• A Föld napja

       2022.04.23.

       Tehetséges tanulónk, Bojszko Kevin 7.A a Föld napja alkalmából rendezett városi rajzversenyen 3. helyezést ért el a kategóriájában. Gratulálunk. 

      • PITAGORASZ VERSENY  - ONLINE JÁRÁSI FORDULÓ

       2022.04.22.

       Március 29-én sikeresen lezajlott a PITAGORASZ matematika verseny online járási fordulója a P3 és P4 kategóriákban. Iskolánkat négy tanuló képviselte, akikre nagyon büszkék vagyunk.

       A P4 kategóriában 98 kis tehetség mérte össze a logikus gondolkodását, matematika tudását, ahol az elért pontszámaik alapján sikeres megoldóként:

       Pelegrin NoémiI V. A osztályos tanuló a 25. helyen végzett,

       Helyei Kinga IV. A osztályos tanuló a 35. helyen végzett

       és

       Tóth Kozma Sofia IV. A osztályos tanulóaz 51. helyen végzett.

       Gratulálunk és sok sikert kívánunk a közeljövőben!

      • Arany kosarasok

       2022.04.20.

       Gimnáziumunk dupla győzelmet aratott a járási kosárlabda bajnokságon. Remek, szemfüles és gyors játékkal a lányok és a fiúk csapata is az 1. helyen végzett.

       Szívből gratulálunk!

      • Húsvéti bűnbánat és kenyéráldás

       2022.04.12.

                   2022. április 12-én, délelőtt bűnbánati liturgiára és hálaadó szentmisére gyűlt össze első ízben az új iskola aulájában a közelmúltban átadott szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és diáksága.

                  Miután az esperesi körzet papjai kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, szentmise következett, amelynek záró részében megáldásra került az Olajos cég sütötte húsvéti kenyér. Amint tudjuk néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe táján, minden magyarországi megye és a határon túl élő egy-egy rászorult csoport, liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán.

       Ebből a lisztből, az Agrárkamara Zemplén-megyei elnöke 2021-ben 1500. - kg lisztet adományozott a szepsi esperesi körzetnek. Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy részét a Karácsonyra való tekintettel tovább ajándékozza a körzet oktatási étkezdéinek: Bodollóra, Buzitára, Makrancra, Szepsibe, valamint a Szent Erzsébet Idősek Otthonának és a Bodolló – úti romatelep rászorulóinak. A fennmaradó részből egy-egy kenyeret a süttet a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont családjai asztalára és az esperesi körzet plébániáinak. Sajnos, a koronavírus-járvány miatt ez utóbbi akció Karácsonykor elmaradt, amely most lett pótolva, eleget téve az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Húsvét szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

       Az intézmény református vallású tanárai és diákjai nagytiszteletű Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a helyi református templomban gyűltek össze gyermek-istentiszteletre, amelynek végén ők is visszajöttek az iskola aulájába, ahol közösen részesültek az áldásban és a kenyéradományban.

       Ezúton is nagy köszönet és hála a reánk gondolás nemes gesztusáért! Köszönet, hogy a magyar kormány nagylelkűsége folytán felépült az új iskola, amelyet remélhetőleg az ősz folyamán Bernard Bober kassai érsekfőpásztor meghívására meglátogat Erdő Péter bíboros. 

                   Adja Isten, hogy az oktató-nevelői munka továbbra is felelősségteljesen végeztessék, amelynek gyümölcse - a növendékek evangélium szerinti embersége - méltó hálája és köszönete lesz a kapott lisztté őrölt és kenyérré sütött búzaszemeknek. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

       Áldott ünnepeket kívánunk és reményteli beteljesülést, hogy az elvetett mag a mezőkön és a lelkekben gazdag termést hoz, és így mindenkor bőven jut majd szellemi, lelki és fizikális kenyér minden család asztalára – határon innen és határon túl.

      • Virágvasárnapi nagy-heti bevezető

       2022.04.10.

       Virágvasárnap - az Anyaszentegyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezik. Az ünnepnek kettős mondanivalója van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja ez, amelynek jele a győzelmi pálmát helyettesítő barkaág. Másrészt, ez a nap a szenvedés és a halál ünneplése is, amelynek jele, a misében felhangzó Passió, vagyis a szenvedéstörténet.

       Furcsának tűnhet, hogy az Anyaszentegyház a szenvedést és a halált is megünnepli. Nem véletlenül. Az ember - fél a szenvedéstől és retteg a haláltól. Joggal, mert a szenvedés megaláz, a halál pedig elszomorít és meglop bennünket. Hogy ez ne így legyen, ezért az Anyaszentegyház ezen a napon arra bíztatja gyermekeit: nézzenek Krisztusra, a megtestesült Isteni Fiúra. Arra kéri övéit, hogy lépjenek vele szövetségre, mert Krisztus legyőzte a halált és újjáteremtette az életet.

       Virágvasárnap azért gyűltünk össze, hogy az egész Egyházzal lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát: szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni akkor, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékeztünk erre az üdvösségszerző bevonulásra. Lélekben az Úr Jézus nyomába léptünk, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a mindennapi kereszthordozásban, úgy a feltámadás és örök élet reményében akarjunk jót tenni akkor is, ha azt a közvetlen, vagy tágabb környezetünk nem értékeli.

       Örülünk, hála és köszönet, hogy az ünnepi liturgiába Bányász Emőke, okleveles kántornő és tanárnő, valamint Nagy Éva, Lukács Katalin és Dobos Beáta a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont pedagógusai vezetésével az intézmény alsós növendékei aktívan bekapcsolódtak.

       A szertartás elején az esperes-plébános a szokott módon üdvözölte a népet, megáldotta a barkaágakat és az egybegyűlteket. Az evangélium ünnepélyes felolvasása után elindította a menetet, a gyermekkel és a segédkezőkkel az oltárhoz vonult. Közben a növendékek felidézték a jeruzsálemi bevonulás egy-egy mozzanatát, megható, szívet melengető énekléssel kísérve az oltárhoz az Urunk, Jézus szenvedésére emlékeztető Keresztet.

        

       Adja Isten, hogy a következő hét liturgikus eseményei segítsenek jobban megragadni az Egyház által felkínált isteni Kezet, és lélekben végig kísérve a Kereszt királyi útját járó – Krisztust, bátorságot, szent merészséget, alázatot és szeretetteljes engedelmességet tanuljunk tőle: kreatív tettre kész bátorságot, bizalmat, hűséget és engedelmességet. 

      • Petőfi 200 - Versmondó Találkozó

       2022.04.07.

       2022.4.6-án gimnáziumunk 5 tanulója részt vett a Miskolcon megrendezett Petőfi 200 - Versmondó Találkozón, ahol Dienes Noémi, Dobos Orsolya, Nagy Gabriella, Ucekaj Lara és  Viszlay Eszter méltón képviselték iskolánkat. Dobos Orsolya a színvonalas verseny 3. helyezettje lett. Jutalmul minden diák egy 5 napos ingyenes nyári alkotótáborban vehet részt a Nagy-Magyarország Parkban (Trianoni Park). Szívből gratulálunk tehetséges diákjainknak!

      • Üdvözlő könyörgő köszöntő

       2022.04.05.

       2022. április 5-én a kedd reggeli szentmisében a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és gimnazistái Potápi Árpád Jánosért a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárért, országgyűlési képviselőért is imádkoztak újraválasztása kapcsán.

       Hála és köszönet szállt azért is, hogy április 3-án, a magyarországi parlamenti választások kapcsán sokan a keresztény értékrend mellett tették le voksukat. Igaz, mi a határnak ezen az oldalán élők, rajtunk kívülálló okok miatt ugyan fizikailag nem szavazhattunk, de tudjuk, hogy nagyon sokan a szívünkkel és a szívünkben szavaztunk. Hathatósan imádkoztunk, hogy maroknyi népünk úgy, mint egykor 1456-ban Nándorfehérvárnál, most is megálljt parancsoljon az elkereszténytelenítés fondorlatos igyekezetének. Imádkoztunk, kértük a Boldogasszony oltalmát és pártfogását, hogy országaink és népeink itt a Kárpát-medencében ezután is Mária népe és országai legyenek.

       Az elért eredmények – határon innen és határon túl – arról tanúskodnak, hogy imáink, könyörgéseink nem hiábavalók. Legyen ez így továbbra is…

      • MATEMATIKA OLIMPIA – ISKOLAI  FORDULÓ

       2022.04.03.

       „ Jó dolog matek feladatokon töprengeni és nagy élmény rájönni egy nehéz feladat megoldására.“  

       Róka Sándor

       A középiskolai matematika versenyek közül talán a legigényesebb és legelismertebb a matematikai olimpia. Első fordulója az ún. házi forduló, ezt követi az iskolai, majd a kerületi. Az iskolai fordulóban 3 gimnazista diákunk vett részt az 1.G osztályból, akik a versenyre nagy lelkesedéssel készültek sok– sok matek feladat megoldásával, kitartó munkával.

       Két diákunk sikeres megoldó lett, akik meghívást kaptak a kerületi fordulóra.

       PÁSZTOR ANNA és OCEÁK DÁNIEL

       Büszkék vagyunk rájuk, és további sok sikert kívánunk!

      • Nézd, a tenyeremre rajzoltalak, falaid szemem előtt vannak szüntelen…

       2022.04.01.

       2022. április 1-jén a szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontban is megkezdődött az iskolai beiratkozás, ami a növendékek ünnepi műsorával vette kezdetét.

       Izaiás próféta könyvében olvasható (Iz 19,13-19): 13Zengjetek dicséretet, egek, és ujjongj, te föld! Hegyek, daloljatok örömötökben! Mert az Úr megvigasztalja népét, és megkönyörül szegényein. 16Nézd, a tenyeremre rajzoltalak; falaid szemem előtt vannak szüntelen. 17Sietve jönnek, akik fölépítenek, s akik leromboltak és kifosztottak, azok elmennek. 18Hordozd körül tekintetedet és lásd: Egybegyűlnek mindnyájan és idejönnek, hozzád. Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr –, mint ékszert, úgy viseled majd őket; és ahogy fölékesítik a menyasszonyt, úgy övezed körül magad velük.

       A bibliai szöveg jól vonatkoztatható az új fészekben való indulásra. Voltak kegyetlennek tűnő helyzetek, amelyek ma már csak egy rossz álomnak tűnnek. Sajnos, nem voltak azok. A sebek nyalogatásának az ideje azonban lejárt. Tovább kell mennünk. Bele-bele kell néznünk tenyerünkbe, ahol mindkettőben felfedezhetünk egy-egy M betűt. Memento Mori – emlékezz a halálra! Vagyis éld értelmesen és értékesen az életet!  Hogyan - Maradj Magyar! Hitedben, kultúrádban, anyanyelvedben.

       Megfelelő érzékenységgel fölismerni a gyermekekben, akiket előttünk látunk, Isten látogatásának biztos jelét. Elfogadni, hogy most ők következnek, ők a főszereplők, de senki sem felesleges. Szükség van a korábbi nemzedékre is, akik az események hiteles tanúi.

       A beiratkozás kapcsán örömmel, hálával és őszinte nagyrabecsüléssel köszöntötték születésnapja alkalmából Mgr. Nagy Istvánt, az intézet igazgatóját. Megfontolt, előrelátó, felelősségteljes magatartása jellemezze továbbra is életútját. Vezesse a jövőben is lelki érzékenységgel az intézményt, hogy őrző fészke és röptetője legyen és maradjon Boldog Sára testvér nemes lelkiségének.

       Az igazgató emlékbe a kassai főegyházmegye védőszentjének, Szent András apostol ikonját kapta, aki a hagyomány szerint első hithirdetője volt a korabeli magyar ősöknek az egykori Szkítiában. 

      • A hit kultúrát teremt…

       2022.03.31.

       2022. március 31-én a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont kínált fészket a Csemadok meghirdette Petőfi - Tompa szavalóverseny járási fordulója megrendezésére.

       „Őseink hite a jövő reménye” – írták 1938-ban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében Veszprémben a Gizella-kápolna oltárán elhelyezett egyik feliratra, ami hitvallást és cselekvési programot jelöl és fejezi ki azzal kapcsolatosan, akik most vagyunk és lenni szeretnénk.

       A szűkebb pátriában családjaink, iskoláink, egyházközségeink révén szeretnénk tovább őrizni őseink hitét és a hitük által teremtett szellemi, lelki és kulturális javakat, amelyek által közösségek teremtődnek. Ez a jövőnk reménye és korparancsa.

       Az Egyház az evangélium hirdetésére kapott küldetést. Szerény meggyőződésünk, hogy az evangéliumnak minden kultúra és minden kor számára van mondanivalója, sőt, vannak olyan korok, amikor csak az evangéliumnak van mondanivalója, gondoljunk napjaink ideológiai küzdelmeire.

       Köszönet és hála, hogy oktatásunk, nevelésünk, vallásgyakorlásunk által jelen vagyunk a régióban, ahol tovább fejlesztjük a kultúrateremtést, olyan kultúrát, amely felkínálja az Istennel való örömteli találkozást és emberi szempontból megalapozza az élet teljességét magában hordozó jövendőt.   

       Gratulálunk a nyerteseknek. Köszönjük a felkészítést. Hála a rendezés készségéért.

       A szavalóverseny ministráns és cserkész részvevői az esperes-plébános külön díjában részesültek.