• Értékőrzés és továbbadás

       2021.11.16.

       2021. november 16-án a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái Nagy István iskolaigazgató kíséretében a hagyományos kedd reggeli szentmisében a jelenlevő hívekkel egyetemben hálát adtak és köszönetet mondtak Viszlay Eszter és Dienes Noémi aranysávos elismeréséért, amelyet M. Molnár László tanár vezetésével a szülőföld értékeinek bemutatásáért kaptak.

       A napi Olvasmány Eleazár, kora egyik legkiválóbb írástudója életpéldájáról szólt: „…egy élemedett korú és tisztes külsejű férfinak erőszakkal kinyitották a száját, így akarták kényszeríteni, hogy disznóhúst egyen. Ő azonban a dicső halált többre becsülte a gyalázatos életnél, ezért önként ment a vesztőhelyre. Jól tudta ugyanis, hogy miként kell viselkednie… halálának emlékét, mint a hősiesség és bátorság példaképét hagyta hátra nemcsak az ifjaknak, hanem az egész nemzetnek is.” (2Mak 6,18-31)

       Köszönjük, hogy az Írás ma is nekünk és rólunk szólt…

      • Katolikus iskolavezetők országos találkozója Szepsiben

       2021.11.13.

       Magyarul álmodsz és magyarul sírsz…

       2021. november 13-án a szepsi plébániatemplomban Kiss Róbert, kanonok, nagyszombati általános helynök vezetésével, hálaadó szentmisén vett részt a Madarász Róbert iskolaigazgató vezette Patrona nostra közhasznú társaság pedagógusainak egy része, akik előzőnap a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont rövidesen hivatalosan is átadó épületében részt vettek a szlovákiai magyar tannyelvű egyházi fenntartású katolikus iskolák pedagógusainak módszertani konferenciáján.

       Hálát adtak a közel 50 résztvevő szilárd meggyőződéséért és elhatározásáért: soha nem szabad belefáradni abba, hogy álmodjunk. Ha felhagyunk az álmokkal, lemondunk arról, hogy nevelők legyünk (Ferenc pápa). Hálát adtak, mert tudván tudják: nem arra van szükség, hogy megfogalmazzák, milyen lenne egy ideális világ, hiszen az már meg van írva az evangéliumban, Krisztus ugyanis eljött, hogy hirdesse Isten országát.

       Napjaink katolikus pedagógusainak az álma, vágya nem más, mint a kitartó kívánalom és készség Isten országáért dolgozni, nem feledve, hogy azt ők sem fogják tudni beteljesíteni. Ez azonban nem számít. Az, ami igazán fontos, dolgozni Isten országáért, hogy életútja végén mindnyájan elmondhassák: érdemes volt. Érdemes volt Isten országa építésére szentelni egy életet.

       A hétvégén mindez látványosan is tapintható volt itt Szepsiben, amikor közösen szemléltük a 2018. november 7-én megáldott és letett alapkőhelyet, az azóta eltelt időt és annak a sok-sok munkának az eredményét, ami tagadhatatlan bizonyítéka a jövendölésnek: „Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak.” (ApCsel 2, 7). Igen, beteljesülni látszik egy álom…

       Az eucharisztikus ünneplés, a szentmise a hála jele volt, a hit nagy ajándékáért. Hálaadás egymásért, népünkért, kultúránkért, anyanyelvünkért. Ma az anyanyelv napján, különös hangsúlyt kapott az emléknap, mert egyrészt fáj a tény, másrészt vigaszt ad: Lehet, hogy már más nyelven tanulsz, és más nyelven írsz, de magyarul álmodsz és magyarul sírsz.

      • Deň slovenského jazyka a slovenskej kultúry

       2021.11.03.

       Aj tento rok sme v oslávili Deň slovenského jazyka a slovenskej kultúry. Cieľom tohto dňa bolo prehĺbiť vzťah k slovenskému jazyku. Na hodinách slovenského jazyka žiaci hrali rôzne spoločenské hry na rozvoj slovnej zásoby, vytvárali projekty či riešili a zábavné rébusy. Okrem iného sa všetci žiaci mali možnosť zúčastniť  školského kola postupovej súťaže a napísať rozprávku, úvahu či báseň na tému Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu.         

        

        

       Hlavnú cenu získali :
       Réka Kovács - Próza
       Sebastian Kateržabek  - Poézia

       Výhercom srdečne blahoželáme a držíme prsty v celoslovenskom kole!

      • Halottak napi megemlékezés

       2021.11.02.

       „Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”(Róm 14,8) – írja Pál apostol. Ha az Úréi, akkor egymásé is. Örökre. Egymásra bízott minket az Isten.

       Mindenszentek ünnepe és Halottak napja kapcsán, november 2-án, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendéki közös emlékliturgián vettek részt, hogy - megbocsátva és bocsánatot kérve - hálát adjanak áldott elődeikért.

       15 mécsest gyújtva, 15 célcsoportra összpontosítva imádkoztak önmagukra is gondolva, tudatosítva, hogy eljön az idő, amikor mindnyájunk életében beteljesülnek Dienes Valéria verssorai:

       Jön az Isten

       Három és az Egy

       Látod már, hogy

       Honnan merre megy

       Hazatértél

       Nem hiányzik semmi

       Elindultál

       Mindörökké lenni…

      • Értesítő

       2021.11.01.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       Sajnálattal közöljük, hogy iskolabuszunk 2021. november 2-án műszaki okok miatt nem üzemel.

       Köszönjük a megértést!

      • Kegyeletes megemlékezés - ´56

       2021.10.26.

       Iskolánkban és egyházközségünkben már hagyománnyá vált, hogy nemzeti és közösségi ünnepeink kapcsán megemlékezünk az adott eseményről. Az idén az 1956-os magyar forradalomról, a történelmi esemény 65. évfordulóján, a római katolikus templomban, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái közreműködésével, október 26-án, a keddi szentmisében emlékeztünk. Közösen imádkoztunk a forradalom áldozataiért és elmélkedtünk a történet üzenetén.

      • SÚŤAŽ - Prečo mám rád slovenčinu

       2021.10.26.

       Rád píšeš? Rád slohuješ? Rád vymýšľaš? Potom je práve pre Teba určená nasledujúca literárno-výtvarná súťaž:

       KTO SA MOŽE ZAPOJIŤ?   Všetci žiaci

       AKO SA ZAPOJIŤ? Napíšeš literárnu prácu (napríklad rozprávku, príbeh, úvahu, poviedku, novelu, báseň vo veršoch, báseň bez veršov či divadelnú hru). Žáner nie je obmedzený, hlavne, aby to bolo Tebou vytvorené a od srdca. Najlepšie práce postupujú do celoslovenského kola.

       NA AKÚ TÉMU? To už vieš! Je to v logu súťaže: prečo máš rád slovenčinu, prečo máš rád Slovensko. Ako vnímaš Slovensko, čo máš rád, čo rád robíš cez prázdniny, ako sa rád rozprávaš so svojou starou mamou, starým tatom v ich nárečí, aké miesta na Slovensku rád objavuješ, kam rád chodíš; kde vidíš Slovensko o pár rokov; ako by Slovensko mohlo byť krajšie, ako by si Slovensko prezentoval v zahraničí... A čo reč? Čo sa Ti na nej páči? Opíš, povedz, rozpovedz nám o svojom vzťahu k Slovensku a k slovenčine.

      • Écsi Gyöngyi Szepsiben

       2021.10.25.

       2021. október 22-én, a reformáció hónapja alkalmából, a szepsi presbitérium meghívására, Écsi Gyöngyi látogatott el iskolaközpontunkba. Délelőtt alsó tagozatos gyermekeinkkel, kora délután pedig felsőseinkkel és gimnazista diákjainkkal találkozott a szepsi református templomban. Köszönjük a szép élményt!

      • Kerületi harmadik hely terepfutásban

       2021.10.23.

       2021. október 21-én, Kassán, a 4,2 km-es terepfutóverseny kerületi fordulóján vettünk részt. Iskolánkat Takács András és Nyíri Kristóf 1.G osztályos tanulók képviselték, akik csapatban az előkelő harmadik helyet szerezték meg, nem kis sportteljesítménnyel! Ezúton is szívből gratulálunk és további sok sikert,  kitartást kívánunk Nekik munkájukhoz!

      • A Rákóczi Szövetség támogatásának átadása

       2021.10.20.

       Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak… (ApCsel 2,17).

       2021. október 20-án Nagy István, iskolaigazgató meghívására Kanyár Gyöngyi I. o. tanácsoskonzul  és Köteles László, a Csemadok országos alelnöke kíséretében, Szepsibe látogatott Hetey Ágota, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulasszonya, hogy ünnepélyes keretek között átadja a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont elsős diákjainak a Rákóczi Szövetség támogatását.

       Az ünnepségre a római katolikus templomban került sor. Nem véletlenül, hiszen a templom, istenháza, mindenkié, mert mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. Egymásra bízott bennünket. Sőt, Szent Pál apostol szerint: Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8). Vagyis ha az Úréi, akkor egymásé is – határon innen és határon túl!

       Felelősek vagyunk egymásért. Köszönjük a jelenlegi magyar kormánynak, hogy felvállal, és nem szégyell minket. Segít, ápol, pátyolgat bennünket.

       Köszönetünk, hálánk, nagyrabecsülésünk jele, többek között most a templomban összegyűlt maroknyi gyermeksereg is, szüleikkel, pedagógusaival, nevelőivel együtt. Itt létünk, ragaszkodásunk - életjel. Az élni akarás, a megmaradás jele.

       Iskolánk és egyházközségünk vágyva vágyja megvalósítani az álmot: minden téren elősegíteni az élettér biztosítását a fogamzástól a foglalkoztatásig. Ennek megvalósulása érdekében a növendékek egy emlékérmet is kaptak Szent Benedekről, Európa fővédőszentjéről, akinek lelki fiai Pannonhalmán megalapítva az első iskolát, Szent Imre nevelésével megalapozták és elősegítették népünk kereszténnyé válását a Kárpát-medencében.

       Szilárd meggyőződésünk, hogy vágyunk, nem álom, nem vágyálom, de beteljesülése az Apostolok Cselekedeteiben olvasható ígéretnek: „A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak.” (ApCsel 2,17).

       Köszönjük, hogy értjük az idők jelét és továbbra is tenni akarunk azért, hogy fiaink és lányaink prófétálhassanak, ifjaink látomásokat láthassanak, öregjeink pedig ne szűnjenek meg álmokat álmodni – határon innen és határon túl!

      • Egy millióan a világ békéjéért és egységéért

       2021.10.18.

       A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, pedagógusaik kíséretében, Sára nővér vezetésével, az idén is, október 18-án, a helyi idő szerint 8 órakor egy fél órán át, a békéért és az egységért közösen imádkozva a rózsafüzért, csatlakoztak a világszerte esedező gyermekekhez.

       A kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: 2005 nyarán miközben a gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nemcsak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt. Októberben, a rózsafüzér hónapjában kiemelt hangsúlyt kap. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ meg fog változni”.

       Köszönet és hála, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt szabályok betartása mellett, az idén is sikerült megtalálni az imádságba való bekapcsolódás lehetőségét és módját.

       A világ körülöttünk és bennünk, olyan, mint amilyenek vagyunk. Ha jók vagyunk, a világ is, ha rosszak vagyunk, a világ is rossz. Jó volt ismét együtt látni az imádkozó gyermekeket és pedagógusaikat, tudatosítva Szent Pál apostol figyelmeztetését: „Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt.” (Filip 4,6).

      • Értesítés - Óvoda

       2021.10.18.

       Tisztelt Óvodás Szülők!

       A kolléganőnk pozitív Covid tesztje miatt, a közegészségügyi hivatal útmutatása alapján, a nagycsoportos osztály tanulói mától karanténba kerülnek 2021. október 25-ig. Az óvodába gyermekorvosi igazolással térhetnek vissza 2021. október 26-án.

       Köszönjük a megértést!

       Nagy István, igazgató