért van,

       hogy te befogadd szívedbe boldogan.

        

       Megmutattad néha legalább,

       hogy lelked által enyhült, szépült a világ?

       Vagy tán kezedtől támadt foltra folt

       ott is, hol eddig minden tiszta volt?

        

       Mi vagy?

        

       Vigasznak, írnak szántak,

       menedéknek, oszlopnak, szárnynak.

       Valahol rég ... siess ... keresd,

       Ki van jelölve a helyed.

       Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,

       másként céltalan lesz az életed,

       s  a sors ekéje bármily mélyen szánt,

       mag leszel, mely kőre esett.

       Elkallódott levél leszel,

       mely a címzetthez nem jut el.

       Gyógyszer, mely kárba veszett,

       mit sohasem kap meg a beteg.

       Rúd leszel, de zászlótalan,

       kalász leszel, de magtalan.

       Cserép, melyben nem virít virág,

       s nem veszi hasznát

       sem az ég, sem a világ.

       A diákok az óra végén emlékül egy keresztet - amit mindenki tisztelettel megérintett - ajándékoztak a tanúságtevőnek, a verslapot sajátkezű aláírásukkal látták el. A keresztet Rebeka, a verslapot Dominik adta át.

       A feltett kérdések, az elhangzott válaszok, a viselkedés, a tagadhatatlan tényekhez való pozitív hozzáállás arra enged következtetni: a diákok lelkük mélyen már érzik, hogy meg kell keresniük és rá kell találniuk kijelölt helyükre a világban, mert ellenkező esetben rudak lesznek és zászlótalanok…

      • Terror bírósági dráma részesei voltunk a Tháliában

       2019.03.23.

       A Lufthansa Berlin és München között közlekedő utasszállítóját eltéríti, és egy teltházas futballstadion felé kormányozza egy terrorista. Lars Koch vadászpilótának döntenie kell: lelője-e a repülőgépet a fedélzetén 164 emberrel, hogy megmentse a stadionbeli hetvenezret.

        A történteket Ferdinand von Schirach darabja egy bírósági tárgyalás keretei között dolgozza fel. A nézők az esküdtek szerepét kapják: feladatuk, hogy figyeljenek meg mindent, és a végén szavazzanak a látottak-hallottak alapján a vádlott elítéléséről vagy felmentéséről.

       Ferdinand von Schirach első színpadi műve az emberi döntés felelősségét állítja középpontba, arra a kérdésre keresi a választ, vajon van-e különbség élet és élet között, ha azt a számok, a mennyiség felől nézzük. Hozhatunk-e döntést a halálról a nagyobb tragédia elkerülése érdekében? Ki a felelős?

       A pénteki előadás esküdtei 53 : 22 arányban a kisebbik rosszat választva, felmentették a vádlottat.

       Hogyan tudunk harcolni a terrorral? Rengeteg gondolatot ébresztett bennünk a darab.  Reméljük sosem fogunk ilyen szituációba kerülni.

      • Kerületi szavalóverseny

       2019.03.22.

       2018. március 21-én Szepsiben zajlott a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny kerületi fordulója, melyen intézményünket 8 tanuló képviselte. Az egyes kategóriák mezőnye nagyon erős volt, s tanulóink méltón helytálltak.

       Arany sávos minősítést kapott:

       Pálos Erik (III.A) - vers

       Nagy Gabriella (IX.A) - vers

       Ők képviselik iskolánkat az országos döntőn Rimaszombatban!

       Ezüst sávos besorolást kapott: 

       Balta Rita (II.A) - próza

       Groško Róbert (III.A) - próza

       Pápai Zsófia (VI.A) - próza

       Viszlay Boglárka (VI.A) - vers

       Bronz sávos besorolást kapott:

       Demeter Dóra (IV.A) - próza

       Krankilla Kira (1.G) - vers

       Mindenkinek szívből gratulálunk!

      • Reggeli meglepetés köszöntő

       2019.03.21.

       2019. március 21-én, a tavasz első napján, iskolaközpontunk lelki igazgatóját Mons.Gábor Bertalan esperes urat köszöntöttük. Születésnapja alkalmából fejeztük ki jókívánságainkat, hálát adva mindazért, amit közösségünkért tesz. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben! 

      • Óvodai hitoktatás

       2019.03.20.

       A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt és megvette a szántóföldet. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette azt az egyet.

      • "Határtalanul - Nem térkép e táj"

       2019.03.19.

       A Budapesti Kolping Katolikus Iskolával immár 4. éve a Rákóczi Szövetség és a Határtalanul pályázat segítségével mindig közösen emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről.

       2019 tavaszán Szepsiben ünnepeltünk, március 15-e alkalmából, majd három napos kirándulásra indultunk a felvidéki Szepességbe. Ennek során együtt ismerkedtünk meg a térséggel, annak történelmével, kulturális és épített örökségével, magyar vonatkozásaival.  Ellátogattunk Kassára, Eperjesre, Lőcsére, kirándtunk a Szlovák Paradicsomban és a Magas-Tátrában, végül hazafelé megnéztük Szepes várát is.  

      • Koszorúzás és emlékezés az 1848-49-es eseményekre

       2019.03.17.

       Városunkban 2019. március 17-én délután a ravatalozó előtt felállított kopjafánál emlékeztünk a hajdani forradalom eseményeire, következményeire és máig érvényes üzeneteire.

       A történelmi egyházak, az intézmények és a társadalmi szervezetek vezetői és tagjai között iskolánkat Nagy István igazgatóval az élen kóruscsoportunk képviselte.

       Sokan mondják: magyarnak lenni kudarctörténet. Sokszor van ilyen érzésünk. Ahány ember, annyi történet. Annyi kudarc. De annyi újrakezdés is.

       Az ünnepek örömében jó egymásra tekinteni. Látni a sokak számára láthatatlan igyekezetet. A tettrekészséget. A harcot a megmaradásért. A hűséget az ősi hithez, a meggyőződéshez, az anyanyelvhez, a kultúrához. Határon túli magyarnak lenni: megmaradás történet, rengeteg áldozattal.

       A 171 évvel ezelőtt a forradalom és a szabadságharc vonzó normái által áldott elődeink akarva nem akarva visszatértek a Teremtő adta eszmékhez. Jog, méltóság és szabadság adatott nekünk. Függetlenség, közteherviselés, sajtószabadság. Jobbágyfelszabadítás. A nemzetiségieknek törvény, a zsidóknak állampolgári jogegyenlőség. Nem új mérce és nem is új minta született, hanem visszatérés az eredeti értékrendhez, amely által népünk fejlődése folytán létének felsőbb évfolyamába lépett. Küldetését nemzeti színeiben is megfogalmazta: A piros a szeretetet, az erőt, a fehér a hitet, a hűséget, a zöld, a reményt, az újrakezdést sejtetve.

       Jó embernek lenni , de szabad embernek lenni, még jobb. Szabadnak a gyűlölettől, a haragtól, a revánstól. Ezt még tanulnunk kell és gyakorolunk. Elsősorban itthon. Persze, otthon is. Itt és most, 2019-ben. Katolikusoknak és reformátusoknak. Hívőknek és nem hívőknek. Keresztényeknek és zsidóknak. Magyaroknak és nem magyaroknak. Az Isten adta szabadság ugyanis nem területnek, földnek, felekezetnek, templomnak, de az embernek szól, akinek élettere, földje, felekezete és temploma, becsülete és személyi méltósága van.

       Adja Isten, hogy nemzeti ünnepünk kapcsán ezt is megértsük, elsajátítsuk, és ezek fényében merjünk cselekedni, mert csak a szabad ember tud otthont teremteni. Országában otthont, a szülőföldjén fészket, ágyékportáján gyökeréből táplálkozó utódot. Ez egyszerre nagyszerű cél, lehetőség, de kihívás is. Istennel sikertörténet, nélküle a kudarcok kudarca.

       Süket vagyok és néma

       Csendül a csend.

       Szól a Szó.

       Hallod a csendet?

       Szólod a szót?

       Szól a csend.

       Halkul a szó.

       Hallod, szólod?

       Jaj, nem tudom…

       Elfelejtettem.

       Nem voltam a hegyen.

       Lent maradtam.

       Süket vagyok és néma.

      • 2019. március 15.

       2019.03.16.

       2019. március 15-én azoknak a múltbéli eseményeknek állítottunk emléket, amelyek meghatározták nemzetünk sorsát. A márciusi ifjak már 1848-ban példát mutattak Nekünk, de az elmúlt évszázadban is voltak meghatározó pillanatai történelmünknek. Most rajtunk a sor. Műsorunk, a 2019-ben élőkhöz szólt. Üzenet volt minden magyarnak, hogy tudatosítsuk - kik vagyunk és mi a küldetésünk a világban. A rendezvényen részt vettek a Budapesti Kolping Katolikus Iskola tanárai és diákjai -, akik a Magyarország Kormánya által támogatott Határtalanul programnak köszönhetően lehettek velünk. Az ünnepi köszöntőt Haraszti Attila főkonzul mondta.

      • Vendégelőadó a Balaton-felvidékről

       2019.03.15.

       2019. március 15-én, nemzeti ünnepünkön, D. Fekete Balázs, pedagógus, a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese, a középkorra szakosodott történész tartott előadást diákjainknak. Missziós útjára elkísérte Pfeiffermann-Rendeki Gábor.

        Két előadás hangzott el, az első „A harcos Egyház”-ról, a második „Krisztus katonái”- ról.

       Az érdekes és tanulságot előadás után a vendégek meglátogatták a római katolikus plébániatemplomot.

      • Emlékezés és hálaadás

       2019.03.14.

       2019. március 13-án kísértük utolsó útján özv. Ikrény Mihálynét sz. Palóczy Annát, aki az elsők között volt szellemi és anyagi támogatója iskolánknak. Az elhunyt személyes kívánsága volt, hogy temetésén a végtisztességet tevők virág helyett kegyes adományaikat a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont építésére fordítsák. A végtisztességet tevők iskolánk részére 471.- eurót adományoztak. Köszönjük szépen. Temetésén és azt követő imatalálkozón emlékeztünk még mártírpolitikusunkra, Galánthai gróf Esterházy Jánosra is, aki 1901. március 14-én született Nyitraújlakon és 1957. március 8-án halt meg a Mirovi börtönben.  Emléktáblája 2018. március 13-án volt leleplezve és megáldva a megboldogult szülőházán, édesapja néhai Palóczy Elek otthonán, amelyet egyik látogatása során a mártírpolitikus megtisztelt becses jelenlétével.

      • Szomolay Tibor könyvbemutatója

       2019.03.12.

       Idősebb diákjaink Szomolai Tibor legújabb könyvének bemutatóján vehettek részt március 12-én a Városi Könyvtárban

       A szerző A klán című regényéről mesélt, amelyben a dunaszerdahelyi Pápay - klán történetét dolgozta fel. A könyv a kilencvenes évek sötét korszakába, a Csallóköz szívébe viszi el az olvasóit, miközben azt is érzékelteti, mennyire támogatta az alvilágot a politikai hatalom.

       Köszönjük a könyvtár munkatársainak, hogy részt vehettünk a tartalmas és izgalmas előadáson!