• Őrző, védő, növelő és röptető fészkek…

       2023.03.26.

       2023. március 25-én, a szepsi Szentlélek plébánia-templomban immár hetedszer gyűlt össze az imádkozó hívek egy csoportja, hogy Melega Mária és Dankó Irén képviseletében és szervezésében - az idén a hívek 54 fős közössége – élőadásban vezetve és követve, többen betegség, illetve a nagy távolság miatt csak otthonukban, ünnepélyesen elkezdjék a kilenchónapos imájukat egy-egy veszélybe került magzatért.

       A héten, a szerdai általános kihallgatás előtt Ferenc pápa megáldotta az „Igen az életre”, a lengyel Életvédő Alapítvány által Zambiának adományozott harangot, amelynek szava a „Meg nem születettek hangját” hirdeti. Az embermagasságú, több tonna súlyú, immár „pápai bronzharangot” a Gyermek Jézusról nevezett lusakai székesegyházba viszik és onnan az afrikai ország sok más városába is eljuttatják, hogy Zambia-szerte hallassa a hangját. A „Meg nem születettek hangjának” korábban készült és megáldott harangjai már Lengyelországban, Ukrajnában és Ecuadorban is szolgálnak, de más országok is érdeklődnek a kezdeményezés iránt.

       Ennek kapcsán egyházközségünkben is kezdeményezés született, hogy közös összefogással és adakozással, az imádkozók erkölcsi és anyagi támogatásával, ajándékozzunk a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontnak egy kicsi harangot Mécs László üzeneteként – kongatom piros harangom, ifjú szívemet kongatom. Különös küldetést szánva neki, hogy hangja naponta és ünnepi alkalmakkor hirdesse az élet szentségét és sérthetetlenségét: ápolni, gyarapítani, védeni és óvni a ránk bízott lelki, szellemi és anyagi értéket: a hitletétemény, az erkölcsi magatartás, az anyanyelv, a kultúra, a hagyomány ősi örökségét.

       Amint ismeretes lesz a kiadások anyagi vonzata, jelezni fogjuk, hogy hol, hogyan és mikor lesz támogatható e nemes kezdeményezés.

       Adja Isten, hogy családjaink, közösségeink, iskoláink - határon innen és határon túl – a názáreti otthon példája nyomán mindnyájunk közös összefogása által továbbra is megmaradjanak: a hit, a remény, a szeretet, a vallásosság és a nemzeti önazonosság - őrző, védő, növelő és röptető fészkei.

      • Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny - járási forduló

       2023.03.25.

       Iskolaközpontunkban zajlott a XXX. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny - járási fordulója
       Diákjaink a következő besorolásokat érték el:


       I. kategória:
       vers: bronzsáv: Szabó Dorka, Nagy Hanna, Nagy Emese, Sanislo Hunor Ferenc
       ezüstsáv: Sivák Fanni
       aranysáv: Drága Dorina


       próza: ezüstsáv: Ötvös Viktória, Nagy Dorottya
       aranysáv: Pálos Márk


       II. kategória:
       vers: ezüstsáv: Beke Emma
       aranysáv: Pelegrin Noémi


       próza: bronzsáv: Gergely Léna, Piroh Viktor
       ezüstsáv: Drága Wanda, Fazekas Réka, Majančik Emily, Pekár Sophia


       III. kategória:
       vers: bronzsáv: Pálos Erik, Holík Viktor
       ezüstsáv: Kovács Lili


       próza: ezüstsáv: Viszlay Enikő
       aranysáv: Balázs Lilien


       IV. kategória:
       vers: ezüstsáv: Pásztor Anna
       aranysáv: Dienes Noémi, Viszlay Eszter


       Diákjainkra mérhetetlenül büszkék vagyunk! Minden tanulónak szívből gratulálunk az elért
       besorolásokhoz. Az aranysávban részesült diákjainknak pedig sok sikert kívánunk az országos
       elődöntőn!

      • SZÉP MAGYAR BESZÉD

       2023.03.23.

       Kassán, 2023.március 21-én került sor a Szép magyar beszéd verseny kerületi fordulójának
       megrendezésére. Az 1. kategóriában Beke Emma, a 2. kategóriában Kovács Réka képviselte nemcsak
       iskolánkat, de járásunkat is. Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk Nekik!

      • "Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv"

       2023.03.23.

       Intézményünk az "Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv"elnevezésű verseny felvidéki középdöntőjének adott otthont 2023. március 20-án. A verseny célját elérve játszva ismertette meg a fiatalokkal nyelvünk szépségeit, sokszínűségét.Nagy öröm számunkra, hogy iskolaközpontunk diákjai, név szerint Balta Rita, Kovács Réka, Majančik Emily és ViszlayChiara a sikeres írásbeli forduló után a középdöntőben képviselték iskolánkat. Gratulálunk a szép teljesítményhez!

      • "PETŐFI KÖRTEFÁJA" SZEPSIBEN

       2023.03.21.

       Idén emlékezünk a legnagyobb magyar költőnk, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára. A mindössze huszonhat évet élt Petőfi utolsó estéjét Erdélyben, a székelykeresztúri Gyárfás-kúria kertjében, egy nagy körtefa alatt töltötte, másnap útnak indult a harcba, ahonnan többé nem tért vissza. A legenda szerint - ezen körtefa alatt szavalta el utoljára az „Egy gondolat bánt engemet” című költeményét.

       A fa sajnos már kipusztult, de a városi főkertész javaslatára oltóvesszők segítségével sikerült megmenteni az eredeti fa génállományát, így annak leszaporított oltványai ma is élnek. A Magyar Kultúráért Alapítvány felhívására, a bicentenárium kapcsán kezdeményezés indult, hogy nagy költőnk emlékére Kárpát-medence szerte, ültessünk Petőfi körtefát. Mi is felfigyeltünk erre, sőt Gábor Bertalan esperes úrnak köszönhetően egy kicsit tovább is gondoltuk a kezdeményezést. Hála Dobos Zoltánnak és Zachariaš Istvánnak, közvetlenül Székelykeresztúrról érkezett az oltvány, amelyet Nyíri Péter kertészmérnök barátunk beoltott egy körtefa alanyba. Tegnap pedig elvittük a Petőfi körtefát Budapestre, ahol kérésünkre Dr. Erdő Péter bíboros úr ünnepélyesen megáldotta. 2023-ban, az elsők között szeretnénk jó példával járni minden magyar testvérünk előtt. Azt szeretnénk üzenni innen Szepsiből, hogy összetartozunk bárhol is éljünk a világon és Petőfi 200 év elteltével is fontos számunkra. Hazaszeretete, hite és embersége mindannyiunk számára követendő példa.

       Reméljük ez a körtefa a jövőben nem csupán földi, de lelki gyümölcsöket is terem majd. Kedves diákok, tisztelt felnövekvő nemzedék! Nekünk magyaroknak fontos küldetésünk van a világban. Az, hogy Petőfi ne csupán a körtefában, de versein keresztül a lelketekben is tovább éljen immár a Ti feladatok. Szeretném, ha tudatosítanánk, hogy hitünk és anyanyelvünk megtartása közös felelősség.

       Ma van a tavasz első napja.  Kívánom, hogy mindannyiunkban kigyúljon a fény. Hassa át mindenki szívét Petőfi öröksége.

       Elkotelezett_hazafisaggal_es_evangeliumi_ertekrenddel___.docx

      • Nem mindennapi történelmi esemény…

       2023.03.20.

       Örömmel közöljük, hogy a „Petőfi körtefa-csemete” megáldása 2023. március 20-án, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kánonjogi Posztgraduális Intézetében a tudományos konferencia II. részének kezdetén Őeminenciája Erdő Péter bíboros úr által megtörtént. A megáldott csemetefát 2023. március 21-én 12:30-kor fogjuk ünnepélyesen elültetni a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont udvarán, ahová ezúton is ismételt nagy tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, akik szeretnének részesei lenni ennek a nem mindennapi történelmi eseménynek.

      • A felismert jót ezután is megvalósítani…

       2023.03.19.

       A nagyböjti szentidő 4. vasárnapján - a laetare, az örvendezés vasárnapját – a régi liturgikus hagyomány szerint rózsaszínben ünnepeltük. Örvendeztünk – annál is inkább, mivel becses vendégünk érkezett – a Petőfi-körtefa, amit hétfőn Budapestre viszünk megáldatni. A csemetealany egy Sancta Mária nevű körtefafaj, amelybe pénteken beoltódott a Székely-keresztúrról érkezett oltvány, annak a fának a génállományából, amely alatt a legenda szerint Petőfi Sándor utoljára verselt.

       Szentmisénket egyházközségünk hívő népéért mutattuk be, városunk minden lakosáért, népünkért – határon innen és határon túl. Imádkoztunk a ma névnapjukat ünneplő József nevű testvéreinkért és a ma születésnapjukért hálálkodókért is és mindazokért, akik tevékenyen cselekedtek azért, hogy szinte regénybe illően a miénk lett a Petőfi-körtefa egy kései példánya. Nem kevesen tettek azért, hogy tervünk megvalósulhatott. A teljesség igénye nélkül azonban méltó és igazságos megemlíteni néhány nevet, akik nélkül álmunk nem vált volna valóra:

       Nagy István, iskolaigazgató,

       Nyíri Péter, okleveles mérnök,

       Zachariás István, okleveles mérnök,

       Dobos Zoltán, oktatótanár.

       Nagy köszönet és hála további mindazoknak, akik részt vesznek, ill. részt vettek az előkészítői munkálatokban, a szállításban, az oltásban, a tereprendezésben és az ünnepség méltóságteljes megrendezésében.

       A csemete megáldása 2023. március 20-án, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, a kánonjogi posztgraduális intézet tudományos konferencia záróakkordjaként lesz Őeminenciája Erdő Péter bíboros által. A megáldott csemetefát 2023. március 21-én 12:30-kor fogjuk ünnepélyesen elültetni a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont udvarán, ahová ezúton is nagy tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, akik szeretnének részesei lenni ennek a nem mindennapi történelmi eseménynek.

       Ezúton is szeretettel köszöntjük a névnapjukat ünneplő Józsefeket és születésnapjuk alkalmából az egyháztanács oszlopos tagját, kedves technikusunkat, Kuzma Norbert okleveles mérnököt és Melega Máriát, a rózsafüzér-társulat vezetőjét, a Mária Rádió önkéntesét. Közösségünk mindkettőjüknek nagyon sokat köszönthet.

       Adja Isten, hogy a jövőben is egyre többen felismerjük, meglássuk az idők jeleit és legyen erőnk, kitartásunk és tettrekészségünk egymást támogatva a felismert jót ezután is megvalósítani.

      • Tanulmányi út Kassán

       2023.03.16.

       2023. március 14-én tanulmányi kiránduláson jártunk intézményünk 6., 7. és 8-os tanulóival. Első állomásunk a Mesterségek Háza volt, ahol megtekintettük Holík Amália keramikus – fazekas mester kiállítását. Betekintést nyerhettünk a fazekasmesterségbe, különböző technológiákba és sok érdekességet hallhattunk. Második állomásunk II. Rákóczi Ferenc rodostói házához vezetett, amely annak a háznak a másolata, ahol a fejedelem élt száműzetésben.

      • Legyen béke, szabadság és egyetértés!

       2023.03.15.

       1848. március 15-e különleges helyet foglal el népünk történelmében. „175 év távlatából is csodálattal emlékezünk erre a makulátlan fényű napra, amikor a magyar nemzet vérontás nélkül, békében és egyetértésben vívta ki szabadságát.” írta ez évi ünnepi köszöntőjében Orbán Viktor.

       Mi, magyarok történelmünk során sokszor bebizonyítottuk, hogy bátran fel merjük venni a harcot a ránk zúduló ellenséges túlerővel, ugyanakkor - más nemzetekhez hasonlóan - mégis jobban szeretünk élni a szabadságban, semmint meghalni érte.

       Évtizedeken át joggal és őszintén reméltük, hogy Európa földjén nem pusztíthat többé háború. Sajnos, manapság ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk, ezért a mostani szörnyű időkben még inkább szükségünk van a magyar szabadság iránytűjére, amely történelmünk annyi vészkorszakán sikeresen, eredményesen vezetett át bennünket - fogalmazott a kormányfő. Békére vágyunk, és a béke pártján állunk. Erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy elhallgassanak a fegyverek, mert ez az egyetlen út, amely ma garantálni tudja az emberek biztonságát és boldogulását a Kárpát-medencében.

       2023. március 15-én ilyen gondolatokkal, vágyakkal és felelősségtudattal köszöntöttük és üdvözöltük a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda küldöttségét a szepsi plébánia-templomban és a makranci Szent István Király filiális templomban, ahol a becses vendégek megcsodálhatták a Kárpát-medencében egyedülálló ereklyét: az első szent magyar család, az első és az utolsó apostoli király csontereklyéit. Jelesen – Szent István Király, Boldog Gizella, Szent Imre és Boldog IV. Károly relikviáit.   

       A templomlátogatások között a két testvériskola diákjai és tantestülete - tanúsítva és felvállalva a múltat és a jövendőt - rövid ünnepi műsort adtak: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” köztünk, bennünk és általunk a szűkebb és a tágabb pátriában: Cum Deo, pro Patria et Invicem.

      • Írásbeli érettségi vizsgák

       2023.03.14.

       Az értelem, a szív és a tettek harmóniája...

       Joel próféta könyvében olvashatjuk: „Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. (…) megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét” (Joel 3,1-2,5).

       2023. március 14-én a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont negyedikes gimnazistái is megkezdték írásbeli érettségi vizsgáikat. A hagyományokhoz híven a kezdés közös imádságban és imádsággal történt. Felelősségteljesen: az ész, a szív, a kezek, az értelem, a jóság és a tettek harmóniájában.

       A napi evangélium (Mt 18,21-25): a példabeszéd a számadásról és a megbocsátásról azt sejtette, hogy egy vágyott ország, közösség, csak ott formálódik, ahol az Isten irgalmasságát megízlelő emberek vannak együtt, akik ebből a tapasztalatból készek békét, erőt és örömet merítve tovább adni. Csak ilyen emberekre épülhet az a közösség, amelyik valóban kész egy más értékrendben élni és éltetni. Ezek az emberek sem feltétlenül hibátlanok, sőt minden bizonnyal számos gyengeséggel küszködnek „tövist hordva testükben”, amit azonban kiegyensúlyozott bizalommal viselnek. Talán egy pszichológiai teszt még azt is kimutatná, hogy még nem teljesen érettek és nem egészen harmonikus személyiségek, mégis ők a legegészségesebbek, a szó valódi értelmében, mert a Teremtő irgalmából élnek és ezt igyekeznek tudatosan tovább adni.

       Az elmondottak alapján, nem biztos, hogy evilági értelemben mindig sikereseknek mondhatók, mégis egyedül ők érik el és teremtik meg azt a közeget, amire mindnyájan vágyakozunk.

       Adja Isten, hogy növendékeink mindig és mindenütt vágyjanak, törekedjenek az értelem, a szív és a tettek harmóniájára. Váljanak éretté az evangélium tanította és közvetített értékrendben. 

      • Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk…

       2023.03.12.

       2023. március 12-én, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatósága, pedagógusai, növendékei, a Csemadok Szepsi Alapszervezete szervezésében városunk társadalmi, közösségi szervezeteinek, a különböző intézmények és egyházak tagjaival együtt emlékeztek az 1848/49-es eseményekre. Az ünnepi beszédek után volt igehirdetés, közös imádság, elmélkedés és elmélődés, felidézve többek között a papköltőt, Mécs Lászlót, aki a Kirándulás elmaradt c. versét a sok sírásra okot adó tények ellenére reménnyel fejezett be: Újabb kirándulásról álmodunk, s elindulunk, ha kivirul botunk…

       A vers 1930 előtt íródott Nagykaposon. Tehát akkor sem volt a helyzet ideális. Sőt, szinte soha nem az. A megmaradásért mindig meg kell küzdeni.

       Ma is újból meg kell markolnunk a szablyát. Ami nem más, mint lelki kard, a Lélek kardja, Isten szavának a kardja, az Igazság kardja – az Igazságé, ami nem mazsolázgat a Bibliából, de komolyan veszi minden szavát, mert egyedül csak a Biblia Igaza - Jézus Krisztus - tesz minket szabaddá.

       Komolyan kell vennünk Szent István Királyunk lelki, szellemi örökségét. Itt az idő, hogy áldatlannak tűnő helyzetünkben, tanulva áldott elődeink példájából, hozzájuk hasonlóan merjünk újból cselekedni. Építsünk - családot, iskolát, kultúrát, közéletet, jövőt az evangéliumi értékrendre.

       Egyetlen nemzedék sincs felmentve a harctól. Mi sem. Nekünk is meg kell harcolni a harcot: az igazi szabadságért, az életért, a házasságért, a családért s mindazért, ami földünket, s életünket kereszténnyé teszi. Mert, ahogyan Isten szolgája Robert Schuman mondta, s amit bátran ismételget a jelenlegi magyar miniszterelnök úr is: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz többé Európa”.

       Nagy köszönet és hála minden közös imáért, tettért, tanúságtételért, amelyet egymás és önmagunk megerősítéséért végzünk nemcsak itt Szepsiben, de szerte a nagyvilágban. Örvendetes tény, hogy növekvő ifjúságunk értegeti az idők jelét: a keresztek és a kopjafák felkiáltójelek. Nincs felesleges áldozat. Amíg van Istenben bízó és Istennel népéért küzdő ember, addig van Isten megáldotta jövő is. Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk…