• Tanévnyitó ünnepség

       2021.09.01.

       Idézet a tanévnyitó igazgatói szövegéből:

       "Szeretettel köszöntök mindenkit immár a hetedik tanévnyitó ünnepségünkön. 

       A hetes számnak komoly jelentősége, misztériuma van életünkben.

       Őseink hét törzsből származnak, hét vezérünket ismerjük. Hitünk alapja a hét szentség, a Krisztustól rendelt látható jelek, amelyek a megváltás kegyelmét jelképezik. A Szentlélek hét ajándéka pedig a Bölcsesség, Értelem, Jótanács, Tudomány, Lelki erősség, Jámborság, Istenfélelem.

       Népmeséinkben pedig a mesehős heted-hét országon túli, hétmérföldes csizmával jár, hét próbát kell kiállnia, hétszerte szebben éled újra. A szivárvány hét színt mutat. Természetesen vannak hétpecsétes titkok. Hét szűk esztendő után várjuk jobb sorunkat. Nézzük meg testarányunkat és győződjünk meg, hogy a fejünk hétszer fér rá a testünkre. Ha ez még nem volna elé a teljesség elképzeléséhez emlékeztessük magunkat arra, hogy az Ószövetségben olvasható, hogy a világot Isten 6 nap alatt teremtette, és a 7-dik napon megpihent.

       Ezen fontos jelek tükrében várjuk a hetedik esztendőt!

       Kívánom, hogy a 2021/2022-es tanév minden napja egészségben teljen. Legyen tartalmas, tanulással és élményekkel teli.

       Eredményes tanévet kívánok minden tanulónak és az őket szeretettel nevelő pedagógusoknak!

       Isten áldja meg a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont minden diákját, tanárát, alkalmazottját, a szülőket és iskolabarátokat egyaránt!

       Ezzel a 2021/2022-es tanévet megnyitom!

       Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Dicsőség Jézus Krisztusnak!"

       Nagy István , igazgató

      • Bármit tesztek…

       2021.09.01.

       2021. augusztus 31-én örömteli baráti találkozóra gyűlt össze a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete, hogy Mgr. Csala Éva, tanárnőt, Bc. Király Szilvia, nevelőnőt, születésnapjuk 50. évfordulója, Mgr. Nagy Imre és Mgr. Nagy Éva, pedagógusokat, házasságkötésük 25. jubileuma kapcsán köszöntsék az ünnepelteket, akiket Mons. Bernard Bober, kassai érsekfőpásztor a jeles évforduló alkalmából külön áldásban részesített, mindazért, amit Istenért, az Egyházért, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontért és családjukért tettek.

       A kerek évfordulón csatlakozva a köszöntők hosszú sorához, kívánjuk, hogy jubilánsaink életmagatartása továbbra is szolgálja Isten dicsőségét, az Egyház javát, közösségünk növekedését és lelkük üdvösségét.

      • 3. nap - III. Salkaházi Gyermektábor

       2021.08.27.

       Elérkezett táboruk harmadik, egyben befejező napja, mely a templomaink megismerésének jegyében telt. A reggelt a református templomban kezdtük, ahol gyermekeink Molnár Árpád tiszteletes úrnak hála nemcsak jól érezték magukat, de értékes ismeretekkel is gazdagodtak. A délelőtt folyamán a katolikus templomba is ellátogattunk, ahol az Esperes Úr várt ránk egy ima erejéig. Ezen kívül ma még drágaköveket és kincsencseket kerestünk, hogy koronát készíthessünk Szent István királynak, valamint Beke Juhász Tünde állati jó quize segítségével a király vadászatoknak is részesei lehettünk. Ebéd után egy pillantást vetettünk a "fészekre", majd a plébánia udvarán átelmélkedve, hogyan lesz a búza szemből kenyér, hálát adtunk az együtt megélt szép három napért. Kívánom, hogy a tábor alatt a szíveinkbe elvetett kis búza magok a tanév folyamán életet adó finom puha kenyérré formálódjanak.

      • 2. nap - III. Salkaházi Gyermektábor

       2021.08.26.

       Táborunk második napján Árpádházi Szent Erzsébettel ismerkedtünk, mint a keresztény hit, a felebaráti szeretet és a segítőkészség példája a magyarság számára, számunkra. Délelőtt a tánc jegyében telt, ahogy szent Erzsébet is sokat táncolt a királyi udvarban. A vigasságról számunkra a rozsnyói Sajó Banda a Borostyán Néptáncműhely zenekara gondoskodott, egy igazán színvonalas táncház keretében, ahol nem csak táncolni, énekelni tanulhattak táborozóink, de a népi hangszerekkel is ismerkedhettek. Ezúton is köszönjük ezt a szép délelőttöt Kristóf Bálintnak és zenekarának. Délután zarándoklatra indultunk a kis csapattal, Kassára, hogy a kassai dóm szárnyas oltárán keresztül mélyebben is megismerkedjünk szent Erzsébet életével, valamint, hogy Salkaházi Sára szobra előtt kérjük az ő közbenjáró segítségét az új iskola évre. A mai nap is sok vidám élménnyel gazdagodva és a holnapi folytatásra várva tértünk haza.

      • HÍREK A "FÉSZEKRŐL"

       2021.08.26.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok és Iskolabarátok!

       Ezúton szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy a tanév még a megszokott, bérelt tantermekben indul.

       Az új épület kivitelezése hamarosan befejeződik. Mihelyt a hatóságok és a helyzet lehetővé teszi költözni fogunk. Ehhez viszont még szükség van a használatba vételi engedélyre, a bérleti szerződésre, valamint a misztérium jóváhagyására. Addig is mellékelünk egy bíztató képes beszámolót a jelenlegi állapotokról.

       Köszönjük a kitartást, a türelmet és a bizalmat!

      • 1. nap - III. Salkaházi Gyermektábor

       2021.08.25.

       2021. augusztus 25-én, reggel Gábor Bertalan Esperes Úr áldásával megnyitottuk a harmadik táborunkat, 35 gyermek részvételével. Témája ez évben a magyarság, a magyar kultúra megalapozásához kötődik. Példaként mindennap egy-egy Árpádházi Szent életére tekintünk. A mai napon első szent királyunk, Szent István király életével ismerkedtünk, majd pedig Várhosszúrétre utaztunk, ahol a magyarság kultúrájában évezredek óta jelenlévő kézműves technikákkal ismerkedtünk.

       A finom ebéd után még egy jóleső sétát tettünk az erdőben lévő Lurdes-i Szűzanyához.

       A nap végére megfáradtan de vidám szívvel és sok szép élménnyel tértek haza táborozóink, már most várva a holnapi folytatást.

      • Ünnepélyes fogadalom-tétel

       2021.08.18.

       Tisztelendő Szabó Nóra, a Jó Pásztorról nevezett Mária-Sára nővér, a szent Orsolya rend tagja, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont hitoktatónője, 2021. augusztus 17-én, Szákszenden, szülőfaluja templomában ünnepélyes szerzetesi fogadalmat tett, megígérve, hogy életét ezután az evangéliumi tanácsok követésében szent engedelmességben, erkölcsi tisztaságban és szegénységben kívánja élni.

       A katolikus kánonjogban az ünnepélyes fogadalom egy lehetséges és jobb jóért Istennek tett olyan szándékos és szabad ígéret, amelyet az Egyház elismert és azt egy törvényes felettes az Egyház nevében elfogadja.

       Az 1983. évi kánonjogi kódex is megtartotta a különbséget az ünnepélyes és az egyszerű fogadalmak között, de már nem tesz különbséget jogi hatásaik között. Például, az 1917-es törvénykönyv értelmében az ünnepélyes fogadalmak érvénytelenné tették az esetleges későbbi házasságot, míg az egyszerű fogadalmak csak tiltottá, ám a jelenlegi Kánonjogi Törvénykönyv kimondja, hogy „azok, akiket egy vallási intézet örökös tisztasági nyilvános fogadalma köt, szentszéki felmentés nélkül, érvénytelenül próbálkoznak a házasságot kötni.”. (vö. 1078 k.2§1. CIC).

       Az ünnepség láthatóan az egyházközség nagy eseménye volt. Főtisztelendő Dr. Író Sándor, plébános atya vezetésével és szervezésében maradandó emlékként íródik be a közösség életébe. A fogadalomtételen közel 40 szerzetesnővér vett részt Magyarországról, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból, Ausztriából, az egyházi iskolát Mgr. Nagy István, az intézmény igazgatója képviselte.

       Sára nővérnek ezúton is szívből kívánjuk, hogy legyen továbbra is osztályrésze a Lélek számos gyümölcse: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség… (vö. Gal 5,22).

        

      • Tábor 4.

       2021.07.30.

       Ökumenikus istentisztelettel indult a nap. Délutánunk a ki mit tudra való felkészüléssel folytatódott. Minden csoport készített egy kis műsort, melyet este be is mutatott. A nap egy fergeteges diszkóval zárult. 

      • Tábor 3

       2021.07.29.

       Ma rendőrségi és egészségügyi előadáson vettünk részt. Délután több állomáson ügyességi játékokat játszottunk. Este a csoportvezetők leptek meg egy rögtönzött koncerttel.

      • Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor

       2021.07.27.

       Iskolaközpontunk diákjaival a 2021. július 25-30. közötti időszakban a Rákóczi Szövetség által szervezett táborban veszünk részt Sátoraljaújhelyen. A programok fő célja a csapatépítés, kikapcsolódás, valamint identitásunk erősítése. A minap csapatzászlót készítettünk, csapatkiáltást eszeltünk ki. Délután a Magyar Nyelv Múzeumában jártunk Széphalmon. Korabeli íróeszközökkel vetettük papírra a nevünket és megannyi érdekességet láttunk. Vacsora után a már jól ismert Garagulya gólyalábasok nevettettek meg. Az est koronájaként a sötétben tűzcsíkokat rajzoló és táncoló Lánglovagok kápráztattak el.

      • Ökumenikus tanévzáró istentisztelet és ballagás - 2021. június 30.

       2021.06.30.

       A hálaadó ünnepi liturgia bevonulással vette kezdetét. A közös bűnbánat után Nt. Molnár Árpád, református lelkipásztor közvetítésében meghallgattuk Isten üzenetét. A hívek könyörgése után az iskolaigazgató ünnepi beszéde következett, majd a ballagó diákok búcsúját hallgattuk meg. Ezután a tanévértékelés következett az oklevelek átadásával, majd az iskolapatrónus templomi képének a megkoszorúzása. Az ünnepség - áldással, a himnusz és a ballagó diákok kivonuló énekével zárult.

       Sokszor mondjuk – hálátlan világot élünk! Elfelejtünk köszönetet mondani, vagy ha köszönetet mondunk is, köszönetünk nem egyszer formális, megszokott, hiányos. Sőt, köszönetünk olykor bántó, mert a címzettje illetéktelen.

       Az ünnepi evangélium a meggyógyított gadarai megszállottakról szólt, akiket az Úr Jézus meggyógyított. Amikor a hazaiak a városból megérkezve látták, hogy mi történt a sertéseikkel, azt mondták az Úr Jézusnak, hogy hagyja el határukat. Nem a meggyógyult betegeknek örültek, de a sertéseiket siratták.

       Iskolánk példamutatója, égi pártfogója – Boldog Salhaházi Sára, szociális testvér egész élete, magatartása, halála tiszteletet érdemel, követésre bátorít. Felnézünk rá. Ezért koszorúzzuk meg emlékhelyét, tekintünk fel áldott emlékére.

       Örülünk, hogy iskolánk igazgatója két diák kíséretében most is fejet hajtott Boldog Salkaházi Sára testvér áldott emléke előtt, a jelenlevők pedig a helyünkön maradva csöndben a sorsközösség vállalás bátorságáért imádkoztak.

      • IV.A búcsú

       2021.06.28.

       A IV.A osztály elbúcsúzott és köszönetet mondott a csodálatosan eltöltött évekért az alsó tagozaton. Az iskolába készülő óvodásainknak pedig sok sikert kívántak. 

      • 5.A - 6.A Osztálykirándulás az állatkertben

       2021.06.28.

       2021. június 22-én az 5. és 6. osztály tanulói tanévzáró kirándulás keretén belül ellátogattak a Kassai állatkertbe. A jó időnek köszönhetően szinte minden állatot megcsodálhattunk. Megnéztük a fókák és a pingvinek etetését is. Természetesen a játszótér, a közös falatozások és az állatkerti emléktárgyak vásárlása sem maradhatott ki a programból. Nagy élmény volt felnőttnek-gyereknek egyaránt.  A hetet pénteken, június 25-én egy közös pizzázással zártuk.

      • Ballagás az egyházi óvodában

       2021.06.25.

       „Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. „Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk10,13-16)

       2021. június 25-én, Keresztelő Szent János liturgikus születésnapján Pogány Éva, Dobos Beáta, Lukács Katalin és Červená Annamária óvodapedagógusok vezetésével, ünnepélyes keretek között vettek búcsút a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodásai. Az intézményben a környék több településéről érkező gyerekek nevelődnek testben és lélekben, készülnek az iskolába, hogy ott tovább formálódjanak, fejlődjenek, növekedjenek tudásban, valamint élet és értékismeretekben. Ismét jó volt látni a készséget, hogy a gyerekek és szüleik, Nagy István iskolaigazgató, Szabó Nóra, Sára nővér és több pedagógus részvételével együtt ünnepelték meg ezt a szép és fontos eseményt,

       A ballagás színvonalas kultúrműsor kezdődött, ami hálaadó ima és áldás követett. A szülők köszönetet és buzdítást kaptak, hogy terelgessék a gyerekeket továbbra is Krisztus felé, és segítsenek nekik életük értékessé tételében. Az áldás után a gyerekek szerény ajándékot is kaptak, hogy ez által is emlékezzenek erre a napra, majd egy egyszerű, de annál gazdagabb agapéval zárult az ünnepséget.

       Átadásra kerültek a Rákóczi Szövetség által felajánlott iskolatáskák is.

       Hálával köszönjük gyermekeink szeretetteljes gondoskodását a családban, az iskolaközpontban, a templomban és a társadalomban. Adja Isten, hogy a Szentlélek tanításának és vezetésének fényében a gyerekek, a szülők, a nagyszülők, a pedagógusok és a lelkipásztorok továbbra is felelősségteljesen keressék, találják meg és segítsék gyermekeink Krisztushoz vezető útját. 

      • Fantasztikus - országos sikerek atlétikában

       2021.06.22.

       Az Athletic Legion Klub színeiben, Pecze Norbert tanár úr vezetésével, iskolaközpontunk két diákja is eredményes volt a hét végi, Kassán megrendezett, Szlovák Országos Atlétikai Bajnokságon.

       Nyíri Kristóf fantasztikus személyi csúccsal 1500 m-es síkfutásban 4:23.73, a 3. helyen végzett. 800 m-en pedig 4. lett - 2:02-es idővel.

       Takács András 4. helyen végzett 400 m-es síkfutásban, szintén személyi csúccsal, 53,52 s-os idővel.

       A svéd staféta versenyszámban pedig mindkét diákunk szerepelt. 2. helyen végzett a négyes váltó - Jančik, Matis, Nyíri, Takács

       Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!