• ASzakkör

       2023.02.12.

       Kitartóan tanulunk, fortélyokat lesünk el ASzakkör hétvégi óráin. A mai találkozásunk eredménye: Sárközi- Faddi tükörkeret és méhviaszból készült gyertyák. 

      • "LAZY GOAT" - angol színházi előadás

       2023.02.08.

       2023. február 8-án angol nyelvű színházi előadáson vehettünk részt intézményünk 3., 4., 5.és 6. osztályos tanulóival. A „Lazy Goat –Lusta kecske”című humoros előadást láthattuk a túrócszentmártoni színházi központ jóvoltából. Az angol nyelv mellet a szlovák nyelv is szerepet kapott, így a kisebb diákjaink is könnyen megértették. Nagyon jól szórakoztunk!

      • Szabadidős SÍELÉS

       2023.02.06.

       2023. február 25-26.

       /szombat-vasárnap/

       Szabadidőközpontunk hétvégi síelést - snowboardozást szervez kezdők és haladók számára egyaránt.

       Helyszín: Mlynky - Biele Vody

       / Indulás 8:00, síelés 9:30-14:00, érkezés 15:30 /

       Részvételi díj : 2 x 35,- EUR

       Az ár tartalmazza az utazás, a felvonóbérlet és a tanári felügyelet költségét.

       Felnőtteket is szívesen látunk.

       Jelentkezés : Pecze Norbert, Nagy Imre -  tanároknál

      • Hatékonyan védekezni a torokbetegségtől és minden más testi és lelki bajtól…

       2023.02.03.

       2023. február 3-án a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete, diáksága és alkalmazottjai is Balázs-áldásban részesültek, akiket az áldás méltóságteljes fogadására a hangosbemondón keresztül Sára nővér készített fel, akit az Istennek szentelt élet világnapja kapcsán Nagy István iskolaigazgatóval egyetemben, őszinte tisztelettel, hálával, örömmel és emlékajándékkal köszöntöttek az egybegyűltek.

       Köztudott, hogy ezen a napon a katolikus templomokban Szent Balázs élettörténetét idézik fel a liturgiában és a papok Balázs-áldásban részesítik a híveket. A balázsolás, vagy Balázs-áldás a katolikus egyház áldása. Február 3-án, Balázs napján, vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnapon a pap a szentmise végén két kereszt alakba tett, vagy összecsavart gyertyát tart a hívek álla alá, miközben így, vagy hasonló szavak kíséretében áldja meg a híveket:

       Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárásra óvjon és védjen meg téged /titeket/ a mindenható Isten a torokbetegségtől és minden más bajtól. A Szentlélek ereje akadályozzon meg benned /bennetek/ minden ártalmas testi, szellemi és lelki rosszindulatú és alattomos szándékú behatást. Hatékonyan ösztönözzön téged /titeket/ a jóra és a szépre. Adja meg neked /nektek/ a megkülönböztetés képességét, az anyanyelv tudatos ápolását, a szép beszéd készségét és hajlandóságát.

       A Boldogasszony esedezésére, Boldog Salkaházi Sára és védőszentjeid /védőszentjeitek/ pártfogására áldjon meg téged /titeket/ a mindenható Isten – az Atya, + a Fiú és Szentlélek. Ámen.

       A balázsolás ókeresztény hagyomány. Diocletianus és Licinius római császárok idején már elterjedt volt. Szent Balázs püspök volt, aki különleges tetteket hajtott végre, több súlyos betegségben szenvedőt gyógyított meg. Egyszer egy fuldokló kisfiút vittek hozzá, mivel egy halszálka megakadt a torkán. Balázs püspök kereszt alakú áldásával megmentette a fuldokló gyermeket.

       Szent Balázs a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban is figyelemre méltó elevenséggel maradt meg. Életére vonatkozóan azonban kevés történeti adattal rendelkezünk.

       Szenvedéstörténete szerint örmény születésű volt, olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta, minek után a Szentlélek indítását követve visszavonult egy hegyi barlangba, ahonnan imádkozva, tanácsokat osztva vezette és gyógyította a rábízott közösséget.

       A barlanghoz vezető utat azonban nemcsak a keresztények ismerték, hanem Agricola helytartó poroszlói is. A helytartó 316 táján is folytatta Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban Licinius császár rendelt el. A püspök ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé hurcolják. Miután nem tudták őt hittagadásra kényszeríteni, ezért a szokásos megkorbácsolás után a siralomházba került. Ám mint előbb a barlangjában, úgy a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl. Rabságában is csodákat tett. A Krisztushoz való ragaszkodása miatt vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül is lefejezték.

       Tisztelete a 12. századtól lett általános, mégpedig egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolatban. Később vérzések, hólyagbetegségek, kelések, kólika, pestis és fogfájás esetén is fordultak hozzá. A késő középkorban a tizennégy segítő szent közé sorolták. Az orvosok, a posztókereskedők, a gyertyaöntők, a fúvós zenészek, az énekesek védőszentje, de a kedvező időjárásért is segítségül hívták.

       Áldott elődeink is nagy tisztelői voltak Szent Balázsnak, gyakran kérték közbenjárását a gyermekek körében dúló torokgyík esetében. A magyar irodalomban legismertebb a gégerákban szenvedő Babits Mihály Balázsolás című verse, amelyet a nagybeteg költő 1937 nyarán írt. Gégeműtétje előtt, hasonlóan, mint annyiszor gyermekkorában, ő maga is Balázs-áldásban részesült.

       Az iskolában a Sára nővér felvezetője és Babits Mihály versének Pásztor Anna előadásában esperes-plébánosunk ministránsok kíséretében személyes áldásban részesítette az ott tartózkodókat kérve számukra nemcsak a torokbetegségtől való védelmet, de bátorította, buzdította őket a szép, helyes, igaz, hiteles, jóízű és őszinte magyar beszédre.

       Ki tagadná? Szépen, magyarul, szavatosan, zamatosan beszélni az anyanyelvet, óvakodni a durva, goromba, otromba beszédtől épp olyan fontos, mint hatékonyan védekezni a torokbetegségtől és minden más testi és lelki bajtól.

      • Sítanfolyam 2023

       2023.01.27.

       2023. január 22-27 között iskolaközpontunk apraja-nagyja és a budapesti Kolping Katolikus Iskola diákjai közös sítanfolyamon vettek részt a Magas-Tátrában. A 27 kezdő sikeresen megtanult síelni-snowboardozni és a haladók is szépen fejlődtek, sokat ügyesedtek a hét során. A 81 főből álló csapat minden tagja remekül érezte magát, sok szép élménnyel gazdagodott, hiszen a síelés mellett jutott idő a szellemi feltöltődésre is. Igazi közösségépítő tábor volt. Köszönjük a szülőknek a támogatást és a bizalmat. Reméljük jövőre újra találkozunk!

      • Színház vagy valóság...?

       2023.01.27.

       Monoblock - Helló, náci  című drámájának stúdió változata

        komáromi színészhallgatók előadásában

       Kelet-Európában alig van olyan ember, akinek a családtagja, ismerőse rövidebb- hosszab időre ne próbálna külföldön szerencsét.

       A fent említett dráma alapján készült előadás életszerűen vázolja fel azt a kemény helyzetet, amikor kelet-európai vendégmunkásokat támadnak meg szélsőjobboldali fiatalok.

       Érdekes a rendőr szerepe, aki azon bosszankodik, hogy nem végezheti nyugodt, adminisztrációs munkáját. Hárítani próbál minden felelősséget, ami  a társadalomra kényelmetlen témákban időnként jellemző.

       Érdekesen alakul a történet során Jan - a lengyel vendégmukás és a szélsőjobbos Rudi kapcsolata. Túlzás lenne azt mondani, hogy kibékültek, de minimális közös hangot találtak a fogvatartásuk idején.

       Válaszokat ugyan nem kaptunk a fennálló probléma megoldását illetően, annál inkább megválaszolandó kérdések tömkelegét hozta felszínre a darab.

       Ez a nem szokványos  színházi forma a tanulókat interaktív módon aktivizálta. Az előadás közben elmondhatták  véleményüket, érzéseiket, elképzeléseiket a témát érintően.

       Nagyon hálásak vagyunk az emlékezetes előadásért a fiatal színészeknek és a rendezőnek egyaránt. Nem utolsó sorban azért, hogy rávilágítottak a külföldön való boldogulás esetleges árnyoldalaira, nehézségeire is!

      • Sítanfolyam 2023 - szentmise

       2023.01.24.

       2023. január 22-27. között tartja ez évi sí-kurzusát a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont intézménye a budapesti Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Sportgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 14 tagú vendégrésztvevőivel.

       A Kolping iskola beállítottsága egyszerre konzervatív – azaz a múlt értékeihez ragaszkodó, fontolva haladó – és innovatív, vagyis igyekszik magáévá tenni a jelen követelményeit és modern vívmányait. Szintén cél egy olyan szellemi környezet megteremtése a gyerekek számára, ami nem merül ki csupán a színvonalas oktatásban, de figyelembe veszi és – amennyire a közösség lehetővé teszi – alkalmazkodik az egyéniséghez, a személyiség sajátosságaihoz is. A Kolping alapelv az, hogy egy iskola sikerességét elsősorban az méri, hogy miként tudja kibontakoztatni az egyes diák tehetségét a maga színes sokféleségében.

       A találkozó kedves mozzanat volt a január 24-én megtartott közös szentmise, amelyet Kuzma Norbert, okleveles mérnök áldozatkészsége folytán élőadásban lehetett követni az iskola YouTube csatornáján.

       Az elmélkedés kezdetén elhangzott József Attila – Tiszta szívvel c. verse.

       Nincsen apám, se anyám,
       se istenem, se hazám,
       se bölcsőm, se szemfedőm,
       se csókom, se szeretőm.

       Harmadnapja nem eszek,
       se sokat, se keveset.
       Húsz esztendőm hatalom,
       húsz esztendőm eladom.

       Hogyha nem kell senkinek,
       hát az ördög veszi meg.
       Tiszta szívvel betörök,
       ha kell, embert is ölök.

       Elfognak és felkötnek,
       áldott földdel elfödnek
       s halált hozó fű terem
       gyönyörűszép szívemen.

       Az idén emlékezünk Petőfi Sándor, Kölcsey Ferenc és a Himnusz születésének 200. évfordulójára, ami jelzésértékű lehet napjaink kamaszosan lázadó fiataljainak és korábban születettjeinek egyaránt. Eljön ugyanis az idő, amikor mindenki megérik, beérik helyesen és jól látni és láttatni az életértéket, aminek egyik csodája, hogy nekünk, magyaroknak kétszáz éve egy és ugyanaz a nemzeti himnuszunk. Volt idő, amikor támogatták, máskor viszont csak tűrték, sőt egyenesen tiltották, de semmilyen hatalom, diktatúra nem tudta „leváltani”, pedig többször is akarták. 

       Petőfi például az Úti levelekben számol be arról, hogy Szatmárcsekén meg-meglátogatta „a szent sírt, melyben a legnemesebb szívek egyike hamvad.” (XIV. levél, 1847. július 17.), holott a reformátusoknál nincsenek kanonizált szentek, de náluk is létezik egy nagyfokú tisztelet a legkiválóbbak iránt, amelynek szellemében – és az ars sacra jegyében – Himnuszunkat a legszentebb imádságuknak tartják, alkotóját „Kölcsey Szent Ferencként” tisztelik, aki eljutott az Isten- és emberszeretet magaslataira. Wesselényi Miklós pedig Kölcsey halálakor úgy érezte, hogy „Nem közénk való volt”; „Angyal ment el közülünk.” 

       Az is köztudott, hogy Magyarország Alaptörvénye élén Himnuszunk első sora áll, amelyet két külföldi, erkölcsi tekintély is a lehető legmagasztosabban idézett. Szent II. János Pál pápa 1991. augusztus 16-án, Magyarországon tett első apostoli látogatásakor ezekkel a szavakkal lépett a magyar földre: „Isten, áldd meg a Magyart!” Ferenc pápa pedig folytatva ezt a minden magyar szívhez szóló pápai hagyományt, 2021. szeptember 12-én, Budapesten a Hősök terén, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró-szentmiséjének  bevezetőjét így kezdte: „Veletek és értetek mondom” s magyarul idézte csodálatos fohászunkat, „Isten, áldd meg a Magyart!, amellyel mi is zártuk a lelki találkozónkat.

       A különböző visszajelzések alapján bízva remélhető, hogy a napi evangélium kapcsán feltett kérdésre: „Ki az én anyám? Kik az én rokonaim?” (Mk 3,34), a hallgatóság tudja az egyértelmű választ.

      • Boldog Salkaházi Sára közbenjárására…

       2023.01.22.

       2023. január 20-án Ferenc pápa fogadta a Slachta Margit által 100 éve alapított Szociális Testvérek Társaságának tagjait, akiket arra buzdított, hogy „a szeretet fegyvereivel” nézzenek szembe a társadalmi kihívásokkal.

       A jelenlévőkhöz intézett beszédében a pápa kiemelte, hogy a Társaság eredeti karizmáját „az idők során és az egyház társadalmi tanításán keresztül különböző politikai és társadalmi helyzetekre alkalmazták, egészen napjainkig”. „Meglepett, hogy alapítótok már megszentelt életűként is aktív politikai tevékenységet folytatott. Lenyűgöző a holokauszt idején tett nyilatkozata, miszerint a hit előírásai arra kötelezték az apácákat, hogy saját életük kockáztatásával is védjék a zsidókat.” – jelentette ki Ferenc pápa.

       Ez az igazság, amelyet nehezen ismerünk el. Sok vértanú halt meg a hite miatt. Nem azért, mert megtagadták volna tőlük Isten imádásának szabadságát, hanem a hiteles életük miatt, amelyre a szabadság, az igazságosság és az igazság érdekében a hit ösztönözte őket. Hasonló képen, mint Keresztelő Jánost, aki azért halt meg, mert szemrehányást tett a zsarnoknak, aki nem az isteni törvények szerint élt, és arra hívta az embereket, hogy tagadják meg azt a romlott rendszert, amely eltávolította őket Isten akaratától – nyomatékosította a pápa.

       Azok a múlt század eleji körülmények, amelyek a társadalmi változásokkal utat nyitottak a világháborúknak, döntő pillanatok voltak, amikor Isten rendetek megszületését ösztönözte. A mostani idők sem kevésbé fontosak, és ma, mint akkor, továbbra is aktuális a felhívás a tanúságtételre. Milyen csodálatos lenne, ha Margit szavai ugyanolyan hevesen visszhangoznának a szívetekben, mint azokban az első nővérekben! Szavai ösztönzésül szolgálnak számotokra, amelyek arra tanítanak, hogy a társadalmi kihívásokkal, ahogyan akkor a nácizmus ellen tették, a szeretet egyetlen fegyverével nézzetek szembe” – buzdította a Szociális Testvéreket a pápa.

       Ferenc pápa tanítása alapján, csak ismételni tudjuk: Isten adjon nekünk is erőt, hogy a mában, felismerve a mai idők jeleit, tanúi legyünk a szeretetnek, az igazságnak és az igazságosságnak abban a hivatásban, amelyre elhívott minket. Kérjük ezt Boldog Salkaházi Sára közbenjárásával – zárta beszédét Ferenc pápa.

      • Bowling

       2023.01.20.

       A blokkos testnevelés órán bowlingozni voltunk. Nagyon tetszett mindenkinek a játék, főleg azért, mert egyre több bábut sikerült ledobni. A  gyakorlat teszi a mestert szólás ismét beigazolódott.