• Nemzetközi, honismereti diáktalálkozó

       2022.09.26.

       A miskolci Felvidék Ház szervezésében, 2022. április 6-án, Miskolcon megszervezett Petőfi 200 című szavalóverseny nyereményeként egy két napos nemzetközi, honismereti diáktalálkozón vehettünk részt2022. szeptember 22-én és 23-án.

       A találkozó első napján Miskolccal ismerkedtünk, második napján pedig környékünk nevezetességeit mutathattuk meg a miskolci diákoknak.

       Miskolcon ellátogattunk a Pannon-tenger Múzeumba, megtekintettük a barokk stílusú, Mindszenti, római katolikus templomot, majd az avasi gótikus stílusú református templomot is. Ezután betekintést nyertünk neves színészeink kulisszáiba a Színháztörténeti és Színészmúzeum kiállításán keresztül, s a Miskolc Galéria kortárs kiállítására látogattunk el. Mács Ildikó vezetésével megismerkedtünk a Felvidék Ház küldetésével is. A szórakozást a bobpálya, cukrászda és a mozi biztosította.

       Felvidéki honismereti kirándulásunkat Jánokon kezdtük Sziklay Szeréna síremlékénél, majd Péderben folytattuk a helyi református templomban. Szepsiben a bormúzeumot látogattuk meg és a kékfestés technológiájával is megismerkedtünk egy kiállítás keretén belül. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk!

      • Remény-nap Szepsiben

       2022.09.23.

       A REMÉNY szerkesztősége és a szepsi római katolikus egyházközség 2022. október 7-én (pénteken) délután négy órai kezdettel szerkesztő-olvasó találkozót rendez Szepsiben, a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontban.

       Program:

        16:00 Szentmise

       főcelebráns: Dr. Gábor Bertalan szepsi esperesplébános

       A szentmise után köszöntők következnek, majd

       Bartalos Nikolas és Sárközi János előadása

        „Hetilapunk, a Remény…” címmel.

       - A helyszínen lehetőség nyílik a Remény kiadó gondozásában megjelent kiadványok és kötetek megvásárlására is.

       Információ:

       Dr. Gábor Bertalan, e-mail: moldava@rimkat.sk

       Bartalos Nikolas, e-mail: bartalos@remeny.sk

       Szeretettel hívunk minden olvasót és érdeklődőt!

        

      • Osztálymise

       2022.09.23.

       Iskolánk kápolnájában megtartottuk az idei tanév első osztálymiséjét.

       Az év folyamán az általános iskolánk minden osztálya számára szervezünk szentmiséket, hogy a közösen megélt legszentebb áldozat is segítse gyermekeinket úgy a tanulásban, mind a lelki fejlődésben és a jobb emberré válás útján.

       Az első alkalommal a VIII. és a IX. osztály katolikus csoportja vett részt a szentmisén, amelyet Péter Atya mutatott be és amit ezúton is hálás szívvel köszönünk neki.

      • Általános tájékoztató az étkezésről

       2022.09.13.

       Tisztelt Szülők és Diákok!

       Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az iskolai étkezőt sikeresen elindítottuk.

       Köszönjük szépen a türelmet!

       Szeptember elején még nem lettek teljesen pontos összegek közzétéve a fizetést illetően, ezért előfordulhat, hogy néhány centes eltérések vannak a kért és befizetett összegek között. Ez a következő hónapban kiegyenlítődik. ​​​​​​​​​​

                  FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÉTKEZÉST ILLETŐEN:

       • Októbertől már csak elektronikusan lehet az ebédet lemondani. 
       • Többféle fizetési mód van (Viamo, Payme), banki átutalás:
        Viamo - azonnali fizetés: Tatra Banka és VÚB ügyfeleknek
        Payme
        banki átutalás számlára: SK3009000000005194346941
       • Készpénzes fizetés nincs!
       • Óvodásoknak csak egész napi étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) lehet lemondani.
       • Ha az alkalmazásból (EduPage applikációból) történik a fizetés, nincs szükség azonosítókra. Ha viszont egyéb módon (internet bankingon, postán bankszámlára), akkor szükséges a Variabilný symbol - Változó szimbólum, amit mindenki a fizetési adatoknál talál (lásd a csatolt leírást).
       • A havi étkezési díj több tételből áll:
        (napok száma) x (étkezés díja) + fix rezsi költség = havi díj
        óvoda: tízórai - 0,38 €, ebéd - 0,9 €, uzsonna - 0,26 €, fix havi rezsi 4 €
        alsó tagozat: ebéd - 1,21 €, fix havi rezsi 4 €
        felső tagozat: ebéd - 1,3 €, fix havi rezsi 4 €
        gimnázium: ebéd - 1,41 €, fix napi rezsi 0,4 € 
       • Túlfizetés esetén az összeg levonásra kerül a következő hónapban.
       • Az étkezést mindig az adott hónap 15-ig kell befizetni.
       • Étkezést lemondani előző nap este 22:00-ig lehet. Ha éjjel lázasodik be a gyermek, a következő napi nem lemondott ételt át lehet venni az iskolai étkezdében. 

       Az iskolai étkező vezetője Harsányi Szilvia
       tel: +421 904 853 734, e-mail: konyha@salkahazisara.sk

       A lenti hivatkozáson az alkalmazás használatát megkönnyítő leírás található. 

      • GYŰJTÉS JÁTSZÓTÉRRE

       2022.09.11.

       Tisztelt Szülők és Iskolabarátok!

       A gyermekeink játszóterének kialakítására szánt összeget az alábbi számlaszámra utalhatják - 

       SK69 0900 0000 0051 2870 2944

       GIBASKBX

          - esetleg személyesen is leadhatják iskolánk titkárságán.

       Köszönjük a felajánlásokat!

        

      • Évkezdő felelősségteljes hálaadás

       2022.09.06.

       Hasonlóképpen, mint múlt iskolaévben úgy az idén is a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái keddenként szentmisén vesznek részt, ahol alkalom nyílik vissza és előretekinteni.

       Szeptember 6. a kassai Árpád-házi Szent Erzsébet székesegyház felszentelésének emléknapja. 1896-ban, a Honfoglalás 1000. évfordulója emlékére ezen a napon szentelte fel a felújított kassai székesegyházat Szamassa József, egri érsek. Ma erre emlékeztünk Sára nővér vezetésével.

       126 évvel ezelőtt a kerek jubileum kapcsán számos társadalmi, közéleti, egyházi eseményt tartottak. Többek között a Budavári Nagyboldogasszony templomot is, ismertebb nevén a Mátyás templomot 1896. augusztus 15-én szentelték fel. Sőt, áldott elődeink a millennium emlékére emelték templomunk főoltárát, a szószéket és a két mellékoltárt is.

       Jó számba venni, emlékezni és emlékeztetni gyökereinkre. Örökségünk nem kicsi. Iskolánk, a fészkünk is egy ilyen érték, amiért kell, hogy öntudatosan hálásak legyünk. Hálánk jele legyen a ragaszkodás és az elkötelezettség azért a kiválasztottságért, amiben az apostolok örökségébe emeltettünk. A napi evangélium (Lk 6,12-19) kapcsán hallhattuk, hogy az Úr Jézusnak sok ezer hallgatója volt, de csak 12-t hívott apostolai sorába, akiknek különleges, kiváltságos küldetést szánt. Meghívásuk kezdetén aligha sejtették küldetésük fontosságát és mibenlétét. Csak idővel, fokozatosan tanulták és értették meg ezt.

       Adja Isten, hogy a most kezdődő iskolaév is növelje mindnyájunkban az Egyház és benne a népünk iránti szeretetünket, amely szeretet mindenekelőtt hála, hálás elcsodálkozás az Egyház misztériumán, és azon az ajándékon, hogy nemcsak az Egyház tagjai vagyunk, hanem részt is veszünk az életében, osztozunk benne, sőt közösen felelősek vagyunk érte.

      • Étkezési hozzájárulás

       2022.09.06.

       Tisztelt Szülők!

       Kérjük Önöket, hogy az étkezésért járó összeget az alábii számlaszámra utalva -
       SK3009000000005194346941
       GIBASKBX

       a gyermek nevét és osztályát is feltüntetve utalják át.

       Köszönjük szépen!

       Óvoda: 18x1,74=31,32€

       Alsó tagozat: 17x1,41=23,97€

       Felső tagozat:17x1,50=25,50€

       Gimnázium:17x2,70=45.90€

        

      • GYŰJTÉS JÁTSZÓTÉRRE

       2022.09.05.

       SK69 0900 0000 0051 2870 2944
       GIBASKBX

       Tisztelt Szülők és Iskolabarátok!

       Az új tanév elején szeretnénk egy gyűjtést elindítani.

       Sajnos anyagi kereteink a költözéssel és az átalakítással kapcsolatos kiadások miatt kimerültek.

       Az iskolaközpont udvarára játszóteret akarunk építeni gyermekeinknek.

       Tisztelettel kérek mindenkit, lehetősége szerint adakozzon, hogy egy lépéssel előrébb juthassunk.

       Felajánlásaikat előre is köszönjük!

      • ISKOLABUSZOK MENETRENDJE 2022-ben

       2022.09.02.

       Értesítjük a Tisztelt Szülőket és a Diákokat, hogy 2022. szeptember 5-től az iskolabuszok az alábbi menetrend szerint járnak.

       NAGY BUSZ - SÁRIKA - a megszokott időben a Jánok-Bodolló-Péder-Zsarnó-Tornaújfalu-Horváti-Vendégi-Torna-Somodi-Szepsi útvonalon,

       Az új buszunk - FECSKE - 6:45-Szádalmás-6:50-Tornagörgő-7:00-Szádudvarnok-7:15-Szepsi-7:25-Debrőd-7:40-Szepsi útvonalon

       Hétfőn, az első tanítási napon a buszok a 4. óra után 11:30-kor szállítják haza a diákokat.

      • Ünnepélyes tanévnyitó 2022

       2022.09.02.

       Az igazság és az igazságosság hatékony tanúi a világban…

       2022. szeptember 1-jén ökumenikus istentisztelet keretében kezdődött az idei tanév a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont aulájában, ahol a tantestület, a növendékek, a szülők, az iskolabarátok és a történelmi egyházak lelkipásztorai mellett jelen volt Dr. Grezsa István, korábbi miniszteri biztos, akinek sokat köszönhető az intézmény elkészülte. Az ünnepséget Kuzma Norbert, okleveles mérnök és fia Adám jóvoltából a plébánia YuoTube csatornája élőben közvetítette.

       Mialatt a papság és az előjáróság ünnepélyesen bevonult az egybegyűltek a Szentlélek megvilágosító és megerősítő ajándékáért fohászkodtak. Számos nemzetközi felmérés szerint ugyanis napjainkban a világ legüldözöttebb vallási csoportja - a kereszténység. Sajnos, ez a megállapítás érvényes Európára is, ahol az utóbbi években megsokszorozódtak a keresztény istentiszteleti helyek és jelképek elleni durva támadások, számos nyugat-európai országban templomokat gyújtottak fel, szentek és jeles egyéniségek szobrait döntötték le, vagy gyalázták meg. 

       Sőt, ezekkel a terrorcselekményekkel egyidejűleg már korábban közigazgatási szinten is kezdeményezték a keresztény szimbólumok pl. a karácsonyfák, a feszületek eltávolítását a közhivatalokból, az iskolákból, a kórházakból, arra hivatkozva, hogy az „sérti a más vallásúak hitérzékenységét”. Az ilyen és hasonló események fényében egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a kereszténység, a keresztény vallás és kultúra kétezer éves örökségének: Isten, haza, család közös védelmére, őrzésére és továbbadására nagyon nagy szükség van.

       Mindezek tudatában és fényében az egybegyűltek az új iskolaévet azzal a tudatos szándékkal, vággyal és értékrenddel kezdték, hogy őrizni, ápolni, továbbadni és gyarapítani akarják az ősök áldott örökségét, a Teremtő által minden ember szívébe, lelkiismeretébe beírt isteni törvényből fakadó természeti törvényt - őrizni az ember, a család, a nemzet evangéliumi értékrendjét.

       A II. vatikáni zsinat tanítása szerint a lelkiismeret „az ember legrejtettebb magva és szentélye, ahol az ember egyedül van Istennel, akinek szava visszhangzik bensőjében” (Gaudium et spes, lelkipásztori konstitúció, 16). Olyan hang ez, amelyet mindenkinek tiszteletben kell tartani. Sőt, becsülni és megbecsülni, mert ebből fakad minden ember méltósága, az Isten-képűség.

       Az istentisztelet kezdetén, a csöndben alkalom adódott az önmagunkba való tekintésre, és hálát adni a szépért, a jóért, a helyesért, az értékesért, de bocsánatot kérni Istentől és embertől a kevésbé szépért, a kishitűségért, a könnyelműségért, a hiábavalóságért, a másik ember felekezeti vagy nemzeti hovatartozása miatti lenézéséért és megaláztatásáért.

       Nagytiszteletű Molnár Árpád, református lelkipásztor ünnepi igehirdetése után, aki a csodás halfogás kapcsán a mélyre evezés bátorságáról, szépségéről, fontosságáról elmélkedett, a közös könyörgést követően Nagy István, iskolaigazgató megtartotta tanévnyitó beszédét.  Dr. Grezsa István, az egykori miniszteri biztos köszöntője és Iván László, okleveles mérnök a Jövőért Alapítvány ügyvezető elnöke visszaemlékezése után, Dr. Grezsa István, Nagy István, iskolaigazgató és Bartók Csaba, a Jövőért Alapítvány elnöke közreműködésével megtörtént az ünnepélyes szalagvágás és az intézmény termeinek megtekintése. Hála Istennek, hosszú évtizedek óta először adódik, hogy Szepsiben a magyar nyelvű óvoda háromcsoportos lett, az alapiskola első évfolyama pedig két osztályos.

       Köszönet, hála és kérés, hogy a Mindenható továbbra is jóságosan tekintsen gyermekeinkre, akiket az Egyház hitében most ismét atyai szeretetére bíztunk. Ahogyan egykor Urunk, Jézus Krisztus – példát adva – karjaiba véve a gyermekeket megáldotta őket, úgy árassza ki mindnyájunkra áldását.

       A kérés tovább bővült, mivel az intézmény előzőnap Budapesten a Rákóczi-alapítvány jóvoltából, iskolabuszt kapott, amelynek megáldása az ökumenikus istentisztelet záróakkordja meg is történt.

       Csak kívánni lehet, hogy a szülők és a nagyszülők, a pedagógusok és a lelkipásztorok példás élete nyomán, gyermekeink erőteljesen növekedjenek az erényekben és a Szentlélek erejével az igazság és az igazságosság hatékony tanúi legyenek a világban.

      • Egy csapat vagyunk

       2022.09.01.

       A tábor mai, egyben utolsó napján megismerkedtünk a tźparancsolattal, azokkal a szabályokkal, amikkel Isten segít nekünk, hogy jobban tudjuk szeretni egymást, hogy jó csapat lehessünk.

       Ezért a mai nap délelőttje is a csapatépítés jegyében telt, hogy mint a választott nép egykor a pusztában, mi most itt, a Salkában lehessünk egy nagyon jó csapat, akik ismerik, szeretik és segítik egymást.

       Ez a pár nap be is bizonyította, hogy kicsik és nagyok egyaránt kiállnak a jó ügy mellett. Nagy segítség volt a számunkra, hogy a tanárok összefogó segítsége mellett, a felsős lányok, Kovács Laura, Vislay Enikő, Fazekas Zita és Bárz Zoé is segítették a kisebbek felhőtlen táborozását. Amit ezúton is nagyon szépen köszönök nekik.

       Habár a táborunk most végetért, az iskolaév minden napjában továbbra is tanulhatjuk - ahogyan azt Esperes Úr is kérte tőlünk a reggeli imában - hogyan szeressük, segítsük egymást, hogyan váljunk mindennappal mégjobb csapattá.

      • A pusztai vándorlás folytatódik

       2022.08.30.

       A mai napon kipróbáltuk a valóságban is, hogy milyen lehetett a választott népnek, amikor a pusztában vándoroltak. Igaz, mi a puszta helyett a Szádelői völgyben tettünk egy túrát és 40 év helyett, csak 4 órát voltunk ott, de így is megtapasztalhattuk, hogy mint a választott népről egykor, ma rólunk is gondoskodik a Jó Isten. Az erdei úton találtunk "mannát" is (cukorka formájában), madár felismerős feladat is várt ránk és hát eléggé sokat mentünk is, mire eljutottunk az "Ígéret földjére" vagyis a játszótérre.

       Délután aztán mindannyian kellőképen, de kellemesen elfáradva érkeztünk vissza a Fészekbe, ahol pihenésképen még közösen megnéztük rajzfilm formájában Mózes és a választott nép történetét.

       Ma is egy szépen együtt töltött napot tudhatunk magunk után, és hát már alig várjuk a folytatást.

      • IV. Salkaházi Gyermektábor-1. nap

       2022.08.29.

       Reggel 45 gyermekkel együtt megkezdtük „pusztai vándorlásunkat“ a IV. Salkaházi táborban.

       A gyülekező után, Nagy István igazagtó úr a kápolnában nyitotta meg hivatalosan a tábort, majd egy rövid reggeli ima után, Gábor Bertalan esper úr is áldását adta ránk és a közösen eltöltött tábori napjainkra.

       A táborunk mai témája a 10 csapás és a választott nép Egyiptomból való kivonulása volt, amin keresztül is Isten hatalmas, segítő szeretetével ismerkedhettünk, aki óvja a benne bizakodókat.

       A téma elmélyítésében játékos feladatok segítettek bennünket, úgy mint kártyavár építés az Izraeliták nehéz rabszolgamunkájára emlékezve, vagy papír béka hajtogatás, sötét szobában kincsek keresése, valamint akadálypálya teljesítése a Vörös tengeri átkelésre emlékezve.

       A kiszabadulás érzését örömtánccal, valamint a Vak Varnyúcska együttes segítségével népi táncokkal, játékokkal élthettük át, akiknek ezúton is köszönjük a segítségüket.

       Azt hiszem mindnyájunk nevében mondhatom, hogy egy élménydús szép napot éltünk át együtt és már alig várjuk a holnapi folytatást.

      • Országos Cserkész Métabajnokság Szepsiben

       2022.08.29.

       Augusztus utolsó hétvégéjén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont adott otthont a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 200 tagú csapatának, akik Mártha Tamás és Balta Zsolt csapatparancsnokok irányításával méta-bajnokságot rendeztek az intézmény területén. Szombat este Gábor Bertalan esperes-plébános vezetésével, Molnár Árpád református lelkipásztor igehirdetésével, szentmise volt részükre az aulában, ahol a résztvevők együtt imádkoztak, hogy a cserkészideált továbbra is egyre hűségesebben tudják megélni.

       1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.

       2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.

       3. A cserkész, ahol tud, segít.

       4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

       5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.

       6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.

       7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik.

       8. A cserkész vidám és meggondolt.

       9. A cserkész takarékos.

       10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

      • Igazgatói munkaértekezlet Szepsiben

       2022.08.24.

       A kassai főegyházmegye egyházi fenntartású iskoláinak igazgatói 2022. augusztus 24-én Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont épületében tartották évkezdő munkaértekezletüket, ami főpapi szentmisével kezdődött Mons. Marek Forgáč, segédpüspök vezetésével, akivel együtt miséztek az esperesi körzet papjai.

       A szentmise a Boldog Sára tiszteletére emelt iskolakápolnában került bemutatásra, nyomatékosan hangsúlyozva, hogy Sára testvért, mivel kolostorukban a szociális testvérek zsidókat bújtattak, ezért 1944. december 27-én, Budapesten többedmagával a Dunába lőtték. Testüket ismeretlen helyre vitte a Duna.

       Hajdan az Úr Jézus is belépett a Jordán folyóba, ami azóta a kegyelemáradás különleges helye. Hittel reméljük, hogy a Kárpát-medencét összekötő Duna Sára testvér vértanúsága révén Közép-kelet Európa népei megszentelődésének is különleges helye.

       A szentmise kezdetén Gábor Bertalan, helyi esperes-plébános üdvözölte az egybegyűlteket, kifejezve meghatottságát, hogy Nagy István, iskolaigazgató javaslatára a főegyházmegye iskolai hivatalának igazgatója Miroslav Jacko meghívására a 26 egyházi fenntartású iskola igazgatói az egyetlen magyar tanítási nyelvű iskolában tartják évkezdő találkozójukat.

       Köszöntőjében az esperes-plébános Ferenc pápát idézte, aki közelmúltban kanadai apostoli útján a Szent Anna-tónál többek között ezt mondta: „Az Egyház is nő, az Egyház is anya. Sosem volt ugyanis történelmében olyan időszak, amikor a hitet ne anyanyelven, ne az anyák és a nagymamák nyelvén adták volna tovább. Viszont fájdalmas örökségünk egy része abból ered, hogy az őslakos nagymamákat megakadályozták abban, hogy a hitet saját nyelvükön és kultúrájukkal adják tovább. Ez a veszteség kétségtelenül tragédia, de itteni jelenlétetek az ellenálló képesség és az újrakezdés tanúsága, a gyógyulás felé vezető zarándoklaté, a szív Isten felé való megnyitásáé, aki meggyógyítja közösségi létünket.”

       Kifejezte abbéli örömét is, hogy ez a találkozó is ismételt alkalmat és lehetőséget nyújtott arra, hogy ilyen összetételben is önmagukra vonatkoztassák Ferenc pápa szavait: itteni jelenlétetek az ellenálló képesség és az újrakezdés tanúsága, a gyógyulás felé vezető zarándoklaté, a szív Isten felé való megnyitásáé, aki meggyógyítja közösségi létünket. Köszönet és hála érte!

       Adja Isten, hogy egyházi iskoláink, hasonló képen, mint a Jordán és a Duna, a kegyelemáradás különleges helyei legyenek és maradjanak.

       Nagy István igazgató úr beszédében köszönetet mondott mindenkinek, aki munkájával az elmúlt hét évben hozzájárult az iskolaközpont fejlődéséhez, majd névnapján szeretettel köszöntötte Gábor Bertalan esperes urat.

       Bizonyságtétele az alábbiakban olvasható: Privitanie-riaditelsky_prejav_2022(1).doc

      • Hazajáró hazavárók…

       2022.08.22.

       2022. augusztus 22-én meglátogatta a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontot a Hazajárók stábja, akik nagy örömüket és elismerésüket fejezték ki a látottak és a tapasztaltak felett.

       Mint mondták, a szűkebb pátriát járva nemzeti ünnepünk közelségében jó volt reménységgel látni és hallani, hogy amikor majd mindnyájunk életében eljön a pillanat, és rájövünk: kell egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, szeretetben, biztonságban élheti életét, ahová visszatérhetünk, ahol az élet nem hullik a semmibe, a példás, ragaszkodó élet gyümölcseként lesz még haza, egyház és nemzet.

       Csak kívánni tudjuk velük együtt és egymásért: adja Isten, hogy nemzedékünk továbbra is beismerje, itt és most mi következünk: népünknek, hazánknak, egyházunknak ránk van itt szüksége.

       Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a családban, az iskolában és a templomban, hogy amikor majd gyermekeink, unokáink és dédunokáink minderre rádöbbenek, legyen még haza, egyház, nép, nemzet az ősi tájon. Hazaváró hazajárók.