• Értesítés

       2023.09.03.

       Tisztelt Szülők és Diákok!

       A ma délutánra tervezett szeretetvendégség - agapé

       / a tanévnyitót követően/ a plébánia udvarán a kedvezőtlen időjárás miatt elmarad.

       Köszönjük a megértést!

      • Zánka 4.

       2023.09.01.

       A kultúra napja alkalmából tanulóink kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A főszerepet a lovagi torna kapta. Délután még megmártóztak a Balatonban. Este a táborzáró ceremónián elbúcsúztak a barátoktól. A tűzijáték után vidám hangulatban zárták az élményekben gazdag hetet. Reméljük, hogy teljes feltöltődéssel kezdik meg a tanévet.

      • V. Salkaházi Gyermektábor - 2. nap

       2023.09.01.

       Táborozóink ma reggel is jó kedvvel gyűltek össze a tábor második,napjára.

       A tegnapi naphoz hasanlóan ma is imával kezdtük a napot, azzal a különbséggel, hogy az Esperes Úr is csatlakozott hozzánk.

       A délelőtt folyamán szintén különféle állomásokra mentek a gyerekek az iskola épületén belül, ahol izgalmasabbnál izgalmasabb feladatok várták őket.

       Mint például bárányka fogó, bárányok keresése a sötétség völgyében és kimentésük onnan, várépítés, kézműveskedés, közös rajz készítése. A tartalmas délelőtt és a finom ebéd után, napunk Bodollón a halas tavaknál folytatódott, ahol egy jót játszottunk, lovacskáztunk, halat fogtunk, és mint a Jó Pásztor szeretett báránykái, vidáman, együtt töltöttük a délutánt. Ezek után elérkeztünk a tábor utolsó állomásához, a bodollói templomban az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének elimádkozásával adtunk hálát a táborunkért, az iskolánkért és egymásért. A gyermekek csillogó szemeit elnézve, azt hiszem bátran kijelenthetem, hogy idén is szép tábori napokat élhettünk meg együtt. / Sára nővér/

      • Zánka 3.

       2023.08.31.

       Szerda a hősök napja volt. Diákjaink összeszedve bátorságukat kipróbálták a sárkányhajózást. Szerencsére vízmentesen kiállták a próbát. Délután pedig egy hajóséta keretén belül megtekinthették a Balatont. Az estét tábortűzzel és sok- sok énekléssel zárták.

      • ISKOLABUSZOK MENETRENDJE A 2023-24-es TANÉVBEN

       2022.09.02.

       Értesítjük a Tisztelt Szülőket és a Diákokat, hogy 2023. szeptember 4-től az iskolabuszok az alábbi menetrend szerint közlekednek.

       KIS BUSZ - FECSKE - 6:30 Jánok - 6:35 Bodolló - 6:40 Péder - 6:45 Zsarnó - 6:50 Tornaújfalu - 7:00 Bódvavendégi - 7:15 Szepsi - 7:25 Debrőd - 7:35 Szepsi útvonalon,

       NAGY BUSZ - SÁRIKA - 6:55 Szádalmás - 7:05 Tornagörgő - 7:15 Szádudvarnok - 7:20 Torna - 7:25 Somodi - 7:30 Szepsi útvonalon,

       Hétfőn, az első tanítási napon a buszok ebéd után 12:00-kor szállítják haza a diákokat.

      • V. Salkaházi Gyermektábor 1. nap

       2023.08.30.

       Ma reggel 41 gyermek részvételével elindult az V. Salkaházi Gyermektábor.

       Az Igazgató Úr megnyitója és a közös ima után a gyermekek délelőtt, az iskola területén különböző állomásokon ismerkedtek Jézussal, mint a Jó Pásztorral.

       Az állomások között volt kézmüvesség, ahol a gyerekek elkészíthették saját báránykás névtáblájukat, mert a "Jó Pászor Nevükön szólítja juhait", kereshették a labirintusban az elveszett báránykát, fejtörőket oldhattak meg, sorversenyeken segíthettek a Jó Pásztornak behajtani a juhokat az akolba, valamint elcsendesedve, elgondolkodtak, elmélkedtek is arról, mennyire szereti Jézus, a Jó Pásztor övéit.

       Délután aztán túrára indultunk Debrődre. Nem volt könnyű az út, kövektől rögös utakon, sáros pocsolyákon át, de vidáman követtük Jó Pásztorunk nyomát, "a sűrű legelőkön" át, friss forrásvizet" merítve egészen a Növény Templomig, ahol köszönetképpen és kérve a segítségét az új tanévre, közösen imádkoztunk .

       A kirándulás után kellemesen elfáradva érkeztünk az iskolába, ahol a szülők már nagyon várták mosolygós gyermekeiket.

       Reméljük holnap is hasonlóan szép nap vár ránk és az időjárás is oly kegyes lesz hozzánk, mint ma volt.

      • Zánka 2.

       2023.08.30.

       Sportnappal folytattuk a zánkai tábort. A reggeli torna párnacsatával kezdődött. A nap folyamán több ügyességi versenyt próbálhattunk ki. Délután lézerharc, videojáték és VR foglalkozáson vehettünk részt. Az estét a Fővárosi Nagycirkusz előadásával zártuk. 

      • Zánka-Erzsébet Tábor

       2023.08.29.

       2023. augusztus 27-től, diákjaink az Erzsébet Táborban vesznek részt Zánkán. Iskolánkat 34 tanuló képviseli. Megérkezésünk után a nyitó rendezvényen 2500 fiatallal együtt énekeltük a magyar himnuszt, amely felemelő érzés volt mindannyiunk számára. Hétfőn, kihasználva a jó időt, fürödtünk a Balatonban, majd egy vicces fizikai órán vettünk részt. A lelki feltöltődésről Böjte Csaba atya gondoskodott egy szentmise keretében. A napot a Kávészünet koncertjével zártuk, amelyen megzenésített verseket hallhattunk.

       Köszönjük Magyarország Kormányának a lehetőséget, a Patrona Nostra nonprofit szervezetnek pedig a szervezést, amelynek köszönhetően mi is itt lehetünk.

      • Isten, áldd meg a magyart…

       2023.08.22.

       Amint azt a Duna Televízió élő közvetítésében láthattuk és hallhattuk Budapesten 2023. augusztus 20-án Szent István Király ünnepén Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek meghívására, a homíliát Bernard Bober kassai érsek-metropolita mondta.

       Eminenciás Bíboros úr! Excellenciás Nuncius úr! Főtisztelendő Püspök urak, paptestvérek, diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők! A társadalmi-, és a közélet mélyen tisztelt előjárói és képviselői! A Homonna közeli szülőfalum plébániatemploma - ahol megkereszteltek, ahol gyermekkoromban ministráltam és szemléltem templomunk oltárképét, ahol a bérmálás szentségében részesültem, ahol bemutattam az első szentmisémet - Szent István Király tiszteletére épült ezernyolcszáz-harmincötben /1835/. Legmerészebb álmomban sem gondoltam, hogy egyszer itt, Budapesten, Szent István Király ünnepén, a főváros egyik legjelentősebb közterén mondhatok homíliát, ott ahol Kassa szülöttjét, Salkaházi Sára szociális testvért boldoggá avatták – kezdte szentbeszédét az érsekfőpásztor.

       A tömeg hálával tapsolta meg a szlovák érsek magyar szavait.

       A továbbiakban Pásztor Zoltán, kassai püspöki helynök közvetítette az érsek gondolatait, amelyben elsőként megköszönte, hogy plébániatemplomuk felszentelésének 185. évfordulója alkalmából az érsek kérésére Erdő Péter bíboros templomuknak Szent István király ereklyét adományozott, amelyet az új oltárba ő maga helyezett el.

       Az érsek arra buzdított, hogy „a koronavírus és a krízisek nehéz évei után újítsuk meg Közép-Európa népeinek lelki identitását, egyéniségünket Krisztusban! Mindnyájan arra vagyunk hivatottak, hogy a szeretetben keressük, mondjuk és tegyük az igazságot. Különösen mi, keresztények kapunk erre állandó figyelmeztetést: őrizni nyelvünket a rossztól, mert – amint a Szentírás tanítja – egyazon pillanatban nem dicsérhetjük vele az Urat és átkozhatjuk az embereket, akik Isten képmására vannak teremtve. Rossz szó nem hagyhatná el a szánkat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék a hallgatóknak. A szeretetteljes szó néha még a legkeményebb szíveket is meglágyítja.”

       Szent István király fiához, Szent Imréhez intézett Intelmeiből idézte azt a részt, melyben a szülők és ősök példájának utánzása fontosságáról szól, „aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak”, majd hozzátette, manapság a lelki családban, az Egyházban is égető szükség van arra, hogy hallgassuk és meghallgassuk egymást. Ez a legértékesebb és legtermékenyebb ajándék, amit egymásnak adhatunk.”

       Az érsek idézett Erdő Péter 2016. május 13-án a bodollói filiális templomban bemutatott szentmisén elhangzott szavaiból: „Az evangélium örömhíre minden népnek szól. Ahogyan a pünkösd csodája mutatja, Szent Péter beszédét megértették a különböző nyelvű hallgatók, de nem azért, mert elfelejtették a saját nyelvüket, hanem mert mindannyian a saját nyelvükön hallották ugyanazt az örömhírt. Krisztus evangéliuma tehát kapcsolatba hoz minket Istennel, és testvéri közösségbe foglal egymással is.”

       Hozzátette és megköszönte, hogy a szentmisében akkor közösen áldották meg a magyar kormány anyagi és erkölcsi támogatásával épülő Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont alapkövét, amelyet az idén május 16-án már az iskolakápolnával egyetemben közösen fel is szenteltek. Az intézményben ma 265 növendék tanul és nevelődik anyanyelvén.

       „A Krisztusban való egység saját határainknál is messzebbre visz. Krisztus szeretete lebontja az előítéleteket. Megtöri a gyűlöletet, kiengesztelődésre hív, és kölcsönös jóindulatra szólít. Ez nemzeteink útja. Valljuk meg, hogy Jézushoz tartozunk! Éljük meg naponta az evangéliumot! Ne engedjük, hogy megtévesszen minket a család értékét, a férfi és a nő házasságát kétségbevonó relativizmus.”

       Majd Szűz Máriát, a Fájdalmas Anyát és a mennybe felvett Boldogasszonyt kérte, „akinek Szent István király első laikusként ajánlotta oltalmába övéit, hogy szeretetteljes gondoskodásával vezesse az Egyházat, Közép-Európa és az egész világ népeit. Segítsen, hogy egyetlen Anya gyermekeiként kölcsönös szeretettel, méltányosan és tisztelettel jel és reménysugár lehessünk a békétlenségbe és testvérgyilkos konfliktusba sodródott nemzetek és nemzetiségek számára.”

       A homília befejező részét ismét az érsek főpásztor mondta: „Blahoslavená Panna Mária, Svätý Kráľ Štefan, orodujte za nás! Bože, žehnaj Maďarom! Boldogságos Szűz Mária, Szent István király, könyörögjetek érettünk! Isten, áldd meg a magyart! Ámen.”

      • A száj a szív bőségéből beszél…

       2023.08.19.

                           2023. augusztus 18-án főtisztelendő Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió igazgatója legközelebbi munkatársai kíséretében látható örömmel találkozott Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont dísztermében a szűkebb pátria önkénteseivel, technikusaival és hallgatóival.

                           A találkozó koncelebrált szentmisével kezdődött az iskolakápolnában, amit frissítő eszmecsere követett testben és lélekben, majd 12:15-kor közös rózsafüzér-imádság a rádió élőadásában, a plébánia-, ill. az iskola YouTobe csatornája egyenes közvetítésében.

                           Nagy köszönet és hála, hogy Boldogasszony nyolcadában, Szent István Király ünnepére készülve közösen imádkozhattunk és tekinthettünk fel a Mennybe-felvett Királynőnkre. Kezdeti történelmünk egyik legnagyobb válságában ugyanis, amikor első apostoli királyunk élete végén látta, hogy egész életműve veszélyben forog, tudva, hogy a kereszténység nélkül a nyugati népek közé beépült, de még nem igazán integrált magyarságot a végső pusztulás fenyegeti, ezért országát és népét a Boldogságos Szent Szűz oltalmába ajánlotta.

                           Köszönet és hála a Mária Rádió vezetőségének és munkatársainak, hogy ezt a hovatartozást kitartó hűséggel, odaadással, szaktudással és szakértelemmel istápolják, segítik, irányítják és vezetik.

                           A szentmise záró áldása előtt Nagy István, iskolaigazgató mondott köszönetet azért, hogy a szervezők becses találkozási helyükként az iskolaközpontot választották – fészket, ahol az idén 280 növendék tanul, nevelődik és fejlődik evangéliumi értékrendben, anyanyelven, ősi kultúránkban.

                           A Szentatya, Ferenc pápa a tömegtájékoztatás 57. világnapjára írt üzenetében – mondta - a „szívvel szólás” fogalmát hangsúlyozta, mert szerinte az „elmenni, látni” és a „meghallgatni” igék – épp manapság, amikor hiányzik a párbeszéd és a megosztás dinamikája – alkalmas feltételeket teremtenek a jó kommunikációra, vagyis a szívek párbeszédére. Ahhoz azonban, hogy valaki az igazság szerint és szeretetben kommunikáljon, meg kell tisztítania a szívet. Ezért örültünk annak, hogy együtt voltunk.

                           Csak kívánni lehet, hogy a Mária Rádió továbbra is elősegítse a kölcsönös egymásra figyelést és meghallgatást, különösen manapság, ami éppúgy hajlamos a közönyre, mint a felháborodásra, nemegyszer visszaélve az eltorzított és a félretájékoztatott igazsággal.

       Adja Isten, hogy a Mária Rádió legyen és maradjon továbbra is a jó hír hordozója és továbbadója. Legyenek a jövőben is tettre kész vezetői, lelkes munkatársai, nagylelkű támogatói, akik hitelesen bizonyítják és tanúsítják az Evangélium igazságát: „A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő... Hisz a száj a szív bőségéből beszél.” (Lk, 6,45).

      • Meghívó

       2023.08.15.

       Örömmel közöljük, hogy főtisztelendő Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió igazgatója jelezte: augusztus 18-án, pénteken, Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont dísztermében szívesen találkozna a szűkebb pátria önkénteseivel, technikusaival és hallgatóival.

       A találkozás programtervezete

       10:00 koncelebrált szentmise az iskolakápolnában

       10:45 eszmecsere – frissítő testben és lélekben

       12:15 rózsafüzér - imádság élőadásban

       Tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

      • Tanévzáró ünnepség és ballagás

       2023.06.30.

       Kedves Salkás család, ballagó diákok, tisztelt szülők, pedagógusok, jelenlévők!

                 Ma már intézményi szempontból a nyolcadik tanévünket zárjuk és az első teljes évet ebben a csodaszép Fészekben. Számot adunk az elvégzett munkáról. Ki mint vetett, úgy aratott! Az év végi bizonyítványok tükrözik a tanulmányi eredményeket, de remélem a lelketekben is sok szép élmény kavarog, mert eseményekkel tarkított tanévet zárunk. Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkáját, az élményeket.

       A tanév végeztével kilencedikes diákjaink ballagása is fontos esemény mindannyiunk életében. Az együtt eltöltött idő, a megszerzett tudás, a sok-sok iskolánkhoz fűződő emlék örökre összeköt minket.

       Kedves kilencedikesek!

       Szeptemberben már sajnos nem a mi diákjaink lesztek. Az élet másfelé sodor benneteket, de ne feledjétek, honnan indultatok. A Fészek, amelyben felnőttetek örökre meghatározza életeteket. Kívánom, hogy a keresztény értékek őrzése, az anyanyelvetek ápolása továbbra is legyen nagyon fontos számotokra, függetlenül attól, hogy milyen iskolában folytatjátok tanulmányaitokat.

       Kedves Szülők!

       Köszönjük az eddigi bizalmat. Köszönjük, hogy szívesen fogadták szolgálatunkat.

       Most pedig egy olyan verset szeretnék felolvasni, amely a Komáromban megtartott katolikus iskolák országos tanévzáró ünnepségén hangzott el. Úgy gondolom nagyon sokat mondó. Megérintette szívemet és híven tükrözi érzéseimet.

       Wass Albert: ELŐHANG

       Volt egyszer egy ember, az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének.

       De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.

       És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond.

       De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő Istenének.

       És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek és azt mondták: majd a legelső szél összedönti.

       És jött az első szél: és nem döntötte össze.

       És jött a második szél: és az sem döntötte össze.

       És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült.

       És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak és azt mondták: varázsló.

       És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát.

       És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének.

       És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.

        

       Kedves Salkás család!

       Kérlek titeket, a nyári szünet alatt vigyázzatok magatokra, hogy szeptemberben egészségesen, kipihenten, lelkileg feltöltődve találkozhassunk!

       Tovább építkezhessünk - maradandó homokszemcsékből és ködből!

       Ezzel a 2022-23-as tanévet bezárom!

       Isten Veletek!

        

       Mgr. Nagy István, igazgató

      • Állatok karneválja

       2023.06.29.

       Legnagyobb óvodásaink egy különleges kiránduláson vettek részt. A kassai Filharmóniába látogattak, ahol egy nagyszerű koncertet hallgattak meg. Camille Saint Saëns Állatok farsangja a legfiatalabb hallgatóknak is a képzeletébe varázsolja pl. a kakukkot, elefántot,  oroszlánt, kecskét teknősbékát.... .Kirándulásunkat és az év végét egy fagyizással zártuk.

      • 9.A osztálykirándulás

       2023.06.29.

       A 9.A osztály tanulói június 22-én ellátogattak a Kelet-Szlovákiai Múzeumba Kassára, ahol megismerkedhettek Kelet - Szlovákia élő világával. Betekintést kaptak a történeti geológiába, őslénytanba és ásványtanba. A kiállítás botanikai és állattani részlege a növények és állatfajok megtelepedését mutatta be. Mintegy ezer darab geológiai mintával, nyolcszáz darab gerinctelen és gerinces állattani gyűjteménnyel ismerkedhettünk meg.

       Ezután a szórakozás sem maradt el. Gázra tapostunk a kassai Karting gokárd pályán.

       Élményekkel gazdagodva tértünk haza.

      • A 8.A Egerben

       2023.06.29.

       Osztályunk Eger városába látogatott el. Voltunk a várban, ahol többek között 15:52-kor egy tisztelgő puskalövést is láthattunk 1552 emlékére. Az este folyamán lehetőségünk volt a szállásunkon fürödni, biliárdozni, csocsózni és a fiúk még focizhattak is az egyetem focipályáján. A következő nap is tartalmasan telt. Voltunk a Bazilikában, felmásztunk a minaret 97 rendkívül szűk lépcsőfokán, láthattuk a Marcipán Múzeum műalkotásait, a Varázstoronyban pedig interaktív fizikai kísérleteket próbálhattunk ki, és egy Camera Obscura segítségével láthattuk Eger látképét egy sötét helyiségben. Sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.

      • Petőfi nyomában – tanulmányi út a gimnazistákkal

       2023.06.29.

       A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 22 diákja, két tanár kíséretében, 2023. június 27-én és 28-án Kiskőrösre, majd Szécsénybe kirándulhatott a Szövetség a Közös Célokért diákutaztatási programjának keretében. Meglátogattuk Petőfi Sándor szülőházát és a mellette lévő Emlékházat, majd a János Vitéz Látogató központban egy élménypedagógiai foglalkozáson vehettünk részt. A második napon a szécsényi Forgács-Lipthay kastélymúzeumot volt szerencsénk megtekinteni, ahol a Petőfi-emlékév alkalmából külön foglalkozáson vehettünk részt „Petőfi és Rákóczi. A költő szabadságszemlélete, haza- és nemzetfelfogása, megjelenése a hagyományban” címmel. A tárlatvezetés minden helyen magas színvonalú volt, sokat tanulhattunk belőle. A kiránduláson bepillantást nyerhettünk Petőfi Sándor gazdag életművébe és képet alkothattunk életútjáról és személyiségéről is. Felfedezhettük a városok gazdag történelmi múltját és jelenkori látnivalóit. Ezúton is köszönjük a lehetőséget és az élményt.