• Bojszko Kevin aranysávos

       2022.06.07.

       Idén Gombaszög adott helyet a 12. Ipolyi Arnold Népmesemondó verseny döntőjének. Iskolánkat 2 tanuló képviselte: Kovács Réka (5.A) és Bojszko Kevin (7.A). Méltón helytálltak! 

       Réka ezüstsávos, Kevin pedig aranysávos besorolást kapott! 

       Szívből gratulálunk a kiváló teljesítményhez! Büszkék vagyunk rátok!

      • OVI OLIMPIA BUZITÁN

       2022.06.07.

       2022 június 7-én egy kedves meghívásnak tettünk eleget. Buzitán tartották meg az Ovi olimpiát, ahova a környék magyar óvodái kaptak meghívót. Óvodánkat Balta Zalán és Pelegrin Attila képviselte. Köszönet a buzitai óvodának a nagyszerű rendezvényért, tartalmas programokért és szép ajándékokért!

      • Nemzeti összetartozás - 2022

       2022.06.05.

       A Szövetség, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, a Via Nova és a helyi
       Csemadok szervezésében és rendezésében 2022. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján
       közös megemlékezés volt Szepsiben is a római katolikus templom előtti téren.
       Ünnepi beszédet mondott Nagy György, megyei képviselő, aki Ulman István gömöri fafaragó
       mester gondolait tolmácsolta. A nemzeti összetartozás táncában a Vakvarnyúcska zenekar
       kíséretében a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei működtek
       közre. Imát mondtak és elmélkedési gondolatokat közvetíttek a város történelmi egyházainak
       lelkipásztorai.
       A lelki találkozó végén megszólaltak mindkét templomai harangjai. Eszünkbe juttatva, hogy
       sajnos, az idén a Húsvétot sok helyen nem a harangok örömteli hangjával ünnepelték, de a
       szirénák, a bombák közeli baljós zaja és pusztító robbanásai hallatszottak nem is olyan
       messze az államhatártól.
       Jó lenne, ha a harangzúgás eszünkbe juttatná Urunk Jézus Krisztus szavait: „Ha nem tértek
       meg, ti is éppúgy elvesztek” (vö. Lk 13, 5). Ha ugyanis nem kovácsoljuk ekevassá a kardokat
       és a lándzsákat szőlőmetsző késekké, akkor mindnyájan egyformán el fogunk pusztulni!
       Rövid és hosszútávon egyetlen menekvés van: halálos komolyan kell vennünk az evangéliumi
       értékrendet. Engednünk kell, hogy a jézusi tanítás átjárja egyéni és közösségi életünk minden
       területét. Cselekednünk kell – Cum Deo, pro Patria et invicem… Az Istennel, a pátriáért,
       egymásért.
       Ezt kívánta elősegíteni, erősíteni és hatékonnyá tenni a liturgia, a közös emlékezés, a
       tiszteletteljes részvétel, a színvonalas iskolai kultúrműsor és Anyaszentegyház áldása is.

      • "Miből lesz a zenebogár"

       2022.06.02.

       A Kassai Főkonzulátus támogatásával és Gablyasz Péter szervezésében került megrendezésre a "Miből lesz a zenebogár" című koncert. Iskolaközpontunk diákjai méltón képviselték intézményünket. Többek között újra felcsendült a "Tudnod kell" című dalunk.

      • Kicsi vagyok! Kosarazok!

       2022.06.02.

       2022. június 2-án iskolánkban megrendezésre került az ÜGYESSÉGI KOSÁRLABDA TORNA, melyben a kisebb korosztály mérhette össze - eddig szerzett -  tudását ebben a sportágban. Mivel először került megrendezésre ez a verseny, ezért - külső résztvevők híján – harmadikos, negyedikes és ötödikes diákjaink egymással küzdöttek meg labdavezetésben, kosárra dobásban és csapatjátékban. Mindnyájunknak nagy élmény volt – sportolónak, bírónak, nézőnek és tanárnak egyaránt! Reméljük sikerült kellő érdeklődést keltenünk ifjú sportolóinkban ez iránt a szép labdajáték iránt. Ezúton is gratulálok minden résztvevőnek ☺!

      • Megzenésített versek

       2022.06.02.

       Iskolánk diákjai új területekre eveznek - megzenésítenek verseket. Két szerzemény született eddig, amit előadtak iskolánk tanulóinak és tanárainak. Ezzel kedveskedtek gyereknap alkalmából.

       Nagyon ügyesek! Gratulálunk! Csak így tovább!

       Előadók: Balta Rita (5.A), Dunka Roland (1.G), Gacsay Bence Barnabás (2.G), Takács András (1.G), Viszlay Eszter (2.G).

      • Születésnapi köszöntő

       2022.05.31.

       2022. május 31-én, a kedd reggeli szentmisében örömmel adtunk hálát Viszlay Eszter jubilánsért, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékéért, aki egész magatartásával példaértékű tanúságot tesz az evangéliumi értékrendről.

       A köszönet, a hála és a nagyrabecsülés jeleként az iskola és az egyházközség vezetői részéről az alábbi emléklapot kapta:

       „Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat,

       hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” 

       (Jn 17, 18-19.)

      • Nemzedékről nemzedékre…

       2022.05.29.

       2022. május 29-én egy héttel templomunk búcsúünnepe előtt, a húsvéti szentidő 7.
       vasárnapját ünnepeltük. Őseink templomunkat a 13. században emelték a Szentlélek
       tiszteletére. Azóta találkozik itt Isten-népe vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre. Igaz,
       volt idő, nem is rövid - több mint 120 évig - templomunkban nem volt szentmise. 1711-től
       azonban ismét naponta bemutatásra kerül a legszentebb áldozat. Sajnos, az utóbbi időben a
       koronavírus-járvány miatt némi korlátozással, de hála Istennek, végre, egyre bátrabban,
       merészebben, felkészültebben és tudatosabban térnek vissza a hívek a helyükre, hogy erőt
       merítve otthon legyenek családi, közösségi és iskolai fészkükben.
       Vasárnapi szentmisénkben - mint általában - egyházközségünk hívő népéért, városunk minden
       lakosáért és népünkért is imádkoztunk határon innen és határon túl, hogy hitbeli, lelki és
       szellemi örökségünket továbbra is helyesen és jól értékeljük, őrizzük és készséggel
       továbbadjuk: nemzedékről – nemzedékre.
       Meglepetésszerű volt látni a felajánlási menetben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi
       Iskolaközpont népviseletbe öltözött két növendékét. Jelenlétük, ragaszkodásuk, viselkedésük,
       magatartásuk sejtetik, hogy már ők is értik és felismerték az idők jeleit, sőt készek a hit
       örömével elvégezni azt a munkát, amelyet nekik szánt az isteni gondviselés.

      • SALKAHÁZI CSALÁDI GYERMEKNAP

       2022.05.28.

       Végre újra együtt lehetett a Salkás család apraja - nagyja.

       Táncház, tűzoltó bemutató, légvár, arcfestés, kézműves foglalkozások, bűvész bemutató, gulyásleves és tehetséges diákok meghallgatása a Snétberger zenei tehetség központ mentorával.

       2022. május 28-án gyermeknapi majálisra gyűltek össze a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, hogy szüleikkel és pedagógusaikkal együtt közösen örvendezzenek és ízlelgessék a lelki és a szellemi hagyatékok milyenségét.

       Ki tagadná? Világunk egyik nevelési kihívása a testvériség és a közös otthon megóvása. A közjó, a lelkiismeret, a közösség, a tevékeny hit – olyan fogalmak, amelyek közérthető tartalomért kiáltanak. Olyan új lelki utak építésére van ma szükség, ami emberi életeket képes átformálni. Szerény meggyőződésünk azonban, hogy valóban új út nem lehet más, mint Jézus Krisztus, mert Őt követve, Vele együtt haladva alakul át minden nemzedék élete, kovásszá, sóvá, világossággá mások számára is.

       Kétségtelen, hogy ez a munka nagyon sokat követel, de nagyon sokat is ad. Folyamatos kapcsolatban állni a pedagógusokkal és a nevelőkkel, a szülőkkel, de főként a fiatalokkal, a gyerekekkel, a sok fáradság és vele járó probléma ellenére, mindig igazi, élő, emberi erőforrás, mert a gazdag pedagógiai hagyományok értékeit nyújtják: felelősségre, kreativitásra, együttélésre, igazságosságra és békére nevelnek.

       Számunkra korunk két fő kihívását a testvériség, illetve közös otthon megóvását jelentik. Mindezekre a választ éppen a nevelésben találjuk meg. Hála Istennek, ezzel a helyi keresztény közösség is, nemcsak hogy tisztában van, de elkötelezetten dolgozik azért, hogy új utakat építsen az életstílus átalakítására. Ebben - határon innen és határon túl - az egyházi iskolaközpontok az élvonalban járnak, tudatosan és elkötelezetten arra törekedve, hogy a neveléssel a zárt világot nyitottá tegyék, az egyszer-használatos kultúra helyett a gondoskodásra ösztönözzenek, az önös érdekek helyett a közjó keresését szorgalmazzák. Ez az átalakulás a lelkiismeretből kell, hogy kiinduljon, különben csak felszínes lenne.

       Hála Istennek, ebben a nevelési küldetésben az itt élők sincsenek egyedül, hiszen a családok, a közösségek, az egyházi csoportosulások egyaránt ezért a célért küzdenek. Köszönet és hála azért is, hogy a Nemzeti Tehetség Központ munkatársai jóvoltából pedagógusaink egy olyan szakmai képzésen vehettek részt, amelynek fókuszában a tehetséges gyermek áll. Örülünk, hogy a tehetség-felismerés, a tehetséggondozás, a tehetségprogram nem csak elméletben, de a valóságban is megtalálható közösségünk életében, hiszen tudván-tudjuk, hogy jövőnk a gyermekeinkben rejlik!

       A mellékelt fényképek, a különböző médiafelületeken elhangzott élménybeszámolók mind-mind azt igazolják, hogy múltunk a reményünk – Krisztus a jövőnk.

      • KÖZPONTBAN A TEHETSÉG

       2022.05.27.

       A Nemezeti Tehetség Központ munkatársainak köszönhetően egy olyan szakmai képzésen vehettünk rész, amelynek fókuszában a tehetséges gyermek áll. Tehetségfelismerés, tehetséggondozás, tehetségprogram. A jövő gyermekeinkben rejlik!

      • "SÜSS FEL NAP"

       2022.05.26.

       2022. május 26-án került megrendezésre az első ,,Süss fel nap" népdaltalálkozó, amelyen kassai, szesztai, buzitai és szepsi magyar óvodások vettek részt. A találkozó célja a népdalkincsünk őrzése és ápolása. A résztvevőket Pogány Éva igazgató-helyettes köszöntötte, majd Pollag Écsi Judit a Ringató módszer oktatója közös énekléssel, daltanulással nyitotta meg a népdalversenyt . 11 bátor óvodás állt ma színpadra és nagy örömünkre a vándorkupát a zsűri SZEMÁN ESZTERNEK, a Napocska óvodánk pacsirtájának ítélte oda. Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!