• VÁROSI OLIMPIA

       2022.06.26.

       Atlétikában és kispályás labdarúgásban is versengtünk a városi olimpián, amely hétfőtől zajlott. Iskolánkat fociban az 5.,6. és 7.osztàlyos fiúk csapata képviselte, akik izgalmas csaták után a harmadik helyen végeztek. Mindenkinek szívből gratulálunk a remek sporteredményekhez!

      • Búcsú az alsó tagozattól

       2022.06.25.

       Pereg a lap történeted könyvében, 

       S míg tollhegyed a sor végére ér,

       Jön tél, vagy nyár, mosoly és könnycsepp,

       Minden fejezete mást ígér…

       Egy fejezet lezárult negyedikeseink életében, de egyben egy új kezdődik. 

       Mondhatnánk: Ha Isten bezár egy ajtót, valahol kinyit egy ablakot.

      • Debrecenbe kéne menni ... 2.G

       2022.06.24.

       Ellátogattunk a Déri Múzeumba, ahol volt szerencsénk megtekinteni - többek között - Munkácsi Mihály híres Krisztus -trilógiáját. Ezután részt vettünk egy nagyon érdekes tárlatvezetésen a Református Kollégium Múzeumában, ahol még Kassáról is újat tanultunk! Délután a szabadulószobát próbáltuk ki először életünkben. Tetszett! Megismételjük! Majd mozival és esti sétával zártuk a napot. Màsnap Debrecen egyik jelképét, a Református Nagytemplomot néztük meg, majd a nagyerdei fürdőben pihentük ki fáradalmainkat. Sára nővér az érdeklődőknek még a csodaszép Egyetemet is megmutatta. Köszönjük, hogy elkísért minket. Szép élményekkel gazdagodva tértünk haza

      • Ballagás az óvodában

       2022.06.24.

       Értékmentő életünk első tudatos lépései…

       2022. június 23-án, Keresztelő Szent János liturgikus ünnepén, először ballagtak a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodásai az intézmény új épületrészéből.

       Jó volt együtt látni Isten népét: a szülőket és a nagyszülőket, a pedagógusokat és az egyházi vezetést.  Jó volt szemlélni az anyai elfogadás, az intézmény nevelési szépségét, készségét és egymásutániságát: az anyaság, az óvoda, az iskola, a szülés, a pátyolgatás, a nevelés fokozatos kibontakozását.

       Hittel valljuk, hogy Isten - mint Keresztelő Jánost - mindnyájunkat személyesen szeret és anyánk méhétől meghívott minket a lét teljességére. Keresztény életünk próbája, hogy miként viszonozzuk az Ő szeretetét és e szereteten belül miként válaszolunk erre a hívására?

       Nagyon fontos megértenünk, hogy itt két mozzanatról van szó: a személyes szeretetről, hogy „Az Úr hívott el engem az anyaméhtől fogva, anyám méhétől fogva emlegette nevem”, illetve egy feladatról, megbízatásról: „Kevés az, hogy szolgám légy, a nemzetek világosságává teszlek...” Csak akkor tudjuk meg, hogy mi a hivatásunk és mi a küldetésünk, ha előbb személyes szeretetére válaszolunk egész lényünkkel.

       Annak, aki csak úgy általában vallásos, akinek Krisztus nem a személyes Megváltója, Istene, barátja, mindene, hiába vár arra, hogy valami isteni jel megmutassa neki, hogy mi a hivatása: a családalapítás, a papság vagy a szerzetesség. Ha az egyén a maga langyos életével nem egész szívvel az Istené és egyik hivatást sem fogadta el, előbb-utóbb azt tapasztalja, hogy egyik küldetésre sem alkalmas, hiszen a két akarat csak a legnagyobb szeretetben tud egyesülni.

       Csak ha Isten életünk igazi és egyetlen főszereplője lesz, láthatjuk meg, hogy szeretete miként jelöli ki utunkat és láttatja meg velünk világosan, hogy mi is a küldetésünk.
       Adja Isten, hogy megértsük meghívását, amellyel anyánk méhétől fogva szólít mindnyájunkat és egész lényünkkel válaszolni tudjunk hívására, senkit és semmit elébe nem helyezve az Ő személyes szeretetének.

       Csak kívánni lehet, hogy ha hivatásunkban krízist tapasztalunk, legyen erőnk mindezt, szeretetünk próbatételeként értelmezni, s tudjunk ismét az evangéliumi értékrendjét választani, nem elhagyva helyünket sem a szűkebb, sem a tágabb családban, hanem megújítva szeretetünket Isten, a szülőföld, a kultúra, az anyanyelv iránt, értékmentőn éljük meg mindennapai életünket – cum Deo, pro pátria et invicem…

      • Erdő Péter bíboros úr születésnapján Esztergomban

       2022.06.23.

       Az esztergomi bazilikában misével köszöntötték hétfőn az Esztergom-Budapest Főegyházmegyét 20 éve vezető Erdő Péter bíborost 70. születésnapja alkalmából. Az ünnepi eseményen jelen voltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papjai, munkatársai, valamint a magyar politikai és közélet képviselői, köztük Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Varga Zs. András, a Kúria elnöke, valamint Áder János volt köztársasági elnök.

       Egyházközségünket és iskolánkat Gábor Bertalan esperes-plébános és Nagy István iskolaigazgató képviselte.

       Veres András püspök, az MKPK elnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a bíboros tíz éven át vezette a testületet, és ezalatt szavai szerint „megtapasztaltuk és ma is érezzük készségét, mellyel kész segíteni e közösség munkáját”.

       A püspök kiemelte, hogy büszkeséggel tekintenek Erdő Péter bíborosi szolgálatára, amelyet az egyház szolgálatára végez a mindenkori pápa segítésével, és az ott tapasztaltak gazdagítják a Püspöki Konferencia munkáját.

       Süllei László érseki általános helynök, plébános felidézte, hogy Erdő Péter székfoglaló miséjén így fogalmazott; az alapvető kérdés, mit tehetünk most együtt, hogy Jézus Krisztus szeretetének és békéjének műve bennünk és a világban előre haladjon?

       Elmondta, a kérdés is bátorságot mutat, mert nem fél megmutatni a világnak az üdvösséghez vivő utat. Úgy vélte, a kegyelem szavára épülő élet bontakozik ki előttünk a bíboros szolgálatában.

       Süllei László Erdő Péter egyházvezetői munkásságán túl méltatta a bíboros jogászi és teológiai tevékenységét, amely a kánonjogász hallgatók generációi számára szolgált útmutatásul.

       A mise végén egy könyvet adott át a bíborosnak, amelybe a vele kapcsolatban állók személyes történeteit, gratulációit, munkásságának jelentős eseményeit felidéző fényképeket gyűjtötték össze.

       Erdő Péter bíboros, prímás június 25-én tölti be 70. életévét. 47 esztendeje szentelték pappá, 20 éve áll az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye élén. Ígérete szerint 2022. október 13-án meglátogatja az egyházi iskolaközpontot és szentmisét mutat be Bodollón a Fatimai engesztelő imatalálkozók 20. évfordulója emlékére.

      • Városi Olimpia

       2022.06.21.

       2022. június 20-án iskolánk is részt vett a városi olompia megnyitó ünnepségén, amely a "Tér összeköt" projekt keretén belül valósult meg. Ezen a napon diákjaink kiütő métában mérték össze ügyességüket kihívóikkal. A sportrendezvény egész héten folytatódik: atlétika, birkózás és foci versenyszámokban. Sok sikert és jó sportolást mindenkinek!

      • Egy éjszaka az iskolában

       2022.06.20.

       Az osztálytársaimmal nagyon vártuk már a június 17-ét, mivel osztálykirándulásra készültünk. Először a borsi Rákóczi-kastélyt látogattuk meg. Sikerült megbeszélnünk az igazgató úrral, hogy az éjszakát az iskolában tölthessük.  Így aznap az iskolában maradtunk éjszakára. A fiúk és a lányok külön helységben (osztálytermekben) aludtak.  Az este közös pizzázással, sportolással, zenéléssel és beszélgetéssel telt. A szüleink mindenféle finomsággal készültek nekünk, amit mozizás közben meg is ettünk. Lefekvés után még jó sokáig beszélgettünk. Jó buli volt! Reméljük sok alkalmunk lesz még az iskolában aludni.

       Balázs Lilien 6.A

      • Első szentáldozás

       2022.06.19.

       Áldott légy, Atya és Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, élő, igaz Isten…

       2022. június 19-én Szabó Nóra Sára, orsolyita hitoktatónővér előkészítésében 15 gyermek járult Szepsiben az idén először szentáldozáshoz a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szervezésében. Az ünnepség szülői áldással vette kezdetét. Az ünnepi menetben a gyermekek egy-egy szál szegfűvel a kezükben a szülőktől kísérve járultak az oltárhoz, ahová elkísérte őket az iskola vezetése, valamint az osztályfőnöknő és az alsó tagozat több diáktársa is, akik Nagy Imre, Nagy Éva és Nová Mária pedagógusok zenei kíséretében tették széppé és emlékezetessé ezt a nem mindennapi eseményt.

       Amint tudjuk, Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorán előbb azt állította, hogy Ő mindent tudtul adott övéinek, nem sokkal később viszont azt mondta nekik, hogy még sok mondanivalója lenne számukra. E látszólagos ellentmondás feloldása abban van, hogy az Úr Jézus által adott kinyilatkoztatást a Szentlélek egy más szinten folytatta. Nem új igazságokat közölt, hanem az Úr Jézus tanításából – aki maga az Atya üzenete – vette mindazt, amit mondott. A Szentlélek eljövetele nélkül ugyanis az Úr Jézus igéje és az Atya igéje nem lehetne teljes, igazi, egyetemes örömhír, mivel az Úr Jézus tanításából a legmélyebb és legizgalmasabb, de rejtett valóság csak fokozatosan kerül a felszínre: az Atya és a Fiú kapcsolata, a Szentlélek által lesz érthető, tapasztalható és megélhető. Ezzel egyben az is feltárul, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus: nem csupán próféta, vallásalapító, hanem Isten, aki magára vette a mi emberi természetünket. Sőt, feltárta azt is, hogy milyen értéke van az Ő megtört Testének és az Ő kiontott Vérének, amelyet bűneink bocsánatára vehetünk magunkhoz.

       A Szentlélek a személyesség, a személyes kapcsolatok felragyogtatója is, mert Ő maga a Szeretet, aki Isten szentháromságos életét nyilatkoztatja ki nekünk a szeretetteljes szerelemben és barátságban, a hitvestársak, a szülők és a gyermekek közti kapcsolatban. Sőt, a mennyországot, mint az Istennel és egymással való örök szeretetkapcsolatok boldog szövedékét kínálja fel nekünk. Ennek a titoknak a megértésére igyekszik tanítani és nevelni az egyházi iskola, amiért ismételt köszönet és hála a szülőknek, a nevelőknek, a pedagógusoknak és a lelkipásztoroknak. A szentmise végén a Nagy István, iskolaigazgató által a Boldog Sára testvér templomi képe elé elhelyezett virágcsokor és a csíksomlyói emlékfa előtt zengő Boldogasszony-ének is ezt a hálát szimbolizálta.

       Természetesen köszönet és hála elsősorban a mennyei Atyának, aki szent Fiad által kinyilatkoztatta nekünk irántunk való szeretetének mérhetetlen mélységeit. Köszönet és hála Urunknak, Jézus Krisztusnak, akik halála és feltámadása, valamint a Szentlélek elküldése által Isten belső életének részesévé tette az egybegyűlteket. Köszönet és hála a Szentléleknek, akiben képességet kaptunk, hogy Isten szeretetével viszont szeressük az Atyát és egymást.

       Köszönet és hála, hogy Isten kegyelméből szelídül a Salka-falka. Köszönet és hála, hogy nemzedékről nemzedékre hittel mondjuk és valljuk: áldott légy, Atya és Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, élő, igaz Isten!

      • Hangverseny a Salkában

       2022.06.19.

       2022. június 18-án, a Szepsi Csombor Márton Napok keretében iskolaközpontunk adott otthont az 50. éves somorjai HÍD VEGYESKAR a kassai CSERMELY és a Szepsi VOX COLUMBELLAE kórusok közös koncertjének. Köszönjük az élményt!

      • Elsőáldozásra készülve

       2022.06.19.

       Amikor a szívbéli megtérésünkből élhetőbb élet fakad…

       Annak igazságát, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, gyermekkorunktól fogva halljuk, ismerjük, tapasztaljuk, mégis újra meg újra megpróbálunk ellene szegülni, aminek következményei vannak.

       De ez nem Isten bosszúja, hanem a két értékrend közötti megosztottság következménye, amely az ember szívét hasítja ketté. Félelmetes misztérium ez, a sötétség hatalmának legmélyebb titka. A megosztott szívű ember állandóan olyan bizonyítékokat keres, amelyek igazolhatnák hűtlenségét.

       Mivel az ellenkező értelmű jeleket szinte képtelenek vagyunk elviselni, ezért mindenáron szabadulni akarunk tőlük, sőt, nem egyszer likvidáljuk azokat, akik figyelmeztetnek arra, hogy nem jó úton járunk. Nem vesszük észre, hogy az áldozatok száma hiába nő, lelkünk nem lesz nyugodtabb. A bűn mechanizmusának alapvető jellemzője ugyanis, hogy a palackból kiengedett ártó lelkületünk előbb-utóbb szembefordul Istennel, az Egyházzal és legjobb énünkkel, aki bűnünk börtönéből kiszabadított minket, visszatámadunk, vesztét kívánva Istennek, az Egyháznak és erkölcsös énünknek.


       A bibliai szemléletmód szerint első olvasatra úgy tűnik, hogy Isten az, aki büntet, persze nem úgy, hogy külön-ítéletet tart, hanem úgy, hogy egyszerűen hagyja, hogy a bűn megteremje a maga gyümölcsét. Hiszen az igazság, igazság marad akkor is, ha tagadják, akkor is, ha valaki nem vesz róla tudomást, ami aztán kíméletlenül visszaüt.

       Ebből a kérlelhetetlen folyamatból kitörni csupán jó szándékkal, emberi erőfeszítéssel lehetetlen. De az Úr kegyelméből megvalósulhat a teljes fordulat, ha egész lényünkkel elfordulunk a magunk faragta, készített, elgondolt, elképzelt bálványoktól, visszafordulunk az egyetlen Istenhez.

       Ezt tették 2022. június 18-án, szombaton a vasárnapi elsőáldozásra készülő gyermekeink és hozzátartozói. Köszönet és hála mindenkinek, aki különféle módon elősegítette, el-, és felkészítette ezt a jóra fordulást.


       Imádkozzunk - Urunk Jézus, Krisztus Te nem elégszel meg azzal, hogy Istenünknek és Urunknak nevezzünk, miközben a szívünk a bálványoknak hódol, hanem azt várod tőlünk, hogy nap, mint nap igent mondjunk értékeidre, Rád, Téged válasszunk, és folyamatosan kiszolgáltassuk életünket Neked. Add meg kegyelmesen, hogy igyekezzünk szüntelenül Veled maradni, de ha mégis eltávolodnánk Tőled, legyünk készek újból és újból visszatérni Hozzád, s szívbéli megtérésünk folytán új, még bővebb és élhetőbb élet fakadjon köztünk és bennünk. Ámen.

      • ÉTRESÍTÉS

       2022.06.17.

       Értesítjük a Tisztelt Szülőket és a Diákokat, hogy buszunk hétfőn, 2022. június 20-án technikai okok miatt nem tudja iskolába és haza szállítani a gyerekeket. Köszönjük a megértést!

      • Függőségek

       2022.06.16.

       Intézményünk 6., 7. és 8. osztályos tanulói a Szepsi Városi Könyvtárban egy előadáson vettek részt - Függőségek! Köszönjük szèpen a tartalmas előadást, a hasznos információkat.

      • Englishstar – nemzetközi verseny

       2022.06.15.

       Intézményünk tanulói első alkalommal kapcsolódtak be az ENGLISHSTAR angol nyelvű nemzetközi versenybe. A verseny fő küldetése, hogy népszerűsítse az angol nyelvet, mint tantárgyat, ugyanakkor szórakoztató módon motiválja a tanulókat az írásbeli tesztek és vizsgák sikeres letételére. A verseny lehetővé teszi, hogy a diákok bemutathassák és összemérhessék tudásukat más iskolák diákjaival. Iskolánkat 21 tanuló képviselte a 4. évfolyamtól egészen a 8. évfolyamig. Mindannyian nagyon sikeresen szerepeltek. A legkiemelkedőbb eredményt Gulya Félix 8.A osztályos tanulónk érte el 97%-al. Szívből gratulálunk mindenkinek!!!

       A verseny résztvevői:

       Lacko Lexie – 3.A

       Balta Rita – 5.A

       Fazekas Réka – 5.A

       Kovács Réka – 5.A

       Majančik Emily – 5.A

       Pekár Sophia – 5.A

       Balázs Lilien – 6.A

       Bráz Zoé – 6.A

       Gamba Sabína – 6.A

       Groško Róbert – 6.A

       Kovács Lili – 6.A

       Miko Rebeka – 6.A

       Bojszko Kevin – 7.A

       Fazekas Zita – 7.A

       Kuzma Zoé Barbara – 7.A

       Safko Bianca – 7.A

       Szitás Áron – 7.A

       Czompoly Zétény – 8.A

       Gulya Félix – 8.A

       Haraszti Tamás – 8.A

       Rudy Márk – 8.A