• Az öregotthonban
      • Az öregotthonban

       2017.10.11.

         Október az idős emberek iránti tisztelet hónapja. Iskolánk alsó tagozatos diákjai vidám műsorral kedveskedtek számukra a helyi öregotthonban, mert:"Kincset adnak a jövőnek : úgy hívják, hogy Szeretet. "

     • SZERETET-RE-FORMÁLVA
      • SZERETET-RE-FORMÁLVA

       2017.10.10.

       Szombaton, október 7-én a Budapest 18. kerületének szervezésében került megrendezésre a Reformáció 500 - Szeretetre-Reformálva című rendezvény, melyen diákjainkkal mi is részt vettünk. Egész nap a reformáció jegyében telt, betekintést nyerhettünk Luther Márton, Kálvin János életébe. Kóstolhattunk finom ételeket, hallgathattunk érdekes előadásokat, koncerteket. Testvériskolánk, a Szthelo Gábor Evangélikus Gimnázium diákjai előadták a Diákszerelem c. musicalt. A rendezvény ünnepi istentisztelettel ért véget, amelyen a különböző felekezetek egyházi méltóságai voltak jelen.  

     • Lelki-nap október első péntekén
      • Lelki-nap október első péntekén

       2017.10.06.

       Giriz Loránd hitoktató kezdeményezésére és szervezésében a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, a 8.A osztály diákjainak aktív részvételével, Novák Andrea osztályfőnöknő vezetésével,   október 6-án, a hónap első péntekén lelki órára gyűltek össze a római katolikus templomban, hogy ökumenikus istentisztelet keretében sokrétűen emlékezzenek: az isteni irgalmasságra, a bűnbánatra és megújulásra és a 13 aradi mártír vértanúságára. Igeliturgia keretében azokra emlékeztek, akik életükkel fizettek a szabadságért. Mások szabadságáért. A nép, a nemzet szabadságáért. Azért, hogy ne legyen egyenlő és egyenlőbb. Azért, hogy a sajtó, a ma sokat emlegetett média, mindenkit egyformán szolgáljon. Azért, hogy egyenlő jog, egyenlő kötelesség, és egyenlő lehetőség nyíljon mindenki számára.Tudjuk, sajnos a nagyszerű kezdeményezés elvérzett. Haynau életét tette arra, hogy a csata teljes kudarccal végződjön. 1849. augusztus 24-én ezt írta: Egy évszázadig nem lesz több forradalom Magyarországon, ha kell, a fejemmel szavatolok érte, mert gyökerestül irtom ki a gazt.Kinek lett igaza? Kit igazolt a történelem? A 13 aradi vértanút, vagy Haynaut? Lelki szemeink előtt felsorakozva láthatunk különböző életutakat. Egy befejezett, de derékba tört 13 életpályát, és sokmásat, a világ szemében csodálatra méltót. A ma zűrzavarában - meghajtott fővel - kiktől veszünk példát? Kikre emeljük tekintetünket? Kiknek a magatartására buzdítjuk gyermekeinket?Az új idők új viharaiban, a mai kihívások sokszor alattomos pergőtüzében - vértanúinkra emlékezve - éltessen bennünket kitartásunkban, igyekezetünkben, hitvallásunkban és nemzeti hovatartozásunkban a meggyőződés: az igazság győz, és az igazak fényleni fognak, mint a csillagok.Ha nemes igyekezetünkkel továbbra is hűséggel fogjuk ápolni ország és világszerte lerombolt emlékhelyeinket - amelyeket legalább szívünkben ismételten újra felépítünk - bízva remélhetjük, hogy e szent nyomok újra követésével rátalálunk arra az útra, amelyen járva – megfogyva bár, de törve nem – kiálljuk a próbát. Hálás köszönet Nagy Imre, tanár úrnak, Fodor Izabella tanárnőnek, Bányász Péternek és mindenkinek, aki aktívan kivette részét az ünneplés méltó megvalósításában.

     • Két 1. helyezés a Szepsi futóversenyen
      • Két 1. helyezés a Szepsi futóversenyen

       2017.10.06.

       A Szepsi Szakközépiskola szervezésében idén immár 39. alkalommal került megrendezésre a hagyományos őszi futóverseny. Iskolánk dákjai kimagaslóan szerepeltek, hiszen Harajda Réka a lányok kategóriájában győzött, Szanyi Márk pedig az idősebb fiúk között szerzett 1. helyet. Ragán Adrián a fiatalabb fiúk futóversenyén 4. lett, Nagy László pedig a fekve nyomásban szerzett 4. helyetzést. Gratulálunk mindenkinek!!!

     • Állatok világnapja
      • Állatok világnapja

       2017.10.05.

       Nyuszik,tyúkok,kakasok,pulykák,gyöngytyúkok...

       Október 4-én, meglátogattuk Remák Éva nénit, aki sokféle kisállatot nevel. Az állatok világnapján alkalmunk volt szemügyre venni a pulykákat, tyúkokat gyöngytyúkokat. Megsimogathattuk a nyuszikat, Artúr kutyával is jól összebarátkoztunk.

        

     • Mesedélután
      • Mesedélután

       2017.10.05.

       Az  1. és 3. osztályosok ebéd után Benedek Elek csodálatos könyvéből hallgathattak mesét, melyet részletesen elemeztek is. Aki példamutatóan, jól viselkedett, szépen végezte az aznapi feladatait, királlyá, illetve királynévá változhatott a vándorkorona által.

     • Látogatás a mecenzéfi csillagvizsgálóba
      • Látogatás a mecenzéfi csillagvizsgálóba

       2017.10.05.

       2017. október 4-én egy tartalmas exkurzión vehettünk részt hetedikes diákjainkkal a mecenzéfi csillagvizsgálóban. A rendezvény a Nemzetközi Űrhajózási Hét keretén belül volt megszervezve. Pontosan 60 éve ezen a napon állították ugyanis pályára Földünk első műholdját, amely egyben az első űreszköz is volt a világűrben. A Szputnyik-1 indításával kezdődött el az űrkorszak. Egy nem rendhagyó, interaktív előadás során megismerkedtünk az űrhajózás történetének mérföldköveivel. Kísérletek segítségével tapasztalhattuk meg a mágnesesség és a nyomás alapvető fizikai törvényeit. Végül egy speciális távcsövön keresztül megfigyelhettük a Nap felszínét és a rajta lejátszódó napkitöréseket. Nagyon sok érdekes és izgalmas dologgal találkoztunk és ismerkedtünk meg. Reméljük, hogy a kiránduláson tapasztaltak felkeltették tanulóink érdeklődését a fizika, rejtelmekkel teli, titokzatos világa iránt. Köszönjük az élményt!

     • Honismereti mozgó egyetem
      • Honismereti mozgó egyetem

       2017.10.04.

       2017. október 2-án és 3-án elsős gimnazistáink Honismereti Mozgó Egyetemen bővíthették tudásukat szép hazánkról. Szepesség szellemi, kulturális és társadalmi értékeivel ismerkedtünk, rácsodálkozva, lassan feledésbe merülő, gazdag történelmi örökségünkre. Első nap, átvágva a Branyiszkói-hágón, a Hernád-áttörés hegyi terepe tette próbára a diákokat és tanáraikat. Egybehangzó ítélet szerint megérte. Másnap meglátogattuk szerteágazó magyar emlékhelyeinket a Szepességben, közöttük például Thököly Imre mauzóleumát. A kiránduláson nemcsak tanulhattunk, de ismerkedhettünk is  magyar középiskolás diákokkal. Élményekkel teli szép két nap volt, amit ezúton is köszönünk a szervezőknek. Örülünk, hogy részesei lehettünk!

     • "Kutatók éjszakája"-Kassán
      • "Kutatók éjszakája"-Kassán

       2017.10.03.

       2017.09.29-én részt vettünk a "Kutatók éjszakája" elnevezésű rendezvényen, Kassán. Megcsodáltuk a főiskolák által kreált eszközöket, valamint a nem mindennapos kísérleteket. A rendezvény példaértékű, mivel a diákok nem egy poros könyvből, esetleg az internetről szemlélhetik meg a tudományos vívmányokat, hanem testközelből, élőben láthatják és akár ki is próbálhatják az eszközöket. Láthattuk, hogy a tudomány milyen nagy hatással van a technológia fejlődésére. (Tobák Dominik)             

        

     • Thália bérletes előadás Kassán
      • Thália bérletes előadás Kassán

       2017.10.02.

       Aki nevetni tud magán, ritkábban jön indulatba, javul a kedélye, nem lesz olyan sérülékeny az önbecsülése.“(Lackfi János )

       2017. szeptember 29-én, Lackfi János Milyenek a magyarok? című zenés útikalauzát tekintették meg tanulóink a kassai Thália Színházban.   Az előadás keretét a magyarok rádióműsora adja. Az éter hullámain keresztül nyomon követhetjük a magyar ember egy napját, ébredéstől a mindennapi élethelyzeteken keresztül az esti lepihenésig. Életképek, riportok, hírek, közszolgálat és természetesen valódi magyar slágerlista váltják egymást. Többek között Hajós András, Mező Misi, Cseh Tamás, Presser Gábor, Kálmán Imre, Nádas Gábor, Dinnyés József, nem utolsósorban Lakatos Róbert szerzeményei és közismert magyar népdalok hallhatók az előadásban. A dalok  azt akarták szolgálni, amit maguk a jelenetek: bemutatni a magyar lét és kultúra összetettségét. Az operettől a rockon keresztül, az alternatív zenén át a bluesos popzenéig és népdalfeldolgozásokig.  A mű szerzője egy ironikus, csipkelődő, de mégis nagyon szeretetteljes képet festett a magyarokról – rólunk.

       Az útikalauz záróakkordjaként a nézőkkel közösen énekelve hangzott el Presser Gábor: Milyen jó nekem című szerzeménye!?

     • "Az európai nyelvek napja" iskolánkon
      • "Az európai nyelvek napja" iskolánkon

       2017.10.04.

       „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

       Dňa 26.9.2017 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov, ktorého cieľom bolo pripomenúť si mnohojazyčnosť v Európe. Žiaci mali za úlohu vytvoriť skupiny a vypracovať plagát, ktorý reprezentuje danú krajinu. Keďže sa na našej škole učíme štyri rôzne jazyky, aj ich práca bola odprezentovaná v štyroch jazykoch ( maďarský jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk). Žiaci si s touto úlohou poradili hravo a našu jazykovú konferenciu zvládli na jednotku.   Európai nyelvek napja - 2017. szeptember 26-án iskolánk Európa sokszínűségét, nyelveit kutatta, melyet egy négynyelvű konferencia zárt. Diákjaink csapatokban dolgoztak, feladatuk pedig abból állt, hogy létrehozzanak egy plakátot, mely egy megadott európai országot mutat be. A feladatot minden csapat szépen teljesítette.      Europäischer Tag der Sprachen 2017  -  Am 26. September 2017  feierten wir den Europäischen Tag der Sprachen und damit die sprachliche und kulturelle Vielfalt in Europa. Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben den Europäischen Tag der Sprachen zum Anlass genommen, die kulturelle Vielfalt an der Schule zu feiern und gelebte Mehrsprachigkeit zu demonstrieren. Die Klassen wurden aufgerufen, ein Projekt zum Thema Sprachen, Sprachenlernen, Mehrsprachigkeit oder Interkulturelle Begegnung durchzuführen. Es wurden Aktivitäten einzelner Personen und Gruppen beurteilt, die in ihrem Umfeld auf den Wert von Sprachkenntnissen aufmerksam machen wollten.