• Rendhagyó irodalom óra

       2022.10.14.

       2022. 10. 14-én, a helyi könyvtár jóvoltából egy rendhagyó irodalmi órába csöppenhettünk bele. A kortárs költőnő, Mátyás Hudák Katalin verseiből kaphattunk egy kis ízelítőt felolvasva, megzenésítve. A művésznő nem csupán saját verseit zenésíti meg. Így lett a hallgatóság nagy kedvence Mihályi Molnár László, azaz Laci bácsi Hajnali erdő c. verse.

      • ÉRTESÍTŐ

       2022.10.14.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       Értesítünk Önöket, hogy 2022. október 20-án /csütörtökön/, az általános iskola és a gimnáziumi diákok számára rövidített tanítás lesz a Magyarország Kassai Főkonzulátusa szervezésében megvalósuló 1956-os, központi ünnepség miatt. A 4.óra után befejeződik a tanítás. A fogadásra való felkészülés végett sajnos az ebédet sem tudjuk a diákok számára biztosítani ezen a napon. Az óvoda korlátozások nélkül fog üzemelni. Köszönjük a megértést!

      • Hatékonyan cselekedni az evangéliumi életmagatartás megvalósításáért…

       2022.10.14.

       Bodolló község polgárai az idén emlékeznek településük első írásos említésének 706. évfordulójára. Közösségi életük jelentős helye - mint általában mindenütt - a templom volt, ami a II. világháborúban annyira megsérült, hogy kénytelenek voltak azt lebontani. Újat építeniük csak a rendszerváltozás után volt lehetőségük, amelyet 26 éve, 1996-ban szentelt fel az akkori főpásztorunk, Alojz Tkáč, kassai érsek-metropolita, aki 16 éve ebben a templomban vette át Erdő Péter, Bíboros úrtól, Magyarország prímás-érseke kezéből a jubiláló 100 éves makranci templom új oltárába elhelyezendő Szent István Király ereklyét, amelyet azóta kiegészítettünk, Boldog Gizella, Szent Imre, sőt Boldog IV. Károly ereklyéivel. Tehát együtt van az első szent magyar család, valamint az első és az utolsó apostoli király.

       16 év telt el azóta, hogy a Bíboros úr először járt Bodollón. Jövetele nem volt véletlen. Egyházközségeink hívei 2002 őszén, egy esperesi zarándoklaton vettek részt, Fatimába zarándokolva, magukkal hozták a Fatimai kegyszobor mását, amelyet 2002. október 13-án helyeztünk el ünnepélyesen az 1996-ban felszentelt templomban. Azóta Isten-népe a határ mindkét oldaláról - immár 20 éve - minden hónap 13-án közös imára és engesztelésre gyűlik itt össze, ami, sajnos a koronavírus-járvány miatt egy alkalommal kényszerből kimaradt.

       A Bíboros úr tehát először 2006 márciusában vezette itt az imatalálkozót. Köztudott, hogy 2006-ban egy esztendőn át imádkoztunk népünk lelki megújulásáért – határon innen és határon túl. Másodízben, látogatása 10. évfordulója kapcsán találkoztunk itt vele, amikor ünnepélyesen megáldotta a jubileumra készült szárnyas-oltárt, Király Tamás és Kiss Virág Glória alkotását. A szentmise végén került sor a Budapest XVIII. kerület egyházi iskoláinak és a szepsi Boldog Salkaházi Sára egyházi iskolaközpont testvériskolai egyezményének aláírására is, valamint a Szepsiben épülő egyházi iskolaközpont alapkövének a megáldására. Hála Istennek, a magyar kormánynak és sok-sok jóakaratú ember összefogása eredményeként, ma örömmel jelenthetjük, hogy az egyházi iskola felépült. A jelen iskolaévben már 265 növendék okításával és nevelésével folyik itt a tanítás – óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten.

       A napokban arra készültünk, hogy Bíboros úr meglátogatja az új egyházi iskolát, de mivel sajnos hirtelen megbetegedett, gyengélkedik, érthető hogy az aránylag hosszú utat és a feszes programot nem tudta vállalni. Helyetteseként Dr. Gábor Elemér atyát, a budapesti Felső-Krisztinai plébánost, szentszéki bírót küldte, aki Bernard Bober érsek úr püspöki helynökével, Pásztor Zoltán atyával, a nagykaposi és szepsi esperesi körzet papjaival – rekollekció keretében - együttmisézve mutatta be a legszentebb hálaáldozatot, amelyet a Mária Rádió komáromi stúdiója és a plébánia YouTube csatornája élőben közvetített.

       A Bíboros úr történelmi látogatását egy fiatal tölgyfa elültetéssel szerettük volna az iskola udvarán emlékezetessé tenni, ami sajnos az ismert okok miatt ugyan elmaradt, de remélhetőleg a közeljövőben pótoljuk. Elsősorban azért, hogy mert tudván tudjuk, hogy a fa a szél kihívásaira gyökereivel válaszol, de azért is, hogy mert a megáldásra kerülő iskolakápolnánkat Boldog Salkaházi Sára, szociális testvér tiszteletére kívánjuk szentelni, akit mivel a szociális testvérek kolostorukban zsidókat bújtattak, ezért őt 1944. december 27-én, Budapesten többedmagával a Dunába lőtték. Testüket ismeretlen helyre vitte a Duna, de életáldozatuk nem volt hiábavaló – lelkületük bennünk, köztünk tovább él és éltet.

       Hajdan az Úr Jézus is belépett a Jordán folyóba, ami azóta a kegyelemáradás különleges helye lett, ezért hittel reméljük, hogy a Kárpát-medencét összekötő Duna - Sára testvér vértanúsága révén - Közép-kelet Európa népei megszentelődésének is a különleges helye lett.

       Ezt a tényt nemcsak itt a keleti végeken halljuk örömmel, de Komáromban is, hiszen Sára testvér komáromi ottléte során abban a házban élt és dolgozott, amiben most a Mária Rádió működik, mintegy folytatva Sára testvér missziós munkáját.

       Igen. Amit teszünk, tudatosan tesszük, mert szilárd meggyőződésünk, hogy előbb-utóbb mindnyájunk életében eljön egy pillanat, amikor rájövünk: kell, hogy legyen egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, szeretetben, biztonságban élheti életét, ahová visszatérhetünk, ahol az élet nem hullik a semmibe.

       Vagyis szeretnénk továbbra is úgy imádkozni és engesztelni, hogy amikor majd - a ma még kételkedők, rádöbbenek az evangélium értékrend fontosságára és szükségességére - az itt élők, tanulók és tanítók, nevelendők és nevelők példás és az evangéliumi értékekhez tudatosan ragaszkodó élete gyümölcseként - legyen még haza, egyház és nemzet.

       A rózsafüzér első tizedét a bodollói asszonykórus tagjai imádkozták, a második tizedet a szepsi Živena asszonykórus szlovákul, a harmadik tizedet a makranci asszonykórus, negyedik tizedet a szepsi asszonykórus. Az ötödik tizedet a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai, valamint a szögligeti és a perkupai fiatalok közösen imádkozták és énekeltek. Hasonlóképpen, mint ahogyan ezt az asszonykórusok is tették az egyes tizedek után.

       A szentmise végén Ing. Király Antal, templomatya és Mgr. Lacko Mária, makranci polgármesterasszony mondott köszönetet a jelenben és a közelmúltban kapott lelki és anyagi támogatásokért határon innen és határon túl.

       Köszönet és hála mindenkinek, aki részt vett az eseményen, jelezve, hogy értjük az idők jelét és továbbra is hatékonyan akarunk cselekedni az evangéliumi életmagatartás megvalósításáért.

      • ÉRTESÍTÉS

       2022.10.12.

       Tisztelt Szülők, Diákok, Iskolabarátok!

       Értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a 2022. október 13-án 11:00-órára tervezett bíborosi-érseki látogatás az iskolaközpontban ELMARAD. Sajnos betegség miatt a rendezvényt nem tudjuk megtartani, ezért majd egy későbbi időpontban valósul meg. Megértésüket köszönjük!

       Mgr. Nagy István, igazgató

      • Jelek és jelzések…

       2022.10.08.

       A Remény szerkesztősége 2022. október 7-én délután négy órától Szepsiben, a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontban Remény-napot tartott, ami szentmisével kezdődött, s amit Bartalos Nikolas és Sárközi János előadása követett: „Hetilapunk, a Remény…” címmel. A helyszínen lehetőség nyílott a Remény kiadó gondozásában megjelent kiadványok és kötetek megvásárlására is.

       Ki tagadná? Az egyetlen katolikus hetilapunkat és olvasóit joggal nevezhetnénk a „A reménység zarándokközösségének” is, hiszen közösségünk tagjaiban és értékrendjében fogyó világában szinte az egyetlen kicsi, gyenge hang, amely még eljut a legelérhetetlenebbnek tűnő helyekre is, követve ezzel az egykori alapítók vágyát és példáját.

       Hetilapunk a rendszerváltás után, mintegy útra-kelő zarándok indult el az ország legeldugottabb helyeit is felkeresve, hogy anyanyelven juttassa el az Evangélium örömhírét és a történések jó-hírét az egyre távolibb térségbe is, elsősorban a lélekben egyszerűek felé fordulva, akikről a meglevő különböző struktúrák kellőképpen nem gondoskodnak.

       A Remény immár jó 33 éve a reménység zarándokaként - együtt papjainkkal és a világi hívekkel - járja az útját, hogy a keresztre feszített Megváltó szemével az üdvtörténet látószögéből lássa és látassa a világot és annak történését.  

       A hetilap cikkeit olvasva egyértelműen kiolvasható: a reménység misszionáriusának lenni azt is jelenti, hogy a különböző kihívások pergőtüzében elő kell segítenie az Üdvözítőnek az emberek hétköznapi életébe rejtett jelei révén a helyes tájékozódást, elsőként állva az egyszerűek szolgálatába, állhatatosan evangelizálva őket. Az egyre fogyó és zsugorodó közösségünk felkarolása révén az istápolás ma olyan kihívás, amitől a világ és az egyház jövője függ.

       Köszönet és hála az olvasócsalád tudatos egybetartásáért és öntudatra neveléséért. Minden missziós munkát ugyanis egy közösség kell, hogy megelőzzön, hiszen ahhoz, hogy a misszió útra keljen, előbb a saját közösségében kell megélnie egymás között a krisztusi szeretetet, abban kell együtt járnia a szinódusi utat. Csak innét és ebből kiindulva lehet, és szabad útra kelnie.

       A szülőföld, áldott elődeink hitbeli, kulturális, szellemi és lelki értékrendje iránti elkötelezettségünk ma könyörögve kér, kiált, hogy osztozva gondjaink megoldásában vegyük komolyabban múltunk hagyatékát. Tegnap a 13 aradi vértanúra emlékeztünk, akik meghaltak a hazáért. Nekünk – itt és most – élni kell érte.

       A kérdés egyértelmű: van-e fülünk a hallásra, van-e szemünk a látásra, van-e szívünk az együttérzésre?  

       A szerkesztőség kiszállása az egyes régiókba, érdeklődése, útmutatása, tervtevékenysége - a missziós munka új formája. Közösségeink, közös házunk és a helyi egyház iránti elkötelezettség jelei és jelzései. Köszönjük az áldott együttlétet. Köszönjük az iskola vezetőségének a befogadást, a fészek meghittségét. Adja Isten, hogy mindennek legyen rendszeres folytatása.

      • Élni és éltetni…

       2022.10.08.

       2022. október 7-én az egyházi iskola VII. A. osztály katolikus csoportja a délutáni órákban Gábor Bertalan esperes-plébános vezetésével, Sára nővér nélkülözhetetlen közreműködésével, tartotta osztálymiséjét, amelyről Viszlay Enikő a következőképpen számolt be: „Összegyűltünk az iskola kápolnájában, ahol elmerültünk az esperes atya gondolataiban, amely mindenkit elvarázsolt, ezért figyelmesen hallgattuk. Megtanultuk, hogy hálásak lehetünk az Istennek, mert mindenki - lányok és fiúk – egyenrangúakként, együtt járhatunk iskolába. Nem minden kultúrában van ez így. Még egyszer köszönjük, hogy megosztotta velünk a gondolatait, ami mindenkit megérintett. Reméljük, hogy a következő szentmisén is ott lehetünk.”     

       1571. október 7-én vívta a Szent Liga hajóhada és a Müezzinzade Ali pasa által irányított török flotta a lepantói tengeri ütközetet, amelyben a keresztény erők megsemmisítő győzelmet arattak az oszmánok felett.

       A flották és a hajóhadak harca mögött általában a kultúrák, az értékrendek harca húzódik. Köszönet és hála, hogy intézményünk növendékei és pedagógusai megértve az idők jeleit, hallva hallják és látva látják: a szülőföld, áldott elődeink hitbeli, kulturális, szellemi és lelki értékrendje iránti elkötelezettségünk ma könyörögve kér, kiált, hogy osztozva gondjaink megoldásában komolyan kell venni múltunk örökségét. Tegnap a 13 aradi vértanúra emlékeztünk, akik meghaltak a hazáért. Nekünk – itt és most – élni kell érte…

      • Október 6.

       2022.10.07.

       2022. október 6-án, reggel, megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról. Gimnazistáink, az iskolarádión keresztül szóltak a diáktársaikhoz. Gyertyát gyújtottunk minden osztályban a hősök tiszteletére. Áldott legyen az emlékük!

      • A Nyelvek Európai Napja

       2022.10.05.

       Szeptember 26-át a Nyelvek Európai Napjaként tartjuk számon. Célja, hogy felhívja a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára, a nemzetek közötti kapcsolatok fejlesztésére és a kulturális különbségek megőrzésére. Ebben a szellemben rendezték meg, idén első alkalommal is Szepsiben A Nyelvek Európai Napját. A szepsi Multikulturális Ifjúsági Centrum és az Északi utcai Alapiskola szervezésében október 5-én került megrendezésre. A résztvevők feladata egy választott európai ország bemutatása volt, minél kreatívabb módon és angol nyelven. Iskolánk tanulói Magyarországot választották, amelyet interaktív módon, népi hagyományainkat, kultúránkat kiemelve, kiválóan mutattak be.

       Megismerkedtünk még Írországgal, Spanyolországgal és Németországgal is. Érdekes kvíz formájában sok újdonságot is megtudtunk az európai nyelvekről, valamint tradicionális ételeket is kóstolhattunk. Nagyon kellemes napos töltöttünk EGYÜTT!!!

      • Az értékek helyes megbecsülése és megélése…

       2022.10.04.

       2022. október 4-én, Assisi szent Ferenc liturgikus emléknapján Nagy István, igazgató úr, Sára nővér és Dobos Mónika titkárnő vezetésével, ismét együtt vettek részt a reggeli szentmisén az egyházi iskola gimnazistái, tudatosítva, hogy ahogyan a tagok egy testet alkotnak, úgy a növendékek is fokozatosan egy csapattá formálódnak, válnak közösséggé.

       A tanulás, az oktatás, a nevelés a társadalom egységének jelképe, az integráció megtapasztalása, a harmónia és a béke üzenete. Napjainkban különösen is nagy szükség van a béke pedagógiájára, a béke kultúrájának ápolására, kezdve az emberek egymásközti személyes kapcsolatától a népek és a nemzetek közötti kapcsolatokig, amelyek hathatós erővé válhatnak a béke építésében. Assisi szent Ferenc élete, Szent Pál apostol, Boldog Sára testvér, Márta és Mária evangéliumi története (Lk 10,38-42) jó példa volt az elmondottak jobb megértésére.

       Hangsúlyosan igaz mindez manapság a leselejtezés kultúrája fájdalmas jelenségének világában, ami a „Vedd és dobd el!”, gondolat jegyében működik. A Krisztus-követők sokat tehetnek e tévedés leküzdésében, hiszen sokan peremre szorított helyzetükből éppen a helyes életmagatartás révén nyerik vissza méltóságukat.

       A tanulás, a tudás egyfajta teremtő erőként működik, amely nagyban segíthet az érett és sikeres személyiségek kialakításában, egyúttal megvéd attól a veszélytől is, hogy az ember beleessen az üzlet, a profit, a fogyasztói szemlélet „gépezetébe”.

       Ezért is az Egyház különös küldetése és felelőssége, hogy mindenki számára elérhetővé segítse a helyes világ-, és értékszemléletet. Segítsen felszámolni azokat a fizikai, társadalmi, kulturális és gazdasági akadályokat, amelyek kizárják, vagy akadályozzák a helyes életszemlélethez való hozzáférést. Nem elég azonban, hogy a tudás elérhető legyen mindenki számára. Szükség van emberségre is: a nyitott ajtó mellett legyen valaki, aki szívesen, nyitott szívvel fogadja a belépőt, aki a maga módján, saját lehetőségeivel és korlátaival együtt bekapcsolódik a keresztény életszemlélet gyakorlásába és gyakoroltatásába, ami kétségkívül aszkézis jellegű, fáradságos kaland, de idő kérdése, amikor mindenki látva látja, hogy érdemes és értékes tett volt. Ennek vagyunk, voltunk a tanúi a minap is a szalagavatói ünnepségen a Fészekben.

       Adja Isten, hogy intézményünk továbbra is mindenki otthonává legyen, maradjon nyitottá és barátságossá és az értékek helyes megbecsülése és megélése által őrizze annak családias hangulatát.  

      • Tudósok éjszakája

       2022.10.02.

       2022. zeptember 30-án a 2. és a 3. gimnazista diákjainkkal Kassán jártunk a „Tudósok éjszakája „ nevű rendezvényen.  Számos kémiai, fizikai és biológiai kísérletet láttunk, mikroszkópoztunk, telefonnal robotokat irányítottunk, repülőpilóta szimulátorokat próbáltunk ki, exotikus hüllőket foghattunk, de volt szó az újrahasznosításról, genetikai kutatásokról. Nagyon érdekes és tartalmas délelőtt volt, számos ismeretekre tettünk szert.

      • Terméskiállítás

       2022.10.01.

       „A termés az a kincs, Istennek az az ajándéka, amelyben benne rejlik az élet körforgása.”

       Beköszöntött az ősz és hozta magával az esős napokat. Az esős időjárás miatt lehet, hogy egy kicsit szomorkásra fordult a hangulat, ennek ellenére diákjaink egy percig sem voltak rosszkedvűek. A hűvösebb, esős napok remek lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek az alkotásra. Hiszen ez az évszak a határtalan lehetőségek tárháza, tele színekkel és termésekkel.

       Iskolánk kiállítást rendezett az őszi termésekből készített szebbnél szebb alkotásokból. Az alsó tagozatos tanulók munkái csodaszépre sikeredtek! Telis-tele vannak az őszbe burkolódzó természet színeivel. Minden alkotás különleges és egyedi lett. Tanulóinkra nagyon büszkék vagyunk!

      • Kutatók Éjszakája

       2022.09.30.

       A 8.A osztály ellátogatott Mecenzefre a Csillagvizsgálóban megrendezett Kutatók Éjszakájára. Érdekes előadásokon, látványos fizikai és kémiai kísérletek bemutatóján vettek részt. Többek között megismerkedhettek a szárazjéggel és a folyékony hidrogénnel. Számos élménnyel gazdagodtunk.