• Születésnapi köszöntő

       2022.05.31.

       2022. május 31-én, a kedd reggeli szentmisében örömmel adtunk hálát Viszlay Eszter jubilánsért, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékéért, aki egész magatartásával példaértékű tanúságot tesz az evangéliumi értékrendről.

       A köszönet, a hála és a nagyrabecsülés jeleként az iskola és az egyházközség vezetői részéről az alábbi emléklapot kapta:

       „Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat,

       hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” 

       (Jn 17, 18-19.)

      • Nemzedékről nemzedékre…

       2022.05.29.

       2022. május 29-én egy héttel templomunk búcsúünnepe előtt, a húsvéti szentidő 7.
       vasárnapját ünnepeltük. Őseink templomunkat a 13. században emelték a Szentlélek
       tiszteletére. Azóta találkozik itt Isten-népe vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre. Igaz,
       volt idő, nem is rövid - több mint 120 évig - templomunkban nem volt szentmise. 1711-től
       azonban ismét naponta bemutatásra kerül a legszentebb áldozat. Sajnos, az utóbbi időben a
       koronavírus-járvány miatt némi korlátozással, de hála Istennek, végre, egyre bátrabban,
       merészebben, felkészültebben és tudatosabban térnek vissza a hívek a helyükre, hogy erőt
       merítve otthon legyenek családi, közösségi és iskolai fészkükben.
       Vasárnapi szentmisénkben - mint általában - egyházközségünk hívő népéért, városunk minden
       lakosáért és népünkért is imádkoztunk határon innen és határon túl, hogy hitbeli, lelki és
       szellemi örökségünket továbbra is helyesen és jól értékeljük, őrizzük és készséggel
       továbbadjuk: nemzedékről – nemzedékre.
       Meglepetésszerű volt látni a felajánlási menetben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi
       Iskolaközpont népviseletbe öltözött két növendékét. Jelenlétük, ragaszkodásuk, viselkedésük,
       magatartásuk sejtetik, hogy már ők is értik és felismerték az idők jeleit, sőt készek a hit
       örömével elvégezni azt a munkát, amelyet nekik szánt az isteni gondviselés.

      • SALKAHÁZI CSALÁDI GYERMEKNAP

       2022.05.28.

       Végre újra együtt lehetett a Salkás család apraja - nagyja.

       Táncház, tűzoltó bemutató, légvár, arcfestés, kézműves foglalkozások, bűvész bemutató, gulyásleves és tehetséges diákok meghallgatása a Snétberger zenei tehetség központ mentorával.

       2022. május 28-án gyermeknapi majálisra gyűltek össze a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, hogy szüleikkel és pedagógusaikkal együtt közösen örvendezzenek és ízlelgessék a lelki és a szellemi hagyatékok milyenségét.

       Ki tagadná? Világunk egyik nevelési kihívása a testvériség és a közös otthon megóvása. A közjó, a lelkiismeret, a közösség, a tevékeny hit – olyan fogalmak, amelyek közérthető tartalomért kiáltanak. Olyan új lelki utak építésére van ma szükség, ami emberi életeket képes átformálni. Szerény meggyőződésünk azonban, hogy valóban új út nem lehet más, mint Jézus Krisztus, mert Őt követve, Vele együtt haladva alakul át minden nemzedék élete, kovásszá, sóvá, világossággá mások számára is.

       Kétségtelen, hogy ez a munka nagyon sokat követel, de nagyon sokat is ad. Folyamatos kapcsolatban állni a pedagógusokkal és a nevelőkkel, a szülőkkel, de főként a fiatalokkal, a gyerekekkel, a sok fáradság és vele járó probléma ellenére, mindig igazi, élő, emberi erőforrás, mert a gazdag pedagógiai hagyományok értékeit nyújtják: felelősségre, kreativitásra, együttélésre, igazságosságra és békére nevelnek.

       Számunkra korunk két fő kihívását a testvériség, illetve közös otthon megóvását jelentik. Mindezekre a választ éppen a nevelésben találjuk meg. Hála Istennek, ezzel a helyi keresztény közösség is, nemcsak hogy tisztában van, de elkötelezetten dolgozik azért, hogy új utakat építsen az életstílus átalakítására. Ebben - határon innen és határon túl - az egyházi iskolaközpontok az élvonalban járnak, tudatosan és elkötelezetten arra törekedve, hogy a neveléssel a zárt világot nyitottá tegyék, az egyszer-használatos kultúra helyett a gondoskodásra ösztönözzenek, az önös érdekek helyett a közjó keresését szorgalmazzák. Ez az átalakulás a lelkiismeretből kell, hogy kiinduljon, különben csak felszínes lenne.

       Hála Istennek, ebben a nevelési küldetésben az itt élők sincsenek egyedül, hiszen a családok, a közösségek, az egyházi csoportosulások egyaránt ezért a célért küzdenek. Köszönet és hála azért is, hogy a Nemzeti Tehetség Központ munkatársai jóvoltából pedagógusaink egy olyan szakmai képzésen vehettek részt, amelynek fókuszában a tehetséges gyermek áll. Örülünk, hogy a tehetség-felismerés, a tehetséggondozás, a tehetségprogram nem csak elméletben, de a valóságban is megtalálható közösségünk életében, hiszen tudván-tudjuk, hogy jövőnk a gyermekeinkben rejlik!

       A mellékelt fényképek, a különböző médiafelületeken elhangzott élménybeszámolók mind-mind azt igazolják, hogy múltunk a reményünk – Krisztus a jövőnk.

      • KÖZPONTBAN A TEHETSÉG

       2022.05.27.

       A Nemezeti Tehetség Központ munkatársainak köszönhetően egy olyan szakmai képzésen vehettünk rész, amelynek fókuszában a tehetséges gyermek áll. Tehetségfelismerés, tehetséggondozás, tehetségprogram. A jövő gyermekeinkben rejlik!

      • "SÜSS FEL NAP"

       2022.05.26.

       2022. május 26-án került megrendezésre az első ,,Süss fel nap" népdaltalálkozó, amelyen kassai, szesztai, buzitai és szepsi magyar óvodások vettek részt. A találkozó célja a népdalkincsünk őrzése és ápolása. A résztvevőket Pogány Éva igazgató-helyettes köszöntötte, majd Pollag Écsi Judit a Ringató módszer oktatója közös énekléssel, daltanulással nyitotta meg a népdalversenyt . 11 bátor óvodás állt ma színpadra és nagy örömünkre a vándorkupát a zsűri SZEMÁN ESZTERNEK, a Napocska óvodánk pacsirtájának ítélte oda. Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!

      • Szóbeli érettségi vizsgák

       2022.05.23.

       Íme, én is itt vagyok…

       2022. május 23-án a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont új épületében először tettek érettségi vizsgát a végzős növendékek. A vizsgázók és vizsgáztatók 8:00 órakor útbaigazításra és rövid áhítatra gyűltek össze az iskola könyvtárában, ahol hálát adtak és imádkoztak, hogy elérkezett a nagy nap, amikor tanújel adható a tudásról, a felkészülésről, az érettségről, de a meggyőződésről is: ahhoz, hogy idáig jutottak, nem pusztán egyéni érdem.

       Köszönetet mondtak az életért, mindenekelőtt a szentháromságú egy Istennek, de köszönet mondtak jó szüleiknek is, hogy elfogadták őket akkor, amikor jelentkeztek erre a világra. Megköszönték a családi fészket, az iskolát, a kultúrát, az anyanyelvet, az erkölcsi értékrendet, amit megismerhettek és amit, immár tudatosan is magukénak vallanak. Köszönetet mondtak az itt töltött diákévekért is, az iskolai és az osztályközösségért, az osztályfőnöknőért és az osztálytársakért.

       Egyedül mindenre kevesek vagyunk. Sem hálát adni, sem könyörögni nem vagyunk elég. Egyedül magányosak vagyunk, ami nem lehet sem cél, se szándék, se feladat.

       Adja Isten, hogy boldog Sára testvér tiszta és hűséges életpéldája nyomán az ifjú nemzedék tovább hirdesse a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorkodóknak az élet örök értelmét.                  

       A Szentlélek bőséges áldása kísérje további életvitelüket, tudásukat és érettségüket - a vizsgáztató pedagógusokhoz hasonlóan - igazságosan és irgalmasan értékelje az őket körülvevő világ, lássák és hallják meg bennük Boldog Sára testvér életmottójának beteljesülését: Íme, itt vagyok, engem küldj!

      • I. Gál Sándor Emléknap

       2022.05.20.

       Iskolánk diákjai részt vettek az I. Gál Sándor Emléknapon, mely Buzitán került megrendezésre. Versmondással, megzenésített versekkel tisztelegtünk a költő emléke előtt.

       Intézményünk 1.A osztályából verset mondott: Majančik Viktória, Sivák Fanni, Tom John Reichel. 

       A gimnáziumból verset mondott Dienes Noémi (2.G) és Hrico Cynthia (3.A). Versmondóink méltón képviselték iskolánkat!

       Megzenésített verssel is készült 2 csapatunk:

       -  Balta Rita (5.A) ének, Viszlay Eszter (2.G) zongora

       -  Viszlay Eszter (2.G) ének, Dunka Roland (1.G) gitár, Gacsay Bence Barnabás (2.G) basszusgitár, Takács András (1.G) dob. 

       Nová Mária tanító néni közreműködésével nagy sikert arattak! 

       Szívből gratulálunk mindannyiuknak!

      • Klímanócskák - óvópedagógiai képzés

       2022.05.19.

       A budapesti DipolCsoport Klima Katinka szakmai vezetésével és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával 2022. május 18-án a kassai Fénysugár óvodában került sor a Klímanócskák Program mintaprojektjének bemutatására. Ezen az eseményen óvodánkból Pogány Éva és Červená Annamária óvodapedagógusok vettek részt, ahol megismerkedtek a klíma és környezetvédelem, valamint a környzettudatos viselkedésre való nevelés módszertanával.

      • Sikeres népmese mondók

       2022.05.17.

       Várhosszúréyen zajlott a XII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny regionális elődöntője, ahol iskolánkat két kategóriában 3 tanuló képviselte: Balta Rita (5.A), Kovács Réka (5.A), Bojszko Kevin (7.A) 

       Mindhárman nagyon ügyesek voltak. Szépen szerepeltek. Szívből gratulálunk nekik!

       2.kategória: Kovács Réka - aranysáv

                           Balta Rita - ezüstsáv

       3.kategória: Bojszko Kevin - aranysáv

      • Értesítő - igazgatói szabadnapok

       2022.05.17.

       Értesítem a Tisztelt Szülőket és a Diákokat, hogy

       2022. május 24-én, kedden, az érettségi miatt az alapiskolás tanulók /1-9./ és a gimnazista diákok számára /1-3.G/,

       2022. május 27-én, pedagógusaink továbbképzése végett az egész iskolaközpont számára /óvoda, alapiskola gimnázium/ igazgatói szabadnapot rendelek el.

       Köszönöm a megértést! - Nagy István, igazgató

      • VI. Salkaházi Bál

       2022.05.15.

       Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel (Teréz anya), mottó jegyében rendezte meg a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szülői szövetsége immár a VI. Salkaházi bálját, az új iskolaépültben viszont az elsőt.

       A szövetségi elnöknő köszöntője után elhangzott a vasárnap evangélium üzenete is, mint mindig, most is címzetten.

       † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 13,31-33a.34-35) Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti.
       Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”

       Ki tagadná? Nagyon fontos a szeretetet. Ám a „szeressétek egymást”-hoz hozzátartozik a mondat második része is: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!” Ennek van igazán súlya és ereje! Úgy kell szeretnünk egymást, ahogyan az Úr Jézus szeret minket. 

       Május 15-én tíz új szenttel gazdagodik az Egyház. Ferenc pápa a Szent Péter téren szentmise keretében szentté avatja többek mellett Charles de Foucauld-t. Az ő lelki öröksége nyomán jött létre a Jézus Kistestvérei férfi, illetve női szerzetesközösség.

       Charles de Foucauld egyszerűen így szerette nevezni önmagát, kifejezve ezzel identitását és azt a szándékát, hogy minden nyelvre le lehessen fordítani a nevét. Ez azt a vágyát is tükrözi, hogy egyetemes lehessen, mindenki testvére, egyetlen népcsoporttól, nemzettől sem elválasztva.

       Károly testvér életének titkát akkor fedezhetjük fel, ha önmagunk is végigjártuk, vagy járjuk a szüntelen keresés, a rátalálás, vagy a nem találás kerülőútjainak örömét és szenvedését, ráhagyatkozásainkat Istenre. A szeretettől megsebzett szívű ember, Károly testvér, az életet választotta, a szeretet útját az egyszerű, hétköznapi életben: a rejtett názáreti utat. Itt találkozhatunk Istennel, aki közel jött hozzánk. Ő mindenkié.

       Mit üzen az Egyház Károly testvér szentté avatásával a ma emberének a 21. században? Melyek életének azon vonásai, amelyek mindnyájunkat megérintenek?

       Károly, hitének elvesztéséről, megtéréséről olyan személyes hangon ír, amely mindig megrendít, és különös istenkapcsolatára utal. „Életem halódni kezdett, vagy a te szemedben inkább már halott volt. Olyan fájdalmas ürességet éreztettél meg velem, olyan szomorúságot, amelyet sohasem éreztem. Kereszténynek neveltek, de 15-16 éves koromban elvesztettem a hitemet.” Ám, magam is megtapasztaltam, hogy az üresség olyan hiány, amely előkészít, helyet ad valaminek, vagy valakinek egy találkozáshoz. Károly testvér ezt írja: „Elkezdtem a templomokat járni hit nélkül, és ezt a különös imát ismételtem: Istenem, ha létezel, add, hogy megismerjelek.”

       Marokkói útja során az iszlám rendkívül nagy vihart kavart benne: „Látva ezt a hitet, ezeket az Isten állandó jelenlétében élő embereket, sejteni kezdtem: kell lennie valaminek, ami nagyobb és igazabb, mint a világi foglalatosságok.”

       A visszatalálás öröméről gyengéd, szerelmes szavakkal vall: Abban mutattad meg szeretetedet, hogy nem voltam, és létre hívtál. Tőled távol bolyongtam, te visszahívtál, hogy kövesselek, és megparancsoltad, hogy szeresselek. (…) Amint hittem, hogy van Isten, azonnal megértettem: nem tehetek mást, mint hogy egészen érte éljek. (…) Csak egyetlen dolog fontos, hogy ott legyek, ahol ő akarja.”

       Károly testvér szerzetesi hivatása ugyanabban az órában született, mint a hite. A szeretet utánozni akar. Olyan misszionárius lett, aki nem szavakkal prédikált, hanem szeretetével, életével „a jóság apostola” lett. „Ez életem titka. Elvesztettem szívemet ezért az 1900 évvel ezelőtt keresztre feszített Názáreti Jézusért, és azzal töltöm életem, hogy igyekszem követni őt.”

       Mit üzen az Egyház azzal, hogy a szentek sorába emelte Károly testvért, egy olyan embert, aki az eredményesség, a siker helyett egyedül marad, nem talál társakra, sőt, értelmetlen halála talán megbotránkozást vált ki, mert azok gyilkolják meg, akikért élt? Egy „sikertelen élet szentségét” ünnepeljük május 15-én. Azt, hogy halálával szeretete beteljesedett, hagyta, hogy Isten kifossza. Csak a szívünkkel és a hitünkkel érthetjük meg, amit halála napján írt le: „Megsemmisülésünk a leghathatósabb eszköze annak, hogy Jézussal egyesüljünk, és hogy a lelkek javára legyünk.”  Megváltótársakká csak az emberi tehetetlenségünk elfogadásával válhatunk.

       Károly testvér a 21. század embere elé élte, hogyan lehet Isten jelenlétében élni, találkozni, és mindent megosztani vele. Isten közel jött, velünk van, és értelmet ad hétköznapjainknak. A szent és a profán elválaszthatatlan abban a Názáretben, ahol élünk.

       Hol van az én Názáretem, amit lassan már negyven éve épít Jézus a szívemben? – kérdezte.

       „Názáret ott vanírja Károly testvér –, ahol az ember dolgozik, alávetettségben él. Ez olyan ház, ami a szívben épül, vagy még inkább, amit, ha hagyjuk, Jézus épít bennünk.”

       – Názáret ott van, ahol párbeszédbe kezdek, és közel megyek azokhoz, akik mások: a világnézetük, az ízlésük, a hitük vagy a hitetlenségük miatt. Nem akarom meggyőzni őket az én igazamról. Egyszerűen meghallgatom őket.

       – Názáret ott van, ahol észreveszem a kis dolgokat: kinyílt az első hóvirág a kertemben, örülök egy gyermek mosolyának, a kenyér illatának, ami kiárad a pékségből. Istennel kerülök párbeszédbe így is.

       – Názáret ott van, ahol nem csak a testvéreimmel ünnepelek, hanem körülüljük az asztalt a vendégségbe hívott, régről ismert és megvetetté vált lánnyal és drogos testvérével. Nem akarom kioktatni és megtéríteni őket.

       – Názáret ott van, ahol felfedezem a lenézettek értékeit: milyen jól tud hajat vágni, verset ír és szaval az intézeti ünnepeken, szeretne egyszer hegedűt a kezébe fogni.

       Károly testvér olyan ember volt, aki szeretetté tette a vallást. Jelmondata: „Jézus – Szeretet.”

       Igaz, hogy követők nélkül halt meg, de életének titka, hogy akkor alapított és alapít ma is, amikor egymás testvéreivé válunk. Számos lelki család, szerzetesközösségek követik elénk élt  rejtett názáreti életének útját.

       Magyarországi barátaink október utolsó hétvégéjén szívesen meglátogatnának bennünket – házastársakat, hogy egy hétvégét egy közeli csöndes helyen együtt töltsenek velünk. Minden házaspár számára külön szobát, tehát szállást, étkezést, teljes kikapcsolódást biztosítunk. Jelentkezni Nagy István igazgató úrnál, vagy a 0905 58 66 25 telefonszámon.

       1245. kán. – A megyéspüspöknek az Egyházi Törvénykönyv 87. kánonjában említett jogát fenntartva, a plébános megfelelő okból és a megyéspüspök előírásai szerint egyes esetekben felmentést adhat az ünnep vagy a bűnbánati nap megtartásának kötelezettsége alól, vagy engedélyezheti annak helyettesítését más vallásos cselekedettel; ugyanezt megteheti a pápai jogú, klerikusi szerzetes intézmény vagy az apostoli élet ugyanilyen társasága elöljárója is saját alárendeltjei és az éjjel-nappal a házban tartózkodó egyéb személyek vonatkozásában.

       Tekintettel iskolaközpontunk első ünnepi báli alkalmára, hogy valóban felszabadultan, örömmel, lelkiismeret furdalás nélkül tudjunk szeretetben együtt lenni, a vasárnapi szentmise kötelezettsége alól kivételesen felmentést adok - mondta a helyi esperes-plébános - azzal, hogy akinek erre a lehetősége lesz, az egy hétköznapi szentmisén való részvétellel pótolja a szentmisén való részvételt.