• Kutatók éjszakája - Kassa

       2023.10.02.

       Mint minden éven, idén is részt vettek gimnazistáink a Kassán megrendezett Kutatók éjszakáján. A kassai egyetemista hallgatók számos természettudományi és technikai kísérletet mutattak be. Diákjaink betekinthettek a robotika és a mesterséges intelligencia világába, matematikai feladatokat oldottak, ujjlenyomatokat vizsgáltak. Mikroszkóppal megfigyelhették a parazitákat, ásvány és kőzetmintákat. Az egyik állomáson a hüllők bemutatására került sor, ahol a bátrabbak meg is foghatták őket.  Az egyik diákunk a nap folyamán oklevélben is részesült! Nagyon tartalmasan telt a délelőtt, számos új ismeretekre tettünk szert.

      • Kutatók éjszakája - Mecenzéf

       2023.09.29.

       2023. szeptember 28-án intézményünk 8. osztályos tanulóival ellátogattunk Mecenzéfre a Csillagvizsgálóban megrendezett „Kutatók éjszakájára”. Érdekes előadásokon, látványos fizikai és kémiai kísérletek bemutatóján vettünk részt. Megismerkedtünk a száraz jéggel, csillagászati távcsővel megfigyeltük a Napot és betekintést nyertünk az űrkutatás történelmébe, titkaiba. Számos információval és élménnyel gazdagodtunk.

      • "Ép testben - ép lélek"

       2023.09.29.

       2023. szeptember 29-én a blokkos testnevelés keretében egy kellemes túrán vettünk részt. Megnéztük a szepsi barlang bejáratát és megismerkedtünk a legendájával. A szepsi kőbányáig mentünk. Út közben megálltunk a Rókus kápolnánál egy közös imára. Kellemesen elfáradtunk, mert 6 km- t tettünk meg.

      • Természetvédelmi nap

       2023.09.23.

       2023. szeptember 22-én iskolánkban természetvédelmi napot tartottunk. A legkisebbek Jászóra kirándultak, a felső tagozatosok egy feladatokkal és új ismeretekkel tarkított túrán vettek részt, amelyen a gimnazisták várták őket különböző játékos és fejtörő kihívásokkal. Az időjárás kedvezően alakult, iskolásaink aktívak és ügyesek voltak, így egy újabb sikeres napot zárhattunk.

      • Ismételt köszönet és hála…

       2023.09.17.

       A buzitai egyházközség egyik hajdani legrégibb műemléke a régi temető dombjának nyugati
       lejtőjén álló Szent Márton tiszteletére szentelt templom volt, amelyről egy 1279-ből származó
       okirat tesz említést. Egy 1526-os okiratban az áll, hogy a kéttornyú fatemplomot újból
       felépítették, amelyet azonban később egy szélvihar romba döntött.
       A helyiek 1786-ban egy újabb templom építéséhez kezdtek, amely a Szent Kereszt
       Felmagasztalása tiszteletére klasszicista stílusban barokk elemek felhasználásával Bárczy
       Imre és neje, Lánczy Zsuzsanna támogatásával fel is épült. A templom építését gróf
       Keglevich József, Szentimrey Pál és Bárczy Anna anyagi támogatásával 1797-ben fejezték be
       és szeptember 14-én szentelték fel.
       A második világháború áldatlan következményeként a lakosságot a kitelepítések, az
       elhurcolások, a különböző atrocitások sorozata tizedelte meg lélekben és fizikailag. Mivel a
       helyiek tudván tudják, hogy a fa a szél kihívásaira gyökereivel válaszol, ezért a kitartás, az
       összetartozás, a kölcsönös felelősségvállalás jeleként a templombúcsú a koronavírus-járvány
       elterjedése előtt nagyszabású körmenttel zárult, amelyben a férfiak sokasága a falun át vitte a
       nagysúlyú történelmi keresztet.
       Az idei búcsúi szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Dr. Kránitz Mihály, egyetemi tanár,
       az alapvető hittan tanszékvezető tanára volt. Elmélkedésében párhuzamot vont a mindenkori
       keresztek Krisztus mutatta példaadó követése és eredményessége között. Örömmel, szinte
       csodálattal látta, hallotta és hallgatta az egyöntetű szép éneklést, a közös imádságot, a
       liturgikus és közéleti megnyilvánulást.
       A szentmise után az esperesi körzet papságával megtartott közös agapét követően, Nagy
       István iskolaigazgató meghívására meglátogatta a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi
       iskolaközpontot, ahol örömmel hallotta és hallgatta az örvendetes tényeket és csodálta meg a
       Fészket, ahol immár 275 növendék tanul és nevelődik a boldog vértanú testvér példájára és
       ösztönzésére.
       Ismételt nagy köszönet és hála az együtt töltött órákért, minden kedves szóért, bátorításért, a
       kölcsönös sorsközösség vállalás készségéért – határon innen és határon túl.

      • KIS BUSZ - FECSKE - menetrend változás

       2023.09.11.

       Tisztelt Szülők és Diákok!

       A kis buszunk - Fecske - menetrendje holnaptól, azaz 2023. szeptember 12-től, mivel Makrancról is szállítani szeretnénk a diákokat,

       a következőképpen változik:

        

       Reggel:

       6:25 Jánok

       6:30 Bodolló

       6:35 Péder

       6:40 Zsarnó

       6:45 Tornaújfalu

       6:55 Bódvavendégi

       7:10 Szepsi

       7:20 Debrőd

       7:35 Makranc

       7:45 Szepsi

        

       Délután:

       15:00 Szepsi

       15:10 Makranc

       15:25 Debrőd

       15:35 Szepsi

       15:50 Bódvavendégi

       16:00 Tornaújfalu

       16:05  Zsarnó

       16:10  Péder

       16:15  Bodolló

       16:20  Jánok

       Köszönjük az együttműködést és a megértést!

      • Áldozatkész szeretettel válaszolni…

       2023.09.11.

       2023. szeptember 5-én az új iskolaévben először találkoztak szentmise keretében a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái Nagy Gabriella tanárnő vezetésével, hogy felismerve a nap kihívásait, lehetőségeit és adottságait lelki, szellemi értékekben gazdagodjanak. Cseppenként és kortyonként.

       Egy-egy betű, vers, költemény, olvasmány, tananyag, tánclépés, sporttett kevésnek tűnik, szinte semminek, holott a tenger, az óceán is cseppekből áll. Ezt értette meg és váltotta életté a nap szentje – Kalkuttai Teréz anya is, aki 1997. szeptember 5-én hunyt el, mint a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója. Az albán nemzetiségű Teréz anya 1910. augusztus 27-én született Agnes Gonxha Bojaxhiu néven Üszküb városában, ma Szkopje, a Macedón Köztársaság  fővárosa.

       1928-ban, áldozócsütörtökön határozta el, hogy szerzetesként Istennek szenteli életét. Iskolatársnőjével együtt felvételét kérte az angolkisasszonyok írországi anyaházába, amely a Loretói Miasszonyunk nevét viselte. Előjárói hamarosan Indiába küldték, hogy megkezdje noviciátusát Dardzsilingben. Itt tett szerzetesi fogadalmat 1931. május 25-én. A Teréz nevet az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Kis Szent Teréz iránt érzett tiszteletből választotta. Döntését így indokolta meg: „Ha keresztényi életet él az ember, akkor az biztosítja hitének növekedését. Sok szent járt előttünk, hogy vezessen minket. De én azokat szeretem, akik egyszerűek, mint Lisieux-i Szent Teréz, Jézus kis virága. Őt választottam névadómnak, mert hétköznapi dolgokat tett nem hétköznapi szeretettel.”

       Teréz anya 1929 és 1948 között földrajzot tanított a kalkuttai Szent Mária Iskolában, néhány évig az intézmény igazgatónője is volt. 1946. szeptember 10-én vonattal indult Dardzsilingbe, lelkigyakorlatra. Zsúfoltság volt, mint máskor, különösen a harmadosztályú kocsikban, ahol a legszegényebbek utaztak. A kasztrendszer teljes, tragikus valójában mutatkozott meg előtte, és e szegények tülekedő, nyomorúságos tömegét látva hirtelen úgy érezte, nincs joga ahhoz a kényelemhez és békességhez, amit megkap a kolostorban, és amit a kedves és jómódú lányok tanítása és nevelése közben érez. Tisztán észlelte az Úr Jézus hívását, hogy hagyja el a zárdát, és éljen a legszegényebbek között. Ez volt Teréz anya életében a „sugallat napja”, aminek hatására és következtében elhagyta többség okítását és elindult a kisebbség hathatós és felelősségteljes pátyolgatására.

       Teréz anya tevékenységét az egész világon elismerték, rengeteg más díj és kitüntetés mellett 1979-ben megkapta a Nobel-békedíjat is. Kérésére nem tartották meg az ilyenkor szokásos bankettet, az erre szánt összeget az éhezők kapták. Teréz anya ugyanis elveihez hűen visszautasította, hogy a ceremóniát záró bankett finomabbnál finomabb ételeiből fogyasszon: „Nem tudnék venni belőle, és nyugodt lelkiismerettel megenni, amikor testvéreim közül annyian halnak éhen. Nekem egy darabka kenyér és egy pohár víz elegendő.”

       A szentmise záró áldása előtt az egybegyűltek örömmel köszöntötték a Hangya házaspárt – Juliskát és Ferencet - 80. születésnapjuk kapcsán, köszönetet mondva nekik a példás életmagatartásért, az áldozatkészségért és az iskolakápolna liturgikus tárgyainak nagylelkű ajándékozásáért.

       Adja Isten, hogy az új tanévben, Kalkuttai Szent Teréz anya példáját követve kultúránk, anyanyelvünk, az evangéliumi értékek peremre szorultjaival és szorítottjaival továbbra is hatékony sorsközösséget vállaljunk és korunk kihívásaira áldozatkész szeretettel válaszoljunk.

      • MEGHÍVÓ - Nick Vujicic előadására

       2023.09.08.

       Tisztelt Szülők és Diákok!

       2023. szeptember 13-án, 19:00-órai kezdettel kerül sor Nick Vujicic előadására a Kassai Amfiteátrumban. Kellő számú érdeklődés esetén iskolaközpontunk buszt indít a rendezvényre. Belépődíj 10.-€.

       Érdeklődni személyesen a titkárságon, esetleg a +421 948 246 331-es telefonszámon lehet.

       Nick Vujicic számos nemzetközi előadásán és konferenciáján olyan témákat feszeget derűsen, mint a fogyatékosság, a remény és a keresztény hit, amelyeket olyan jól ötvöz, hogy nemcsak szavai, hanem élete és pályafutása is nagy bátorítást jelent azoknak, akiknek alkalmuk van őt látni és hallani.

       A szeptemberi rendezvények témája a következő lesz: higgy, remélj, szeress!

       Nick Vujicic beszédei egyaránt szólnak diákoknak, egyetemistáknak és felnőtteknek, szavai minden korosztályt inspirálni fognak.

       Az előadást tolmács fordítja majd magyar és szlovák nyelvre.

      • ÉRTESÍTŐ

       2023.09.05.

       Kedves Szülők és Diákok!

       Az alábbiakban Szabadidőközpontunk rendszeres és alkalmi körtevékenységeit ismertetjük Önökkel. A rendszeres érdeklődési körök órarend szerint, hetente lesznek megtartva, amelyet hamarosan közlünk. Az alkalmi tevékenységek, mint a síelés és snowboardozás, az úszás vagy a ismeretterjesztő kirándulások a környéken valósulnak meg. Reméljük, hogy kínálatunk felkelti érdeklődésüket. Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!

       A Szabadidőközpontba való jelentkezés határideje 2023. szeptember 15.

       A regisztráció a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával válik érvényessé. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

       Mgr. Pecze Norbert, +421 902 289 279, a Szabadidőközpont igazgató-helyettese

       Mgr. Nagy István, +421 948 246 331, igazgató – Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont

      • Ünnepélyes tanévnyitó

       2023.09.04.

       Hogy ezzel is kifejeződjön nemes összetartozásunk…

       Ökumenikus tanévnyitóval kezdődött a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont idei évkezdete 2023. szeptember 3-án.

       Az egybegyűlteket a helyi esperes-plébános nagy örömmel és tisztelettel köszöntötte abban a hajlékban, amelyet az áldott elődök már a 13. században emeltek a Szentlélek tiszteletére. Volt ugyan időszak, amikor a templom üresen állt, mert le-, és kiégett. Volt időszak, amikor – több mint 120 éven át - az istentiszteletek a református egyház szertartása szerint történtek benne, de 1711-től ismét a katolikus liturgia szerint vannak az istentiszteletek.

       Hála Istennek, hogy ma ismét együtt lehettünk, reformátusok, görög és római katolikusok, hívők és kevésbé hívők, magyarok és szlovákok egyaránt. A hely ugyanis - szent. Szentté tette az évszázadon át elhangzott, kimondott és megélt Ige. Megszentelt a szentségi jelenlét és az Isten képére és hasonlatosságára teremtett imádkozó ember.

       Köszönet és hála, hogy értegetjük az idők jeleit: hathatósan óvni, védeni, továbbadni lelki, szellemi és anyagi értékeinket - nemzedékről, nemzedékre. A megkülönböztetett öröm oka volt az is, hogy köszönhettük körünkben főtisztelendő Pásztor Zoltán püspöki helynök urat és az esperesi körzet papjait, akik azért is voltak jelen, hogy átvegyék az Új Misekönyvet, amely tartalmazza a liturgikus szövegek újabb pontosított változatát.

       Köszönet és hála azért is, hogy köszönthettük a helyi görög katolikus egyházközség új lelkipásztorát, főtisztelendő Pankulics Patrik, parókus urat, aki kinevezése után először ünnepelt a közösségben, valamint azért is, hogy nagytiszteletű Molnár Árpád, a helyi református gyülekezet lelkipásztora elfogadta a felkérést és elvégezte a liturgia igehirdetői szolgálatát. Jelenléte és szent szolgálata áldott folytatása volt a hajdani 120 éves református hitéletnek.

       Az igeliturgiát a püspöki helynök vezette, aki többek között ezt mondta: Új tanévet kezdünk. A mai Evangéliumban Urunk Jézus Krisztus tanítása így hangzik: „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen!”. Tanulni és tanítani, nevelni és nevelődni nem könnyű. Egyedül nehéz, de együtt közösségben, Istennel, egymással és egymásért – könnyebb. Erre kapunk ma ismét meghívást iskolánk mottója kapcsán: Cum Deo, pro Patria et Invicem - Az Istennel, a Hazáért és Egymásért. 

       Az egyetemes könyörgéseket a diákok kötötték csokorba. A gyermekek szólóéneke után Nagy István, iskolaigazgató megtartotta ünnepi beszédét, majd miután bemutatta az új óvodásokat és elsősöket, a legkisebbek református, görög és római katolikus szertartásban külön áldásban részesültek.

       Ki tagadná? Változó, nemesedő, tökéletesedő világban élünk. Vágyunk, hogy gyermekeink, unokánk, diákjaink, fiataljaink áldott elődeink értékeinek méltó tovább vivői legyenek, ezért ismételt köszönet és hála mindenkinek és mindenért. Imádkozzunk továbbra is, hogy az idők jeleit felismerve, tudjuk a hogyanokat és legyen bátorságunk, erőnk és készségünk Isten segítségével azt meg is valósítani.

       Nagy köszönet és hála mindenért és mindenkiért. Jeremiás szavai ma is eszünkbe juttatták, hogy az igazi hivatás nem felületes vagy naiv vallási rajongás. Megannyi pap, szerzetes, pedagógus elmondhatná: „Ha tudtam volna, hogy ez a papság, a szerzetesség, a pedagógusi pálya, vagy a házasság - soha nem indultam volna el ezen az úton, de egy belső hang – a Teremtő, rászedett. Ő vonzott erre és én hagytam, és ma is hagyom, és ha ezer életem lenne, ezerszer is hagynám, hogy rászedjen. Köszönjük ezt a szent engedelmességet. Örülünk, hogy sok szép példát tudunk magunk között is. Egyik közülük, Nagy Éva tanárnő, akit főpásztorunk külön áldásában is részesített, amit Nagy István igazgató nyújtott át neki.

       A templomi liturgia után a plébániaudvarra az egyháztanács és a szülői szövetség tagjai jóvoltából szeretetlakomát terveztünk, ami sajnos az esős idő miatt elmaradt, de az elhozott sajátkészítésű sütemények és édességek nem vesztek kárba, elvittük a fészekbe, ahol a közeli napokban közösen elfogyasztjuk, hogy ezzel is kifejeződjön nemes összetartozásunk.