• Nagyszerű angol és német nyelvi versenyeredmények

       2023.01.20.

       Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.“

       Kölcsey mondását továbbgondolva...

       Egy másik nemzetet úgy tisztelhetek meg, ha a saját nyelvén szólalok meg.

       Soha nem lehet alaposan megismerni egy országot anélkül, hogy a nyelvét ne beszélnénk.

       Az idegen nyelvi olimpiászon általános és középiskolás tanulók vehetnek részt -

       s mit nyerhetnek? - A nyelvhasználat örömét, új szavakat, új ismereteket,

       új barátokat, kreatívan töltött időt, a jól végzett munka felemelő érzését, felkészülést a munka világára és otthonos mozgást az idegen környezetben.

       Az idei járási szintű versenyeredményeink jelesre sikeredtek. Minden versenyzőnk eredményes volt! Oklevélben és méltó elismerésben részesültek az alábbi tanulóink:

       Angol nyelv

       1B – Safko Bianca /8.A/ – 2. hely

       2A – Viszlay Boglárka /1.G/-1. hely

       2B – György Péter /3.G /-1. hely

       2C2- Sikúr Mátyás /1.G/ -2. hely

       Német nyelv

       1B – Safko Binca /8.A/ -2.hely

       Az elért eredményekhez gratulálunk és további nagyszerű helytállást kívánunk a kerületi fordulóban!

      • Értesítő

       2023.01.19.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       Értesítünk Önöket, hogy jövő héten a 2023. január 23-27. közötti időszakban a nagy iskolabuszunk - Sára - a sítáborban teljesít szolgálatot, ezért a megszokott útvonalakon a reggeli és a délutáni időpontokban sem üzemel.

       Megértésüket köszönjük!

      • Összhang a között, amit mondunk, és amit teszünk…

       2023.01.13.

       2023 első hónapjában Ferenc pápa arra kéri a híveket, imádkozzanak, „hogy a pedagógusok hiteles tanúságtevők lehessenek, inkább a testvériségre tanítsanak, mint az összeütközésre, és mindenekelőtt segítsék a legfiatalabbakat és a legkiszolgáltatottabbakat”.

       A katolikus egyházfő minden év, minden hónapjában más-más imaszándékot tár az imádkozó hívek elé. Az ez évi januári imaszándékában nemcsak imát kér, de készséget is a pedagógusok részéről, hogy a „testvériséggel” egészítsék ki oktatási anyagukat. Felhívja a figyelmet, hogy „a pedagógusok olyan tanúságtevők, akik nemcsak szellemi tudásukat, hanem meggyőződésüket, az élet iránti elkötelezettségüket is átadják”. Hozzáteszi, hogy az oktatás maga a „szeretet aktusa”, amely utat mutat „a testvériség érzésének helyreállításához, ezért ne hagyják figyelmen kívül azokat, akik a legsebezhetőbbek”.

       A pápa 2023-ra szóló első imaszándékát kísérő sajtóközleményében a vatikáni Pápa Világméretű Imahálózata kifejti, hogy ezzel a felhívással Ferenc pápa „ki akarja terjeszteni az oktatás hatókörét, hogy az ne csak a tartalomra összpontosítson”. Reményét fejezi ki, hogy a pedagógusaink továbbra is hiteles tanúságtevőként „figyelmesek és közösségépítők lesznek”.

       Frédéric Fornos jezsuita atya, az Imahálózat igazgatója hangsúlyozza, hogy a testvériség „az emberiség egyetlen útja, amiért az oktatás elengedhetetlen”, amihez kell, hogy párosuljon a tananyag és a tanítók élete közötti összhang. Ezzel kapcsolatban Fornos atya az Úr Jézusra mutat, akitől megtanuljuk, „hogy hitelesen csak azt tudjuk közvetíteni és továbbadni másoknak, amit mi magunk is élünk”. Ehhez „az életünkben összhangra van szükség aközött, amit mondunk, és amit teszünk”.

       Köszönet és hála, hogy pedagógusaink – a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban is - értik az idők jelét. Köszönet és hála mindenkinek, aki imáival, lelki, szellemi és anyagi támogatásával segíti pedagógusaink áldozatos munkáját, hogy ez által mindnyájunk élete nagyobb összhangban lehet aközött, amit mondunk, és amit teszünk.

      • Fészekáldás - élhető fészekké tenni a ránk bízott világot…

       2023.01.10.

       2023. január 10-én Vízkereszt ünnepe kapcsán fészekáldásra gyűlt össze a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete, diáksága és alkalmazottjainak közössége, hogy emlékezzenek, vagy emlékeztessenek azokra, akik Karácsony táján, vagy talán az egész év során csak egyetlen alkalommal mennek el templomba - az éjféli misére, vagy esetleg a gyerekekkel megnézni a felállított Betlehemet.

       Sajnos, sokan talán még a buzgó vallásgyakorlók közül is csak kevesen gondolják át a karácsonyi üzenet misztériumának mélységét, amelyet az ünnep magában hordoz. Sokakat kielégít a puszta ajándékvárás izgalma, a szenteste békéje, az ünnepi asztal íze és illata, felidézve a gyermekkori karácsonyok hangulatát, s közben könnyen elsiklanak a kinyilatkoztatás legsorsdöntőbb mozzanata felett: Isten Fia emberré lett – értem, értünk. 

       Intézményünk különböző módon segít észrevenni a díszletek mögötti lényeget, eljutni arra hitbeli meggyőződésre, hogy a Karácsonyból ne kelljen más, mint az értünk emberré lett második isteni személlyel, a Jézus Krisztus való személyes találkozás. Eljutni nem csupán a pólyába takart, jászolba fektetett Jézuskához, hanem az örök Fiúhoz, akiben az Atya lehajolt hozzánk és egészen felénk fordult, hogy mi is hittel válaszoljunk a felénk fordulásra, vagyis egész valónkkal Istenhez forduljunk, megvallva, hogy a megtestesülés titka értelmet és értéket ad életünknek, mert egy új világot tár fel előttünk. 

       Hajdan a pásztorokat angyali szózat, a napkeleti bölcseket egy különös csillag vezérelte a szerény hajlékba, ahol szegényes környezetben, rongyokba takarva találták meg a mindenség Királyát. Mégsem botránkoznak meg, s egy pillanatra sem támad kétség a szívükben, hogy jó helyen járnak. Mivel az égi jelre figyeltek, nem homályosította el látásukat az evilági csillogás hiánya, belső iránytűjüket nem zavarta össze a dicsőségről és a hatalomról alkotott evilági, emberi felfogás.

       Adja Isten, hogy mi sem botránkozzunk meg, ha Krisztust keresve egy magatehetetlen óvodással, egy rakoncátlan diákgyermekkel, vagy egy ártatlanul szenvedő emberrel találkozunk, s valamiképpen mindhármat együtt imádhatjuk az Oltáriszentség hófehér kenyérdarabkájában, hiszen Ő így akart jelen lenni közöttünk, s így marad velünk a világ végezetéig. 

       Ám ünnepkörünk, Urunk epifániájának legfontosabb üzenettanítása még ennél is több: ne sajátítsuk ki önmagunknak Krisztust, hanem mutassuk meg és közvetítsük az Ő szeretetét minden embernek. Hiszen az Atyaisten, akitől a Fiú öröktől fogva születik, s akihez mindenkinél végtelenül bensőségesebb szeretetkapcsolat fűzte a Szentlélek közösségében, nem elégedett meg azzal, hogy boldogan élje a Szentháromság örök szeretetközösségét, hanem emberé lett, egy lett közülünk, hogy ezt a bensőséges szeretetkapcsolatot minden emberre kiterjeszthesse.

       Példaérték ebben Szűz Mária, aki itt a földön minden embernél közelebb állt Jézushoz, de nem sajátította ki Őt önmagának, hanem tovább adta. Nekünk, keresztényeknek, akiket Krisztus saját vére árán testvéreivé fogadott és társörököseivé tett, különös küldetést szánva nékünk.

       A fészekáldás - tanteremről tanteremre, folyosóról folyosóra, az étkezőtől sportcsarnokig, a tanáritól az igazgatói irodáig ezt szolgálta: élhető fészekké tenni a ránk bízott világot.

      • PITAGORASZ VERSENY - ISKOLAI FORDULÓ

       2023.01.10.

       2022. december 7-én és 8-án sikeresen lezajlott a PITAGORASZ matematika verseny iskolai fordulója. Örülünk, hogy tanulóink, mint minden évben idén is szép számban, összesen 27-en vettek részt a versenyen. A tanulók nagyszerűen szerepeltek, akikre büszkék vagyunk. Tehetséges gyermekeink közül 9-en sikeres megoldók lettek, akik a járási fordulón képviselik az iskolánkat.

       Sikeres megoldók:

       A P3 kategóriában:Vysoký Levente III.A, Prokop Vivien III.A, Boros Dániel III.A

       A P4 kategóriában: Szitás Ádam IV.A, Dobos Eszter IV.A

       A P5 kategóriában: Pelegrin NoémiV.A, Helyei Kinga V.A

       A P6 kategóriában: Kovács Réka VI.A

       A P7 kategóriában: Rudy Dávid VII.A

       Gratulálunk  minden lelkes versenyzőnek!

      • Tájékoztató

       2023.01.07.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       2023. január 1-től változnak az étkezési hozzájárulás költségei.

       Sajnos a drágulást az élelmiszer árak rohamos emelkedése és az energia árak jelentős növekedése eredményezi. Ennek ellenére, továbbra is igyekszünk a lehető legalacsonyabb áron meleg ebédet és egészséges ételeket biztosítani diákjaink számára. A pontos összegek a mellékelt táblázatban láthatók.

       Köszönjük a megértést! 

       Tisztelettel: Mgr. Nagy István, igazgató

      • Karácsonyi hálaadás és kenyéráldás…

       2022.12.23.

                   2022. december 22-én, délelőtt bűnbánati liturgiára és hálaadó szentmisére gyűlt össze az új iskola aulájában a tavasszal átadott szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és diáksága.

       Miután az esperesi körzet papjai kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, Dr. Szalay László, nagyidai plébános vezetésével, Pásztor Lorenzo, karitász-lelkész igehirdetésével, koncelebrált szentmise következett, amelynek záró részében megáldásra került az Olajos cég sütötte karácsonyi kenyér. A Magyar Agrárkamara Zemplén-megyei elnöke 2022-ben a szepsi esperesi körzetnek 2500. - kg lisztet adományozott, amelyből a szeretet ünnepére egy-egy kenyeret is süttettünk az intézmény családjai asztalára, valamint a körzet plébániáinak. Ezzel kívántunk eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

       Ezúton is nagy köszönet és hála a reánk gondolás mindennemű nemes gesztusáért! Köszönet, hogy a magyar kormány nagylelkűsége folytán felépült a Fészek - az új iskola - amelyet remélhetőleg a jövő tavasz folyamán Bernard Bober kassai érsekfőpásztor meghívására meglátogat Erdő Péter bíboros.

       Az intézmény református vallású tanárai és diákjai nagytiszteletű Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével az iskola dísztermében gyűltek össze gyermek-istentiszteletre, amelynek végén ők is lejöttek az aulába, ahol közösen részesültek az áldásban és a kenyéradományban.

       A szentmise záró áldása előtt, Viszlay Eszter, a 3. G. osztály növendéke mondott köszönetet: Megkülönböztetett örömünkre szolgált, hogy itt és most két jubiláló atyát is köszönthetünk – Dr. Szalay László, nagyidai plébános atyát és Pásztor Lorenzo, karitász lelkészt. Sejtjük, hogy a sok-sok köszöntés olykor megszokottá válhat, de nekünk itt az új Fészkünkben még kevés alkalmunk volt jubilánsokat köszönteni, ezért tisztelettel kérjük mindkettőjüket, fogadják szeretettel iskolánk dísznyakkendőjét és egy Új Ember zsebnaptárt, annak jeléül, hogy egymásra bízattunk és a következő akcióinkra is boldog örömmel hívjuk és várjuk Önöket és minden megjelentet.

       A szentmise végén a megáldott kenyerek szétosztása után a pedagógusok és az alkalmazottak egy közös este-ebédre gyűltek össze, ahol Nagy István igazgató az egész évi szellemi, lelki és anyagi értékek ajándékát számba véve köszönetet mondott a közösen kapott és elért eredményekért. 

       Áldott ünnepeket kívánunk, boldog, békés új esztendőt és reményteli beteljesülést, hogy az elvetett mag a mezőkön és a lelkekben jövőre is gazdag termést hoz, és így mindenkor bőven jut szellemi, lelki és fizikális kenyér minden család asztalára. A megáldott kenyerek juttassák eszünkbe hovatartozásunkat és gyökereinket s amint a 15 millió búzaszem egy lisztté lett és sok-sok kenyérré, úgy legyen népünk jövőre is egy – a hitben, a reményben, az örömben és a szeretetben – határon innen és határon túl!

      • Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk…

       2022.12.22.

       A Kaláka 2022. december 21-én a Csemadok Területi Választmánya rendezésében Zborai
       Imre titkár ügybuzgalma folytán a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont
       aulájában karácsonyváró koncertet tartott.
       A koncert végén Szepsiben is vastapssal jutalmazta a közönség az élmény dús, katartikus
       fellépést, mert Aki szépen énekel – az kétszer imádkozik. Sokan Szent Ágostonnak
       tulajdonítják az idézett mondatot, ami azt akarja kifejezni, hogy éneklés közben a szívünk
       teljesen kitárul Isten felé. A szép énekszó ugyanis felemel. Nem enged elkalandozni. A
       lényegre figyelmeztet. A Bensőnkre, ahol előbb-utóbb mindenki felfedezi az Emmanuelt –
       Velünk az Isten.
       Köszönjük a szervezőknek, a rendezőknek s nem utolsó sorban az együttes tagjainak, hogy
       meglátogatták a szűkebb pátriát, ahol mi is szívesen éneklünk, nemegyszer a könnyek között
       is, mert tudván tudjuk és tapasztaljuk, hogy mennyire igaz, aki szépen énekel, az kétszer
       imádkozik.
       Ma is ez történt – itt és most. Köszönjük.
       A hála és a tiszteletet jeleként az együtt egy először 1998-ban a szűkebb pátriában – a
       Nagykaposon - Harangszó címmel kiadott énekeskönyv egy példányát kapták, amelyet 2004-
       ben a Kassai Főegyházmegye alapításának 200. évfordulója emlékére kottás változatban is
       megjelent, amibe a hivatalos templomi énekek közé: A, B, C számozással beiktatást nyertek a
       helyi jellegű énekek is.
       Mélységes tudatában voltunk, vagyunk annak - amit ma este is visszaigazolva láttunk és
       hallottunk - hogy ez múlthordozás a javából. Értékmentés. Értékőrzés. Amit éneklünk és
       imádkozunk, az egy szívekbe zárt kincs, hiszen az imákat és az énekeket nemzedékek adták át
       egymásnak: „Ágról ágra, szájról szájra”. Tudjuk, nem mindig szárnyalhatott, ezért sok falusi
       és kisvárosi kántortanító, előénekes, nagyszülő és idős rokon konok következetességgel
       tudatosan örökítette át, olyan időkben, amikor sok esetben már csak egyetlen gyenge szál, a
       vallásos népének és népi imádság kötötte gyermekét Egyházához. Mivel az értéket át kell
       adni, ezért áldott emlékű öregjeink a népénekek és a népi imádságok ismeretét tudatosan
       követelték meg gyermekeiktől és unokáiktól. Az idősek ösztönösen vigyáztak arra, hogy a kor
       ne tudja teljesen elfeledtetni a múltat. Kereszteléskor, esküvőn, temetésen, búcsújáráskor,
       kántáláskor, pászkaszenteléskor, búzaszenteléskor, májusi és októberi ájtatosságokon,
       ádventben, karácsonykor a hivatalos egyházi énekek és imák mellett tanítgatták övéiknek a
       helyi jellegűeket is. Ezeket kötöttük csokorba.
       Ki ne látná? Világunk gyorsan változik. Hála Istennek – s ezt láttuk és hallottuk ma is -
       többen felismerték, felismertük, hogy mennyire fontos a szórványkultúra emlékeinek mentése
       és összegyűjtése. Nemcsak azért, mert a fiatalabb nemzedék egyre kevesebbet tud belőlük,
       hanem azért is, mert napjaink változásai nem kedveznek a léleknek, a szellemnek, inkább
       csak a testi éhséget és vágyat szolgálják. Az ateizmus, az istentelenség új álarcot öltött.
       Ezért örülünk annak, hogy évtizedek múltán van Énekeskönyvünk és a Kaláka itt volt a
       Fészkünkben. Hihetetlen, mert az énekfák és bölcsőik a végekbe, a peremekre szorultak, ahol
       az ember ösztönösen csendesebben énekel. Halkabban. Nem azért, mintha félne, hanem mert
       tudja, hogy nem hangja erejében, de annak dallamában, a szívekben, az emberi lelkekben van,

       akik - a szél kihívásaira ősi gyökereikkel válaszolva – az Úr Jézusból táplálkoznak, aki az Út,
       az Igazság és az Élet.
       Köszönjük az együttes becses megjelenését. Köszönjük prófétai küldetésüket. Köszönjük,
       hogy munkájukkal és munkásságukkal segítik erősíteni az egyre gyengülő és vékonyuló
       szálakat, hogy a legújabb kor kísértései és csábításai közepette a ránk bízott kincseket
       megőrizhetjük, és továbbadhatjuk itt a Fészekben is, ami a magyar kormány hathatós
       támogatásával épült és készült el. Ezáltal a mi nemzedékünk is értékőrző lett és az
       értékmentés közben maga is értékké nemesedik. Bizonyságul, hálából: múltunk a reményünk,
       Krisztus a jövőnk.

      • ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY - ISKOLAI FORDULÓ

       2022.12.21.

       2022. november 21-én sikeresen lezajlott a ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY iskolai fordulója, amelynek elsődleges célja a matematika népszerűsítése, valamint a tanulók logikus gondolkodásának felmérése érdekes, gondolkodtató feladatok segítségével. A versenyen az alsó tagozatról 3, a felső tagozatról 16  és a gimnáziumból  10 tanuló vett részt,akik a gyors észjárást és egy kis taktikát igénylő feladatsorokat  nagy lelkesedéssel oldották.Kilenc tanulósikeres megoldó lett, akik február 17-én a KELET - SZLOVÁKIAI FORDULÓN képviselik az iskolánkat.

       Iskolánk legeredményesebb tanulói:

       II. A osztály: Helyei Lucia

       V.A osztály:Helyei Kinga, Pelegrin Noémi

       VI.A osztály: Kovács Réka

       VIII.A osztály:Ucekaj Olivér

       1.G osztálySikúr Mátyás Dávid

       2.G osztályKovács Norman Gábor

       3.G osztályGulya Szilveszter , Viszlay Eszter

        

       Szívből gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez és további örömteli és sikeres versenyzést kívánunk!

      • A betlehemi békelángról meggyúlt a 4. gyertya is…

       2022.12.19.

       Szent Máté evangéliumában olvasható: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat!” (Mt 5,16).

       Advent 4. hetének hétfőjén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont aulájában miután Pásztor Anna elszavalta Túrmezey Erzsébet, Ahol ránk Jézus vár…című versét, a betlehemi békelángról meggyújtottuk adventi koszorúnk mind a négy gyertyáját.

       Cserkészeink közreműködésével fogadhattuk a lángot, amelyet az idén is Betlehemben, Jézus Krisztus Születés - Bazilikájának az altemplomában őrzött örökmécsesről gyújtottak meg, ahonnan repülőgéppel szállították Bécsbe, ahonnan Európa nemzeteinek cserkészei vitték tovább vonattal és autóval saját országaikba, így jutott el hozzánk is, a szepsi 12-es számú Bercsényi Miklós cserkészcsapat jóvoltából.

       Valóban boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett, ami viszont egyben kihívás is számunkra, mert szelídsége, jósága és emberszeretete révén szállást keres a szívünkben. Vagyis a mi karácsonyi örömünk sem lehet kristálytiszta, ha Isten jósága és emberszeretete nem lakik a szívünkben.

       Kérjük ezért Krisztus Urunkat, hogy a bűnbánat szentségében való méltó részesedés által, kegyelmének világossága űzze el a mi szívünkből is a bűn: a hitetlenség, a kevélység, a részvétlenség minden árnyát és ajándékozzon meg minket is a nagylelkűség fényességével, hogy így készek legyünk a Karácsony örömének és békességének méltó befogadására és továbbadására.

      • Karácsonyi műsor

       2022.12.19.

       Advent 4. vasárnapja délutánján a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont karácsonyváró adventi műsorán búvópatakként ismét sokakban felszínre tört az egykori gyermekkori emlékek sokasága fokozva a jelen örömével, hálájával és nem kis büszkeségével látni és hallani mindazt, amit itt és most ismét láttunk és hallottunk.

       Köszönjük a szívhez szóló, szívből jövő zenés és prózai üzeneteket. Jó volt látni és hallani, hogy iskolánk és fészkünk, másként iskola és másként fészek, mint a többi iskola és a többi fészek: lelkibb és bensőségesebb.

       Örömmel hallottuk Erdő Péter bíboros úr üzenetét, amelyben kifejezte abbéli reményét, hogy 2023-ban pótolni tudja az elmaradt látogatását. Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelmekben gazdag, boldog új évet kívánok - írta december 15-én, 12:18-kor – akkor, amikor az iskola dísztermébe megkezdődött Dr. Csókay András főorvos úr és társai felejthetetlen tanúságtevése.

       A karácsonyt váró ünnepi műsor záró részeként átadásra került a beregszászi Sámuel Alapítvány kedvezményezettjeinek felajánlott cipős-doboz ajándék, amit ezúton megköszönünk minden jó szándékú adakozónak.

       Ismételt köszönet és hála, hogy láthattuk, hallhattuk és megtapasztaltuk, hogy a Gondviselés kegyelme valóban különös módon működik. Adja Isten, hogy az összetartozás vágya és készsége a jövőben még inkább növekedjék és erősödjék bennünk és közöttünk.

      • Dr. Csókay András és barátai Szepsiben

       2022.12.15.

       2022. december 15-én Dr. Csókay András idegsebész, agykutató főorvos látogatott el hozzánk, hogy tanúságot tegyen hitéről és meséljen orvosi hivatásáról. Barátaival Zsufa Tünde író nővel és Papp Sándor Balázs művész úrral karöltve olyan előadásokban volt részünk, amire még sokáig elmékezni fogunk. Örültünk neki, hogy hitünkben, kereszténységünkben és magyarságunkban is erősíteni tudtuk egymást.

      • Hogy az őszi búza s majd a tavaszi is ismét gazdag termést hozzon…

       2022.12.14.

       A magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szepsi esperesi körzetnek az idén 2500.- kilogramm búzalisztet adományozott, ami Bodollón, 2022. december 13-án, a Fatimai engesztelő imatalálkozó záró részeként lett szimbolikusan átadva. A kedvezményezettek nevében Nagy István tanár, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója mondott köszönetet, Mihályi Molnár László, a szepsi plébánia főkurátora és Dobos Zoltán, a szepsi plébánia főgondnoka közreműködésével, aki a szentségi áldás után ismertette a megajándékozott intézmények névsorát:

       A szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont és az Olajos Pékség 1000kg

       A szepsi Református Egyház (Kiscsillag Bölcsőde) 100kg

       A szepsi Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskola 200kg

       A szepsi Északi-lakótelep Alapiskola 200kg

       A Buzitai Alapiskola és Óvoda 200kg

       A Bodollói Óvoda 100kg

       A szepsi Szent Erzsébet Idősek Otthona 200kg

       A Makranci Alapiskola és Óvoda 100kg

       A szepsi Szakközépiskola 100kg

       A szepsi Százszorszép Óvoda 100kg

       A Bodolló-úti romatelep 100kg

       A Csemadok Területi Választmánya 100kg

       Ezzel a tettünkkel is azt szerettük volna elérni, hogy Karácsony ünnepének közeledtével még inkább egyek legyünk a hitben, a reményben, az örömben és a szeretetben. Az adományt személyesen juttattuk el fent említett intézetekbe.

       Ünnepre készülünk - mondta az adományozottak nevében Nagy István, iskolaigazgató - Karácsony szent ünnepére. Újból és újból azt a nagy eseményt idézzük az emlékezetünkbe, hogy Ajándék lett az Isten: kisgyermekként jött közénk, hogy ne féljünk Tőle. Ez a tény azonban felelősségtudatra sarkall minket, mert ahogyan minden magatehetetlen, ajándékként érkező gyermek a megajándékozott együttérzése nélkül elpusztulna, úgy - bármennyire is furcsának tűnik - de az értünk emberré lett Isten is, nélkülünk nem valósíthatná meg terveit. Igenünkre vár. Beleegyezésünkre. Nem akarja, hogy elpusztuljunk.

                   Templomainkban, otthonainkban, sőt hála Istennek, immár a tereinken is rövidesen felállítjuk a betlehemi istállót, ami elmélkedésre hív mindnyájunkat. Tükröt tart elénk, hogy benne meglássuk önmagunkat. A betlehemi jászol egyszerűségre tanít bennünket. Elsősorban arra, hogy ne a tárgyakért és azok birtoklásáért éljünk, de a másikért, egymásért – határon innen és határon túl.

                   Köszönjük, hogy a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „15 millió búzaszem” jótékonysági akciója folytán a lisztadományból az idén is juttatott esperességünknek. Köszönjük, hogy ismét ránk esett a választás.

       Intézményeink léte, élni akarásunk jele. Kellő garancia arra, hogy a kapott adomány az idén sem volt hiábavaló. Köszönjünk a reánk gondolás nemes gesztusát! Köszönjük, hogy a magyar kormány nagylelkűsége folytán immár felépült az új egyházi iskola, ahol reménytelten taníthatunk és nevelhetünk... tanulhatunk és nevelődhetünk. Iskolakápolnánkban együtt imádkozhatunk és hálálkodhatunk minden lelki, szellemi és anyagi jóért.

       Hála Istennek a koravírus-járvány elmúltával az idén már iskolánk diákjai és tantestülete december 22-én részt tud venni az ádventi záró szentmisén, amelynek végén egy-egy - a kapott lisztből sült megáldott kenyeret – vihetünk haza a szentestei asztalra, hogy így is kifejezésre juttassuk nemes összetartozásunkat – határon innen és határon túl.     

       Iskolánk és a többi kedvezményezett intézmény nevében ígérjük: oktató-nevelői munkánkat, továbbra is felelősségteljesen fogjuk végezni, hogy munkánk gyümölcse - gyermekeink evangélium szerinti embersége - méltó hálája és köszönete legyen a kapott búzaszemeknek. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona lakói élni akarásunkat imáikkal és áldozataikkal kívánják viszonozni és támogatni.

       Továbbra is biztosítjuk Önöket arról, hogy oktató-nevelőmunkánkat a lehetőségekhez és a körülményekhez mérten igyekszünk ezután is a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint végezni: Isten, haza, nemzet, család értékrendben, amelyet iskolánk mottója így fejez ki: Cum Deo, pro Patria et Invicem – Istennel, a hazáért és egymásért.

       Ezúton is köszönünk mindennemű lelki és anyagi támogatást. Áldott ünnepeket kívánunk! Adja Isten, hogy az őszi búza s majd a tavaszi is, gazdag termést hozzon és jövőre is bőven jusson kenyér minden család asztalára – határon innen és határon túl.