• Születésnapi köszöntő

       2022.05.31.

       2022. május 31-én, a kedd reggeli szentmisében örömmel adtunk hálát Viszlay Eszter jubilánsért, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékéért, aki egész magatartásával példaértékű tanúságot tesz az evangéliumi értékrendről.

       A köszönet, a hála és a nagyrabecsülés jeleként az iskola és az egyházközség vezetői részéről az alábbi emléklapot kapta:

       „Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat,

       hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” 

       (Jn 17, 18-19.)

      • Nemzedékről nemzedékre…

       2022.05.29.

       2022. május 29-én egy héttel templomunk búcsúünnepe előtt, a húsvéti szentidő 7.
       vasárnapját ünnepeltük. Őseink templomunkat a 13. században emelték a Szentlélek
       tiszteletére. Azóta találkozik itt Isten-népe vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre. Igaz,
       volt idő, nem is rövid - több mint 120 évig - templomunkban nem volt szentmise. 1711-től
       azonban ismét naponta bemutatásra kerül a legszentebb áldozat. Sajnos, az utóbbi időben a
       koronavírus-járvány miatt némi korlátozással, de hála Istennek, végre, egyre bátrabban,
       merészebben, felkészültebben és tudatosabban térnek vissza a hívek a helyükre, hogy erőt
       merítve otthon legyenek családi, közösségi és iskolai fészkükben.
       Vasárnapi szentmisénkben - mint általában - egyházközségünk hívő népéért, városunk minden
       lakosáért és népünkért is imádkoztunk határon innen és határon túl, hogy hitbeli, lelki és
       szellemi örökségünket továbbra is helyesen és jól értékeljük, őrizzük és készséggel
       továbbadjuk: nemzedékről – nemzedékre.
       Meglepetésszerű volt látni a felajánlási menetben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi
       Iskolaközpont népviseletbe öltözött két növendékét. Jelenlétük, ragaszkodásuk, viselkedésük,
       magatartásuk sejtetik, hogy már ők is értik és felismerték az idők jeleit, sőt készek a hit
       örömével elvégezni azt a munkát, amelyet nekik szánt az isteni gondviselés.

      • SALKAHÁZI CSALÁDI GYERMEKNAP

       2022.05.28.

       Végre újra együtt lehetett a Salkás család apraja - nagyja.

       Táncház, tűzoltó bemutató, légvár, arcfestés, kézműves foglalkozások, bűvész bemutató, gulyásleves és tehetséges diákok meghallgatása a Snétberger zenei tehetség központ mentorával.

       2022. május 28-án gyermeknapi majálisra gyűltek össze a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, hogy szüleikkel és pedagógusaikkal együtt közösen örvendezzenek és ízlelgessék a lelki és a szellemi hagyatékok milyenségét.

       Ki tagadná? Világunk egyik nevelési kihívása a testvériség és a közös otthon megóvása. A közjó, a lelkiismeret, a közösség, a tevékeny hit – olyan fogalmak, amelyek közérthető tartalomért kiáltanak. Olyan új lelki utak építésére van ma szükség, ami emberi életeket képes átformálni. Szerény meggyőződésünk azonban, hogy valóban új út nem lehet más, mint Jézus Krisztus, mert Őt követve, Vele együtt haladva alakul át minden nemzedék élete, kovásszá, sóvá, világossággá mások számára is.

       Kétségtelen, hogy ez a munka nagyon sokat követel, de nagyon sokat is ad. Folyamatos kapcsolatban állni a pedagógusokkal és a nevelőkkel, a szülőkkel, de főként a fiatalokkal, a gyerekekkel, a sok fáradság és vele járó probléma ellenére, mindig igazi, élő, emberi erőforrás, mert a gazdag pedagógiai hagyományok értékeit nyújtják: felelősségre, kreativitásra, együttélésre, igazságosságra és békére nevelnek.

       Számunkra korunk két fő kihívását a testvériség, illetve közös otthon megóvását jelentik. Mindezekre a választ éppen a nevelésben találjuk meg. Hála Istennek, ezzel a helyi keresztény közösség is, nemcsak hogy tisztában van, de elkötelezetten dolgozik azért, hogy új utakat építsen az életstílus átalakítására. Ebben - határon innen és határon túl - az egyházi iskolaközpontok az élvonalban járnak, tudatosan és elkötelezetten arra törekedve, hogy a neveléssel a zárt világot nyitottá tegyék, az egyszer-használatos kultúra helyett a gondoskodásra ösztönözzenek, az önös érdekek helyett a közjó keresését szorgalmazzák. Ez az átalakulás a lelkiismeretből kell, hogy kiinduljon, különben csak felszínes lenne.

       Hála Istennek, ebben a nevelési küldetésben az itt élők sincsenek egyedül, hiszen a családok, a közösségek, az egyházi csoportosulások egyaránt ezért a célért küzdenek. Köszönet és hála azért is, hogy a Nemzeti Tehetség Központ munkatársai jóvoltából pedagógusaink egy olyan szakmai képzésen vehettek részt, amelynek fókuszában a tehetséges gyermek áll. Örülünk, hogy a tehetség-felismerés, a tehetséggondozás, a tehetségprogram nem csak elméletben, de a valóságban is megtalálható közösségünk életében, hiszen tudván-tudjuk, hogy jövőnk a gyermekeinkben rejlik!

       A mellékelt fényképek, a különböző médiafelületeken elhangzott élménybeszámolók mind-mind azt igazolják, hogy múltunk a reményünk – Krisztus a jövőnk.

      • KÖZPONTBAN A TEHETSÉG

       2022.05.27.

       A Nemezeti Tehetség Központ munkatársainak köszönhetően egy olyan szakmai képzésen vehettünk rész, amelynek fókuszában a tehetséges gyermek áll. Tehetségfelismerés, tehetséggondozás, tehetségprogram. A jövő gyermekeinkben rejlik!

      • "SÜSS FEL NAP"

       2022.05.26.

       2022. május 26-án került megrendezésre az első ,,Süss fel nap" népdaltalálkozó, amelyen kassai, szesztai, buzitai és szepsi magyar óvodások vettek részt. A találkozó célja a népdalkincsünk őrzése és ápolása. A résztvevőket Pogány Éva igazgató-helyettes köszöntötte, majd Pollag Écsi Judit a Ringató módszer oktatója közös énekléssel, daltanulással nyitotta meg a népdalversenyt . 11 bátor óvodás állt ma színpadra és nagy örömünkre a vándorkupát a zsűri SZEMÁN ESZTERNEK, a Napocska óvodánk pacsirtájának ítélte oda. Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!

      • Szóbeli érettségi vizsgák

       2022.05.23.

       Íme, én is itt vagyok…

       2022. május 23-án a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont új épületében először tettek érettségi vizsgát a végzős növendékek. A vizsgázók és vizsgáztatók 8:00 órakor útbaigazításra és rövid áhítatra gyűltek össze az iskola könyvtárában, ahol hálát adtak és imádkoztak, hogy elérkezett a nagy nap, amikor tanújel adható a tudásról, a felkészülésről, az érettségről, de a meggyőződésről is: ahhoz, hogy idáig jutottak, nem pusztán egyéni érdem.

       Köszönetet mondtak az életért, mindenekelőtt a szentháromságú egy Istennek, de köszönet mondtak jó szüleiknek is, hogy elfogadták őket akkor, amikor jelentkeztek erre a világra. Megköszönték a családi fészket, az iskolát, a kultúrát, az anyanyelvet, az erkölcsi értékrendet, amit megismerhettek és amit, immár tudatosan is magukénak vallanak. Köszönetet mondtak az itt töltött diákévekért is, az iskolai és az osztályközösségért, az osztályfőnöknőért és az osztálytársakért.

       Egyedül mindenre kevesek vagyunk. Sem hálát adni, sem könyörögni nem vagyunk elég. Egyedül magányosak vagyunk, ami nem lehet sem cél, se szándék, se feladat.

       Adja Isten, hogy boldog Sára testvér tiszta és hűséges életpéldája nyomán az ifjú nemzedék tovább hirdesse a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorkodóknak az élet örök értelmét.                  

       A Szentlélek bőséges áldása kísérje további életvitelüket, tudásukat és érettségüket - a vizsgáztató pedagógusokhoz hasonlóan - igazságosan és irgalmasan értékelje az őket körülvevő világ, lássák és hallják meg bennük Boldog Sára testvér életmottójának beteljesülését: Íme, itt vagyok, engem küldj!

      • I. Gál Sándor Emléknap

       2022.05.20.

       Iskolánk diákjai részt vettek az I. Gál Sándor Emléknapon, mely Buzitán került megrendezésre. Versmondással, megzenésített versekkel tisztelegtünk a költő emléke előtt.

       Intézményünk 1.A osztályából verset mondott: Majančik Viktória, Sivák Fanni, Tom John Reichel. 

       A gimnáziumból verset mondott Dienes Noémi (2.G) és Hrico Cynthia (3.A). Versmondóink méltón képviselték iskolánkat!

       Megzenésített verssel is készült 2 csapatunk:

       -  Balta Rita (5.A) ének, Viszlay Eszter (2.G) zongora

       -  Viszlay Eszter (2.G) ének, Dunka Roland (1.G) gitár, Gacsay Bence Barnabás (2.G) basszusgitár, Takács András (1.G) dob. 

       Nová Mária tanító néni közreműködésével nagy sikert arattak! 

       Szívből gratulálunk mindannyiuknak!

      • Klímanócskák - óvópedagógiai képzés

       2022.05.19.

       A budapesti DipolCsoport Klima Katinka szakmai vezetésével és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával 2022. május 18-án a kassai Fénysugár óvodában került sor a Klímanócskák Program mintaprojektjének bemutatására. Ezen az eseményen óvodánkból Pogány Éva és Červená Annamária óvodapedagógusok vettek részt, ahol megismerkedtek a klíma és környezetvédelem, valamint a környzettudatos viselkedésre való nevelés módszertanával.

      • Sikeres népmese mondók

       2022.05.17.

       Várhosszúréyen zajlott a XII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny regionális elődöntője, ahol iskolánkat két kategóriában 3 tanuló képviselte: Balta Rita (5.A), Kovács Réka (5.A), Bojszko Kevin (7.A) 

       Mindhárman nagyon ügyesek voltak. Szépen szerepeltek. Szívből gratulálunk nekik!

       2.kategória: Kovács Réka - aranysáv

                           Balta Rita - ezüstsáv

       3.kategória: Bojszko Kevin - aranysáv

      • Értesítő - igazgatói szabadnapok

       2022.05.17.

       Értesítem a Tisztelt Szülőket és a Diákokat, hogy

       2022. május 24-én, kedden, az érettségi miatt az alapiskolás tanulók /1-9./ és a gimnazista diákok számára /1-3.G/,

       2022. május 27-én, pedagógusaink továbbképzése végett az egész iskolaközpont számára /óvoda, alapiskola gimnázium/ igazgatói szabadnapot rendelek el.

       Köszönöm a megértést! - Nagy István, igazgató