• Egyperces

       2019.03.11.

       A tehetséggondozás rugalmasságot igényel, fejleszti a tanulók készségeit, türelemre, kitartásra és alázatra nevel.

       A jó képességű, matematikai tehetséggel megáldott gyermekeink 2019.3.8-án EGYPERCES matematikaversenyen mérték össze tudásukat. A  feladatok a rutin mérésére és bővítésére irányultak. A feladatok ismertetése ugyan rövid, ám a  megoldások megtalálása távolról sem ilyen egyszerű.

       A verseny jelszava:

       Logika, idő, gyorsaság, pontosság!“

       Sikeres megoldók:

                1.hely: Viszlay Eszter VIII. A , Piroh Roland VI. A

                2.hely: Pápai Zsófia VI.A,  Czompoly Csenge VI. A

                3.hely: Oceák István VI. A

                4.hely: Kovács Norman Gábor VII. A, Oceák Dániel VII. A , Viszlay Boglárka VI. A

                5.hely: Pásztor Anna VII. A, Kočišová Martina VII. A     

      • Tompa Mihály Járási Szavalóverseny

       2019.03.07.

       A XXVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulóját 2019. március 7-én tartották meg Szepsiben. Iskolánk tanulói is részt vettek ezen a versenyen. A hosszú munkafolyamatnak, ami a szövegválasztással kezdődik, gyakorlással folytatódik, s a szöveg hiteles előadásával fejeződik be, meg lett a gyümölcse. Tanulóink szép eredményekkel büszkélkedhetnek.

       Brozsávos besorolást kaptak:     Kočiš Martina,  Viszlay Eszter, Üveges Roland,Bányász Csaba

       Ezüstsávos besorolást kaptak: Tóth Kozma Sofia , Pelegrin Noémi, Dobos Anna, Bráz Zoé, Balázs Lilien,Fazekas Zita,Sitáš Áron,Czompoly Csenge, Dobo sOrsolya,  Hricó Cynthia, Pásztor Anna,  Ragán Adrián

       Aranysávos besorolást kaptak: Pálos Erik, Groško Robert, Balta Rita, Viszlay Boglárka, Demeter Dóra, Pápai Zsófia, Nagy Gabriella, Krankilla Kira

                       Az aranysávos besorolással büszkélkedők két hét múlva, azaz március 21-én nem csak iskolánkat, de járásunkat is képviselhetik majd a szintén Szepsiben megrendezendő XXVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny kerületi fordulóján.

                       Szívből gratulálunk nekik és jó felkészülést kívánunk!

      • Járási kézilabda bajnokság

       2019.03.08.

       2019. március 6-án, Kassamindszenten rendezték az iskolai  kézilabda bajnokság járási fordulóját. Diákjainkkal első ízben vettünk részt ezen a sportrendezvényen. Színvonalas mérkőzéseknek lehettünk tanúi , s bár helyezést nem értünk el, sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtunk. Gratulálok minden résztvevőnek!

      • Poznaj slovenskú reč

       2019.03.06.

       Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou, dňa 6. marca 2019, organizovalo okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci.  Reprezentovali školu v I. a II. kategórii skvelými výkonmi, na ktoré môžeme byť hrdí.

       V I. kategórii súťažili Áron Sitáš (IV.A) a Dóra Demeter (IV.A).

       V II. kategórii súťažili Vanda Rajcziová (VIII.A), Tomáš Pillar (IX.A) a  Mihály Káposztás (IX.A).

       Dvaja žiaci postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať v Košiciach, a to Mihály Káposztás, ktorý vyhral krásne II. miesto a s III. miestom sa môže pýšiť  Tomáš Pillar.

       Obom srdečne blahoželáme a držíme im prsty v ďalšom kole!

      • HAMVAZÓSZERDA

       2019.03.06.

       Hamvazószerda a nagyböjti szentidő kezdet. Az egyház hamvazószerdán, amint azt a neve is sejteti - szentmisében, vagy igeliturgia keretében az előző évben megáldott olajfa- vagy barkaágak elégetéséből nyert hamuval - jelöli meg a hívek homlokát.

       Délelőtt a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodásai, délben az iskolások vettek részt a liturgián, ami ünnepélyes bevonulással vette kezdetét, mialatt a 91. zsoltár verseit énekeltük a kivetítőről. A napi könyörgés után elhangzottak a szentírási szakaszok, amit homília követett, majd a hamu megáldása és a hamvazás következett. A hamvazkodás alatt Schreiber István, kántor Jeremiás próféta siralmait énekelte. A szertartás a Hívek könyörgésével, a Miatyánkkal, az Üdvözléggyel, a Záró könyörgéssel és az ünnepi áldással ért véget.

       Ezen a napon a liturgia egy ősi formula által mutatja a nagyböjt lelki jelentését: „Ember, emlékezzél, porból vagy és porrá leszel”. Ezeket a szavakat ismétli a pap a hamvazkodás pillanatában. Ezzel valamiképpen visszatérünk az emberi történelem kezdetéhez, amikor a bűnbeesés után az Úr így szólt Ádámhoz: „Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél.”

       Isten szavai itt esendőségünkre emlékeztetnek, sőt a halálra, amely az emberi gyöngeség végső formája. A mai kulturális környezetben, amely annyiféle módon megpróbálja eltörölni a valóságot és a halál emberi tapasztalatát, a nagyböjti liturgia egyfelől emlékeztet bennünket a halál igaziságára és bölcsességre int, másfelől pedig arra ösztönöz bennünket, hogy fogadjuk el azt a váratlan újdonságot, amellyel a keresztény hit megvilágítja a halál valóságát.
       Az ember ugyan porból van és porrá lesz, de ez a por értékes Isten előtt, mert Isten az embert halhatatlannak teremtette. Az ősi liturgikus formula tehát az új Ádámban, Krisztusban kap igazi értelmet. Jézus Krisztus szabadon osztozott az emberi sorsban, annak esendőségében, főként pedig halálában a keresztfán. De éppen ez az Atya iránti szeretetből vállat halál lett az emberiség számára a dicsőséges feltámadás útja, amelyen keresztül Krisztus a kegyelem forrása mindazoknak, akik hisznek benne. Ez az élet pedig, amely soha nem ér véget, már itt a földön elkezdődik és a test szerinti feltámadásban éri el teljességét.

       A hamvazkodással tehát megújítjuk elkötelezettségünket, hogy az Úr Jézus nyomában járunk. Megengedjük, hogy az Ő húsvéti misztériumában átalakuljunk. Lehetőséget adunk arra, hogy meghaljon bennünk a régi, bűnös ember és megszülessen az Isten kegyelmében átalakult új ember. Az Úr kegyelme és a Boldogasszony oltalma kísérjen bennünket nagyböjti zarándokutunkon.

       Örülünk, hogy együtt kezdtük el a nagyböjti szentidő ünneplését. Megkezdtük 40 napos zarándokutunkat, amely elvezet minket az Úr Húsvétjának öröméhez. Ezen a zarándokúton sem vagyunk egyedül. Az Egyház a kezdetektől fogva velünk tart és támogat bennünket Isten Szavával, és az Úr szentségeivel. Isten szava magában foglalja a lelki életünk programját és a bűnbánatra hívó elkötelezettséget, a szentségek vétele pedig erősít, bátorít és segít minket tökéletesebben járni életünk útját. Adja Isten, hogy ebben a szent időben jobban imádkozzunk és buzgóbban gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit.

       Református tanulóink a helyi gyülekezeti teremben, Molnár Árpád tiszteletes úr vezetésével kezdték meg a böjti időszakot.

      • Iskolai szavalóverseny

       2019.03.02.

       2019. február 28-án iskolánkon megrendezésre került a Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny iskolai fordulója. Erős mezőnyt tudhatunk magunk mögött.  A járási fordulón a megmérettetést sikeresen véve a következő tanulók fogják képviselni iskolánkat:

       I. kategória vers: 1. Pálos Erik, 2. Tóth Kozma Sofia, 2. Pelegrin Noémi, 3. Dobos Anna

       I. kategória próza: 1. Groško Robert, 2. Bráz Zoé, 3. Balázs Lilien, 3. Balta Rita

       II. kategória vers: 1. Viszlay Boglárka, 2. Fazekas Zita, 2. Sitáš Áron

       II. kategória próza: 1. Czompoly Csenge, 2. Demeter Dóra, 3. Pápai Zsófia

       III. kategória vers: 1. Nagy Gabriella 2. Dobos Orsolya 2. Hricó Cynthia 3. Pásztor Anna

       III. kategória próza: 1. Kočiš Martina 2. Viszlay Eszter 3. Üveges Roland

       IV. kategória vers: 2. Ragán Adrián 3. Krankilla Kira

       IV. kategória próza: 3. Bányász Csaba

       Minden versenyzőnek szívből gratulálunk és továbbjutóinknak sok sikert kívánunk a március 7-én megrendezendő járási fordulón!