• Éremeső a mecenzéfi futóversenyen

       8. 5. 2022

       2022. május 8-án, Mecenzéfen immár 13. alkalommal került megrendezésre a "Beh víťazstva" nevezetű futóverseny. Az alapiskola udvarán, "A tér, amely összeköt" projekt keretében került sor a megmérettetésre. Diákjaink fantasztikusan teljesítettek. Szívből gratulálunk a győzteseknek és természetesen minden résztvevőnek!

       Eredmények:

       1. hely - Drága Wanda

       1. hely - Balázs Rita

       1. hely - Nyíri Kristóf

       2. hely - Drága Dorina

       2. hely - Prokop Vivien

       2. hely - Kovács Réka

       2. hely - Dobos Anna

       2. hely - Takács András

        

      • Reményteli találkozó Budapesten

       7. 5. 2022

       2022. május 6-án találkozott Budapesten a Mindszenty Alapítvány kuratóriuma. A mindig barátságos, testvéri, felelősségteljes tanácskozás ez alkalommal is ilyen miliőben történt. Kovács Gergely, okleveles posztulátor, Nagy Brigitta és Török Janka munkatársak a hála, a köszönet és a nagyrabecsülés jeleként boldog örömmel adták át Erdő Péter bíborosnak és Habsburg-Lotharingiai Mihály főhercegnek, életjubileumuk kapcsán a Jézus Szíve emlékplakettet.

       Nagy István, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója szintén nagy örömmel nyugtázta Erdő Péter október 13-ra tervezett bíborosi látogatásának bizonyosságát, amelynek keretében Bernard Bober, érsek-metropolita és sok más illusztris személy jelenlétében történelmi találkozóra kerül sor a közelmúltban átadott iskolában, ahol a liturgikus cselekmények mellett, kiállítás készül a vértanú bíboros életéről és lelkipásztori ténykedéséről. Aznap délután Bodollón Fatimai engesztelő imatalálkozó lesz, amelyet immár 20 éve havi rendszerességgel a hónap 13. napján a hívek a határ mindkét oldaláról szívesen és kitartóan végeznek.

       Gábor Bertalan, esperes-plébános, kuratóriumi tag, köszönettel és hálával adta át a szepsi, a makranci és a bodollói rózsafüzér-társulat szerény adományát az Alapítványnak és a kedves figyelmességet a kuratórium tagjainak.

       Ismételt nagy köszönet és hála a közös múltért, a gyökerek tudatos ápolásáért, a kölcsönös felelősségért, a barátságért és a reményteli jövő készséges alakításáért.

      • Petőfi-Tompa Szavalóverseny Rozsnyón

       4. 5. 2022

       Iskolánk diákjai, Drága Wanda (3.A),  Pekár Sophia (6.A) és Viszlay Eszter (2.G) 2022. 05. 04-én járásunkat és iskolánkat képviselték a Petőfi-Tompa Országos Seregszemle országos elődöntőjén Rozsnyón. Mindhárman nagyon  jól szerepeltek, ezüstsávos minősítésben részesültek. Szívből gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk a jövőben is.

      • "TUDNOD KELL"

       1. 5. 2022

       A „Tudnod kell” című szerzemény immár az ötödik saját dalunk, amely ezúttal iskolaközpontunk átadására készült. Ott hallhattuk először. Nagy sikert aratott. Azóta a Bódva-völgyi Stúdióban képekkel is felöltöztettük. Nagy öröm, hogy az elkészült videóklipet anyák napja alkalmából mutattuk be. Köszönetünk szeretnénk kifejezni a dalszöveg írójának Kovács Tamásnak, zeneszerzőjének Gablyasz Péternek, a zenész barátainknak, Lukács Katalinnak, Nagy Imrének, Tancer Péternek, Bodnár Attilának, valamint Olajos Gábornak, aki a stúdiófelvételeket biztosította. Természetesen a gyermekeknek, szülőknek és pedagógus kollégáinknak is a hálánkat szeretnénk kifejezni a sok türelemért, bíztatásért, önzetlen segítségért.

      • Anyák napja

       1. 5. 2022

       Kultúrkörünkben az idén is május első vasárnapján ünnepeltük az Anyák Napját. Hála Istennek Szepsiben már az új egyházi iskolában, ahol a növendékek legkisebbjeitől kezdve a legnagyobbakig színvonalas kultúrműsorral szállt a köszöntés az édesanyák felé, akik láthatóan meghatódva fogadták a tanúságtételt: a készséges ragaszkodást szellemi, lelki és anyagi értékeinkhez.

       Senki közülünk nem tudja, hogy mikor kezdődött a létünk itt a térben és időben. Mikor volt az a pillanat, amikor édesanyánk szíve alatt elindultunk lenni.

       Az időpontot nem tudjuk, de tudjuk a helyet: édesanyánk szíve alatt. Ha valamiért ma hálásak lehetünk, az az a pillanat és az a hely, ahol, és amikor elindultunk lenni. Ennek a hálaadásnak van ma a különös napja és alkalma. Nem véletlenül száll ma sokunk ajkáról a hálás fohász: köszönöm Istenem, az édesanyámat…

       De, nemcsak puszta testi életünk van. Többek vagyunk, mint a gyöngyvirág, a fóka, vagy a kismadár. A Mindenható gyermekei. Hol és mikor kezdődött itt a térben és az időben ez az Istengyermeki életünk? Az első Pünkösdkor, akkor, amikor Isten nem szűkösen, de túláradó bőséggel ajándékozta a világnak a Szentlelket, aki a legbensőségesebb isteni életbe képes bevonni az embert. Ezért a keresztény hit nem csupán egy bizonyos tanítással való értelmi-érzelmi azonosulás, hanem élet, amely túlmutat a földi lét keretein.

       Nekünk nem a földön járó Jézus nyomába kell szegődnünk, mint az apostoloknak; nem is a kereszthalálában kell felismernünk, hogy Ő valóban Isten Fia, mint ahogy a római századosnak; de még csak nem is a feltámadásában kell Őt Urunknak és Istenünknek vallanunk, mint Szent Tamásnak. Számunkra a minden Pünkösddel, a Szentlélek kiáradásával kezdődött, ami a mi személyes életükben, a keresztségünkben vette kezdetét, akkor, amikor krisztusi élet betöltött bennünket, s ami életünk folyamán a hit által egyre jobban kibontakozik bennünk és közöttünk.
       Tanúságtételünknek innen kell forrásoznia. Tanúskodni az Úr Jézusról azonban nem azt jelenti, hogy elmondjuk a történetét, nem is csupán azt, hogy Megváltónknak valljuk, sőt még csak az sem, hogy hirdetjük az Ő tetteit és tanítását, hanem végső soron azt jelenti, hogy ugyanazt az életet éljük, amit Ő: az Ő istengyermeki életét a magunk körülményei között. Itt és most.

       Reményik Sándor verssorait önmagunkra vonatkozatva azt is mondhatnánk:

       Akarjunk lenni déli harangszó,

       mely győzelmet sejtet: s halló fülekbe eseng

       és biztat: megtartani, ami a miénk!

       Megtartani a hitet, a keresztény értékrendben.

       Megőrizve továbbadni az anyanyelvet és a kultúrát.

       S nem hagyni a templomot, a templomot és az iskolát.

       Akarjunk fókuszlámpa lenni,

       az üveg egy kicsi része,

       mely lángra lobbant hűséget, ragaszkodást s égi bért,

       mely éveken át megmaradt,

       s csendben konokúlt: hamuban és éjben,

       a lángot tovább adni …

       Akarjuk? Akarod?

       Nem számít: jut-e nekem, neked, nekünk itt egy nyugalmas sarok!

       Nyugodni máshol fogunk.

       Itt és most, más a tét: varjú a száraz jegenyén

       Én, itthon maradok.

       Mert mindnyájunk életében eljön a pillanat,

       amikor rájövünk:

       kell egy hely, egy nyelv, egy otthon,

       ahol az ember az övéi között, szeretetben, biztonságban élheti életét,

       ahová visszatérhetünk,

       ahol az élet nem hullik a semmibe.

       Adja Isten, hogy a mi nemzedékünk is beismerje, itt és most mi következünk: népünknek, hazánknak, egyházunknak most itt van ránk szüksége. Sőt, adja Isten, hogy amikor majd gyermekeink, unokáink és dédunokáink is rádöbbenek a haza, az egyház, a nemzet szükségességére - példás életünk gyümölcseként legyen még haza, egyház és nemzet.

       Számunkra pedig beteljesedett jutalommá legyenek Dienes Valéria gyönyörű verssorai:

       Jön az Isten

       Három és az Egy

       Látod már, hogy

       Honnan merre megy

       Hazamentél

       Nem hiányzik semmi

       Elindultál

       Mindörökké lenni.

       E készség megerősítését kívánta szolgálni papjaink záró áldás is.

      • Miskolci képzés

       1. 5. 2022

       2022. április 30-án Miskolcon, Mács Ildikó - Felvidéki HMiskolci képzés tehetségáz és a Zenita szervezésében diákjaink képzésben vettek részt . Az Ady Művelődési Ház Balett termében Jancsó Dóra színművész tanított beszédtechnikát, koncentrációs és ritmus gyakorlatokat . Elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy a felvidéki pedagógusok ilyen magas színvonalon teljesítő diákokat oktatnak.

      • MATEMATIKA OLIMPIÁSZ - ONLINE JÁRÁSI FORDULÓ

       28. 4. 2022

       2022.április 12-én a MATEMATIKA OLIMPIA 71.évfolyamának járási fordulóján a  Z6 és a Z7  kategóriákban egy-egy tanulóképviselte iskolánkatZ7 kategóriában Szitás Áron VII.A osztályos tanuló 56 versenyzővel mérte össze a tudását és az elért pontszámai alapján a 7. helyen végzett.

       Z6 kategóriában sikeres megoldóként szerepelt

       Rudy Dávid VI.A osztályos tanuló – 4.hely,

       aki 46 versenyzővel mérte össze a tudását és a teljesítményét siker koronázta.

        

       Gratulálunk mindkét résztvevőnek!

      • SZILÁGYI ÁRON köszöntése Szepsiben

       27. 4. 2022

       Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy személyesen köszönthettük iskolaközpontunkban Szilágyi Áront, Magyarország háromszoros, egyéni, olimpiai bajnok kardvívóját, kedves barátait és a Nemzeti Tehetség Központ küldöttségét.

       Szilágyi Áron követendő példa lehet mindannyiunk számára, hiszen nem csupán sportteljesítménye egyedülálló, de egész életvitele, nemzeti ügyünk iránti elkötelezettsége. Életútja bizonyítja, hogy van értelme a nemes célok kitűzésének, a tervezésnek, a rendszeres és kemény munkának, a küzdeni akarásnak. A sporthoz hasonlóan a mindennapi életben is helyt kell állnunk, kinek – kinek a saját helyén, legjobb képességei és tudása szerint.

       „Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el?

       Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!” (1 Kor 9,24).

       2022. április 27-én meglátogatta a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontot a Lantos Krisztina vezette Nemzeti Tehetség Központ küldöttség társaságában Szilágyi Áron olimpikon, aki 2021-ben a Tokióban megrendezett 2020. évi nyári olimpiai játékokon a kardvívás egyéni döntőjében Luigi Samele elleni asszójában (15:7) megvédte olimpiai bajnoki címét, ezzel megszerezve a harmadik olimpiai aranyérmét. Ő lett az első, aki a férfi kard egyéniben három egymást követő olimpián is aranyat szerzett.

       A neves sportoló a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium matematikai tagozatán érettségizett 2008-ban. Angolul és franciául beszél. Matematikából országos versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el. 2010 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán a nemzetközi tanulmányok alapképzési szakán tanult, 2020-ban diplomázott. 2012-ben felvételt nyert a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakára is, ahol 2017-ben diplomázott.

       Azt mondják - az egyén valódi nagysága igazában a vereség alkalmával tükröződik. Veszíteni is tudni kell. Ez nemcsak a sport esetében, de a hétköznapi életben is így van. A győzelemben értelemszerűen benne van az izgalom, amelyet nehéz leírni és megfogalmazni, de a vereségben is van valami nagyszerűség. Az egyes vereségekből ugyanis csodálatos győzelmek születnek. A megértett a hiba a győzelem iránti szomjúságot élteti. Úgy is lehetne mondani: aki győz, az nem tudja, hogy mit veszített, de aki veszített, az már tudja, hogy mi a hiány.

       Olimpikonunknak, mint minden élsportolónak, ez is osztályrésze. Ám, a kihívások kihívása nemcsak az aranyérem megszerzése, amely minden sportoló célja és álma, de az emberiesség érmének közös elnyerése is. Elmondani Szent Pállal: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” ( 2 Tim 4,7), vagyis minden körülmény közepette megőrizni, gyarapítani, tovább adni szellemi, lelki és anyagi értékeinket. Értelmes és értékes életet élni.

       Szilágyi Áron 2021. július 24-én Tokióban erről is tanúságot tett. Jó volt követni győzelmét. Öröm volt nézni, ahogyan magára borította a magyar lobogót. Úgy éreztük, hogy minket is magához ölelt. Köszönjük, hogy becses jelenlétével most is erre ösztönözött: a kitartás, a bátorság és a felelősségteljesség fontosságára.

       A vendégek emlékbe egy őskeresztény jelet – a hal szimbólumát kapták. A görög IKHTHÜSZ halat jelent:

       I - Jēszúsz (Ἰησοῦς), azaz Jézus személyét rejti az első betű

       Kh - Khrisztosz (Χριστός), Krisztus

       Th - Theoú (Θεóυ), Isten

       Ü - Hüiosz (Υἱός), Fia

       Sz - Szótér (Σωτήρ), Megváltó.

       Az így összeolvasott mondat: Jézus Krisztus Isten Fia a Megváltó.

       A jel egyben a mindennapi kenyér-hazát is jelképezi. Ahhoz, hogy a belseje ehetően ízes legyen, elengedhetetlen a héj, ami olykor megég, megreped, de nélkülözhetetlen, mint a határon túli helytállás.

       Becses vendégünk életútjára erőt, egészséget kívánunk, további sikereket! Isten bőséges áldását, hogy még sokszor szerezzen örömet mindnyájunknak – határon innen és határon túl.

      • SIKEREK A ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY KELET- SZLOVÁKIAI, KÖRZETI FORDULÓJÁN

       25. 4. 2022

       2022. március 7-én, lezajlott a ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY kelet-szlovákiai körzeti fordulója. Tehetséges tanulóink nyolc kategóriában versenyeztek. Négy kategóriában, hét tanulónk sikeres megoldó lett és egy gimnazista diákunk dobogós 3. helyezést ért el.  A csapatversenyben is remekeltek iskolánk tanulói, három kategóriában dobogós helyezést értek el.

       Egyéni dobogós helyezés:

       A 9. évfolyambeli diákok kategóriájában

       Kovács Norman Gábor 1.Gosztályos tanuló – 3. helyezést ért el

       Egyéni sikerek:

       A 4. évfolyambeli tanulók kategóriájában:Helyei Kinga IV.A -10.hely

       A 8. évfolyambeli tanulók kategóriájában: Oceák István IX.A  - 10.hely

       A 9. évfolyambeli tanulók kategóriájában: Oceák Dániel  1.G - 5.hely

       Ucekaj Lara  1.G - 7.hely

       Pásztor Anna 1. G - 10.hely

       A 10. évfolyambeli tanulók kategóriájában: Gulya Szilveszter 2.G- 6.hely

       Viszlay Eszter2.G - 10.hely

       Csapatverseny - dobogós helyezések:

        4. évfolyam:Helyei Kinga IV.A, Safko Rebecca IV.A, Tóth Kozma Sofia IV.A – 3.hely

        6. évfolyam:Grosko Róbet VI.A, Holík Viktor VI.A, Rudy Dávid VI.A – 3.hely

       9.évfolyam: Kovács Norman Gábor 1.G, Oceák Dániel 1.G, Ucekaj Lara 1.G –

       2.hely

       Gratulálunk a tehetségeknek, reményeink szerint jövőre folytatjuk !

      • Siker Kazincbarcikán!

       25. 4. 2022

       2022.4.23-án iskolánk 14 tanulója részt vett a Kazincbarcikán megrendezett Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyen, ahol nagyon szép eredményeket értek el mindannyian. Az alábbi kategóriákban versenyeztek diákjaink:

       1. kategória vers:

       Bužicky Ágnes – 2. helyezett

       Sivák Fanni  -4. helyezett

       Drága Dorina – oklevélben részesült

        

       2. kategória vers:

       Pelegrin Noémi – 3. helyezett

       Pálos Kitty – 6. helyezett

       Kanižai Jázmin – oklevélben részesült

        

       2. kategória próza

       Gergely Léna – 6. helyezett

       Drága Wanda – oklevélben részesült

        

       3. kategória vers

       Kovács Réka- 2. helyezett

       Pálos Erik – 3. helyezett

       Pekár Sophia – 4. helyezett

        

       3. kategória próza

       Balázs Lilien - 2. helyezett

       Viszlay Enikő - 5. helyezett

        

       4. kategória vers

       Dobos Orsolya – 2. helyezett

       Minden versenyzőnknek szívből gratulálunk és sok sikert kívánunk a továbbiakban!

      • A salka-falka előre megy s nem hátra…

       24. 4. 2022

       2022. április 23-án tartották I. salkás báljukat a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont öregdiákjai: Nagy Júlia, Szanyi Márk és Nagy Mátyás szervezésében, akik magatartásukból az identitás és a párbeszéd tiszteletben tartásával láthatóan fontosnak tartják a keresztény értékekre való nevelést és nevelődést.

       Mivel a jó nevelő elkísér, meghallgat és párbeszédet folytat, ezért a bálozókat Nagy István igazgató és Gábor Bertalan esperes-plébános is köszöntötte, hangsúlyozva a dinamikus nevelés fontosságát, amely előre tekintve képes továbbadni a kulturális örökséget, hogy a személyiség a gyökerekből való táplálkozás révén egyéniséggé fejlődjön. A nevelés nem merülhet ki abban, hogy a növendékek fejét teletömjük eszmékkel, hogy majd gépek módjára viselkedjenek.

       A jó nevelő együtt halad tanítványaival, megfelelően egyensúlyozva a biztonság és a kockázat között. A fej, a szív és a kéz összhangjára van szükség, amelyben a nevelőknek mindig a fiatalok mellett kell állniuk. Segíteni kell őket abban, hogy ne maradjanak az elméletek szintjén, engedve kell, hogy találkozzanak a valósággal. Sőt, a fiataloknak joguk van tévedni is, a nevelőknek viszont az a feladatuk és kötelességük, hogy helyes irányba tereljék a hibákat, így azok életveszélyessé ne váljanak. Tehát, nem szabad megijedni a tévedésektől. Türelmesen ki kell várni a fejlődést, ebben kell segíteni a növendékeket. (Ferenc pápa)

       A tudás átadása mellett tehát fontos a spirituális és a lelkipásztori szempontok hangsúlyozása, valamint az idősek és a fiatalok közötti párbeszéd elősegítése, hiszen a fa csak akkor fejlődik, ha szoros kapcsolatban áll a gyökerekkel. Csak a gyökerek által válunk emberibb emberré. A rideg és merev hagyományőrzés helyett a sokgyökerű múltból való építkezést kell előmozdítani. Vallási, nemzeti és népi hagyományunk ugyanis nem statikus, de dinamikusan előre mutató. A népzene nyelvén ezt úgy is mondhatnánk, s azt est kapcsán daloltuk is: piros lett a paradicsom, nem sárga, a salka-falka előre megy s nem hátra…

      • Szepsi Öko-nap

       23. 4. 2022

        

       A Városi Művelődési Központ 2022 április 22-én a Föld napja alkalmából Öko-napot szervezett a városi parkban, ahol az iskolánk 9. osztály diákjai is aktívan részt vettek. Számos kreatív feladatot és aktivitást készítettek az óvodásoknak, iskolásoknak. Iskolánk bekapcsolódott a város által meghirdetett használt fogkefék és elemek gyűjtésébe is.

       Nagyon tartalmasan és jó hangulatban telt ez a nap!

      • A Föld napja - aktivitások

       23. 4. 2022

       Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépségét!” Vincent Van Gogh

       Az iskolánk a Föld napja alkalmából zöldbe öltözött, hisz a zöld a természet színe.  A fejlődés, a harmónia és a reménység szimbóluma.

       A hét folyamán iskolánk diákjai nagyon érdekes és tartalmas előadásokon vehettek részt, amit a Szlovák Karszt Nemzeti Park előadója tartott. A diákok számos ismeretekre tehettek szert a környezet védelméről és a nemzeti park ragadozóiról.  

         Iskolánk épületében a „Clean!- Környezetünk védelme a jövő számára”-  projektnek a kiállítását is megtekinthették gyermekeink. Voltak, akik a Föld napja alkalmából saját alkotásokkal ügyeskedtek!

      • A Föld napja

       23. 4. 2022

       Tehetséges tanulónk, Bojszko Kevin 7.A a Föld napja alkalmából rendezett városi rajzversenyen 3. helyezést ért el a kategóriájában. Gratulálunk.