• Szavalóversenyen Kazincbarcikán

       2023.04.24.

       Újabb sikerrel örvendeztettek meg diákjaink bennünket. 2023. április 22-én , Kazincbarcikán vettünk részt az Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyen. 

       Helyezések:

       I.kategória - vers- Drága Dorina V.helyezett, 

                         - próza - Ötvös Viktória IV.helyezett

       II.kategória - próza - Drága Wanda VI.helyezett

       III.kategória - vers- Mohňansky Lilla - I.helyezett

       IV.kategória - próza- Balázs Lilien - I.helyezett

                                      - Viszlay Enikő - VI.helyezett

       V.kategória - vers - Dieneš Noémi - VI.helyezett. 

       További résztvevők: 

       Spišák Lilien, Beke Emma, Viszlay Chiara, Bráz Zoé, Kovács Lili. 

       Gratulálunk. 

      • A Föld Napja - „Mi vagyunk a változás hangja, a ritmust a Föld szíve adja!”

       2023.04.23.

       A Föld Napja alkalmából iskolánk diákjai és tanárai zöldbe öltöztek, mivel fontosnak tartjuk a Földünk természetes környezetének a megóvását. Hiszen, ahogyan a Földdel bánunk, az tükörképe annak, amit gyermekeink jövőjéért teszünk.

       Iskolánk bekapcsolódott a város által megrendezett ÖKO NAP rendezvényébe. A 9. osztály tanulóival érdekes feladatokat, aktivitásokat készítettünk városunk óvodásainak és az alapiskolák diákjainak. Bekapcsolódtunk a használt fogkefék és elemek gyűjtésébe is.

       Az „Élet a réten, az erdőben és a vízben” című rajzversenyen iskolánk 8. osztályos tanulója Fazekas Zita 2. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményért!

      • A Föld Napja

       2023.04.21.

       2023. április 20-án egy kedves meghívásnak tettünk eleget. A bodollói óvoda hagyományosan áprilisban tartja a Föld napja rendezvényét, amire a környék legkisebbjeit várják. Különböző feladatokkal és egy solymár bemutatóval várták a természetet óvó és szerető gyerekeket. Óvodánkat Giba Noémi és Kalász Laura képviselte.

      • Kosárlabda járási bajnokság

       2023.04.21.

       2023. április 19-én iskolaközpontunk adott otthont a Kassa-vidéki járás kosárlabda bajnokságának Szepsiben. 11 csapat vett részt a megmérettetésen. A fiúk csoportjában 7 a lányokéban pedig 4 csapat versengett. Összesen 107 diák sportolt a nap folyamán. Diákjainknak sajnos nem sikerült az első három közé jutni, de sok tapasztalatot gyűjtöttek. Gratulálunk a gyözteseknek és minden résztvevőnek!

       Eredmények:

       Lányok:

       1. ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou

       2. ZŠ Medzev

       3. ZŠ Budimír

       Fiúk:

       1. ZŠ Malá Ida

       2. ZŠ s VJM Moldava nad Bodvou

       3. ZŚ Severná 21, Moldava nad Bodvou

      • TÁJÉKOZTATÓ – „INGYEN ÉTKEZÉS“

       2023.04.21.

       Tisztelt Szülők!

       2023. május 2-től étkezési hozzájárulásban részesülnek az óvoda utolsó évfolyamába járó gyermekek és az alapiskolás diákok (1-9 osztály). A támogatás kizárólag az ebédekre vonatkozik, ezért az óvodai tízórait és uzsonnát, valamint a rezsi költséget fizetni kell.

       Az ingyen ebédek feltétele, hogy

       1. a diák az adott napon iskolában legyen – chip regisztrálja

       2. és átvegye az ebédet – chip regisztrálja

       Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor nem jár a támogatás, tehát a szülő fizeti ki az ebédet.

       Kérdések esetén, állunk rendelkezésre. Köszönjük az együttműködést és a türelmet!

      • Értesítő

       2023.04.18.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       Értesítjük a busszal utazókat, hogy SÁRA - ISKOLABUSZUNK 2023. április 19-20-án, szerdán és csütörtökön, műszaki okok miatt nem üzemel.

       Köszönjük a megértést!

      • „János vitéz (h)arcai”

       2023.04.18.

       A Petőfi-bicentenárium alkalmából Kassa megyei magyar alapiskolások ismerkedhettek meg Petőfi Sándor elbeszélő költeményével.

       A Petőfi Sándor-emlékév keretében, Magyarország Kassai Főkonzulátusa szervezésében Kassa megyébe látogatott 2023. április 17-19. között a Petőfi Irodalmi Múzeum „János vitéz (h)arcai” elnevezésű múzeumpedagógiai foglalkozása. A 6-9 éves korosztály számára a PIM Mesemúzeuma munkatársai meseadaptáción keresztül mutatták be Kukorica Jancsi történetét. A diákokkal közösen megjelenítve a történet főbb helyszíneit, óriásbábok segítségével játszották el János vitéz izgalmas kalandjait.

      • 2. SALKA BÁL

       2023.04.16.

       Nagy Mátyás és Szanyi Márk kiérdemesült salkások szervezésében 2023. április 8-án tartotta II. Salkás-bálját a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont fiatalsága.

       Örvendetes tény, hála és köszönet, hogy ezt a találkozót is Isten nevében akarták kezdeni. Bátorság ez a javából. Bátorság egy olyan világban, ahol minden-minden fontosabb, mint az evangéliumi értékrend – Isten, haza, család.

       Dicséretre méltó, hogy a Bált, nem a nagyböjti szentidőben, de Húsvét után szervezték, rendezték, akkor, amikor arra emlékezünk, hogy Urunk, Jézus Krisztus legyőzte a halált és újjáteremtette az életet.

       A tavasz, a fiatalság, a kikelet, az ébredő természet - az életet szimbolizálja. A mindenkori ifjúság mindennek jeles tanúja. Adná Isten, hogy amint egykor az Úr Jézus legközelebbi barátai és barátnői, úgy fiataljaink is hiteles tanúi lennének és maradnának ennek az értékrendnek.

       Köztudott, hogy az Úr Jézus feltámadásának legelső tanúi nem férfiak, de nők voltak. Nők, akik hagyták, hogy meglepje és megindítsa őket a feltámadt Krisztus ereje és világossága. Élethelyzetükbe nem nyugodtak bele. Nem törődtek bele a nem várt eseményekbe. És nem is roskadtak önmagukba, mint apostolok, hanem a szívükre hallgatva elindultak, hogy megkeressék Jézust. S miután találkoztak Vele nem tartották meg önmaguknak a találkozás örömét, hanem úgy döntöttek, hogy másokkal együtt járva megosszák azt.

       A nők életpéldája a mindenkori Egyház örökös feladata. A kereszténység minősége ugyanis nem politikai rezsimek függvénye, hanem a belső hozzáállásé. Akár vallásszabadságban élünk, akár üldöztetésben van részünk, kereszténységünk csak annyiban krisztusi, amennyiben a Vele való személyes kapcsolat élteti.

       Kívánjuk és kérjük, hogy ifjúságunk bizton járja ezt az utat, nem felejtve: arra kaptunk meghívást, hogy megújult lelkesedéssel eltelve, a feltámadás hiteles tanúiként a reménység magvetői legyünk. Bizonyítva, hogy itt a Fészekben is formáló tanúi vagyunk egy olyan életmagatartásnak, amelyen nem vesznek erőt a földi hatalmak, sőt még a pokol kapui sem.

      • Járási terepfutó bajnokság Szepsiben

       2023.04.14.

       2023. április 12-én, iskolaközpontunk szervezésében valósult meg Szepsiben a Kassa-vidéki járás terepfutó bajnoksága. A diákoknak 2000 m-t kellett teljesíteni. Iskolánkat Bugár Éva, Vislay Chiara, Magyar Sofia, Haraszti Tamás, Die Dániel és Polyák Csaba képviselte. Sajnos ezúttal nem sikerült az elsők között végezni, de élményekben mindenképp gazdagodtunk. 

      • Óriási siker az angol olimpiászon

       2023.04.05.

       2023 március 29-én György Péter, Gimnáziumunk harmadikos tanulója az angol olimpiász országos fordulóján vett részt Nagyszombatban - Bukó Dénes tanár úr kíséretében. Miután január 19-én megnyerte a járási fordulót, majd február 16-án kerületi szinten is mindenkit maga mögé utasított, kivívta helyét  Szlovákia legjobbjai között.  A döntőben rengeteg tapasztalattal és tudással gazdagodott és méltón képviselte iskolánkat.

       Elismerés az eredményért diáknak és tanárának egyaránt!

      • Húsvétvárás

       2023.04.05.

       Nagykedden a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diáksága, tantestülete és alkalmazottjai abban a kiváltságban részesültek, hogy közösségi bűnbánatukat az intézmény falai között, a Fészekben tarthatták. Az esperesi körzet papjai alkalmat adtak arra, hogy amint a nagyböjt folyamán az egyes egyházközségek templomaiban kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, úgy megadják ennek lehetőségét itt is.

       A napi evangélium Júdás árulásának kezdetéről szólt.  „Jézus bemártotta a falatot (a tálba) és karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után mindjárt belé szállt a Sátán. Jézus ennyit mondott neki: „Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!” (Jn 13,26-27).

       A Nagyhét evangéliumainak egyik „főszereplője” – Júdás apostol, egy a 12 közül. Valójában azonban nem is nevezhető szereplőnek, hanem inkább a sötétség hatalmi eszközének, akiben jól végigkövethető a gonoszság feltartóztathatatlan mechanizmusa, ami egyben intés és ijesztő figyelmeztetés mindnyájunk számára.

       A Júdásnak nyújtott bemártott falat az Úr Jézus egy gesztusa, mintegy utolsó figyelmeztetése, még egy végső lehetőség felkínálása a megtérésre. Júdás elveszi a falatot, de nem megtér, hanem eltér, engedve, hogy belészálljon a Sátán. Ez azt jelenti, hogy véglegesen döntött: utoljára is elutasítja a feléje nyújtott kezet. Jézus ezt látva szólítja fel: „Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!” Ezzel is kifejezésre juttatja, hogy nem tehetetlen elszenvedője, hanem irányítója az eseményeknek: elfogatása, megkínzása és halála ugyan bekövetkezik, mert minden tettnek következménye van, a jótettnek jó, a rossznak rossz, de Isten jósága felülmúlhatatlan.

       Az Úr Jézus Júdás tettét látva arról beszél, hogy most dicsőült meg az Emberfia. Igen, mert ott, ahol látszólag a sötétség, a gonoszság diadalmaskodik, ott az Úr Jézus mást is lát, látja, hogy hogyan teljesedik be Isten örök terve, szent akarata: a jóság, a szeretet, az irgalom végső győzelme. Látja bebizonyosodni a népi bölcsességet: Isten a görbe vonalakkal is egyenesen ír.

       Adja Isten, hogy a nagyhét eseményeit elemezve elmerüljünk küldetésünk csodálatos beteljesedésének szemlélésében. Segítsen mindnyájunkat a Szentlélek kegyelme, ereje és fénye, hogy a látszólagos vereségek közepette is merjünk bízni és remélni, s így megtanuljunk: győzedelmeskedni a gyűlölet erői fölött, úgy, hogy egyszerre legyen nyílván való életünkben az Atya akaratához való hűség és az emberek iránti, vértanúságig menő szeretet. Az emberi rossz, rosszat eredményez, az isteni jó, jót. Isten jóságos, irgalmas, megváltó szeretete semmilyen bűnnel nem győzhető le.

       A szentmisében - amelyet az iskola énekkara kísért szép éneklésével Nová Mária tanítónő és édesanyja zongorakíséretével, Lukács Katalin és Nagy Imre pedagógusok vezetésével, valamint a felolvasók Sára nővér közreműködésével - megemlékeztek a napokban elhunyt Répás Zsuzsanna volt államtitkár-helyettesről, aki sokat segített az iskolalapításban és az építkezés anyagi javainak előteremtésében. A liturgiát záró áldás előtt, jókívánság hangzott el születésnapja kapcsán az intézmény vezetője, Nagy István iskolaigazgató felé, aki a kezdetektől fogva lelkiismeretes odaadással, felelősségteljesen, meggyőződéses hitbeli és nemzeti önazonossággal végzi megbízatását és tesz eleget az Egyház, a szülők, a tantestület, az alkalmazottak és a növendékek elvárásainak. A hála és a megbecsülés jeleként ajándékul egy zenélőórát kapott, ami precíz pontossággal, külső fizikai beavatkozás nélkül mutatja az időt.

       Adja Isten, hogy hivatását továbbra is olyan igényes odaadással, lelkiismeretesen végezze, mint eddig: pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen...

      • A Salka Banda országos döntős

       2023.04.04.

       Nagykaposon, 2023. március 31-én rendezték meg a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny országos elődöntőjét.

       Diákjaink méltón képviselték iskolánkat.

       A Salka Banda első alkalommal indult a megzenésített versek kategóriájában. Arany minősítésben részesült, így képviselheti intézményünket az országos döntőn Rimaszombatban.

       Tagjai: Balta Rita, Viszlay Eszter, Kovács Réka, Viszlay Boglárka, Dunka Roland, Gacsay Bence Barnabás.

       További eredmények:

       I.kategória - vers:        Drága Dorina – ezüst sáv

                          -próza:     Pálos Márk – ezüst sáv

       II.kategória-vers:      Pelegrin Noémi-bronz sáv

       III.kategória-vers:    Balázs Lilien – ezüst sáv

       IV.kategória – vers: Viszlay Eszter – ezüst sáv

                                          Dienes Noémi-bronz sáv

       Gratulálunk a tanulóknak a szép eredményekért!       

      • PITAGORASZ VERSENY - JÁRÁSI FORDULÓ

       2023.04.03.

       „A sikerhez vezető legrövidebb út az, amelyiken elindulsz .“
       (Ronil Caine)

       2023. március 20-án lezajlott a PITAGORASZ VERSENY 44. évfolyamának járási
       fordulója Kassán a P3, P4, P5 kategóriákban. Iskolánkat összesen 6 tanuló képviselte, akikre
       nagyon büszkék vagyunk. A P3 kategóriában 87 kis tehetség mérte össze a logikus
       gondolkodását, ahol az elért pontszámaik alapján sikeres megoldóként szerepelt mindhárom

       3. A osztályos tanulónk:

       Vysoký Levente, Boros Dániel és Prokop Vivien

       A P5 kategóriában 55 tanuló mérte össze a matematika tudását, ahol az elért pontszámai

       alapján dobogós 3. helyezést ért el:
       Pelegrin Noémi 5. A osztályos tanuló
       Gratulálunk minden résztvevőnek!