• Remény-nap Szepsiben

       23. 9. 2022

       A REMÉNY szerkesztősége és a szepsi római katolikus egyházközség 2022. október 7-én (pénteken) délután négy órai kezdettel szerkesztő-olvasó találkozót rendez Szepsiben, a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontban.

       Program:

        16:00 Szentmise

       főcelebráns: Dr. Gábor Bertalan szepsi esperesplébános

       A szentmise után köszöntők következnek, majd

       Bartalos Nikolas és Sárközi János előadása

        „Hetilapunk, a Remény…” címmel.

       - A helyszínen lehetőség nyílik a Remény kiadó gondozásában megjelent kiadványok és kötetek megvásárlására is.

       Információ:

       Dr. Gábor Bertalan, e-mail: moldava@rimkat.sk

       Bartalos Nikolas, e-mail: bartalos@remeny.sk

       Szeretettel hívunk minden olvasót és érdeklődőt!

        

      • Osztálymise

       23. 9. 2022

       Iskolánk kápolnájában megtartottuk az idei tanév első osztálymiséjét.

       Az év folyamán az általános iskolánk minden osztálya számára szervezünk szentmiséket, hogy a közösen megélt legszentebb áldozat is segítse gyermekeinket úgy a tanulásban, mind a lelki fejlődésben és a jobb emberré válás útján.

       Az első alkalommal a VIII. és a IX. osztály katolikus csoportja vett részt a szentmisén, amelyet Péter Atya mutatott be és amit ezúton is hálás szívvel köszönünk neki.

      • Általános tájékoztató az étkezésről

       13. 9. 2022

       Tisztelt Szülők és Diákok!

       Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az iskolai étkezőt sikeresen elindítottuk.

       Köszönjük szépen a türelmet!

       Szeptember elején még nem lettek teljesen pontos összegek közzétéve a fizetést illetően, ezért előfordulhat, hogy néhány centes eltérések vannak a kért és befizetett összegek között. Ez a következő hónapban kiegyenlítődik. ​​​​​​​​​​

                  FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÉTKEZÉST ILLETŐEN:

       • Októbertől már csak elektronikusan lehet az ebédet lemondani. 
       • Többféle fizetési mód van (Viamo, Payme), banki átutalás:
        Viamo - azonnali fizetés: Tatra Banka és VÚB ügyfeleknek
        Payme
        banki átutalás számlára: SK3009000000005194346941
       • Készpénzes fizetés nincs!
       • Óvodásoknak csak egész napi étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) lehet lemondani.
       • Ha az alkalmazásból (EduPage applikációból) történik a fizetés, nincs szükség azonosítókra. Ha viszont egyéb módon (internet bankingon, postán bankszámlára), akkor szükséges a Variabilný symbol - Változó szimbólum, amit mindenki a fizetési adatoknál talál (lásd a csatolt leírást).
       • A havi étkezési díj több tételből áll:
        (napok száma) x (étkezés díja) + fix rezsi költség = havi díj
        óvoda: tízórai - 0,38 €, ebéd - 0,9 €, uzsonna - 0,26 €, fix havi rezsi 4 €
        alsó tagozat: ebéd - 1,21 €, fix havi rezsi 4 €
        felső tagozat: ebéd - 1,3 €, fix havi rezsi 4 €
        gimnázium: ebéd - 2,5 €, fix havi rezsi 4 €
       • Túlfizetés esetén az összeg levonásra kerül a következő hónapban.
       • Az étkezést mindig az adott hónap 15-ig kell befizetni.
       • Étkezést lemondani előző nap este 22:00-ig lehet. Ha éjjel lázasodik be a gyermek, a következő napi nem lemondott ételt át lehet venni az iskolai étkezdében. 

       Az iskolai étkező vezetője Harsányi Szilvia
       tel: +421 904 853 734, e-mail: konyha@salkahazisara.sk

       A lenti hivatkozáson az alkalmazás használatát megkönnyítő leírás található. 

      • GYŰJTÉS JÁTSZÓTÉRRE

       11. 9. 2022

       Tisztelt Szülők és Iskolabarátok!

       A gyermekeink játszóterének kialakítására szánt összeget az alábbi számlaszámra utalhatják - 

       SK69 0900 0000 0051 2870 2944

       GIBASKBX

          - esetleg személyesen is leadhatják iskolánk titkárságán.

       Köszönjük a felajánlásokat!

        

      • Évkezdő felelősségteljes hálaadás

       6. 9. 2022

       Hasonlóképpen, mint múlt iskolaévben úgy az idén is a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái keddenként szentmisén vesznek részt, ahol alkalom nyílik vissza és előretekinteni.

       Szeptember 6. a kassai Árpád-házi Szent Erzsébet székesegyház felszentelésének emléknapja. 1896-ban, a Honfoglalás 1000. évfordulója emlékére ezen a napon szentelte fel a felújított kassai székesegyházat Szamassa József, egri érsek. Ma erre emlékeztünk Sára nővér vezetésével.

       126 évvel ezelőtt a kerek jubileum kapcsán számos társadalmi, közéleti, egyházi eseményt tartottak. Többek között a Budavári Nagyboldogasszony templomot is, ismertebb nevén a Mátyás templomot 1896. augusztus 15-én szentelték fel. Sőt, áldott elődeink a millennium emlékére emelték templomunk főoltárát, a szószéket és a két mellékoltárt is.

       Jó számba venni, emlékezni és emlékeztetni gyökereinkre. Örökségünk nem kicsi. Iskolánk, a fészkünk is egy ilyen érték, amiért kell, hogy öntudatosan hálásak legyünk. Hálánk jele legyen a ragaszkodás és az elkötelezettség azért a kiválasztottságért, amiben az apostolok örökségébe emeltettünk. A napi evangélium (Lk 6,12-19) kapcsán hallhattuk, hogy az Úr Jézusnak sok ezer hallgatója volt, de csak 12-t hívott apostolai sorába, akiknek különleges, kiváltságos küldetést szánt. Meghívásuk kezdetén aligha sejtették küldetésük fontosságát és mibenlétét. Csak idővel, fokozatosan tanulták és értették meg ezt.

       Adja Isten, hogy a most kezdődő iskolaév is növelje mindnyájunkban az Egyház és benne a népünk iránti szeretetünket, amely szeretet mindenekelőtt hála, hálás elcsodálkozás az Egyház misztériumán, és azon az ajándékon, hogy nemcsak az Egyház tagjai vagyunk, hanem részt is veszünk az életében, osztozunk benne, sőt közösen felelősek vagyunk érte.

      • Étkezési hozzájárulás

       6. 9. 2022

       Tisztelt Szülők!

       Kérjük Önöket, hogy az étkezésért járó összeget az alábii számlaszámra utalva -
       SK3009000000005194346941
       GIBASKBX

       a gyermek nevét és osztályát is feltüntetve utalják át.

       Köszönjük szépen!

       Óvoda: 18x1,74=31,32€

       Alsó tagozat: 17x1,41=23,97€

       Felső tagozat:17x1,50=25,50€

       Gimnázium:17x2,70=45.90€

        

      • GYŰJTÉS JÁTSZÓTÉRRE

       5. 9. 2022

       SK69 0900 0000 0051 2870 2944
       GIBASKBX

       Tisztelt Szülők és Iskolabarátok!

       Az új tanév elején szeretnénk egy gyűjtést elindítani.

       Sajnos anyagi kereteink a költözéssel és az átalakítással kapcsolatos kiadások miatt kimerültek.

       Az iskolaközpont udvarára játszóteret akarunk építeni gyermekeinknek.

       Tisztelettel kérek mindenkit, lehetősége szerint adakozzon, hogy egy lépéssel előrébb juthassunk.

       Felajánlásaikat előre is köszönjük!

      • ISKOLABUSZOK MENETRENDJE 2022-ben

       2. 9. 2022

       Értesítjük a Tisztelt Szülőket és a Diákokat, hogy 2022. szeptember 5-től az iskolabuszok az alábbi menetrend szerint járnak.

       NAGY BUSZ - SÁRIKA - a megszokott időben a Jánok-Bodolló-Péder-Zsarnó-Tornaújfalu-Horváti-Vendégi-Torna-Somodi-Szepsi útvonalon,

       Az új buszunk - FECSKE - 6:45-Szádalmás-6:50-Tornagörgő-7:00-Szádudvarnok-7:15-Szepsi-7:25-Debrőd-7:40-Szepsi útvonalon

       Hétfőn, az első tanítási napon a buszok a 4. óra után 11:30-kor szállítják haza a diákokat.

      • Ünnepélyes tanévnyitó 2022

       2. 9. 2022

       Az igazság és az igazságosság hatékony tanúi a világban…

       2022. szeptember 1-jén ökumenikus istentisztelet keretében kezdődött az idei tanév a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont aulájában, ahol a tantestület, a növendékek, a szülők, az iskolabarátok és a történelmi egyházak lelkipásztorai mellett jelen volt Dr. Grezsa István, korábbi miniszteri biztos, akinek sokat köszönhető az intézmény elkészülte. Az ünnepséget Kuzma Norbert, okleveles mérnök és fia Adám jóvoltából a plébánia YuoTube csatornája élőben közvetítette.

       Mialatt a papság és az előjáróság ünnepélyesen bevonult az egybegyűltek a Szentlélek megvilágosító és megerősítő ajándékáért fohászkodtak. Számos nemzetközi felmérés szerint ugyanis napjainkban a világ legüldözöttebb vallási csoportja - a kereszténység. Sajnos, ez a megállapítás érvényes Európára is, ahol az utóbbi években megsokszorozódtak a keresztény istentiszteleti helyek és jelképek elleni durva támadások, számos nyugat-európai országban templomokat gyújtottak fel, szentek és jeles egyéniségek szobrait döntötték le, vagy gyalázták meg. 

       Sőt, ezekkel a terrorcselekményekkel egyidejűleg már korábban közigazgatási szinten is kezdeményezték a keresztény szimbólumok pl. a karácsonyfák, a feszületek eltávolítását a közhivatalokból, az iskolákból, a kórházakból, arra hivatkozva, hogy az „sérti a más vallásúak hitérzékenységét”. Az ilyen és hasonló események fényében egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a kereszténység, a keresztény vallás és kultúra kétezer éves örökségének: Isten, haza, család közös védelmére, őrzésére és továbbadására nagyon nagy szükség van.

       Mindezek tudatában és fényében az egybegyűltek az új iskolaévet azzal a tudatos szándékkal, vággyal és értékrenddel kezdték, hogy őrizni, ápolni, továbbadni és gyarapítani akarják az ősök áldott örökségét, a Teremtő által minden ember szívébe, lelkiismeretébe beírt isteni törvényből fakadó természeti törvényt - őrizni az ember, a család, a nemzet evangéliumi értékrendjét.

       A II. vatikáni zsinat tanítása szerint a lelkiismeret „az ember legrejtettebb magva és szentélye, ahol az ember egyedül van Istennel, akinek szava visszhangzik bensőjében” (Gaudium et spes, lelkipásztori konstitúció, 16). Olyan hang ez, amelyet mindenkinek tiszteletben kell tartani. Sőt, becsülni és megbecsülni, mert ebből fakad minden ember méltósága, az Isten-képűség.

       Az istentisztelet kezdetén, a csöndben alkalom adódott az önmagunkba való tekintésre, és hálát adni a szépért, a jóért, a helyesért, az értékesért, de bocsánatot kérni Istentől és embertől a kevésbé szépért, a kishitűségért, a könnyelműségért, a hiábavalóságért, a másik ember felekezeti vagy nemzeti hovatartozása miatti lenézéséért és megaláztatásáért.

       Nagytiszteletű Molnár Árpád, református lelkipásztor ünnepi igehirdetése után, aki a csodás halfogás kapcsán a mélyre evezés bátorságáról, szépségéről, fontosságáról elmélkedett, a közös könyörgést követően Nagy István, iskolaigazgató megtartotta tanévnyitó beszédét.  Dr. Grezsa István, az egykori miniszteri biztos köszöntője és Iván László, okleveles mérnök a Jövőért Alapítvány ügyvezető elnöke visszaemlékezése után, Dr. Grezsa István, Nagy István, iskolaigazgató és Bartók Csaba, a Jövőért Alapítvány elnöke közreműködésével megtörtént az ünnepélyes szalagvágás és az intézmény termeinek megtekintése. Hála Istennek, hosszú évtizedek óta először adódik, hogy Szepsiben a magyar nyelvű óvoda háromcsoportos lett, az alapiskola első évfolyama pedig két osztályos.

       Köszönet, hála és kérés, hogy a Mindenható továbbra is jóságosan tekintsen gyermekeinkre, akiket az Egyház hitében most ismét atyai szeretetére bíztunk. Ahogyan egykor Urunk, Jézus Krisztus – példát adva – karjaiba véve a gyermekeket megáldotta őket, úgy árassza ki mindnyájunkra áldását.

       A kérés tovább bővült, mivel az intézmény előzőnap Budapesten a Rákóczi-alapítvány jóvoltából, iskolabuszt kapott, amelynek megáldása az ökumenikus istentisztelet záróakkordja meg is történt.

       Csak kívánni lehet, hogy a szülők és a nagyszülők, a pedagógusok és a lelkipásztorok példás élete nyomán, gyermekeink erőteljesen növekedjenek az erényekben és a Szentlélek erejével az igazság és az igazságosság hatékony tanúi legyenek a világban.

      • Egy csapat vagyunk

       1. 9. 2022

       A tábor mai, egyben utolsó napján megismerkedtünk a tźparancsolattal, azokkal a szabályokkal, amikkel Isten segít nekünk, hogy jobban tudjuk szeretni egymást, hogy jó csapat lehessünk.

       Ezért a mai nap délelőttje is a csapatépítés jegyében telt, hogy mint a választott nép egykor a pusztában, mi most itt, a Salkában lehessünk egy nagyon jó csapat, akik ismerik, szeretik és segítik egymást.

       Ez a pár nap be is bizonyította, hogy kicsik és nagyok egyaránt kiállnak a jó ügy mellett. Nagy segítség volt a számunkra, hogy a tanárok összefogó segítsége mellett, a felsős lányok, Kovács Laura, Vislay Enikő, Fazekas Zita és Bárz Zoé is segítették a kisebbek felhőtlen táborozását. Amit ezúton is nagyon szépen köszönök nekik.

       Habár a táborunk most végetért, az iskolaév minden napjában továbbra is tanulhatjuk - ahogyan azt Esperes Úr is kérte tőlünk a reggeli imában - hogyan szeressük, segítsük egymást, hogyan váljunk mindennappal mégjobb csapattá.

      • A pusztai vándorlás folytatódik

       30. 8. 2022

       A mai napon kipróbáltuk a valóságban is, hogy milyen lehetett a választott népnek, amikor a pusztában vándoroltak. Igaz, mi a puszta helyett a Szádelői völgyben tettünk egy túrát és 40 év helyett, csak 4 órát voltunk ott, de így is megtapasztalhattuk, hogy mint a választott népről egykor, ma rólunk is gondoskodik a Jó Isten. Az erdei úton találtunk "mannát" is (cukorka formájában), madár felismerős feladat is várt ránk és hát eléggé sokat mentünk is, mire eljutottunk az "Ígéret földjére" vagyis a játszótérre.

       Délután aztán mindannyian kellőképen, de kellemesen elfáradva érkeztünk vissza a Fészekbe, ahol pihenésképen még közösen megnéztük rajzfilm formájában Mózes és a választott nép történetét.

       Ma is egy szépen együtt töltött napot tudhatunk magunk után, és hát már alig várjuk a folytatást.

      • IV. Salkaházi Gyermektábor-1. nap

       29. 8. 2022

       Reggel 45 gyermekkel együtt megkezdtük „pusztai vándorlásunkat“ a IV. Salkaházi táborban.

       A gyülekező után, Nagy István igazagtó úr a kápolnában nyitotta meg hivatalosan a tábort, majd egy rövid reggeli ima után, Gábor Bertalan esper úr is áldását adta ránk és a közösen eltöltött tábori napjainkra.

       A táborunk mai témája a 10 csapás és a választott nép Egyiptomból való kivonulása volt, amin keresztül is Isten hatalmas, segítő szeretetével ismerkedhettünk, aki óvja a benne bizakodókat.

       A téma elmélyítésében játékos feladatok segítettek bennünket, úgy mint kártyavár építés az Izraeliták nehéz rabszolgamunkájára emlékezve, vagy papír béka hajtogatás, sötét szobában kincsek keresése, valamint akadálypálya teljesítése a Vörös tengeri átkelésre emlékezve.

       A kiszabadulás érzését örömtánccal, valamint a Vak Varnyúcska együttes segítségével népi táncokkal, játékokkal élthettük át, akiknek ezúton is köszönjük a segítségüket.

       Azt hiszem mindnyájunk nevében mondhatom, hogy egy élménydús szép napot éltünk át együtt és már alig várjuk a holnapi folytatást.

      • Országos Cserkész Métabajnokság Szepsiben

       29. 8. 2022

       Augusztus utolsó hétvégéjén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont adott otthont a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 200 tagú csapatának, akik Mártha Tamás és Balta Zsolt csapatparancsnokok irányításával méta-bajnokságot rendeztek az intézmény területén. Szombat este Gábor Bertalan esperes-plébános vezetésével, Molnár Árpád református lelkipásztor igehirdetésével, szentmise volt részükre az aulában, ahol a résztvevők együtt imádkoztak, hogy a cserkészideált továbbra is egyre hűségesebben tudják megélni.

       1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.

       2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.

       3. A cserkész, ahol tud, segít.

       4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

       5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.

       6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.

       7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik.

       8. A cserkész vidám és meggondolt.

       9. A cserkész takarékos.

       10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

      • Igazgatói munkaértekezlet Szepsiben

       24. 8. 2022

       A kassai főegyházmegye egyházi fenntartású iskoláinak igazgatói 2022. augusztus 24-én Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont épületében tartották évkezdő munkaértekezletüket, ami főpapi szentmisével kezdődött Mons. Marek Forgáč, segédpüspök vezetésével, akivel együtt miséztek az esperesi körzet papjai.

       A szentmise a Boldog Sára tiszteletére emelt iskolakápolnában került bemutatásra, nyomatékosan hangsúlyozva, hogy Sára testvért, mivel kolostorukban a szociális testvérek zsidókat bújtattak, ezért 1944. december 27-én, Budapesten többedmagával a Dunába lőtték. Testüket ismeretlen helyre vitte a Duna.

       Hajdan az Úr Jézus is belépett a Jordán folyóba, ami azóta a kegyelemáradás különleges helye. Hittel reméljük, hogy a Kárpát-medencét összekötő Duna Sára testvér vértanúsága révén Közép-kelet Európa népei megszentelődésének is különleges helye.

       A szentmise kezdetén Gábor Bertalan, helyi esperes-plébános üdvözölte az egybegyűlteket, kifejezve meghatottságát, hogy Nagy István, iskolaigazgató javaslatára a főegyházmegye iskolai hivatalának igazgatója Miroslav Jacko meghívására a 26 egyházi fenntartású iskola igazgatói az egyetlen magyar tanítási nyelvű iskolában tartják évkezdő találkozójukat.

       Köszöntőjében az esperes-plébános Ferenc pápát idézte, aki közelmúltban kanadai apostoli útján a Szent Anna-tónál többek között ezt mondta: „Az Egyház is nő, az Egyház is anya. Sosem volt ugyanis történelmében olyan időszak, amikor a hitet ne anyanyelven, ne az anyák és a nagymamák nyelvén adták volna tovább. Viszont fájdalmas örökségünk egy része abból ered, hogy az őslakos nagymamákat megakadályozták abban, hogy a hitet saját nyelvükön és kultúrájukkal adják tovább. Ez a veszteség kétségtelenül tragédia, de itteni jelenlétetek az ellenálló képesség és az újrakezdés tanúsága, a gyógyulás felé vezető zarándoklaté, a szív Isten felé való megnyitásáé, aki meggyógyítja közösségi létünket.”

       Kifejezte abbéli örömét is, hogy ez a találkozó is ismételt alkalmat és lehetőséget nyújtott arra, hogy ilyen összetételben is önmagukra vonatkoztassák Ferenc pápa szavait: itteni jelenlétetek az ellenálló képesség és az újrakezdés tanúsága, a gyógyulás felé vezető zarándoklaté, a szív Isten felé való megnyitásáé, aki meggyógyítja közösségi létünket. Köszönet és hála érte!

       Adja Isten, hogy egyházi iskoláink, hasonló képen, mint a Jordán és a Duna, a kegyelemáradás különleges helyei legyenek és maradjanak.

       Nagy István igazgató úr beszédében köszönetet mondott mindenkinek, aki munkájával az elmúlt hét évben hozzájárult az iskolaközpont fejlődéséhez, majd névnapján szeretettel köszöntötte Gábor Bertalan esperes urat.

       Bizonyságtétele az alábbiakban olvasható: Privitanie-riaditelsky_prejav_2022(1).doc

      • Hazajáró hazavárók…

       22. 8. 2022

       2022. augusztus 22-én meglátogatta a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontot a Hazajárók stábja, akik nagy örömüket és elismerésüket fejezték ki a látottak és a tapasztaltak felett.

       Mint mondták, a szűkebb pátriát járva nemzeti ünnepünk közelségében jó volt reménységgel látni és hallani, hogy amikor majd mindnyájunk életében eljön a pillanat, és rájövünk: kell egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, szeretetben, biztonságban élheti életét, ahová visszatérhetünk, ahol az élet nem hullik a semmibe, a példás, ragaszkodó élet gyümölcseként lesz még haza, egyház és nemzet.

       Csak kívánni tudjuk velük együtt és egymásért: adja Isten, hogy nemzedékünk továbbra is beismerje, itt és most mi következünk: népünknek, hazánknak, egyházunknak ránk van itt szüksége.

       Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a családban, az iskolában és a templomban, hogy amikor majd gyermekeink, unokáink és dédunokáink minderre rádöbbenek, legyen még haza, egyház, nép, nemzet az ősi tájon. Hazaváró hazajárók.

      • SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG

       20. 8. 2022

       Az új kenyér megáldása a családi nap keretében

       2022. augusztus 20-án délelőtt Szepsiben, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban családi napra gyűlt össze a környék, hívő, magyar népe.

       A sokrétű program fontos mozzanata volt az új kenyér megáldása is, ami Kuzma Norbert, okleveles mérnök és fia Ádám, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendéke jóvoltából a világhálón is követhető volt.

       Dobos Zoltán, szülő, egyháztanácstag és önkormányzati képviselő, felvezetőjében többek között elmondta, hogy most, amikor a határokban – határon innen és túl – lassan ismét befejeződtek az aratási munkák és magtárba került a kenyérnekvaló, hála Istennek, a nagy szárazság ellenére - a malmokban van mit őrölni. A pékségekben, a különféle üzemekben, és a háztartásokban van miből kenyeret sütni, élelmet készíteni. Mindezért illik hálát adni a Teremtőnek, és köszönet mondani a földműveseknek és a munkásoknak. Tegyük meg ezt ma ünnepélyesen azáltal, hogy az Isten és az ember jóságát megköszönve, hálával és tisztelettel vesszük kezünkbe az új kenyeret, mint a Teremtő adományát és az emberi munka gyümölcsét. Kérjük Istent, szeretetével kísérje továbbra életünket, hogy ne csak a földi, de örökboldogságunkat is elérjük.

       Mielőtt azonban Isten áldását kérnénk az új kenyérre - folytatta - legyen szabad köszönetet mondani a határon kívül rekedtek nevében azért az eledelért is, amit az anyanemzet nyújt övéinek. Köszönjük a magyar igazolványt, az egyházi épületeink állagmegóvását, az iskolaügy, a nevelés, a kultúra és a művelődés támogatását. Köszönjük, hogy otthon egyre kevesebben vannak azok, akik megkérdőjelezik, hogy mi is a nemzet része vagyunk. Nem mások ellen, de egymásért. Egymásért itt a Kárpát-medencében, mert az egynyelvű és az egyszokású nép - írta volt Szent István királyunk - gyenge és esendő.

       Kérjük a Teremtőt, minden nép Atyját, Szentlelke által gyújtson szívünkben új fényt és világosságot, hogy egymásban felismerjük a testvért, és gyermekeihez illően, felekezetre és nemzeti hovatartozásra való tekintett nélkül, igaz keresztényként viselkedjünk egymás iránt. Ne vetélytársat és ellenséget lássunk egymásban, de szövetségest. Legyünk a béke, a kiengesztelődés, a megbocsátás eszközei, hogy példánk által a hitetlen világ, könnyebben elfogadja az evangélium tanítását, s annak gyümölcseként mihamarabb elnyerje a testvériség ajándékát.

       Az ünnepi evangélium (Mt 7,24-29) elhangzása után Gábor Bertalan, esperes-plébános szólt az egybegyűltekhez, majd megáldotta az új kenyeret, hálát adva és köszönetet mondva mindazokért, akik: irányítottak, szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak és sütöttek, hogy mindennapi ajándék az asztalunkon illatozhat. Köszönetet és kérést azért is, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte Istennek és embertársainknak hálát adni soha meg ne szűnjünk, és így fogyasztása lelki, szellemi és testi életünk gyarapodására szolgáljon.

       A záró áldás előtt Nagy István iskolaigazgató mondott köszönetet a rendezvény megszervezésért és meg valósításáért.

       Örülünk, hogy a fészekben is egyre több szülőt, nagyszülőt, dédszülőt, gyermeket, unokát és dédunokát látunk! Köszönjük! Örülünk, hogy önmagunkra is vonatkozathatjuk Ferenc pápa a közelmúltban, Kanadában a Szent Anna tónál mondott szavait: itteni jelenlétetek az ellenálló képesség és az újrakezdés tanúsága, a gyógyulás felé vezető zarándoklaté, a szív Isten felé való megnyitásáé, aki meggyógyítja közösségi létünket. Köszönet és hála érte!

       Köszönjük! De köszönet és hála mindazoknak is, akiknek otthonában, családjában idősek vannak. Ne felejtsük: Kincsek ők, mert falaink között ők az élet forrásai. Vigyázzunk rájuk, mint legértékesebb örökségünkre, amelyet szeretni és őrizni kell. Köszönjük a Gondviselésnek életünket, történelmünket, múltunkat, szellemi, lelki, anyagi értékeinket. Szívből kívánjuk, hogy rohanó világunkban továbbra is bátran és megalkuvás nélkül tudjunk tanúskodni értékrendünkről: Isten országáról és Urunkról, Jézus Krisztusról, aki életével és halálával kinyilatkoztatta nekünk az élet igazságát. Szavunk, magatartásunk legyen a jövőben is igen - igen, nem - nem, világosan megkülönböztetve Isten igazságát ennek a világnak a hamisságától.

       Adja Isten, hogy életmagatartásunk a Szentlélek különös kegyelme által - kortársaink számára - prófétás igehirdetéssé váljon.