• Hálaadás a termésért

       2021.10.13.

       A termésért való hálaadással minden vallásban találkozhatunk. A zsidó ünnepi naptár szerint a kovásztalan kenyér ünnepén (Mazzot, Húsvét), a hetek ünnepén (Sávuot, Pünkösd) és a sátoros ünnepen (Szukkot) történik a köszönetmondás a teremtő Istennek a földön termett javakért.

       A katolikus egyházban a liturgikus évről és naptárról szóló egyetemes szabályok szerint „az Egyház szokása, hogy a könyörgő napokon és az „évnegyedes időkben” Istenhez járul az emberiség különféle szükségleteivel, elsősorban a föld terményeiért, az emberi munka eredményességéért imádkozik, de nyilvánosan hálát is ad.” (1969, ESz 46) E napok időpontját és formáját a püspöki karok szabályozzák a helyi adottságok figyelembe vételével. A hivatalos magyarázat nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a békétlenség, az igazságtalanság, az éhezés, a nélkülözés világméretű problémája láttán, napjainkban különös jelentőséget kap a fenntarthatóság, a szolidaritás, a köszönet, a hála, a bűnbánat és a keresztény szeretet gyakorlásának rendszeresen visszatérő hangsúlyozása.

       A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodai részlegén október 13-án volt a közös hálaadás Istennek a terményekért. Szimbolikusan a legkisebbek hozták el a szülők és a nagyszülők két keze munkája gyümölcseit, kérve rájuk, önmagukra és övéikre a Teremtő további áldását.

       Ősszel a munkálkodó ember reménnyel várja, hogy a tavasszal elkezdett munkájának eredményét betakarítsa. A mezőgazdasági munka utolsó fejezete, hogy a földműves begyűjti a föld termését, a sok kincset, amit a szántóföld és a kert megtermett s amit ennivalóként, egészséges ételként a családja asztalára tehet. Munkájának gyümölcse a fáradtságos munka mellett az időjárásnak, a napsütésnek, az esőnek és nem utolsósorban Istennek is köszönhető. Isten segítsége, áldása nem maradhat ki ebből, mert hiába fáradozik a földműves, ha nincs rajta az Ég áldása, nem boldogul – tartja az ősi mondás.

       Jó volt látni az óvodában összegyűjtött és a szimbolikus termésoltáron elhelyezett szebbnél szebb, finomabbnál finomabb termést és a hálát adó készséget a Mindenhatónak. Már napokkal korábban gyűltek a termések, érkeztek a kosarak a felajánlott gyümölcsökkel, zöldségekkel, hogy elkészüljön az ünnepi hálaadás oltárasztala. Gazdag volt a termésoltár, hiszen volt ott többek között liszt, cipó, alma, dió, körte, lekvár, kompót, finom méz, pirospaprika-füzér, szőlő, padlizsán, szóval minden, ami csak megteremhet szülőföldünkön, a Bódva-mente ezen kis szegletében.

       Köszönet a példaértékű ötletért és a megvalósításért, hogy a növendékekben épp úgy, mint hozzátartozóikban életre kelt az Írás szava: Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.” (Ef 5,20).

      • Forrassz eggyé békességben …

       2021.10.12.

       Október elején szerte a nagyvilágban, akik beszélik és értik nyelvünket tisztelettel emlékeznek meg a 13 aradi vértanúról. Mi, itt Szepsiben október 12-én, Nagy István igazgató és Balogh Gizella, igazgatóhelyettes vezetésével a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái közreműködésével a reggeli szentmise kezdetén tettük ezt. Miután elhangzott egy-egy vértanú neve, meggyújtottunk egy szál gyertyát, miközben megszólalt a haranggong.

       Az Aradon kivégzett honvédtisztek és gróf Batthyány Lajos miniszterelnök népünkért hozott életáldozatában voltaképp az Úr Jézus tanítása vált valóra: „senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13).

       Napjainkban ezek a barátok lehetnek a család, a lakóhelyi környezet, a keresztény közösség, a nemzet, vagy más nép tagjai is, akiket nemcsak a kölcsönös szeretet és a tisztelet köthet össze, de a közösen megélt és az együtt vallott érték is: a hit, a hagyomány, a kultúra vagy az anyanyelv.

       Amiként a vértanúk vére a kereszténység magvetése, úgy az aradi hősök vére is - népeink számára itt a Kárpát-medencében - magvetés, ami magában hordozza a mai nemzedékek: a család-, a szülőföld-, az anyanyelv-, a kultúra- és a haza szeretetét is. Ma mindez nem vértanúságot, de munkát, odafigyelést, tiszteletet és áldozathozatalt kíván tőlünk…

       A 13 aradi vértanú a legtöbbet adták népeinkért. Napjainkban különösen is példamutató ez a többnemzetiségű, de egyszívű aradi vértanúk értékszeretete, ami a mi megmaradásunknak is az egyik feltétele itt a Kárpát-medencében. Ezt láttuk, hallottuk és tapasztaltuk Ferenc pápa vezetésével Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és szlovákiai látogatása során.

       E gondolatok jegyében vettünk részt a szentmisén. Hallgattuk hittel Isten Szavának üzenetét és találkoztunk Vele az Eucharisztiában, hogy itt és most valóra váljon az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sokat ismételt kérése: Krisztus kenyér s bor színében, Úr s Király a föld felett, forrassz eggyé békességben, minden népet, s nemzetet.

      • Lego matek és Sakkpalota

       2021.10.08.

       Játszva tanulni sokkal könnyebb. Újra elkezdtük a Lego matek órákat a II.A osztályban. Egy pillangót raktunk ki. Megvizsgáltuk felülnézetből és oldalnézetből is. Megtanultuk a tükrözést a szárnyain keresztül. Utána saját lepkét találtunk ki. Nagyon érdekes óra volt.

       Sok kis báb a mezőre áll, Mindenki a nyitásra vár. Néznek jobbra,néznek balra. Nyolc vonalban sorba rakva.....

       Az órát a Sakkpota meséjével kezdtük. Megismerkedtünk a lakóival is. Végén az óriás bábokat felállítottuk a táblára és jót játszottunk velük.

      • Könyvadomány

       2021.10.07.

       2021. október 6-án 4275 darab könyvadomány érkezett esperesi körzetünk részére, Dr. Nehéz Márta, Mirjam OCDS nővér ajándékaként, Szojka János fuvarozócége jóvoltából, Balta István gépkocsivezető közreműködésével. A becses adományt ideiglenesen a bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templom raktárába helyeztük el, Ing. Király Antal, templomgondnok, Fedák György, kurátor, Drotár Rózsika, valamint Mgr. Nagy Gabriella a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tanárnőjének és két diákjának Oceák István és Rybár Jessika segédletével.

       Köszönjük a nem mindennapi lelki olvasmányt, amelyet a közeljövőben jutattunk el főegyházmegyénk magyar nyelvű híveihez.

      • Jézusomnak Szívén megnyugodni jó…

       2021.10.03.

       A héten kaptuk a szomorú hírt, hogy Máthé Róbert a szepsi magyar tannyelvű iskola egykori
       igazgatója eltávozott közülünk. 2021. október 3-án a vasárnapi szentmisében szeretettel
       adtunk érte hálát, mint a szepsi magyar oktatás egyik meghatározó személyiségéért. Áldott
       emlékét megőrizve fejeztük ki őszinte részvétünket és imádkoztunk érte és egykori
       pedagógustársaiért, valamint gyászoló hozzátartozóiért és rokonságáért.
       Emlékére a szentmise kezdetén Nagy István a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont
       igazgatója ünnepélyesen gyertyát gyújtott abban a szentélyben, ahol rendszeresen magához
       véve az Élet Kenyerét, hallgatta és megélte Isten üzenetét: „Akik igazságra tanítottak sokakat,
       tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3).

      • A népmese napja

       2021.10.01.

       Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án, a népmese napját ünnepeljük. Tanulóink kedvenc mesekönyvük bemutatásával, legkedvesebb meséjük felolvasásával, vagy annak előadásával ünnepeltek a rendhagyó irodalomórák keretein belül. A mese világa ismét elvarázsolt minket.

      • Honismereti Mozgó Egyetem

       2021.09.29.

       2021. szeptember 27-én és 28-án az 1.G, valamint 2.G osztályok diákjai, részt vettünk a Honismereti Mozgóegyetemen. Hétfőn megtekintettük a Branyiszkói-hágót és magyar honvédek sírjait koszorúztuk meg Korotnok község temetőjében. Ezzel nem ért véget a hétfői napunk, délután a Szlovák Paradicsomban túráztunk. Kedden elhelyeztünk egy koszorút Betlenfalván és Szepesszombatban is. Utunkat Késmárk felé vettük, ahol megtekintettünk két templomot, majd Thököly Imre mauzóleumában is elhelyeztünk egy koszorút. Utolsó állomásunk a zsigrai templom volt. Azt hiszem mindnyájunk nevében mondhatom, nagyon élveztük a kirándulást és sok élménnyel gazdagodhattunk.

        

      • Köszönetnyilvánítások

       2021.09.26.

       Kis hőseink, nevezetesen: Dobos Eszter, Drága Réka, Schwartz László és Sykora Gréta, szüleik kíséretében, Nagy István igazgató úr és Sára nővér vezetésével, egyházközségünket és egyházi iskolánkat képviselve, 2021. szeptember 5-én részt vettek Budapesten a Hősök terén a kongresszus, nyitó szentmiséjén, amelyben először járultak szentáldozáshoz, példát és ösztönzést adva, hogy miként lehet és kell ragaszkodni gyökereinkhez.

       Templomunkban 2021. szeptember 26-án köszöntük meg áldozatkészségüket, bátorságukat, helytállásukat és példamutatásukat. A szentmise záró áldása előtt az iskolaigazgató úr és Sára nővér kíséretében, emléklapot vettek át.  

       A Magyarok Kenyere Alapítvány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a 15 millió búzaszem program keretében összegyűjtött búza lisztjéből a szepsi esperesi körzetnek 1500.- kg-ot juttat el, amelyet karácsony előtt, hasonlóképpen, mint a múltban, az idén is szétosztunk körzetünk különböző étkezdéi között. A Putnokon történt szimbolikus átadáson Mihályi Molnár László, egyháztanácsunk főkurátora volt jelen, aki néhány fényképpel is illusztrálta a jeles eseményt. Örömmel és szeretettel fogadjuk és köszönjük az adományt, amelyet alkalmas időben ide szállítunk és szétosztunk.